Return to Video

Ubabe wa ustahi

 • 0:01 - 0:04
  Kuna swali tunafaa
  kujiuliza:
 • 0:04 - 0:05
  Kipi hakikwenda sawa?
 • 0:05 - 0:07
  Si tu kuhusiana na janga
 • 0:07 - 0:09
  lakini na uraia wetu.
 • 0:10 - 0:14
  Nini kilichotuletea huu mgawano
  na chuki kisiasa ?
 • 0:15 - 0:17
  Kwa miongo ya karibu,
 • 0:17 - 0:21
  utengano baina ya washindi na
  walioshindwa umezidi,
 • 0:21 - 0:23
  na kutia sumu siasa yetu,
 • 0:23 - 0:25
  kututenganisha.
 • 0:25 - 0:29
  Mgawanyiko huu unahusu udhalimu kwa kiasi fulani.
 • 0:30 - 0:34
  Lakini pia mtazamo
  kuhusu kushinda na kushindwa
 • 0:34 - 0:36
  ambayo huja nayo.
 • 0:36 - 0:38
  Walio kileleni
 • 0:38 - 0:42
  wanaamini ufanisi wao
  ni juhudi yao,
 • 0:42 - 0:44
  kipimo cha ustahili wao,
 • 0:45 - 0:49
  na walioanguka
  hawana wa kulaumu bali nafsi zao.
 • 0:50 - 0:53
  Mtazamo huu wa mafanikio
 • 0:53 - 0:56
  unatokana na
  kanuni inayovutia,
 • 0:57 - 0:59
  kwamba kila mtu ana nafasi sawa,
 • 0:59 - 1:02
  na washindi wanstahili ushindi wao.
 • 1:03 - 1:07
  Huu ndio kiini cha
  wazo la ustahi.
 • 1:08 - 1:11
  Kwa vitendo,bila shaka, tuna upungufu.
 • 1:13 - 1:16
  Si kila mtu ana nafasi sawa kuinuka.
 • 1:17 - 1:22
  Watoto wazaliwao kwa jamii maskini
  hukua kwa umaskini,
 • 1:23 - 1:28
  Wazazi tajiri wana uwezo
  kupitisha manufaa kwa wototo wao.
 • 1:28 - 1:32
  Kwa mfano, katika vyuo bora zaidi,
 • 1:32 - 1:35
  idadi wengi wametoka
  familia tajiri sana
 • 1:35 - 1:40
  kushinda nusu ya chini ya nchi
  ukijumuishwa.
 • 1:42 - 1:46
  Shida sio tu
  kushindwa kufikia
 • 1:46 - 1:49
  mawazo ya ustahi
  tunavyopiga mbiu.
 • 1:50 - 1:52
  Wazo lenyewe lina kasoro.
 • 1:53 - 1:54
  Ina dosari.
 • 1:55 - 1:59
  Ustahi una madhara
  kwa manufaa kwa watu wote.
 • 2:00 - 2:02
  unaleta kiburi kwa washindi
 • 2:04 - 2:07
  na kufedhehesha waliopeteza.
 • 2:08 - 2:14
  huchochea washindi
  kujiona bora zaidi
 • 2:14 - 2:19
  na kusahau nasibu na uenyemali
  iliyowasaidia kupata mafanikio.
 • 2:19 - 2:23
  Na kupelekea kuonea
  wasiobahatika,
 • 2:23 - 2:26
  na wasio na wasifi kama wao.
 • 2:27 - 2:30
  Huu hujalisha kisiasa.
 • 2:30 - 2:35
  Mojawapo ya chanzo kuu
  cha upinzani maarufu
 • 2:35 - 2:41
  miongoni mwa wafanyikazi
  ni dhana ya wasomi kuwadharau.
 • 2:42 - 2:44
  Ni lawama halali.
 • 2:45 - 2:50
  Ingawaje utandawazi
  umezidi kukosesha usawa
 • 2:50 - 2:51
  na mshahara usioongezeka,
 • 2:53 - 2:57
  watetezi wake walishauri
  wafanyikazi.
 • 2:58 - 3:02
  "Kama unataka kushindana na kushinada
  karika uchumi wa kimataifa,
 • 3:02 - 3:03
  enda chuo"
 • 3:04 - 3:07
  "Mapato yako yanalingana na masomo yako"
 • 3:07 - 3:09
  "Utafaulu ukijaribu"
 • 3:10 - 3:16
  Hawa wasomi hawazingatii tusi
  fiche kwenye huu ushauri.
 • 3:17 - 3:19
  Usipoenda chuo,
 • 3:19 - 3:23
  usiponawiri kwenye huu uchumi mpya,
 • 3:23 - 3:25
  basi shida ni lako.
 • 3:26 - 3:27
  Huo ndio sababu.
 • 3:28 - 3:34
  Si ajabu wafanyikzi wengi
  waligeukia ustahi wa wasomi.
 • 3:35 - 3:36
  Tunafaa tufanye nini ?
 • 3:37 - 3:41
  Tunafaa kuwazia kipengee tatu
  cha uraia wetu.
 • 3:41 - 3:43
  Nafasi ya chuo,
 • 3:43 - 3:44
  usharifu wa kazi
 • 3:44 - 3:46
  na maana ya ufanisi.
 • 3:47 - 3:51
  Tunafaa kuwazia tena
  nafasi ya vyuo
 • 3:51 - 3:54
  kama suluhishi la fursa.
 • 3:56 - 4:00
  Kwa watu kama sisi
  tunaotangamana na wasomi,
 • 4:00 - 4:04
  ni rahisi kusahau hakika sahili:
 • 4:05 - 4:09
  Watu wengi hawana sahada
  la miaka minee chuoni.
 • 4:09 - 4:13
  Kwa hakika, thuluthi mbili
  Wamerikani hawana.
 • 4:14 - 4:18
  Kwa hivyo ni upumbavu kujenga uchumi
 • 4:18 - 4:23
  inayoshurutisha shahada ya chuo
 • 4:23 - 4:27
  ili kuwepo na maisha sharifu.
 • 4:27 - 4:31
  Kuhimiza watu kwenda chuo
  ni wazo mzuri.
 • 4:31 - 4:34
  Upanuzi wa ufikavu
  kwa wasiojiweza
 • 4:34 - 4:35
  ni bora zaidi
 • 4:36 - 4:38
  Lakini huu si suluhu la kutokuwa na usawe.
 • 4:39 - 4:44
  Haina faida kuandaa watu
  kupambania ustahi
 • 4:44 - 4:48
  ni kuboresha maisha
  tunafaa kuzingatia
 • 4:48 - 4:51
  kwa watu hawana diploma
 • 4:51 - 4:55
  lakini wenye mchango muhimu
  katika jamii.
 • 4:56 - 4:58
  Tunafaa kufufua usharifu wa kazi.
 • 4:58 - 5:01
  na kuiweka kati kwenye siasa zetu
 • 5:01 - 5:06
  Tunafaa kukumbuaka kazi
  sio tu kupata riziki,
 • 5:06 - 5:10
  ila pia ni kuchangia
  uzuri wa pamoja
 • 5:10 - 5:13
  na kushindania utambuzi wakati huo
 • 5:13 - 5:17
  Robert F. Kennedy alisema vyema
  nusu karne iliyopita
 • 5:17 - 5:21
  Ushirika,jumuiya, uzalendo shirika
 • 5:21 - 5:25
  Malengo haya hayaji
 • 5:25 - 5:28
  kwa ununuzi na ulaji
  wa bidhaa pamoja.
 • 5:29 - 5:31
  Zinatokana na ajira adhama,
 • 5:31 - 5:33
  kwa mshahara lifaalo.
 • 5:33 - 5:37
  Ni aina ya ajira
  inatuwezesha kusema,
 • 5:37 - 5:39
  "Nilichangia ujuenzi wa huu nchi.
 • 5:40 - 5:44
  Mimi ni mshiriki
  wa ubia umma zake kubwa"
 • 5:45 - 5:48
  Huu hisia wa uraia
 • 5:48 - 5:52
  Haipo pakubwa
  katika maisha ya umma siku hizi
 • 5:53 - 5:57
  Mara mingi tunadhania kipato cha watu
 • 5:57 - 6:00
  ni kipimo cha mchango wao
  kwa mazuri kwa wote
 • 6:01 - 6:03
  Huu ni kosa.
 • 6:03 - 6:06
  Martin Luther King Jr alielezea mbona.
 • 6:07 - 6:11
  Kwa kutafakari mgomo
  wa wasafishaji mazingira
 • 6:11 - 6:13
  uko Memphis, Tennessee,
 • 6:13 - 6:15
  muda mfupi kabla hajawawa,
 • 6:16 - 6:18
  King alisema,
 • 6:18 - 6:23
  "Mtu anyezoa takataka,
  kwa uchambuzi wa kina,
 • 6:23 - 6:25
  ana umuhimu sawa na daktari,
 • 6:27 - 6:29
  asipofanya kazi yake,
 • 6:29 - 6:31
  magonjwa yanakithiri.
 • 6:32 - 6:35
  Kazi zote zina usharifu"
 • 6:36 - 6:38
  Janga tunao leo unadhihirisha huu.
 • 6:39 - 6:42
  Unaonyesha tunavyotegemea sana
 • 6:42 - 6:45
  wafanykazi kunapuuza wakati mwingi.
 • 6:46 - 6:47
  Wafanyikazi wa upelekaji,
 • 6:47 - 6:49
  wafanyikazi wa matengenezo,
 • 6:49 - 6:51
  karani wa duka,
 • 6:51 - 6:53
  wafanyikazi wa bohari,
 • 6:53 - 6:54
  madereva wa lori,
 • 6:54 - 6:56
  wauguzi wasaidizi,
 • 6:56 - 6:57
  watunza watoto,
 • 6:57 - 6:59
  wahuduma wa afya nyumbani.
 • 7:00 - 7:04
  Wafanyikazi hawa kipato
  ni duni na wanapuuziliwa.
 • 7:05 - 7:09
  Lakini sasa, tunawaona muhimu.
 • 7:10 - 7:14
  Huu ni fursa wa mjadala wa umma
 • 7:14 - 7:18
  kuhusu kuinua mapato yao na
  kuwatambua
 • 7:18 - 7:22
  kulingana na umuhimu wa
  kazi wanayofanya.
 • 7:22 - 7:29
  Ni wakati wa kubadili
  maadili, hata roho,
 • 7:29 - 7:32
  kuulizia kiburi cha ustahi.
 • 7:34 - 7:38
  Kimaadili,nastahiki talanta
  zinazoniwezesha kunawiri ?
 • 7:39 - 7:40
  Ni uwezo wangu
 • 7:40 - 7:44
  kua naishi katika jamii
  inayothamini talanta
 • 7:44 - 7:46
  ninazo ?
 • 7:46 - 7:48
  Ama ni bahati ?
 • 7:49 - 7:53
  Kusisitiza ufanisi ni haki yangu
 • 7:53 - 7:57
  huleta ugumu kujiweka
  kwa niaba ya watu wengine.
 • 7:58 - 8:01
  Kuthamini nafasi ya baraka maishani
 • 8:01 - 8:03
  yanaweza leta unyenyekevu flani.
 • 8:04 - 8:08
  Kama si kwa ajali ya uzazi,
  ama neema ya mungu
 • 8:08 - 8:10
  ama fimbo la hatima,
 • 8:10 - 8:11
  ningekua nani.
 • 8:12 - 8:15
  Huu moyo wa unyenyekevu
 • 8:15 - 8:17
  ndio fadhila ya uraia tunahitaji sasa.
 • 8:18 - 8:21
  Ndio mwanzo wa kurudi
 • 8:21 - 8:25
  toka maadili makali ya ufanisi
  unaotutenganisha.
 • 8:25 - 8:30
  Inatuelekeza kupita ubabe wa ustahi
 • 8:30 - 8:34
  hadi maisha ya ukarimu zaidi ya umma
Title:
Ubabe wa ustahi
Speaker:
Michael Sandel
Description:

