Serbian subtitles

← Možemo li iskoristiti energiju crne rupe? - Fabio Pakuči

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 9 created 11/19/2020 by Ivana Korom.

 1. Zamislite daleku budućnost u kojoj će
  ljudi dospeti dalje od naše planete,
 2. podići gradove na planetama
  udaljenim hiljadama svetlosnih godina
 3. i održavati galaktičku mrežu
  trgovine i transporta.
 4. Šta je tačno potrebno da naša
  civilizacija napravi taj korak?
 5. Treba obratiti pažnju na mnogo toga -
  kako bismo komunicirali?
 6. Kako bi funkcionisala galaktička vlada?
 7. I najvažnije od svega:
 8. odakle bismo crpeli energiju
  dovoljnu da je cela civilizacija koristi -
 9. za industriju, procese teraformiranja
  i svemirske brodove?
 10. Astronom pod imenom
  Nikolaj Kardašev tvorac je skale

 11. koja meri nivo napretka civilizacije
  spram njenih zahteva za energijom.
 12. U civilizaciji tipa 1,
  u kojoj se trenutno nalazimo,
 13. izvori goriva na planeti,
  kao što su fosilna goriva,
 14. solarne ploče i nukearne elektrane
 15. su dovoljni da potkrepe potrebe
  ostalih planeta u sklopu solarnog sistema,
 16. ali ne mogu da urade više od toga.
 17. Za civilizaciju tipa 3,
  koja je dostigla poslednju fazu,
 18. napredovanje na galaktičkoj skali
  zahtevalo bi oko 100 milijardi puta
 19. više energije nego čitavih 385 jotadžula
  koje sunce ispusti svakog sekunda.
 20. Ako izuzmemo buduća otkrića u fizici,
 21. postoji samo jedan
  odgovarajući izvor energije:
 22. supermasivna crna rupa.
 23. Nije logično da posmatramo
  crnu rupu kao izvor energije,

 24. ali ona je upravo to,
  zahvaljujući akrecionom disku:
 25. kružnoj, ravnoj strukturi koja se stvara
  kada materija uđe u horizont događaja.
 26. Da bi se održao moment impulsa,

 27. čestice ne upadaju naglo u crnu rupu.
 28. Umesto toga, one lagano kruže oko nje.
 29. Kako je gravitaciono polje
  crne rupe izuzetno jako,
 30. čestice pretvaraju
  potencijalnu energiju u kinetičku
 31. što se više približavaju
  horizontu događaja.
 32. Interakcije čestica omogućavaju
  kinetičkoj energiji
 33. da se širi
 34. neverovatnom brzinom:
 35. Šest posto za nerotirajuće crne rupe
  i do 32 posto za rotirajuće.
 36. Ovo znatno nadmašuje nuklearnu fisiju,
 37. koja je trenutno najefikasniji
  i najdostupniji način
 38. da se energija oslobodi iz mase.
 39. Fisija pretvara samo 0.08 posto
  uranijuma u energiju.
 40. Odgovor na pitanje kako iskoristiti
  energiju leži u pojmu

 41. znanom kao Dajsonova sfera,
  koji je osmislio fizičar Friman Dajson.
 42. Dajson je 1960-ih predložio
  da bi napredna svetska civilizacija
 43. mogla da napravi veštačku sferu
  oko glavne zvezde,
 44. skupljajući tako svu njenu energiju
  da bi zadovoljila svoje potrebe.
 45. Sličan, mada umnogome komplikovaniji plan
 46. mogao bi u teoriji da se
  primeni i na crnu rupu.
 47. Kako bi proizvela energiju, crnu rupu
  je neophodno konstantno "hraniti" -
 48. zbog toga ne bi bilo dobro
  prekriti je sasvim sferom.
 49. Čak i da se to uradi, mlazevi plazme
  koji izbijaju sa polova
 50. mnogih supermasivnih crnih rupa
 51. razneli bi na komadiće bilo koju stvar
  koja im se nađe na putu.
 52. Baš zbog toga, bilo bi bolje napraviti
  nešto nalik Dajsonovom prstenu,

 53. sastavljenom od ogromnih kolektora,
  kojima se upravlja na daljinu.
 54. Oni bi kružili oko crne rupe,
 55. na primer po ravni akrecionog diska
  ali malo dalje od nje.
 56. Te naprave bi mogle da koriste
  ploče slične ogledalu
 57. kako bi prenele sakupljenu energiju
  do nuklearne elektrane
 58. ili akumulatora gde bi se ona čuvala.
 59. Ti kolektori bi morali da imaju
  precizno određen poluprečnik:
 60. ako su preblizu, istopili bi se
  od količine emitovane energije.
 61. Ako su predaleko, mogli bi da sakupe
  samo deliće raspoložive energije
 62. i postoji mogućnost da bi ih ometale
  zvezde koje kruže oko crne rupe.
 63. Najverovatnije bi bile potrebne ogromne
  količine izuzetno reflektujuće materije
 64. kao što je hematit, da bi se
  ceo sistem sproveo u delo -
 65. zajedno sa nekoliko rasturenih planeta
  kako bi se napravilo mnoštvo robota.
 66. Jednom napravljen, Dajsonov prsten
  bio bi remek-delo tehnologije,
 67. opskrbljavajući civilizaciju
  raširenu na sve strane galaksije.
 68. Sve ovo se možda čini kao puko nagađanje.

 69. Međutim, i dan danas,
  u trenutnoj energetskoj krizi,
 70. suočavamo se sa ograničenim
  resursima naše planete.
 71. Novi načini proizvodnje održive energije
  uvek će biti potrebni,
 72. posebno kako čovečanstvo
  sve više radi na opstanku
 73. i tehnološkom napretku ljudske vrste.
 74. Možda tamo negde već postoji civilizacija
 75. koja je pokorila astronomske divove.
 76. Možda to možemo da primetimo
 77. tako što povremeno uočimo svetlo
  crne rupe koje se prigušilo
 78. dok delovi Dajsonovog prstena
  prolaze između nas i njih.
 79. Ili su pak te neverovatne strukture
  osuđene da ostanu u domenu teorije.
 80. Samo će vreme, i naša domišljatost
  u polju nauke, pokazati.