Vietnamese subtitles

← 07-58 Mad Hatter

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Sau khi có getNumCharacters method, tôi sẽ thêm 1 method nữa.
 2. Ở fact sheet ta có thể thấy indexOf method có thể giúp ta. Ta muốn
 3. return bookText.indexOf("Mad hatter"); Giờ ta cần thêm dòng này vào test program,
 4. Book Tester, cái mà sẽ in ra giá trị thực sự
 5. của Alice.firstOccurenceOfMadHatter, có vẻ tôi đã viết hoa nhầm chỗ này.
 6. Được rồi, hãy xem nó thực sự là gì. Á đù, actual value là -1.
 7. Nghe có vẻ không phải là vị trí của cái gì đó. Chả có vị trí -1 nào
 8. trong quyển sách cả. Hãy xem documentation. Trong trình duyệt của tôi,
 9. tôi sẽ tìm "Java 7 string", và tìm cái documentation chính chủ. Và sau đó
 10. tôi sẽ tìm indexOf method. Methods, indexOf, ta sẽ cho nó 1 string.
 11. Được rồi. "returns the index within this string of the first occurrence
 12. of the specified substring". Đó là những gì ta muốn. Giá trị được trả về
 13. là giá trị bé nhất, k, mà this.startsWith(str,k). Cũng chả rõ
 14. nó có ý nghĩa gì, ta có thể nghĩ sau. Nếu không có giá trị nào được ttìm thấy.
 15. Thì -1 được return. Okay, nên -1 nghĩa là không có cái gì
 16. gọi là "Mad Hatter" được viết trong cuốn sách này. Nghe có vẻ ngạc nhiên.
 17. Mad Hatter là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà, trong cuốn sách này, anh ấy
 18. chỉ được gọi là Hatter, ko phải Mad Hatter.