Ni nini kisababishacho utengano katika maisha ya umma, na vipi tunaweza anza rekebisha ? Mwanafalsafa wa kisiasa Michael Sandel anajibu la kushangaza: waliofanikiwa wanafaa kujitazama. Anaelezea jinsi "kiburi cha ustahi" hupelekea watu wengi kuamini mafanikio yao ni juhudi yao, na kudharau wasiofanikiwa, na kuleta chuki na kuzidisha mgawanyiko kati ya "waliofanikiwa" na "wasiofanikiwa" katika uchumi mpya. Sikiliza namna ambavyo tunafaa kuzingatia upya maana ya ufanisi na kutambua nafasi ya bahati ili kufikia maisha ya uraia karimu zaidi.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:47
Nelson Simfukwe approved Swahili subtitles for The tyranny of merit
Nelson Simfukwe edited Swahili subtitles for The tyranny of merit
Nelson Simfukwe accepted Swahili subtitles for The tyranny of merit
Nelson Simfukwe edited Swahili subtitles for The tyranny of merit
Nelson Simfukwe edited Swahili subtitles for The tyranny of merit
Hanningtone Omollo edited Swahili subtitles for The tyranny of merit
Hanningtone Omollo edited Swahili subtitles for The tyranny of merit

Swahili subtitles

Revisions