Vietnamese subtitles

← Change the TextView - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/07/2015 by Retired user.

 1. Được rồi, đầu tiên ta tải webpage
 2. đã được dẫn link
  trong instructor notes.
 3. Ta thấy nó đã có sẵn một số code
 4. cho TextView Happy Birthday.
 5. Và ở bên phải, ta thấy preview
  và thiết bị.
 6. Để đổi dòng text xuất hiện ở đây,
 7. ta cần đổi giá trị đặc tính
  có tên là Android:text.
 8. Ở giữa hai dấu ngoặc kép
  ta có thể thay đổi lời nhắn.
 9. Có thể đổi nó thành
  Happy Birthday, chuột hamster!
 10. Và trên thiết bị, ta có thể thấy
  dòng text đã được cập nhật, tuyệt!
 11. Để đổi cỡ view,
  ta có thể chỉnh giá trị độ rộng
 12. và độ cao.
 13. Ở giữa hai dấu ngoặc kép,
  ta xóa con số đó đi
 14. và đổi thành 250dp chẳng hạn.
 15. Và độ cao
  ta đổi thành 450dp.
 16. Giờ ta thấy text view với nền xám
  đã lớn hơn nhiều.
 17. Tuyệt.
 18. Câu hỏi cuối là hãy tạo ra một lỗi.
 19. Vậy nếu tôi xóa dấu gạch chéo
  và ngoặc nhọn,
 20. thì tôi sẽ có một đống lỗi
  hiện ở cuối chỗ này.
 21. Còn nữa, thiết bị cũng tối lại,
 22. vì không có preview có giá trị nào
  hiện trên thiết bị nữa.
 23. Những lỗi này giúp bạn sửa code,
  và từ đó ta biết được
 24. mình cần sửa gì, ta có thể chỉ cần nhấn
  Ctrl+Z để undo thay đổi vừa thực hiện.
 25. Tổ hợp này thực sự rất hữu ích,
  và trên Mac là Cmd+Z,
 26. hay Ctrl+Z trên Windows.
 27. Ta cũng có thể tạo ra các lỗi khác,
  như xóa dấu ngoặc kép
 28. và thấy lỗi báo bên dưới.
 29. Ta có thể undo để quay trở lại.
 30. Hay ta có thể biến xám đậm thành
  xám parker,
 31. màu hiển nhiên Android
  không nhận diện được.
 32. Rồi lại biến lại như cũ.