Polish subtitles

← Patrząc w przyszłość

Get Embed Code
9 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 3 created 10/06/2011 by Marek Stępień.

 1. Stan Mozilli: Słowo wstępne prezes Mitchell Baker
 2. Misją Mozilli jest zapewnienie, by Internet pozostał otwarty,
 3. interoperacyjny i respektował niezależność użytkowników.
 4. Robimy to, tworząc oprogramowanie oddające ludziom kontrolę nad ich cyfrowym życiem - tak jak Firefox.
 5. Robimy to, wzmacniając globalną społeczność ochotników, poświęcających się dla tego celu.
 6. Życie w Internecie się zmienia.
 7. Łaczymy się przez coraz to nowe urządzenia. Korzystamy z aplikacji na równi z przeglądarkami.
 8. Kontaktujemy się z przyjaciółmi, zwolennikami i znajomymi.
 9. Patrzymy na Sieć poprzez bardzo osobiste, wysoce spersonalizowane soczewki.
 10. Wyzwania stojące przed nami są poważne.
 11. Platformy mobilne są bardziej zamknięte i scentralizowane niż cokolwiek w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
 12. Jako jednostki tracimy możliwość działania w Internecie
 13. bez potrzeby uzyskiwania zgody od wielkich, scentralizowanych strażników.
 14. Jesteśmy wszyscy śledzeni, logowani, katalogowani,
 15. spieniężani i przekształcani w produkty na sprzedaż.
 16. Widzimy, jak uniwersalna platforma WWW ulega ponownej fragmentacji na szereg osobnych światów.
 17. Wraz ze zmianami w Internecie, zmianom ulega też Mozilla.
 18. Produkty i narzędzia, których używamy do realizacji naszej misji, rozszerzają się i ewoluują.
 19. Przeglądarka jest niezbędna, ale nie wystarczająca.
 20. Równie istotne jest zwiększenie liczby ludzi,
 21. którzy rozumieją nasze wartości i identyfikują się jako Mozillowcy.
 22. Przed Mozillą stoi zarówno wyzwanie jak i szansa
 23. dramatycznego zwiększenia naszego zasięgu.
 24. Mamy szansę wcielenia naszych wartości w życie na nowe sposoby
 25. Skorzystanie z tej szansy oznacza gotowość na zmiany,
 26. gotowość nadziei i gotowość determinacji.
 27. W ten sposób będziemy dalej oddawać ludziom całkowitą kontrolę nad ich cyfrowym życiem.