Vietnamese subtitles

← 04-05 Heap_Viewer_Walkthrough

04-05 Heap_Viewer_Walkthrough

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 7 created 02/26/2016 by sp4.

 1. Ok. Để biết thêm thông tin về tình trạng
  bộ nhớ của chúng ta
 2. và đối tượng chiếm giữ không gian, ta
  sử dụng một công cụ hữu ích, Heap Viewer.
 3. Giờ với Heap Viewer,
 4. bạn có thể xem một quá trình đang sử dụng
  bao nhiêu bộ nhớ tại thời điểm nhất định.
 5. Cũng như trước đây, nếu muốn theo dõi
  hãy tiếp tục và khởi động Android Studio
 6. đồng thời mang Sunshine trở lại nền trước
  thiết bị đang kết nối của bạn.
 7. Để khởi động Heap Viewer, cần khởi động
  màn hình thiết bị Android đầu tiên,
 8. và có vài tùy chọn để làm điều đó.
 9. Một cách là thông qua tools menu,
  bạn click vào Tools, chọn Android,
 10. Android Device Monitor.
 11. Hoặc có thể bấm vào biểu tượng Android
  tiện lợi ngay đầu thanh công cụ này.
 12. Giờ tôi sẽ làm vậy và
  màn hình Android đang khởi động,
 13. sau đó chúng ta cần tiếp tục và
  click vào thẻ DDMS.
 14. Heap viewer là một trong số
  các công cụ DDMS
 15. chúng ta sẽ đi từ đây qua bên trái.
 16. Chúng ta sẽ lựa chọn loại ứng dụng
  mà ta muốn cấu hình, vì vậy
 17. chúng ta sẽ chọn Sunshine, bây giờ tôi
  sẽ kéo tấm bảng này lên đây.
 18. Khi Sunshine đã được chọn
 19. bạn cần chọn thẻ Heap này
  để lấy thêm thông tin.
 20. Ban đầu bạn có thể không thấy nhiều
 21. Nhưng bạn sẽ thấy gợi ý nhỏ,
  ở dòng chữ trên đầu.
 22. Heap sẽ được cập nhật
  sau mỗi GC của khách hàng này.
 23. Sao chúng ta không tiếp tục và bấm vào
  đây để tạo một GC và cập nhật dữ liệu?
 24. Òa, xem này.
  Giờ chúng ta đã có tất cả thông tin mới.
 25. Giờ bảng dữ liệu đã cập nhật và hiển thị
  cho bạn dữ liệu nào hiện có sẵn và
 26. còn tồn tại trên Heap.
 27. Nếu muốn biết thêm chi tiết, tiếp tục
  và chọn một loại dữ liệu duy nhất.
 28. Tôi sẽ bấm vào class object này.
 29. Giờ bạn sẽ thấy rất nhiều dữ liệu
  được cập nhật trong bảng dưới đây.
 30. Giờ bạn có thể thấy một biểu đồ
  số lượng phân bổ
 31. và cả kích thước bộ nhớ cụ thể cho
  loại dữ liệu đó.
 32. Trong trường hợp này, chúng ta đang
  nói về class object.
 33. Bây giờ Heap Viewer đã thật sự
  hữu ích để xem
 34. loại đối tượng mà ứng dụng
  của bạn đã phân bổ
 35. cùng với số lượng bao nhiêu và kích thước
  của chúng như thế nào trong vùng.
 36. Cũng ở đây, ta thấy được tổng kích thước
  của từng loại khác nhau trong vùng.
 37. Chẳng hạn như có hơn 1400 mảng
  2 byte trong vùng của chúng ta,
 38. con số đó vào khoảng 120 kilobytes.
 39. Trong khi chỉ có
  27 mảng 1 byte và
 40. nó chỉ dành được
  khoảng hai megabytes.
 41. Giờ thì heap viewer đã thực sự hữu ích
  để xem các loại đối tượng mà
 42. ứng dụng của bạn được phân bổ
 43. cũng như số lượng bao nhiêu và kích thước
  tương ứng của chúng trong vùng.
 44. Chẳng hạn nếu nhìn ở đây chúng ta có
 45. 27 mảng 1 byte hiện đang chiếm
  khoảng 2 megabyte dữ liệu.
 46. Và sau đó ta có khoảng 2000 mảng
 47. 4 byte, chiếm lĩnh
  228 kilobyte dữ liệu.
 48. Thông tin này rất hữu ích khi bạn đang
  cố gắng theo dõi các lỗ hổng bộ nhớ.