YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 5 common mistakes in SEO (and 6 good ideas!)

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 3 created 01/16/2013 by Amara Bot.

 1. Tôi là Maile Ohye.
 2. Tôi là một lãnh đạo của đội ngũ phát triển công nghệ phần mềm tại Google.
 3. như thường lệ từ trụ sở ở Moutain View, California.
 4. Nhưng hôm nay, tôi đang ở nhà ở San Francisco để nói về
 5. 5 sai lầm phổ biến nhất mà tôi thấy ở SEO.
 6. Sai lầm thứ nhất đó là làm việc trên SEO trước khi địa chỉ của bạn có
 7. một sự xác nhận giá trị.
 8. Tự hỏi chính mình, tại sao người dùng muốn chọn
 9. địa chỉ của mình và tìm kiếm các kết quả?
 10. Hãy nói bạn có một địa chỉ có thể thúc đẩy
 11. công việc kinh doanh offline của bạn, như là cửa hảng sửa chữa xe đạp.