Vietnamese subtitles

← 03-32 Add Map Location Intent

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/19/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Thêm một menu option để xem location phù hợp của người dùng trên map.
  2. Nó có thể được xử lý bằng bất kỳ maps app nào có trên thiết bị.
  3. Nếu không có map app nào trên thiết bị của bạn, xử lý trường hợp này một cách nhẹ nhàng
  4. để tránh bị crash. Bạn có thể muốn nhắc lại rằng
  5. ta dùng SharedPreferences để lưu preferred location của người dùng.