YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 5 common mistakes in SEO (and 6 good ideas!)

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 2 created 01/08/2013 by Thành Phan.

 1. Not Synced
  5 sai lầm phổ biến nhất mà tôi thấy ở SEO.
 2. Not Synced
  Hãy nói bạn có một địa chỉ có thể thúc đẩy
 3. Not Synced
  Nhưng hôm nay, tôi đang ở nhà ở San Francisco để nói về
 4. Not Synced
  Sai lầm thứ nhất đó là làm việc trên SEO trước khi địa chỉ của bạn có
 5. Not Synced
  Tôi là Maile Ohye.
 6. Not Synced
  Tôi là một lãnh đạo của đội ngũ phát triển công nghệ phần mềm tại Google.
 7. Not Synced
  Tự hỏi chính mình, tại sao người dùng muốn chọn
 8. Not Synced
  công việc kinh doanh offline của bạn, như là cửa hảng sửa chữa xe đạp.
 9. Not Synced
  một sự xác nhận giá trị.
 10. Not Synced
  như thường lệ từ trụ sở ở Moutain View, California.
 11. Not Synced
  địa chỉ của mình và tìm kiếm các kết quả?