Hungarian subtitles

← Az érdem zsarnoksága

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 5 created 09/18/2020 by Csaba Lóki.

 1. Föl kell tennünk ezt a kérdést:
 2. Mi sült el rosszul?
 3. Nemcsak a világjárvánnyal,
 4. hanem társadalmi életünkkel is.
 5. Mi vezetett a szélsőségesen megosztott,
  gyűlölködő politikai helyzethez?
 6. Az utóbbi évtizedekben

 7. a nyertesek és a vesztesek
  közti megosztottság egyre mélyül,
 8. mérgezi a politikánkat,
 9. szétzilál bennünket.
 10. A megosztottságot részben
  az egyenlőtlenség okozza.
 11. Hozzájárul a nyeréssel és vesztéssel
  kapcsolatos attitűd is,
 12. amely az egyenlőtlenség velejárója.
 13. Akik a csúcsra kerültek, azt hiszik,
 14. hogy sikerük nekik tulajdonítható,
 15. érdemük mércéje,
 16. és a sikertelenek csak
  magukat hibáztathatják.
 17. A sikerrel kapcsolatos efféle vélekedés

 18. látszólag vonzó elvre épül.
 19. Ha mindenkinek egyforma esélye van,
 20. a nyertes megérdemli a nyereséget.
 21. Ez az érdemeken alapuló eszmény,
  a meritokrácia lényege.
 22. De a gyakorlatban távol állunk ettől.
 23. Nincs mindenkinek egyforma esélye.
 24. A szegény családba született gyerekekből
  többnyire szegény felnőttek lesznek.
 25. A tehetős szülők továbbadhatják
  előnyös helyzetüket gyerekeiknek.
 26. Az elitegyetemek diákjai közt például
 27. többen vannak a társadalom felső 1%-ából,
 28. mint együttvéve az alsó 50%-ából.
 29. De nem csak az a gond,

 30. hogy nem az érdemeken alapuló
  vallott eszmények szerint élünk.
 31. Az eszménykép önmagában is hibás.
 32. Megvan a sötét oldala.
 33. A meritokrácia roncsolja a közjót.
 34. A nyertesek gőgjéhez, hübriszéhez
 35. és a vesztesek megszégyenüléséhez vezet.
 36. A sikereseket a sikerüktől
  való megittasulásra buzdítja,
 37. és hogy ne vegyék figyelembe
  az útjukon őket végigkísérő jó szerencsét.
 38. Emiatt lenézik a kevésbé szerencséseket
 39. és a kevésbé alkalmasakat.
 40. Ez politikailag fontos.
 41. Az emberek reakciójának
  legerősebb kiváltója
 42. a munkások tapasztalta érzés,
  hogy az elit lenézi őket.
 43. Panaszuk jogos.
 44. Noha a globalizáció
  mélyülő egyenlőtlenséget

 45. és stagnáló béreket eredményezett,
 46. a nézet szószólói üdítő tanáccsal
  látták el a munkásokat:
 47. "Ha versenyezni és győzni akartok
  a világgazdaság körülményei között,
 48. menjetek egyetemre!"
 49. "A keresetetek tanulás függvénye."
 50. "Ha megpróbáljátok, sikerülhet."
 51. Az elit nem veszi észre
  a tanácsaiban rejlő sértést.
 52. Aki nem megy egyetemre,
 53. aki nem virul az új gazdasági rendben,
 54. az magára vessen.
 55. Ez a következmény.
 56. Nem csoda, hogy sok munkás
  a meritokratikus elit ellen fordult.
 57. Mi a teendőnk?

 58. Társadalmi életünk három elemét
  kell újragondolnunk:
 59. az egyetem szerepét,
 60. a munka méltóságát
 61. és a siker jelentését.
 62. Az újragondolást az egyetemmel

 63. mint a lehetőség döntő tényezőjével
  kell kezdenünk.
 64. Aki közülünk diplomás,
 65. könnyen megfeledkezik egy tényről:
 66. a legtöbb embernek
  nincs egyetemi végzettsége.
 67. Az amerikaiak 2/3-ának nincs.
 68. Ostobaság gazdaságot építeni,
 69. ha egyetemi diploma a szükséges feltétele
 70. a tisztességes munkának és méltó életnek.
 71. Egyetemi tanulásra
  helyes biztatni az embereket.

