Vietnamese subtitles

← 07-65 Input Events in Custom Views

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Bước cuối cùng trong vụ sáng tạo custom view
 2. là thêm tính tương tác.
 3. Bạn có thể lắng nghe input events của người dùng
 4. bao gồm key presses, trackball movement,
 5. và quan trọng nhất, screen touch events.
 6. Tất cả bởi overriding event handlers tương ứng.
 7. Android hỗ trợ theo dõi lên tới 11 điểm riêng biệt
 8. trong những gì chúng tôi muốn gọi, jazzhands mode
 9. sẽ cho phép bạn hoàn toàn
 10. phức tạp, kiểu tương tác multi-finger .
 11. Giờ, thực sự không có tương tác được đòi hỏi cho một wind gauge,
 12. nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm và handling input events
 13. bằng check motion event docs hay developer guide
 14. mô tả cách bạn có thể tự tạo, custom views với đầy đủ sự tương tác,
 15. cả từ instructor notes bên dưới.
 16. Giờ hãy cẩn thận đừng để sức mạnh mới tìm ra này đi quá giới hạn.
 17. Bởi định nghĩa, users của bạn sẽ không bao giờ được bắt gặp
 18. những control mới của bạn.
 19. Nên họcc ách dùng chúng sẽ có thêm ma sát
 20. đến sự hữu dụng của app bạn.
 21. Ít nhất, nó nên hành động thích hợp với phần còn lại của hệ thống
 22. và bạn nên tránh tạo những phiên bản system controls của bạn
 23. Nếu nó trông giống như một loại button, và hoạt động như một button,
 24. bạn có thể nên chỉ việc tiếp tục và sử dụng một button.
 25. Nhưng tôi nghĩa cái non sequitur này đã đi quá đủ rồi.