Return to Video

Price Floors: The Minimum Wage

 • 0:09 - 0:11
  ♪ [zene] ♪
 • 0:11 - 0:11
  - [Alex] A következő két videóban
 • 0:11 - 0:12
  figyelmünket az árküszöbökre és azok hatásaira fordítjuk.
 • 0:12 - 0:16
  Ebben a videóban megnézzük az első két hatást,
 • 0:16 - 0:19
  és vesszük az egyik legismertebb árküszöböt,
 • 0:19 - 0:20
  a minimálbért.
 • 0:20 - 0:21
  Kezdjük is el!
 • 0:25 - 0:30
  Az árküszöb a törvény által engedélyezett legalacsonyabb ár.
 • 0:30 - 0:33
  Vagyis ez olyan ár, amely alatt illegális
 • 0:33 - 0:34
  venni, illetve eladni,
 • 0:34 - 0:35
  azért hívjuk árküszöbnek,
 • 0:35 - 0:38
  mert ez alá már nem mehetünk.
 • 0:38 - 0:41
  Ki fogjuk mutatni, hogy az árküszöb
 • 0:41 - 0:45
  négy meghatározó hatást fejt ki:
 • 0:45 - 0:50
  többleteket, kereskedelmi nyereség elvesztését, pazarló minőségnövekedést,
 • 0:50 - 0:51
  valamint az erőforrások téves eloszlását.
 • 0:51 - 0:53
  Mindegyiket sorra fogjuk venni.
 • 0:53 - 0:56
  Mielőtt megtennénk azonban,
 • 0:56 - 0:58
  érdemes ezt a kérdést feltenni:
 • 0:59 - 1:01
  az árküszöb kevésbé gyakori, mint az árplafon -
 • 1:01 - 1:04
  miért van ez?
 • 1:05 - 1:09
  Vagyis gyakrabban látni, hogy az árat
 • 1:09 - 1:13
  a piaci ár alatt tartják,
 • 1:13 - 1:17
  minthogy a piaci ár felett tartanák.
 • 1:17 - 1:19
  Miért?
 • 1:19 - 1:21
  Egyik oka lehet a politika.
 • 1:21 - 1:25
  Vagyis jellemzően több a terméket vásárló,
 • 1:25 - 1:29
  mint a terméket eladó.
 • 1:29 - 1:32
  Amikor az árat a piaci ár alatt tartjuk,
 • 1:32 - 1:35
  haszonra tehetünk szert, vagy legalábbis nyereségesnek tűnik,
 • 1:35 - 1:39
  több vevő, több ember, több szavazó,
 • 1:39 - 1:42
  mint amikor az árat a piaci ár felett tartjuk,
 • 1:42 - 1:48
  amely úgy tűnik, hogy árt a vevőknek.
 • 1:48 - 1:51
  Érdekes módon a paradigmatikus,
 • 1:51 - 1:52
  az árküszöb klasszikus esete az,
 • 1:52 - 1:54
  amikor a kivétel erősíti a szabályt.
 • 1:54 - 1:57
  Mivel az árküszöb klasszikus esete egy olyan jószág,
 • 1:57 - 2:00
  melyre több eladó van, mint vevő.
 • 2:00 - 2:06
  Itt az eset, amikor az árat a piaci ár felett tartják,
 • 2:07 - 2:09
  és van értelme politikailag, mivel sok az eladó
 • 2:09 - 2:11
  a vevőkhöz képest.
 • 2:11 - 2:14
  Mi az a jószág, amely esetén gyakori az árküszöb,
 • 2:14 - 2:17
  és amely esetén több eladó van, mint vevő?
 • 2:17 - 2:20
  Mindjárt megtudjuk, csak egy pillanat.
 • 2:20 - 2:23
  Gondoljon bele.
 • 2:23 - 2:25
  Tehát az egyik dolog, amit az árküszöb okoz,
 • 2:25 - 2:26
  az, hogy többleteket eredményez.
 • 2:26 - 2:27
  Rendben. Kitalálta már azt a jószágot, amely esetén gyakori az árküszöb,
 • 2:27 - 2:31
  és olyan jószág, amely esetén a kínálók száma
 • 2:32 - 2:34
  meghaladja a vevők számát?
