Vietnamese subtitles

← 08-05 Sensorless Vacumm Cleaner Problem

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 2 created 06/06/2016 by Luna TDK.

 1. Đây là không gian trạng thái tin cậy
 2. khi mà máy hút bụi có rất ít quan sát về môi trường.
 3. Chúng ta bắt đầu ở đây
 4. Chúng ta đã vẽ 1 vòng tròn bao quanh trạng thái này.
 5. Nên chúng ta không có bất kỳ thông tin gì về nơi ta ở
 6. nhưng tuyệt vời là
 7. nếu chúng ta thực hiện hành động, chúng ta có thêm thông tin
 8. về thế giới mà không cần nhìn thấy nó.
 9. Nên chúng ta đi sang phải,
 10. chúng ta biết chắc chắn chúng ta đang ở bên phải.
 11. Vì nếu ta đang ở bên trái, chúng ta sẽ sang phải
 12. và nếu sang phải tiếp, ta vẫn ở bên phải
 13. máy chạm vào tường
 14. và vẫn ở bên phải.
 15. Nên bây giờ chúng ta kết thúc ở trạng thái này.
 16. Chúng ta bây giờ biết khá nhiều về thế giới.
 17. Chúng ta bây giờ chỉ có 4 khả năng chứ không phải là 8
 18. dù chúng ta không nhìn thấy gì
 19. và bây giờ mọi thứ đã rất thú vị,
 20. đó là môi trường thực, bất kỳ hành động nào,
 21. sang trái hay sang phải hay là
 22. đi ngược sang bên kia, nhưng
 23. trong thế giới tin cậy
 24. Nếu chúng ta sang phải, và tiếp đó chúng ta sang trái,
 25. chúng ta không thể
 26. Đây là câu hỏi cho bạn: