YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← Hogyan segít a hip-hop a tudomány megértésében?

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 18 created 06/15/2019 by Zsuzsa Viola.

 1. Mi újság veletek?
 2. Remek.
 3. Azért vagyok itt, hogy bioszórát tartsak
 4. az állatok párosodási rendszeréről,
 5. és hogy a monogámia meghatározása
  miért okoz problémát a tudósoknak.
 6. De tankönyvre vagy e-tananyag
  letöltésére semmi szükség.
 7. Csupán annyit kell tennetek,
  hogy újra meghallgassátok az "OPP"-t
 8. a Naugthy by Nature-től.
 9. (Nevetés)

 10. 1991-ben adták ki.

 11. A dal a felhívás-válasz
  zenei elvét követi.
 12. A dalszöveget mindvégig
  látni fogjátok a kivetítőn,
 13. pár sort elszavalok,
 14. majd odasúgok,
 15. amikor rátok kerül a sor, jó?
 16. (Éljenzés)

 17. Tudom, hogy a közönségből
  néhányan ismerik a dalt,

 18. és arra kérem őket,
  diktálják a tempót és a ritmust.
 19. Ez így rendben van?
 20. Oké, mindenki készen áll?
 21. Bírjátok OPP-t?

 22. Közönség: Nem is mi lennénk!

 23. DNL: Bírjátok OPP-t?

 24. Közönség: Nem is mi lennénk!

 25. DNL: Bírjátok OPP-t?

 26. Közönség: Nem is mi lennénk!

 27. DNL: Hibátlan volt.

 28. Köszönöm.
 29. "OPP, hogy mit is jelent ez?

 30. Részletekre szedem nektek,

 31. hogy mind együtt üvölthessétek.

 32. O mint [Más], P mint [Emberek]
  de a fejeket fogják,

 33. az uccsó P – az már komplikált."

 34. A dalban az MC sejteti,
  hogy a szó öt betűs,

 35. de a korhatár-besorolás miatt,
 36. egyszerűen mint [Tulajdona] utal rá.
 37. (Nevetés)

 38. A dal életünk párjának megcsalásáról szól.

 39. Amikor ez a dal széles körökben forgott,
 40. biológusok hosszasan vitáztak arról,
  hogy egyes madárfajok,
 41. pontosabban a veréb- és lúdalkatúak,
  monogámiában élnek-e vagy sem.
 42. Látjátok, évtizedekig tudóshallgatók
  generációit tanították arra,
 43. hogy a madárfajok 90 százaléka monogám.
 44. Hím és nőstény élethosszig
  hű párjai egymásnak.
 45. Ez egészen az 1980-as évek végéig állt,

 46. amikor is új labortechnikák
  lehetővé tették,
 47. hogy egyének apró szövet-
  vagy folyadékmintáiból
 48. genetikai kapcsolatokat fedezzenek fel.
 49. A technikát megelőzően
 50. nem lehettünk 100 százalékban biztosak,
 51. hogy kik a madárfiókák szülei.
 52. Mindössze terepfeljegyzések voltak.
 53. Azt tudtuk, melyik felnőtt
  élt a fészekben,
 54. és melyik etette a fiókákat.
 55. Majd kiderült, tanulmányok sorozata után,
 56. megannyi bizonyítékát
  találtuk a hűtlenségnek –
 57. (Nevetés)

 58. a madárfajok között,

 59. főként a verébalkatúaknál,
 60. akikről azt hittük,
  hogy a monogámia mintapéldányai.
 61. Értékelésüket Maury Povich
  megirigyelte volna.
 62. (Nevetés)

 63. Ez annyira megrázta
  a biológiát és a madártant,

 64. hogy a monogámia fogalmának
  új meghatározásokat kellett adnunk.
 65. Olyan szörnyű volt,
  hogy 1990 augusztusában
 66. a New York Times főcímének
 67. ezt választotta:
 68. "Párválasztás életre?
  Madaraknak és méheknek ez nem szól."
 69. (Nevetés)

 70. Új meghatározásokkal kellett előállnunk.

 71. Az állapot, amikor valaki partnert vált
 72. vagy párzási időszakok között,
 73. vagy csak mert nem szereti már partnerét?
 74. Mára ezt "sorozatos monogámiának" hívják.
 75. (Nevetés)

 76. Nem hittem volna, ez ilyen vicces lesz.

 77. (Nevetés)

 78. Az állapot, amikor a nőstény
  és a hím egy párt alkot,

 79. és a fiókák a szülői közösek?
 80. Ezt "genetikai monogámiának" hívjuk.
 81. Annak pedig már tudatában vagyunk,
 82. hogy ez csupán a madárfajok
  kb. 14 százalékára igaz,
 83. azokéira, akik valóban monogámiában élnek.
 84. Az újraosztályozásoknál

 85. számos terepmunka során láttuk,
 86. hogy hím és nőstény közös fészekben,
 87. közösen gondozzák területük,
  még az utódot is együtt táplálják,
 88. beleértve a másik hímtől
  származó fiókákat is.
 89. Ezt "szociális monogámiának" hívjuk.
 90. (Nevetés)

 91. Ezért a felelős rendszer?

 92. Extra-páros kopuláció.
 93. "Ezek OPP-k, olyanokra próbálhatsz rá,
 94. kapcsolatnak itt nincs helye már,
  csak a hely van, ahol..."
 95. Közönség: "Bevár!"

 96. "Hányan vágjátok, mit jelent ez nálam?

 97. Aki szerint tévútra visz,
  ha hárman vannak párban,

 98. akkor nekik szól, ez OPP."

 99. Igazából, ez EPC.

 100. Amely a páron kívüli kopuláció rövidítése.
 101. (Nevetés)

 102. A páron kívüli kopuláció tehát
  a párköteléken kívüli párzás.

 103. És ahogy a tudomány által felfedeztük,
 104. olyan utódok is lehetnek,
  akik nem a hím partnertől vannak.
 105. Igaz?
 106. Az EPC-ről évekkel később hallottam,
  másoddiplomás hallgatóként,

 107. amikor a tudományos híreket felkapták.
 108. Felvettünk egy kurzust,
 109. ahol a párzási rendszereket
  és az új eredményeket tárgyaltuk,
 110. és a téma előkerült.
 111. Amíg a tanár meghatározta a fogalmat,
 112. és felidézte, milyen drámai fordulatok
 113. vezettek el a felfedezésekhez,
 114. ültem a teremben és felcsendült
  fejemben az ismert dal:
 115. "Bírjátok az OPP-t?
 116. Nem is mi lennék!"
 117. (Nevetés)

 118. Hogy pontosan erről szólt a dal,

 119. az EPC-ről.
 120. Aztán rájöttem,
 121. hogy a dalban új lehetőségekre lelhetünk.
 122. Csavarjunk a szövegen!
 123. Hadd halljam: EPC.
 124. Közönség: EPC.

 125. DNL: Halljam: EPC!

 126. Közönség: EPC!

 127. "Emelt fejjel hallanám,

 128. ha csináljátok, jól csináljátok,
  ne legyen csak passzió.

 129. Bírni fogjátok az akciót."
 130. Bírjátok az EPC-t?

 131. Közönség: Nem is mi lennék!

 132. Mindig ez a dal járt a fejemben,

 133. amikor biológiaórán voltam,
 134. élek a pop kultúra
  és hip-hop dalok adta tartalommal.
 135. Viszont amikor megosztom
  analógiáim tudós tanáraimmal,
 136. akik idősebb, fehér férfiak,
 137. gyakran zavart, üres tekintetek
  érkeznek válaszul.
 138. (Nevetés)

 139. Viszont ha a saját közegemben
  osztottam meg,

 140. más kollégáknak – sokszínű közegben –
 141. ez a tudományos hip-hop
  feldolgozás sláger lett.
 142. Azért, mert vagy olyanokkal beszéltem,
  akik hozzám hasonóak voltak,
 143. vagy legalábbis ugyanazokat
  a dalokat hallgattuk.
 144. Volt közös kulturális szótárunk.
 145. Ezzel pedig új tudományos
  fogalmakat ismerhettek meg,
 146. mivel kulturálisan osztoztunk
  egy újfajta tudományos megértésben.
 147. A hip-hop dalok utalásai

 148. nagyon jók a városi közösségekből
  származó tanulók tanítására,
 149. vagy akik ismerik a hip-hop kultúrát.
 150. És célirányosan használom,
  hogy közelebb vigyen a tanulókhoz,
 151. élek azzal a szótárral,
  amivel már rendelkeznek,
 152. és a rendszerrel, amint már megértenek.
 153. Ezen keresztül pedig ők, mi, kultúránk
 154. a tudás terjesztőivé lépnek elő.
 155. A hip-hop számomra keretet ad
  a tudomány átadásához,
 156. mert azt célirányosan szélesebb
  közönségnek adom át,
 157. ahová a tudománynépszerűsítés
  általában nem jut el.
 158. Ezen keresztül pedig,
 159. felemelem a tehetséget,
 160. amely minden lakótelep
  fiatal elméiben ott lakozik.
 161. Hadd jöjjön még egyszer, utoljára:
 162. Bírjátok az EPC-t?
 163. Közönség: Nem is mi lennénk!

 164. DNL: Bírjátok az EPC-t?

 165. Közönség: Nem is mi lennénk!

 166. DNL: Bírjátok az EPC-t?

 167. Közönség: Nem is mi lennénk!

 168. DNL: Ki bírja az EPC-t?

 169. Közönség: Minden tesónk!

 170. Köszönöm.

 171. (Taps és éljenzés)