 72. Azok lehetőségeinek bővítése,
  akik nem engedhetik meg maguknak,
 73. még helyesebb.
 74. De ez nem oldja meg
  az egyenlőtlenség ügyét.
 75. Kevesebbet kell törődnünk a meritokratikus
  harcra való felfegyverzéssel,
 76. és többet azzal,
 77. hogy javítsuk a diploma nélküliek életét,
 78. mert társadalmunknak
  ők is fontos tényezői.
 79. Meg kell újítanunk a munka méltóságát,

 80. és politikánk középpontjába kell kerülnie.
 81. Észben kell tartanunk, hogy a munka
  nemcsak a megélhetés eszköze,
 82. hanem a közjóhoz való hozzájárulásé
 83. és az elismerés elnyeréséé is.
 84. Robert F. Kennedy fél évszázada
  helyesen fogalmazott.

 85. Szövetség, közösség, hazafiság.
 86. E fontos értékek nem abból keletkeznek,
 87. ha különféle árukat
  vásárlunk és fogyasztunk,
 88. hanem a tisztességes bérért végzett
 89. méltó foglalkoztatásból.
 90. Olyan foglalkoztatásból,
  amelyről elmondhatjuk:
 91. "Elősegítettem hazám építését,
 92. részt veszek a nagyszerű
  közös vállalkozásokban."
 93. Manapság ez a közfelfogás
 94. hiányzik a közéletünkből.
 95. Gyakorta azt hisszük,

 96. hogy a keresetükkel mérendő
  az emberek közjóhoz való hozzájárulása.
 97. Ám ez tévedés.
 98. Ifj. Martin Luther King
  rávilágított az okára.
 99. A köztisztasági dolgozók
  sztrájkjára reagálva,
 100. amelyet a Tennessee állambeli
  Memphisben tartottak
 101. röviddel a merénylete előtt,
 102. King kijelentette:
 103. "Aki a szemetünket szedi,
 104. végeredményben ugyanolyan fontos,
  mint az orvos,
 105. mert ha nem teszi a dolgát,
 106. eluralkodnak a betegségek.
 107. Minden munka tisztességes."
 108. A mai világjárvány ezt nyomatékosítja.

 109. Kimutatja, hogy milyen mélyen
 110. rá vagyunk utalva a gyakran
  észre sem vett munkásokra.
 111. Szállítómunkásokra,
 112. karbantartókra,
 113. élelmiszerbolti eladókra,
 114. raktári dolgozókra,
 115. kamionosokra,
 116. ápolónőkre,
 117. gyermekgondozókra,
 118. házi beteggondozókra.
 119. Ők nem a legjobban fizetett
  vagy legjobban megbecsült dolgozók.
 120. De ma látjuk, mekkora szükség van rájuk.
 121. Itt az idő, hogy nyilvánosan megvitassuk,
 122. hogyan hozzuk jobban összhangba
  fizetésüket és elismerésüket
 123. munkájuk fontosságával.
 124. Eljött az erkölcsi,
  sőt szellemi fordulat ideje is,

 125. amely megkérdőjelezi
  a meritokratikus hübriszt.
 126. Erkölcsileg vajon rászolgáltam-e
  a tehetségre, amelytől jól megy a dolgom?
 127. Vajon nekem tudható-e be,
 128. hogy a társadalom megbecsüli
 129. a véletlenül nekem jutó tehetségem?
 130. Vagy ez jó szerencsémnek tulajdonítható?
 131. Ha ragaszkodom hozzá,
  hogy a siker jár nekem,
 132. nehéz más helyébe képzelnem magam.
 133. Ha elismerjük a szerencse
  életünkben játszott szerepét,
 134. az bizonyos alázatra sarkallhat.
 135. Jó helyre születtem,
  vagy Isten kegyelméből
 136. vagy a sors szeszélye folytán
 137. jutottam ide?
 138. Éppen az alázat eme szelleme az az erény,

 139. amelyre ma nagy szükségünk van.
 140. Ez a visszaút kezdete
 141. a siker bennünket szétválasztó
  kegyetlen erkölcsiségétől.
 142. Ez mutat utat az érdem zsarnokságán túli,
 143. kevésbé gyűlölködő,
  nemesebb lelkű közélet felé.