Return to Video

Price Floors: The Minimum Wage

 • 0:00 - 0:03
  ♪ [zene] ♪
 • 0:09 - 0:10
  - [Alex] A következő két videóban
 • 0:10 - 0:13
  figyelmünket az árküszöbökre
  és azok hatásaira fordítjuk.
 • 0:13 - 0:16
  Ebben a videóban megnézzük
  az első két hatást,
 • 0:16 - 0:19
  és vesszük az egyik legismertebb
  árküszöböt,
 • 0:19 - 0:20
  a minimálbért.
 • 0:20 - 0:22
  Kezdjük is el!
 • 0:25 - 0:29
  Az árküszöb a törvény által
  engedélyezett legalacsonyabb ár.
 • 0:29 - 0:32
  Vagyis ez olyan ár, amely alatt illegális
 • 0:32 - 0:34
  venni, illetve eladni,
 • 0:34 - 0:35
  azért hívjuk árküszöbnek,
 • 0:35 - 0:38
  mert ez alá már nem mehetünk.
 • 0:39 - 0:40
  Ki fogjuk mutatni, hogy az árküszöb
 • 0:40 - 0:42
  négy meghatározó hatást fejt ki:
 • 0:42 - 0:49
  többleteket, kereskedelmi nyereség
  elvesztését, pazarló minőségnövekedést,
 • 0:49 - 0:51
  valamint az erőforrások téves eloszlását.
 • 0:51 - 0:53
  Mindegyiket sorra fogjuk venni.
 • 0:53 - 0:55
  Mielőtt megtennénk azonban,
 • 0:55 - 0:57
  érdemes ezt a kérdést feltenni:
 • 0:57 - 1:01
  az árküszöb kevésbé gyakori,
  mint az árplafon -
 • 1:01 - 1:02
  miért van ez?
 • 1:02 - 1:06
  Vagyis gyakrabban látni, hogy az árat
 • 1:06 - 1:09
  a piaci ár alatt tartják,
 • 1:09 - 1:14
  minthogy a piaci ár felett tartanák.
 • 1:15 - 1:16
  Miért?
 • 1:17 - 1:19
  Egyik oka lehet a politika.
 • 1:19 - 1:24
  Vagyis jellemzően több a terméket vásárló,
 • 1:24 - 1:27
  mint a terméket eladó.
 • 1:27 - 1:31
  Amikor az árat a piaci ár alatt tartjuk,
 • 1:31 - 1:34
  haszonra tehetünk szert, vagy legalábbis
  nyereségesnek tűnik,
 • 1:34 - 1:38
  több vevő, több ember, több szavazó,
 • 1:38 - 1:42
  mint amikor az árat
  a piaci ár felett tartjuk,
 • 1:42 - 1:45
  amely úgy tűnik, hogy árt a vevőknek.
 • 1:45 - 1:48
  Érdekes módon a paradigmatikus,
 • 1:48 - 1:50
  az árküszöb klasszikus esete az,
 • 1:50 - 1:53
  amikor a kivétel erősíti a szabályt.
 • 1:53 - 1:57
  Mivel az árküszöb klasszikus esete
  egy olyan jószág,
 • 1:57 - 2:02
  melyre több eladó van, mint vevő.
 • 2:02 - 2:06
  Itt az eset, amikor az árat
  a piaci ár felett tartják,
 • 2:06 - 2:10
  és van értelme politikailag,
  mivel sok az eladó
 • 2:10 - 2:12
  a vevőkhöz képest.
 • 2:12 - 2:16
  Mi az a jószág, amely esetén
  gyakori az árküszöb,
 • 2:16 - 2:19
  és amely esetén több eladó van, mint vevő?
 • 2:19 - 2:21
  Mindjárt megtudjuk, csak egy pillanat.
 • 2:21 - 2:22
  Gondoljon bele.
 • 2:22 - 2:24
  Tehát az egyik dolog,
  amit az árküszöb okoz,
 • 2:24 - 2:27
  az, hogy többleteket eredményez.
 • 2:27 - 2:30
  Rendben. Kitalálta már azt a jószágot,
  amely esetén gyakori az árküszöb,
 • 2:30 - 2:33
  és olyan jószág, amely esetén
  a kínálók száma
 • 2:33 - 2:35
  meghaladja a vevők számát?
 • 2:36 - 2:39
  Hát a minimálbér is egy árküszöb.
 • 2:39 - 2:44
  A minimálbér olyan ár, amely alatt
  nem lehet munkaerőt eladni,
 • 2:44 - 2:48
  és a munkaerő-kínálat meghaladja
  a munkaerő felvásárlását.
