YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Introduction - Intro to Java Programming

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 1 created 08/07/2015 by Thanh Pham.

 1. Chào, tôi là Cay
 2. Tôi là Sara
 3. Chúng tôi sẽ giáo viên của bạn trong khóa học này
  Hầu hết mọi người tương tác với máy tính
 4. bằng cách giống như tôi làm với Word processor
 5. Có rất nhiều nút, nhưng nếu không có một nút
  mà tôi muốn
 6. Tôi bó tay
 7. Tuy nhiên, có một ngôn ngữ bí mật mà
  có thể giúp bạn sử dụng máy tính
 8. để làm bất kì điều gì bạn muốn
 9. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ dạy bạn ngôn ngữ bí mật đó
 10. Khi bạn học nó, bạn sẽ có được sức mạnh của máy tính
 11. Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu với
  môi trường lập trình Java
 12. và bạn sẽ viết chương trình đầu tiên của mình
 13. bạn có thể phạm vài sai lầm. Đó là bình thường
  Mà thực sự là nó tốt, vì bạn
 14. học từ những sai lầm
 15. Chúng tôi thực sự thích thú khi dạy bạn ngôn ngữ bí mật đó, vì thế bạn có thể bảo
 16. máy tính của bạn làm bất kì điều gì bạn muốn
  Bắt đầu thôi