Vietnamese subtitles

← Throw the box - Intro to the Design of Everyday Things

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 1 created 11/15/2016 by Luna TDK.

 1. Này, Kristian, cậu đã bắt được nó.
 2. Tôi bắt được rồi
 3. Vì sao, và làm thế nào cậu có thể bắt được nó?
 4. À, nó khá nhẹ, và vừa tay.
 5. Chuẩn.
 6. Tức là nó đúng kích cỡ
 7. Ừm. Nên nó là là dấu hiệu (affordances).
 8. Nó đúng kích cỡ, nên bạn có thể lật nó lên
 9. bạn có thể ném và bắt nó
 10. và bạn biết đấy, bạn có thể núp sau nó.
 11. vì nó không thể truyền ánh sáng qua được.
 12. Nên dấu hiệu là rất quan trọng.
 13. Wow. Cảm ơn ông. Hey, có một cái gì đó bên trong.
 14. Sao cậu biết?
 15. À, tôi nghe thấy gì đó bên trong khi lắc lên.
 16. Và ta suy ra được.
 17. Rằng ta có một mô hình, một đối tượng.
 18. Chúng ta gọi nó là mô hình khái niệm (conceptual models).
 19. Oh, nó là một món quà?
 20. Mở nó ra. Cậu tìm gì?
 21. Tôi đang tìm dấu hiệu cho thấy nó
 22. có thể mở ra được. [NOISE] vì nó chưa được mở.
 23. Mm-hm.
 24. Có 1 cái mấu ở đây và nó cho tôi biết nó có thể mở từ đây.
 25. A-ha, nó có nghĩa rằng cậu có thể mở nó
 26. và chúng ta gọi đó là một dấu hiệu (signifier).
 27. [NOISE]
 28. Oh, không phải chứ.
 29. Ổn rồi.
 30. Tôi là Kristian Simsarian.
 31. Tôi là Don Norman
 32. Và tôi là Chelsey Glasson.
 33. và chúng tôi cùng dạy về Design of Everyday Things.
 34. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều được thiết kế.
 35. Nếu bạn nghĩ nhà thiết kế là người giúp bạn chọn rèm cửa, và tiếp đó