 • 2:48 - 2:50
  Tehát nem meglepő, hogy a minimálbér
 • 2:50 - 2:53
  gyakran sikeres politikailag.
 • 2:53 - 2:55
  Kit fog befolyásolni a minimálbér?
 • 2:55 - 2:57
  A nagyon magas termelékenységű dolgozókat,
 • 2:57 - 2:59
  akik már többet keresnek,
  mint a minimálbér -
 • 2:59 - 3:02
  őket talán egyáltalán nem fogja
  érinteni a minimálbér.
 • 3:02 - 3:04
  Ehelyett érinteni fogja
  a legkevésbé tapasztalt,
 • 3:04 - 3:07
  legkevésbé iskolázott,
  legkevésbé képzett dolgozókat.
 • 3:07 - 3:11
  Az alulképzett tinédzserekre
  például valószínűleg hat
 • 3:11 - 3:13
  a minimálbér.
 • 3:13 - 3:16
  Említettem, hogy az árküszöb
  többletet teremt.
 • 3:16 - 3:20
  A minimálbér egy árküszöb,
  így többletet fog teremteni.
 • 3:20 - 3:23
  Hogy hívjuk a munkaerő-többletet?
 • 3:23 - 3:25
  Libafalkáról beszélünk?
 • 3:25 - 3:27
  Büszke oroszlánokról?
 • 3:27 - 3:30
  A munkaerő-többletet
  munkanélküliségnek hívjuk.
 • 3:30 - 3:32
  Tehát nézzük meg modellünkkel,
 • 3:32 - 3:36
  hogy megértsük, hogyan tud a minimálbér
  munkanélküliséget teremteni,
 • 3:36 - 3:39
  különösen az alulképzett munkaerő körében.
 • 3:39 - 3:41
  Rendben. Itt az alapdiagramunk,
 • 3:41 - 3:43
  kivéve hogy a munkaerő mennyiségét,
 • 3:43 - 3:46
  különösen a képzetlen munkaerőt,
  a vízszintes tengelyre helyezzük.
 • 3:46 - 3:49
  A bért, vagy a munkaerő árát,
  a függőleges tengelyre -
 • 3:49 - 3:50
  ez a kínálati függvényünk.
 • 3:50 - 3:53
  Ez a keresleti görbe a piaci bérrel
 • 3:53 - 3:55
  és a piac foglalkoztatási szintjével.
 • 3:55 - 3:57
  Most hozzá fogjuk adni a minimálbért.
 • 3:57 - 3:58
  Ez olyan árküszöb,
 • 3:58 - 4:03
  amely alatt illegális venni vagy eladni
  ezt a jószágot, a munkaerőt.
 • 4:03 - 4:07
  Olvassuk le az árküszöb
  következményeit a diagramról.
 • 4:07 - 4:08
  Leolvashatjuk például,
 • 4:08 - 4:13
  hogy a minimálbéren a keresett
  munkaerő mennyisége
 • 4:13 - 4:15
  a keresleti görbéről olvasható le.
 • 4:15 - 4:17
  Emlékezzünk, ez a munkaerő kereslete.
 • 4:17 - 4:20
  Tehát ez a keresett munkaerő mennyisége,
 • 4:20 - 4:23
  és a minimálbérnél a kínált
  munkaerő mennyisége
 • 4:23 - 4:26
  a kínálati görbéről olvasható le.
 • 4:26 - 4:29
  Tegyünk ide egy pontot, ez a Qs.
 • 4:29 - 4:32
  Van tehát Qs egységnyi kínált mukaerőnk,
 • 4:32 - 4:35
  Qd egységnyi keresett munkaerőnk.
 • 4:35 - 4:37
  A Qs nagyobb, mint a Qd,
 • 4:37 - 4:42
  tehát a különbség köztük
  a munkaerőtöbblet,
 • 4:42 - 4:45
  más néven munkanélküliség.
 • 4:47 - 4:49
  A minimálbér ellentmondásos,
 • 4:49 - 4:51
  erősen vitatott téma.
 • 4:51 - 4:53
  Egyes tudományos eredmények azt mutatják,
 • 4:53 - 4:56
  hogy a minimálbér szerény növekedésének
 • 4:56 - 4:58
  a munkanélküliségre gyakorolt hatása
 • 4:58 - 5:00
  nem jelentős.
 • 5:00 - 5:02
  Ugyanakkor azonban fel kell ismernünk azt,
 • 5:02 - 5:05
  hogy a minimálbér szerény növekedésének
 • 5:05 - 5:07
  nagy haszna sincs.
 • 5:07 - 5:09
  Először is a dolgozók csak kis százalékát
 • 5:09 - 5:11
  fogja érinteni a minimálbér.
 • 5:11 - 5:17
  Körülbelül a dolgozók 97%-a már
  többet keres, mint a minimálbér.
 • 5:17 - 5:19
  Valójában még a fiatal dolgozók is,
 • 5:19 - 5:23
  a 25 év alattiak körülbelül 94%-a
 • 5:23 - 5:25
  már többet keres, mint a minimálbér.
 • 5:25 - 5:28
  A legjobb esetben a minimálbér
  növeli a bérét
 • 5:28 - 5:30
  néhány alulképzett és fiatal dolgozónak,
 • 5:30 - 5:33
  főleg azoknak, akiknek amúgy is nőtt volna
 • 5:33 - 5:36
  a bérük a képzettségükkel.
 • 5:36 - 5:37
  A legrosszabb esetben a minimálbér
 • 5:37 - 5:39
  meg fogja növelni a hamburger árát,
 • 5:39 - 5:42
  okoz némi munkanélküliséget,
 • 5:42 - 5:45
  és/vagy néhány tinédzsert
  kicsit tovább az iskolában tart -
 • 5:45 - 5:48
  nem mind szükségszerűen rossz dolog.
 • 5:49 - 5:50
  Mi van azonban
 • 5:50 - 5:52
  a minimálbér jelentősebb emelkedésével?
 • 5:53 - 5:54
  Kevés közgazdász vonja kétségbe,
 • 5:54 - 5:56
  hogy a minimálbér jelentős emelése
 • 5:56 - 5:59
  súlyos munkanélküliséget okozna.
 • 5:59 - 6:03
  Végül is nem teremthetünk jólétet
 • 6:03 - 6:06
  a minimálbér magasabbra
  és magasabbra emelésével.
 • 6:06 - 6:08
  Ha a 10$/óra minimálbér jó ötlet,
 • 6:08 - 6:10
  akkor mi van a 15-tel?
 • 6:10 - 6:12
  Mi van a 20-szal, 25-tel, $100-ral?
 • 6:12 - 6:14
  $500 óránként?
 • 6:14 - 6:16
  Ezen a ponton mindnyájan gazdagok lennénk?
 • 6:16 - 6:19
  Mindnyájan $500/óra munkabért kapnánk?
 • 6:19 - 6:20
  Természetesen nem.
 • 6:20 - 6:23
  A legtöbbünk munkanélküli lenne.
 • 6:23 - 6:25
  Tehát a minimálbér jelentős növelése
 • 6:25 - 6:26
  súlyos munkanélküliséget fog okozni,
 • 6:26 - 6:30
  és jó példa erre Puerto Rico 1938-ban.
 • 6:30 - 6:33
  A kongresszus valójában akkor
  állapította meg az első minimálbért
 • 6:33 - 6:35
  25 cent/órában.
 • 6:35 - 6:37
  Ez alacsonynak tűnhet, de akkoriban
 • 6:37 - 6:39
  az Egyesült Államokban az átlagbér
 • 6:39 - 6:41
  még kevesebb volt,
  mint óránként egy dollár,
 • 6:41 - 6:44
  62,5 cent volt óránként.
 • 6:44 - 6:47
  A kongresszus azonban elfelejtette
  mentesíteni Puerto Ricot,
 • 6:47 - 6:50
  amikor az átlagbérek
  Puerto Rico-ban akkoriban
 • 6:50 - 6:54
  sokkal alacsonyabbak voltak,
  mint az USA többi részében,
 • 6:54 - 6:56
  mindössze 3-4 cent/óra.
 • 6:56 - 6:59
  A minimálbér szerény növelése
 • 6:59 - 7:02
  a kontinentális Egyesült Államokban
 • 7:02 - 7:05
  óriási növelésnek számított
  a Puerto Rico-i minimálbérnél.
 • 7:05 - 7:08
  Rengeteg Puerto Rico-i cég becsődölt,
 • 7:08 - 7:11
  és ez pusztító munkanélküliséget okozott.
 • 7:11 - 7:14
  Valójában a Puerto Rico-i politikusok
  Washingtonba mentek
 • 7:14 - 7:19
  könyörögni azért, hogy mentesítsék őket
  a minimálbér hatálya alól.
 • 7:19 - 7:21
  Tehát a minimálbér jelentős növelése
 • 7:21 - 7:26
  biztosan lényeges és komoly
  munkanélküliséget okozna.
 • 7:26 - 7:28
  Más országokban látunk
  magasabb minimálbéreket.
