Vietnamese subtitles

← TextView Text Size

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 4 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Được rồi Katherine.
 2. >> Mm-hm.
  >> Vậy
 3. khi chúng ta nhấn nút cộng trong ứng dụng đó.
 4. Số cốc cà phê sẽ tăng lên.
 5. >> Vâng số cốc cà phê sẽ tăng từ hai lên ba cốc.
 6. Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nhấn nút cộng một lần nữa?
 7. >> À số cốc cà phê vẫn giữ nguyên là ba cốc.
 8. Vâng.
 9. Như vậy bất kể chúng ta nhấn nút cộng bao nhiêu lần trong ứng dụng đó,
 10. số cốc cà phê vẫn giữ nguyên là ba cốc.
 11. >> Vâng.
  >> Tại sao điều đó lại xảy ra?
 12. >> À, tôi nghĩa đó là bởi vì, trong mã lệnh của chúng ta, chúng ta chỉ cập nhật số cốc cà phê là ba cốc.
 13. Và chúng ta chưa bao giờ vượt qua số lượng đó.
 14. >> Đúng vậy.
  Con số đó rất khó mã lệnh hóa ở đó.
 15. >> Vâng.
  >> Bạn có biết điều này nhắc tôi nhớ đến cái gì không?
 16. >>Cái gì vậy?
 17. >> À, [LAUGH] (CƯỜI) giáo sư dạy khoa học máy tính của tôi ở trường đại học thương nói.
 18. >> Nói gì vậy?
 19. Khi bạn nộp bản đồ án cuối cùng của mình.
 20. >> Vâng sao?
 21. >> Đừng sử dụng những con số ảo.
 22. >> Khoan đã, con số ảo là sao?
 23. >> À, có ba loại số ảo.
 24. >> Vâng.
  >> Đó là số ảo bởi vì,
 25. chúng ta thực hiện phép cộng trong đầu của chúng ta nhưng sau đó chúng ta lại ghi kết quả vào máy tính.
 26. >> Chúng ta nói đó là câu trả lời đúng.
 27. >> Ồ, vâng, sẽ tốt hơn nếu đúng là máy tính đã thực hiện phép tính đó.
 28. >> Đợi đã.
 29. Khi bạn nói về tính toán trong toán học.
 30. >> Ừ.
  >> Tôi cần phải ghi chép các phép tính.
 31. >> Được.
 32. Hãy viết một số giả mã lệnh.
 33. Chúng ta hãy viết mã lệnh giả cho điều này.
 34. Giả sử rằng chúng ta đã tạo được biến số lượng và thiết lập giá trị của bó bằng hai.
 35. Khi nhấn nút cộng trong ứng dụng,
 36. tức là chúng ta đã tính giá trị hiện tại của số lượng là hai.
 37. >> Cộng với một để giá trị này trở thành ba, và
 38. sau đó giữ giá trị này là giá trị mới của biến số lượng.
 39. Nếu chúng ta nhấn nút cộng thêm một lần nữa thì tức là chúng ta lấy giá trị hiện tại của
 40. số lượng là ba, và cộng với một để giá trị này trở thành bốn.
 41. Và sau đó giữ giá trị này là giá trị mới của biến số lượng,
 42. Và đây là mã lệnh Java thực tế của biến này.
 43. Trước tiên chúng ta khởi tạo một biến số.
 44. Nếu nhấn nút cộng thêm một lần nữa,
 45. thì tức là chúng ta lấy giá trị số lượng hiện tại cộng với một,
 46. và sau đó giữ giá trị này là giá trị mới của biến số lượng.
 47. Khi bạn đọc những dòng mã lệnh này, bạn có thể tưởng tượng các hộp trong đầu mình.
 48. Mặc dù chúng ta thường đọc theo thứ tự từ trái sang phải,
 49. Tôi lại luôn luôn bắt đầu với phần bên tay phải của dấu bằng trước.
 50. Trong trường hợp này, chúng ta đã có giá trị hiện tại của số lượng.
 51. Mà đang bằng hai, và sau đó chúng ta cộng thêm với một, giá trị đó trở thành ba.
 52. Sau đó chúng ta giữ giá trị ba này trong biến số, giống như thế này.
 53. Phần bên tay phải là một biểu thức mà chúng ta đã học trước đó.
 54. Và chúng ta có thể thêm vào biểu thức các biến số, toán tử và
 55. giá trị bằng chữ và nhiều hơn nữa.
 56. Nếu chúng ta nhấn nút cộng một lần nữa, thì chúng ta có thể nói số lượng = số lượng + 1.
 57. Tại thời điểm này giá trị hiện tại của số lượng là ba,
 58. sau đó chúng ta cộng thêm với một, và giá trị này trở thành bốn.
 59. Sau đó chúng ta giữ bốn là giá trị mới trong biến số lượng như thế này.
 60. Về cơ bản, chúng ta đã đã giảm biểu thức này thành một mô hình phổ biến,
 61. mà máy tính có thể lặp lại mỗi lần chúng ta nhấn dấu cộng.
 62. Instead of having to write a new line
  of code that says the explicit value of
 63. số cốc cà phê, chúng ta có thể chỉ tính bằng số lượng = số lượng + 1,
 64. và tiếp tục xây dựng giá trị hiện tại của số lượng.
 65. Điều này linh hoạt hơn rất nhiều.
 66. Nếu nói Bạn muốn thay đổi số lượng ban đầu bằng 3,
 67. Thì phần còn lại của các dòng mã lệnh sẽ không thay đổi gì.
 68. Bởi vì chúng ta luôn có thể sử dụng giá trị mới nhất của số lượng bất kể giá trị đó bằng bao nhiêu,
 69. mà, trong cách tiếp cận trước đây của chúng ta, nếu chúng ta muốn cập nhận giá trị số lượng thành 3,
 70. thì sau khi bạn nhấn nút cộng, bạn có thể viết một dòng mã lệnh mới
 71. nói rằng số lượng bằng 4 và cập nhật mã lệnh này để số lượng bằng 5.
 72. Mỗi lần khi chúng ta cập nhật số lượng thành một giá trị bằng chữ mới hoàn toàn,
 73. Máy tính khó có thể nhận biết được mô hình giữa chúng.
 74. Thay vào đó chúng ta có thể cập nhật số lượng dựa trên giá trị hiện tại của biến số đó và
 75. chúng ta tăng dần giá trị theo cách chúng ta dự đoán được, sau đó máy tính cũng có thể nhận biết được
 76. mỗi lần nút cộng được nhấn.
 77. Cách tiếp cận này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều cho ứng dụng đặt hàng cà phê của chúng ta.
 78. Mỗi lần chúng ta nhấn nút cộng,
 79. chúng ta chỉ có thể tăng giá trị số lượng hiện tại lên 1.
 80. Hãy thực hành viết từng dòng mã lệnh lệnh bằng cách gõ chúng vào các hộp mà chúng tôi
 81. tạo sẵn ở đây.
 82. Hãy chú ý đến từng ký tự và biểu tượng một.
 83. Đây là lần đầu tiên bạn cập nhật một biến số bằng cách sử dụng chính biến số đó, vì vậy
 84. hãy đảm bảo rằng bạn gõ tên biến chính xác.
 85. Khi bạn hoàn thành, hãy điền cột này với giá trị số lượng hiện tại
 86. sau khi thực hiện mỗi dòng mã lệnh lệnh.