 • 2:34 - 2:37
  Hát a minimálbér is egy árküszöb.
 • 2:38 - 2:44
  A minimálbér olyan ár, amely alatt nem lehet munkaerőt eladni,
 • 2:45 - 2:49
  és a munkaerő-kínálat meghaladja a munkaerő felvásárlását.
 • 2:49 - 2:52
  Tehát nem meglepő, hogy a minimálbér
 • 2:52 - 2:53
  gyakran sikeres politikailag.
 • 2:53 - 2:54
  Kit fog befolyásolni a minimálbér?
 • 2:54 - 2:56
  A nagyon magas termelékenységű dolgozókat,
 • 2:56 - 2:58
  akik már többet keresnek a minimálbérnél -
 • 2:58 - 3:01
  őket talán egyáltalán nem fogja érinteni a minimálbér.
 • 3:01 - 3:04
  Ehelyett érinteni fogja a legkevésbé tapasztalt,
 • 3:04 - 3:06
  legkevésbé iskolázott, legkevésbé képzett dolgozókat.
 • 3:07 - 3:11
  Az alulképzett tinédzserekre például valószínűleg hat
 • 3:11 - 3:14
  a minimálbér.
 • 3:14 - 3:17
  Említettem, hogy az árküszöb többletet teremt.
 • 3:18 - 3:20
  A minimálbér egy árküszöb, így többletet fog teremteni.
 • 3:20 - 3:23
  Hogy hívjuk a munkaerő-többletet?
 • 3:23 - 3:26
  Libafalkáról beszélünk?
 • 3:26 - 3:29
  Büszke oroszlánokról?
 • 3:29 - 3:32
  A munkaerő-többletet munkanélküliségnek hívjuk.
 • 3:32 - 3:33
  Tehát nézzük meg modellünkkel,
 • 3:33 - 3:35
  hogy megértsük, hogyan tud a minimálbér munkanélküliséget teremteni,
 • 3:35 - 3:40
  különösen az alulképzett munkaerő körében.
 • 3:40 - 3:42
  Rendben. Itt az alapdiagramunk,
 • 3:42 - 3:43
  kivéve hogy a munkaerő mennyiségét,
 • 3:44 - 3:46
  különösen a képzetlen munkaerőt, a vízszintes tengelyre helyezzük.
 • 3:46 - 3:48
  A bért, vagy a munkaerő árát, a függőleges tengelyre -
 • 3:48 - 3:50
  ez a kínálati függvényünk.
 • 3:50 - 3:53
  Ez a keresleti görbe a piaci bérrel
 • 3:53 - 3:55
  és a piac foglalkoztatási szintjével.
 • 3:55 - 3:57
  Most hozzá fogjuk adni a minimálbért.
 • 3:57 - 4:00
  Ez olyan árküszöb,
 • 4:00 - 4:04
  amely alatt illegális venni vagy eladni ezt a jószágot, a munkaerőt.
 • 4:04 - 4:08
  Olvassuk le az árküszöb következményeit a diagramról.
 • 4:08 - 4:11
  Leolvashatjuk például,
 • 4:11 - 4:14
  hogy a minimálbéren a keresett munkaerő mennyisége
 • 4:14 - 4:16
  a keresleti görbéről olvasható le.
 • 4:16 - 4:18
  Emlékezzünk, ez a munkaerő kereslete.
 • 4:18 - 4:19
  Tehát ez a keresett munkaerő mennyisége,
 • 4:19 - 4:24
  és a minimálbérnél a kínált munkaerő mennyisége
 • 4:24 - 4:27
  a kínálati görbéről olvasható le.
 • 4:27 - 4:29
  Tegyünk ide egy pontot, ez a Qs.
 • 4:29 - 4:30
  Van tehát Qs egységnyi kínált mukaerőnk,
 • 4:30 - 4:34
  Qd egységnyi keresett munkaerőnk.
 • 4:34 - 4:38
  A Qs nagyobb, mint a Qd,
 • 4:38 - 4:42
  tehát a különbség köztük a munkaerőtöbblet,
 • 4:42 - 4:47
  más néven munkanélküliség.
 • 4:47 - 4:50
  A minimálbér vitatott, és erősen megkérdőjelezett téma.
 • 4:50 - 4:53
  Egyes tudományos eredmények
 • 4:53 - 4:58
  azt mutatják, hogy a minimálbér szerény növekedésének a munkanélküliségre gyakorolt hatása
 • 4:58 - 5:03
  szerény. Ugyanakkor fel kell ismernünk azt,
 • 5:03 - 5:08
  hogy ez a szerény növekedés a minimálbér területén nem okozott nagyobb hasznot. Elsőként
 • 5:08 - 5:13
  a dolgozóknak egy kevés százalékát érinti a minimálbér. Körülbelül a dolgozók 97%-a,
 • 5:13 - 5:18
  vagy több is, már többet keres, mint a minimálbér. Valójában, még a
 • 5:18 - 5:24
  fiatalok között is, 94% vagy kicsit kevesebb mint 25 év alatti, már többet keres
 • 5:24 - 5:28
  a minimálbérnél. A legjobb esetben, a minimálbér növeli a fizetését némely
 • 5:29 - 5:34
  alulképzett és fiatal dolgozóknak, főleg azoknak, akiknek amúgy is nőtt volna
 • 5:34 - 5:38
  a képzettségükkel. A legrosszabb esetben, a minimálbér egy hamburger árával fog
 • 5:39 - 5:45
  nőni és okoz némi munkanélküliséget, és/vagy néhány tinédzsert egy kicsit tovább bent tart
 • 5:45 - 5:51
  az iskolában. Ez nem mind szükségszerűen rossz dolog. Egyébként mi van a minimálbér
 • 5:51 - 5:56
  jelentősebb emelkedésével? Néhány közgazdász kétségbe vonja, hogy a minimálbér
 • 5:56 - 6:03
  jelentős növekedése súlyos munkanélküliséget okozna. Végül is nem teremthetünk jólétet
 • 6:04 - 6:07
  a minimálbér magasabbra és magasabbra emelésével. Ha a 10 dollár/óra minimálbér
 • 6:08 - 6:12
  jó ötlet, akkor mi van a 15-tel? Mi van a 20-szal? 25-tel? 100 dollárral?
 • 6:12 - 6:16
  500 dollárral óránként? Ezen a ponton mindnyájan gazdagok lennénk? Mindnyájan
 • 6:17 - 6:21
  500 dollár/óra munkabért kapnánk? Természetesen nem. A legtöbbünk munkanélküli
 • 6:21 - 6:25
  lenne. Tehát a minimálbér hosszantartó növekedése súlyos
 • 6:26 - 6:31
  munkanélküliséget okoz, és a legjobb példa erre Puerto Rico 1938-ban. Ebben az időben a kongresszus
 • 6:31 - 6:36
  a minimálbért 25 cent/órában határozta meg. Most ez alacsonynak tűnhet,
 • 6:36 - 6:40
  de ebben az időben az AEÁ-ban a minimálbér kevesebb volt
 • 6:40 - 6:45
  egy dollárnál, ez 62,5 cent volt óránként. A kongresszus, azonban,
 • 6:45 - 6:50
  elfelejtette mentesíteni Puerto Ricot. Amikor az átlagfizetés Puerto Rico-ban
 • 6:50 - 6:55
  azonos időben alacsonyabb volt, mint az AEÁ-ban bárhol, mindössze
 • 6:55 - 7:00
  3-4 cent/óra. Ez a szerény növekedés a minimálbérben
 • 7:00 - 7:05
  a kontinentális AEÁ-ban nagyon magas növekedésnek számított Puerto
 • 7:05 - 7:10
  Rico-ban. Sok Puerto Rico-i cég becsődölt, amely pusztító
 • 7:10 - 7:15
  munkanélküliséget okozott. Valójában, a Puerto Rico-i politikusok Washingtonba mentek könyörögni azért,
 • 7:15 - 7:21
  hogy mentesítsék őket a minimálbér hatálya alól. Így a minimálbérben egy
 • 7:21 - 7:26
  nagy növekedés, minden valószínűség szerint lényeges és komoly munkanélküliséget okozhat.