 • 7:28 - 7:31
  A minimálbér Franciaországban
  magasabb, mint az USA-ban,
 • 7:31 - 7:34
  a két ország átlagbéreihez képest.
 • 7:34 - 7:36
  Ezenfelül Franciaországban
  a munkaügyi törvények
 • 7:36 - 7:39
  nagyon nehézzé teszik
  a dolgozók kirúgását,
 • 7:39 - 7:41
  miután alkalmazták őket.
 • 7:41 - 7:42
  Mindennek eredményeként a francia cégek
 • 7:42 - 7:46
  vonakodva alkalmaznak új dolgozókat.
 • 7:46 - 7:48
  Különösen a fiatalabb dolgozók érintettek,
 • 7:48 - 7:50
  mivel ők kevésbé termelékenyek,
 • 7:50 - 7:53
  és kevésbé ismert "árucikkek".
 • 7:53 - 7:56
  Így kockázatosabb őket alkalmazni.
 • 7:56 - 7:59
  Ennek eredményeként a munkanélküliség
  a fiatalok körében
 • 7:59 - 8:00
  Franciaországban nagyon magas.
 • 8:00 - 8:04
  2005-ben 23% volt,
 • 8:04 - 8:07
  és ez jóval a gazdasági válság előtt volt,
 • 8:07 - 8:10
  az egész világot átfogó
  pénzügyi válság előtt.
 • 8:10 - 8:11
  Tehát még a jó időkben is
 • 8:11 - 8:16
  Franciaországban nagyon nagy a
  munkanélküliség a fiatal dolgozók körében,
 • 8:16 - 8:17
  mert a minimálbér magas,
 • 8:17 - 8:20
  és a cégek nem akarnak alkalmazni,
 • 8:20 - 8:23
  lévén, hogy milyen nehéz
  dolgozókat elbocsátani.
 • 8:23 - 8:25
  Rendben. Hadd mutassuk meg azt is,
  hogy a minimálbér
 • 8:25 - 8:27
  elveszett nyereséget okoz
  a kereskedelemben -
 • 8:27 - 8:29
  ennek mára elég ismerősnek
  kell lennie.
 • 8:29 - 8:32
  A minimálbérnél a keresett
  munkaerő mennyiségét
 • 8:32 - 8:34
  a Qd adja.
 • 8:34 - 8:38
  Ez kevesebb, mint a munkaerő mennyisége,
  amely áruba bocsátkozna
 • 8:38 - 8:42
  az adott piaci bér mellett,
  ez a piaci foglalkoztatás.
 • 8:42 - 8:47
  Kulcsfontosságú pont, hogy vannak
  munkaerő-vásárlók,
 • 8:47 - 8:51
  akik hajlandók munkaerőt venni
  a minimálbér alatti áron,
 • 8:51 - 8:54
  és van munkaerő-kínálat,
 • 8:54 - 8:58
  dolgozók, akik hajlandók
  a minimálbér alatt dolgozni.
 • 8:58 - 9:01
  Ezek az üzletek kölcsönösen
  jövedelmezőek lennének,
 • 9:01 - 9:03
  de illegálisak.
 • 9:03 - 9:06
  Tehát, vannak mnunkaerő-vásárlók,
 • 9:06 - 9:08
  akik hajlandók a minimálbér alatt venni,
 • 9:08 - 9:09
  és vannak eladók, akik hajlandók eladni.
 • 9:09 - 9:12
  Ezek az üzletek kölcsönösen
  jövedelmezők lennének,
 • 9:12 - 9:14
  de illegálisak, ezért nem jönnek létre.
 • 9:14 - 9:16
  Emiatt kereskedelmi nyereség vész el
 • 9:16 - 9:19
  vagy holtteher-veszteség keletkezik.
 • 9:19 - 9:22
  Rendben. Tehát vettük az árküszöb
  első két hatását,
 • 9:22 - 9:25
  éspedig a többletet és a
  kereskedelmi nyereség elvesztését.
 • 9:25 - 9:28
  A következő előadásban némileg
  eltérő példákon keresztül
 • 9:28 - 9:30
  nézzük meg a pazarló
  minőségbeli növekedést
 • 9:30 - 9:33
  és az erőforrások téves kihelyezését.
 • 9:33 - 9:35
  - [Narrátor] Ha szeretné magát tesztelni,
 • 9:35 - 9:37
  kattintson a kérdésekre.
 • 9:37 - 9:41
  Ha pedig készen áll a folytatásra,
  kattintson a következő videóra.
 • 9:41 - 9:43
  ♪ [zene] ♪
Title:
Price Floors: The Minimum Wage
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Marginal Revolution University
Project:
Micro
Duration:
09:46

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions