Vietnamese subtitles

← 07-13 Integer Arithmetic

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/19/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Bạn vừa làm việc với Sarah với vài câu hỏi về phép toán số học.
 2. Nhưng tôi muốn nói thêm về các khía cạnh phức tạp hơn về phép chia với số integer.
 3. Hãy nói là tôi có một con lợn đầy tiền xu, và sau đó tôi muốn biết
 4. tôi có bao nhiều dollars. Trong Java, tôi có thể tính nó với một phép chia,
 5. và hãy chú ý một chút ở đây. Cả 2 số ở bên trái và bên phải
 6. cái dấu gạch chéo đều là integer, sau đó thương số được "chuẩn hóa",
 7. và phần dư được bỏ đi. Về mặt toán học, 435/100
 8. tất nhiên là 4.35. Nhưng sau đó, 0.35 đi mất. Phần còn lại là 4 là một integer.
 9. Và đó là số được lưu ở trong biến dollars. Đó là những gì mà ta muốn,
 10. đúng không? 435 pennies là $4. Nhưng nếu ta vẫn muốn chỗ pennies còn sót lại đó thì sao,
 11. ta có một phép khác gọi là phép modulus, và ta thường chỉ phát âm nó là mod.
 12. Nằm bên phải toán hạng, hãy thử nó với 435. 435/100 = 4.
 13. Nên, 4*100 sẽ ở đây. Khi ta lấy chúng đi,
 14. phần còn lại là 35. Nó không còn chia được cho 100 nữa.
 15. Nó chính là phần còn lại của phép toán. Nên bạn có thể thấy là bằng việc lấy 1 số int chia cho 100,
 16. và sau đó cũng phải nhớ 1 phép toán với 100 và sau đó
 17. ta có dollars và phần cents còn lại. Bây giờ là lúc để bạn thử nói cho tôi kết quả là gì.
 18. pennies/10 và pennies%10