 • 7:26 - 7:30
  Más országokban látunk magasabb minimálbéreket. A minimálbér Franciaországban
 • 7:30 - 7:35
  magasabb, mint az USA-ban, összehasonlítva ezen országok átlag-fizetéseivel. Továbbá
 • 7:35 - 7:39
  Franciaországban a munkatörvények nagyon nehézzé teszik az emberek kirúgását
 • 7:39 - 7:46
  az alkalmazásuk után. Mindennek eredményeként a francia cégek vonakodva alkalmaznak új dolgozókat.
 • 7:46 - 7:51
  Különösen a pályakezdők érintettek, mivel ők kevésbé termelékenyek,
 • 7:51 - 7:56
  és kevésbé ismert "árucikkek". Így alkalmazásukkal nagyobb a kockázat.
 • 7:56 - 8:02
  Ennek eredményeként a fiatal munkanélküliség Franciaországban nagyon magas. 2005-ben 23% volt,
 • 8:02 - 8:08
  ez sokkal előbb volt, mint a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás, mely kiterjedt
 • 8:09 - 8:14
  az egész világra. Tehát még a jó időszakokban is Franciaországban a pályakezdők munkanélkülisége
 • 8:15 - 8:19
  nagyon magas, mert a minimálbér nagyon magas és a cégek nem akarnak
 • 8:19 - 8:24
  alkalmazni, lévén, hogy milyen nehéz elbocsátani alkalmazottakat. Rendben. Hadd mutassuk meg azt is,
 • 8:25 - 8:28
  hogy a minimálbér elveszett nyereséget okoz a kereskedelemben - ez ma már meglehetősen
 • 8:28 - 8:33
  ismerős. A minimálbérnél a munkakereslet mennyiségét a Qd adja.
 • 8:33 - 8:39
  Ami kevesebb, mint a munkaerő mennyisége, mely áruba bocsátkozna az adott
 • 8:39 - 8:46
  piaci bér mellett, ez piaci foglalkoztatás. Kulcspont, hogy vannak
 • 8:46 - 8:52
  munkaerő-vásárlók, akik hajlandók arra, hogy a minimálbér alatt vásároljanak munkaerőt
 • 8:52 - 8:58
  és van munkaerő kínálat, munkások, akik a minimálbér alatt is akarnak dolgozni.
 • 8:58 - 9:05
  Ezek az üzletek kölcsönösen nyereségesek, de törvényellenesek. Tehát, vannak mnunkaerő-vásárlók,
 • 9:05 - 9:09
  akik hajlandóak a minimálbér alatt venni, és vannak eladók,
 • 9:09 - 9:13
  akik eladni akarnak. Ezek az üzletek kölcsönösen nyereségesek lennének, de törvénytelenek,
 • 9:13 - 9:19
  ezért nem jönnek létre. Emiatt a kereskedelemben nyereség-veszteség vagy holtteher-veszteség keletkezik.
 • 9:19 - 9:23
  Rendben. Tehát a küszöbár két hatását ezzel lefedtük, a túlkínálatot
 • 9:23 - 9:27
  és a nyereség-veszteséget. A következő leckében némileg eltérő példákon
 • 9:28 - 9:32
  keresztük nézzük meg a pazarló minőségbeli növekedést és az erőforrások helytelen kihelyezését.
 • 9:34 - 9:38
  - [Narrátor] Ha tesztelni akarod magad, kattints a kvízkérdésekre, vagy ha
 • 9:38 - 9:41
  készen állsz, kattints a következő videóra.
 • 9:43 - 9:46
  Felirat: amara.org közösség
  Fordította: Gál Zoltán, Máté Dorina
  Ellenőrizte: Berecz Tünde
  Lektorálta: Mandel Kinga Magdolna
Title:
Price Floors: The Minimum Wage
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Marginal Revolution University
Project:
Micro
Duration:
09:46

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions