Return to Video

23 WE ALL NEED FAMILY - Don't Give Beef To A Baby....

 • 0:03 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:06 - 0:11
  Welkom bij les 23:
  'We All Need Family'.
 • 0:11 - 0:15
  We hebben veel dingen bekeken, als het gaat
  om het vinden van de persoon van vrede,
 • 0:15 - 0:19
  en uitgaan en het evangelie
  verkondigen en de zieken genezen,
 • 0:19 - 0:24
  en demonen uitdrijven,
  en dit alles is zo belangrijk.
 • 0:24 - 0:28
  Maar er is meer, want wat doen
  we als we dat hebben gedaan?
 • 0:28 - 0:31
  Wat doen we als we die persoon
  van vrede hebben gevonden,
 • 0:31 - 0:33
  en ze naar God leidden?
 • 0:33 - 0:37
  In Matteüs 28:18-20
  zegt Jezus dit:
 • 0:37 - 0:41
  'Mij is alle gezag in
  hemel en aarde gegeven.
 • 0:41 - 0:44
  Ga daarom en maak
  discipelen van alle naties,
 • 0:44 - 0:48
  doop hen in de Naam van de
  Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
 • 0:48 - 0:52
  en leer ze alles te gehoorzamen
  wat ik je heb opgedragen.
 • 0:52 - 0:58
  En ik ben zeker altijd bij je,
  tot het einde van het tijdperk.'
 • 0:59 - 1:02
  Dus wat doen we met betrekking
  tot onze zendingsoproep, wij allemaal,
 • 1:02 - 1:08
  is om uit te gaan en
  discipelen te maken, en hen dopen.
 • 1:08 - 1:11
  Dus door ze in water te dopen
  en met de Heilige Geest te dopen,
 • 1:11 - 1:15
  en hen helpen een nieuw
  leven te ontvangen is het begin.
 • 1:15 - 1:20
  Maar toen, nadat we dit hebben
  gedaan, zei Jezus: En leer ze...
 • 1:20 - 1:24
  alles te gehoorzamen
  dat Hij heeft geboden.
 • 1:25 - 1:31
  Dus wanneer een persoon tot Christus
  komt, zijn ze eerst, zoals de Bijbel zegt,
 • 1:31 - 1:35
  als een pasgeboren baby.
  Ze zijn nu nieuw in Christus.
 • 1:35 - 1:40
  Maar dan hebben we een opdracht
  gekregen om ze te onderwijzen,
 • 1:40 - 1:44
  of om ze te voeden, om ze
  te helpen, om ze te discipelen.
 • 1:44 - 1:47
  Alles te gehoorzamen
  wat Jezus heeft geboden.
 • 1:48 - 1:54
  We zijn hier om mensen te helpen
  opgroeien en sterk te worden in Christus.
 • 1:55 - 1:57
  En wat je ziet als je
  dit leven begint te leven,
 • 1:58 - 2:02
  en mensen naar Christus leidt en doet waar
  we naar keken in 'De oproep van Jezus',
 • 2:02 - 2:06
  zie je dat de mensen die je ontmoet en
  naar Christus leidt heel, heel anders zijn.
 • 2:06 - 2:10
  Sommige mensen
  zijn al in de kerk,
 • 2:10 - 2:13
  houden op de een of andere manier
  al van Jezus, op veel manieren.
 • 2:13 - 2:18
  Zijn opgegroeid met de Bijbel, maar ze
  hebben de doop of de Heilige Geest nodig,
 • 2:18 - 2:23
  vrijheid, en als je ze dat
  geeft, zijn ze al heel erg sterk,
 • 2:23 - 2:25
  omdat ze zijn opgegroeid
  met het Woord van God.
 • 2:25 - 2:28
  Ze kennen Christus al.
 • 2:28 - 2:31
  Ze hadden alleen hulp
  nodig om verder te gaan.
 • 2:31 - 2:36
  Andere mensen zijn erg
  religieus, zoals, heel erg religieus.
 • 2:36 - 2:44
  Je moet die religieuze denkwijze naar beneden
  halen en ze iets compleet nieuws leren,
 • 2:44 - 2:48
  wie Christus werkelijk is
  en wat het evangelie is.
 • 2:49 - 2:51
  Ze hebben van Jezus
  gehoord, ze kennen de Bijbel,
 • 2:51 - 2:54
  maar ze hebben het verkeerd.
 • 2:54 - 2:57
  Andere mensen zijn
  heel erg nieuw, zoals ik.
 • 2:57 - 3:01
  Toen ik mijn leven aan Christus gaf, had ik
  de Bijbel nog nooit geopend. Ik wist niets.
 • 3:03 - 3:08
  Ik hoefde niet veel ideeën en
  bolwerken of religie neer te halen,
 • 3:08 - 3:13
  in het begin. Ik had alleen melk
  nodig. Ik had een basis nodig.
 • 3:13 - 3:15
  We zijn allemaal verschillend.
 • 3:15 - 3:19
  Maar één ding is
  zeker voor ons allemaal.
 • 3:19 - 3:23
  Dat is: We hebben mensen om ons heen
  nodig. We hebben allemaal familie nodig.
 • 3:24 - 3:26
  Niet alleen om in
  een kerk te komen.
 • 3:26 - 3:30
  Er is een verschil tussen naar
  een kerk gaan en familie hebben.
 • 3:31 - 3:36
  Je kunt in een kerk zijn, je kunt lid zijn
  in een kerk, je kunt in een kerk zitten,
 • 3:36 - 3:39
  en er kan een voorganger zijn
  die je voorganger is, of je leider,
 • 3:39 - 3:42
  maar het zijn geen
  ouders, het is geen familie.
 • 3:42 - 3:48
  Het zijn niet de mensen die echt hun
  leven geven om je te helpen opgroeien.
 • 3:48 - 3:53
  Het trieste is dat ik al jaren in de
  kerk ben, zonder echt ouders te hebben.
 • 3:53 - 3:57
  En er is een groot verschil
  tussen leider zijn, leiders hebben,
 • 3:57 - 4:00
  dan ouders en familie te
  hebben die echt om je geven.
 • 4:01 - 4:04
  Laat me iets lezen uit mijn
  boek 'The Call of Jesus'.
 • 4:04 - 4:06
  'Elke persoon die we
  ontmoeten is anders.
 • 4:06 - 4:10
  Ieder mens bevindt zich op een andere plek
  in zijn leven en heeft andere behoeften,
 • 4:10 - 4:13
  maar iedereen heeft
  vriendschap nodig.
 • 4:13 - 4:16
  Niemand van ons is geroepen
  om dit leven alleen te leiden.
 • 4:16 - 4:22
  We zeggen vaak dat we hier op aarde het
  lichaam van Christus zijn, en dat is juist.
 • 4:22 - 4:27
  Maar 'wij' is niet mij
  alleen of jij alleen.
 • 4:27 - 4:30
  'Wij' zijn allemaal samen.
 • 4:30 - 4:34
  'Wij' alleen is niet het
  lichaam van Christus.
 • 4:34 - 4:38
  'Wij' alleen is slechts
  een lid van het lichaam.
 • 4:38 - 4:44
  Dus, 'wij' zijn één van de vele stenen
  in de kerk die Jezus samen bouwt.
 • 4:44 - 4:51
  Je kunt niet alleen als discipel leven,
  zonder gelijkgestemde mensen om je heen.'
 • 4:51 - 4:54
  Ik wil dit nog een keer
  zeggen. Het is zo belangrijk.
 • 4:54 - 4:59
  Wij zijn het lichaam van Christus,
  maar wij, of ik, ik ben niet de enige.
 • 4:59 - 5:01
  Ik ben het lichaam van
  Christus, ja, maar niet alleen.
 • 5:01 - 5:04
  Ik ben het lichaam van Christus
  samen met andere leden.
 • 5:04 - 5:09
  We worden samen het lichaam van
  Christus en we hebben elkaar nodig.
 • 5:09 - 5:14
  We zijn nooit geroepen
  om dit alleen te leven.
 • 5:14 - 5:17
  Vooral als iemand
  opnieuw wordt geboren.
 • 5:17 - 5:22
  De Bijbel zegt dat degenen die opnieuw
  geboren zijn, baby's in Christus zijn.
 • 5:22 - 5:23
  Het zijn baby's.
 • 5:23 - 5:28
  En ze hebben hulp nodig. Ze
  hebben hulp nodig als baby's.
 • 5:28 - 5:34
  Melk, andere dingen, mensen om hen heen
  om ze te verzorgen, om voor ze te zorgen,
 • 5:34 - 5:38
  om hen te helpen, zodat ze
  kunnen opgroeien en sterker worden.
 • 5:38 - 5:41
  En Bijbel spreekt
  over jongeren in geloof.
 • 5:41 - 5:45
  En dan groeien ze op, en nu
  worden ze volwassen en volgroeid,
 • 5:45 - 5:47
  en worden ouders in geloof.
 • 5:48 - 5:52
  Spirituele ouders. En dan krijgen
  ze hun eigen spirituele kinderen.
 • 5:52 - 5:56
  Precies zoals we het
  in het natuurlijke zien.
 • 5:56 - 5:59
  Als we naar de natuurlijke
  wereld van vandaag kijken,
 • 5:59 - 6:05
  we hebben baby's, we hebben
  jongeren, tieners en we hebben ouders.
 • 6:05 - 6:08
  We leggen niet
  iedereen dezelfde last op.
 • 6:08 - 6:12
  We verwachten meer
  van tieners dan van baby's.
 • 6:12 - 6:14
  En we verwachten
  meer van volwassenen.
 • 6:14 - 6:20
  En we willen niet dat mensen 45 jaar oud zijn
  en nog steeds thuis wonen bij papa en mama.
 • 6:20 - 6:25
  Nee. We willen dat ze opgroeien en
  onafhankelijk van ons zijn, volwassen,
 • 6:25 - 6:29
  laat mama en papa achter
  en krijg eigen kinderen.
 • 6:29 - 6:34
  Zoals het in het natuurlijke is,
  zou het in het spirituele moeten zijn.
 • 6:34 - 6:40
  Je serveert geen grote, grote,
  sappige biefstuk aan een baby.
 • 6:40 - 6:44
  Die baby zou doodgaan als je die
  baby gewoon achterlaat met een biefstuk.
 • 6:44 - 6:48
  Op dezelfde manier, als je
  melk aan een tiener geeft,
 • 6:48 - 6:49
  ze zouden een beetje
  overleven op die melk,
 • 6:49 - 6:52
  maar ze zouden niet echt opgroeien
  op die melk en sterk worden.
 • 6:52 - 6:56
  Waarom? Omdat een tiener
  meer nodig heeft dan melk.
 • 6:57 - 7:00
  En het is zo belangrijk dat we
  die verschillende niveaus kennen,
 • 7:00 - 7:03
  niet alleen in het natuurlijke,
  maar ook in het spirituele.
 • 7:03 - 7:10
  Laat me iets lezen van 1 Johannes, waar hij
  het heeft over de verschillende niveaus.
 • 7:10 - 7:12
  In 1 Johannes
  2:12-14 zegt hij dit:
 • 7:12 - 7:14
  'Ik schrijf u, lieve kinderen,
 • 7:14 - 7:18
  omdat uw zonden vergeven
  zijn vanwege Zijn Naam.
 • 7:18 - 7:22
  Ik schrijf u, vaders, omdat u
  Hem kent die vanaf het begin is.
 • 7:22 - 7:26
  Ik schrijf u, jongemannen,
  omdat u de boze hebt overwonnen.
 • 7:27 - 7:30
  Ik schrijf u, lieve kinderen,
  omdat u de Vader kent.
 • 7:30 - 7:34
  Ik schrijf u, vaders, omdat u
  Hem kent die vanaf het begin is.
 • 7:34 - 7:38
  Ik schrijf u, jongemannen,
  omdat u sterk bent,
 • 7:38 - 7:43
  en het Woord van God leeft in
  u, en u hebt de boze overwonnen.'
 • 7:43 - 7:46
  Hier schrijft Johannes aan drie
  verschillende groepen mensen.
 • 7:46 - 7:50
  Hij schrijft aan de kinderen,
  met andere woorden: Baby's;
 • 7:51 - 7:56
  Hij schrijft aan de jongeren en hij
  schrijft aan de ouders, aan de vaders.
 • 7:57 - 7:59
  Hij zegt verschillende dingen
  tegen de verschillende mensen.
 • 7:59 - 8:02
  Waarom? Omdat mensen op
  verschillende plaatsen in hun leven zijn.
 • 8:03 - 8:06
  Als mensen tot geloof
  komen, zijn ze als baby's.
 • 8:06 - 8:09
  Ze hebben melk nodig.
 • 8:10 - 8:12
  Tegen die mensen die
  melk nodig hebben, zei hij:
 • 8:12 - 8:16
  Ik schrijf u dat uw zonden
  vergeven zijn. Waarom?
 • 8:16 - 8:19
  Want als mensen
  nieuw zijn in hun geloof,
 • 8:19 - 8:23
  zijn er aanvallen,
  zijn er twijfels.
 • 8:23 - 8:28
  Oh... Klopt dit? Hoe zit het
  met dit? En ze horen iets en...
 • 8:28 - 8:32
  Oh nee... Iemand zegt iets.
  Oh, misschien is het een oproep.
 • 8:32 - 8:36
  God zegt dit niet.
  Misschien zegt God dit niet.
 • 8:36 - 8:39
  En dan vallen ze in zonde. Oh,
  satan komt en veroordeelt ze:
 • 8:39 - 8:43
  'Je bent niet meer gered.'
  Oh nee, ik ben niet meer gered.
 • 8:43 - 8:48
  En er zijn gewoon heel veel
  aanvallen als je nieuw bent in het geloof.
 • 8:48 - 8:50
  En ik herinner me dat ik al
  die aanvallen heb meegemaakt.
 • 8:51 - 8:56
  Ik ervoer de twijfel, ik viel en
  satan kwam en veroordeelde me.
 • 8:56 - 9:00
  Ik vocht in het begin veel.
 • 9:01 - 9:04
  Maar ik had iemand nodig,
  zoals Johannes hier zei,
 • 9:04 - 9:08
  Kom op! Je bent vergeven
  vanwege Zijn Naam.
 • 9:08 - 9:10
  Sta weer op! Wees sterk!
 • 9:10 - 9:15
  Dus ik had iemand nodig,
  en jij hebt iemand nodig,
 • 9:15 - 9:17
  of jij moet er voor iemand zijn.
 • 9:19 - 9:22
  Degenen die nieuw zijn,
  moeten vaak leren lopen.
 • 9:22 - 9:26
  Ze vallen, maken fouten,
  moeten weer opstaan.
 • 9:26 - 9:29
  Ze hebben melk nodig.
  Ze hebben hulp nodig.
 • 9:29 - 9:32
  Ze hebben andere mensen
  nodig om hen de waarheid te leren.
 • 9:33 - 9:36
  Geef ze niet gewoon de Bijbel
  en zeg: Tot ziens, lees het. Nee.
 • 9:36 - 9:38
  Ze hebben iemand nodig
  om het Woord te eten,
 • 9:38 - 9:41
  en hen te helpen het
  Woord voor hen uit te leggen.
 • 9:42 - 9:45
  Dat is wat baby's, nieuwe
  gelovigen nodig hebben.
 • 9:45 - 9:50
  Maar dan zijn er
  jongeren. We lezen...
 • 9:50 - 9:53
  Johannes zegt: Je bent sterk,
  en je hebt de boze overwonnen.
 • 9:54 - 9:57
  Als je in het begin tot geloof komt, is
  er een periode dat er veel aanvallen zijn.
 • 9:57 - 10:00
  satan wil je echt
  naar beneden halen.
 • 10:00 - 10:04
  En velen vallen weg in die periode,
  omdat er niemand is om hen te helpen.
 • 10:05 - 10:09
  Maar dan is er een tijd dat je die
  eerste beginperiode hebt overwonnen.
 • 10:09 - 10:12
  Je hebt de boze overwonnen,
  zoals Johannes zegt.
 • 10:12 - 10:16
  Je bent sterk. En het
  Woord van God blijft in je.
 • 10:16 - 10:20
  Dus nu heb je geen melk
  meer nodig, of alleen melk.
 • 10:20 - 10:23
  Je hebt geen mensen nodig om je te onderwijzen
  en te onderwijzen en te onderwijzen.
 • 10:23 - 10:27
  Je kunt jezelf leren.
  Je kunt alleen eten.
 • 10:27 - 10:29
  Je kunt de Bijbel pakken
  en beginnen met lezen.
 • 10:29 - 10:34
  In het begin heb je de Bijbel, maar
  nu begin je nog meer zelf te eten.
 • 10:34 - 10:38
  En degenen die jong zijn, ze
  hebben zo geen melk nodig.
 • 10:38 - 10:43
  Ze moeten worden uitgedaagd.
  Ze moeten stappen ondernemen.
 • 10:43 - 10:46
  Ze moeten op zendingsreis
  gaan. Ze moeten er zijn,
 • 10:46 - 10:50
  en proberen. Het steeds
  meer en meer zelf proberen,
 • 10:50 - 10:52
  om Christus te gehoorzamen
  en dit leven te leven.
 • 10:52 - 10:55
  Precies zoals het
  in het natuurlijke is.
 • 10:55 - 10:58
  Als je opgroeit en tiener wordt, is
  er een tijd waarin je het nodig hebt,
 • 10:58 - 11:02
  om een ​​beetje uit te breken en je
  eigen levenservaring op te doen.
 • 11:02 - 11:05
  Dan hebben we de
  vaders, de ouders.
 • 11:05 - 11:09
  Johannes zegt: Je kent
  Hem die vanaf het begin is.
 • 11:09 - 11:12
  Dat betekent: Je bent
  al vele jaren bij God.
 • 11:12 - 11:14
  Je ziet het grote plaatje.
 • 11:14 - 11:16
  Je wordt niet zo snel afgeleid.
 • 11:16 - 11:19
  Je kent God. Je hebt
  ervaring met God.
 • 11:19 - 11:22
  Je kunt er zijn en
  andere mensen helpen.
 • 11:22 - 11:27
  Zoals het in het natuurlijke
  is, is het in de geest.
 • 11:28 - 11:30
  Het is op de een of
  andere manier hetzelfde.
 • 11:30 - 11:35
  En we hebben het allemaal nodig.
  We hebben allemaal familie nodig.
 • 11:36 - 11:40
  Helaas zijn er ook mensen die
  al vele, vele jaren christenen zijn,
 • 11:40 - 11:44
  maar nog steeds
  erg onvolwassen zijn.
 • 11:44 - 11:49
  We lezen dat in veel plaatsen in de
  Bijbel. In 1 Korintiërs 3:1-3 lezen we dit:
 • 11:49 - 11:54
  'Broeders en zusters, ik kon u niet
  aanspreken als mensen die door de Geest leven,
 • 11:54 - 11:58
  maar als mensen die nog steeds werelds
  zijn - slechts zuigelingen in Christus.
 • 11:58 - 12:02
  Ik heb je melk gegeven, geen vast voedsel,
  want je was er nog niet klaar voor.
 • 12:02 - 12:04
  Je bent inderdaad
  nog steeds niet klaar.
 • 12:04 - 12:06
  Je bent nog steeds werelds.
 • 12:06 - 12:12
  Maar ben je niet werelds omdat
  je jaloers bent en ruzie maakt?
 • 12:12 - 12:15
  Handelt u niet net als mensen?'
 • 12:15 - 12:19
  Paulus schreef hier dus aan
  Korinthiërs en bestrafte hen.
 • 12:19 - 12:24
  Kom op! Je bent als baby's!
  Je bent als baby's in Christus.
 • 12:24 - 12:26
  Je had nu al
  volwassen moeten zijn.
 • 12:26 - 12:29
  En dat is er nog steeds
  in kerken vandaag,
 • 12:29 - 12:33
  dat mensen volwassener
  zouden moeten zijn.
 • 12:33 - 12:37
  Je kunt 30 jaar in de kerk zijn
  zonder opnieuw geboren te zijn,
 • 12:37 - 12:41
  maar je kunt ook lang in de kerk zijn
  en nog steeds een spirituele baby zijn.
 • 12:41 - 12:45
  En dat willen we niet. We
  willen dat mensen opgroeien.
 • 12:45 - 12:48
  Maar om mensen te helpen volwassen
  te worden, moeten we begrijpen,
 • 12:48 - 12:53
  waar ze in hun leven zijn
  en hen van daaruit helpen.
 • 12:53 - 12:55
  We moeten het begrijpen.
 • 12:55 - 12:59
  En dat lezen we duidelijk in Hebreeën
  5, want in Hebreeën 5:11-14 lezen we dit:
 • 12:59 - 13:02
  'We hebben hier nog
  veel meer over te zeggen,
 • 13:02 - 13:05
  maar het is moeilijk om
  het je duidelijk te maken,
 • 13:05 - 13:07
  omdat je niet langer
  probeert te begrijpen.
 • 13:07 - 13:11
  Hoewel je tegen die tijd
  leraren zou moeten zijn,
 • 13:11 - 13:17
  je hebt iemand nodig om je opnieuw de
  elementaire waarheden van Gods Woord te leren.
 • 13:17 - 13:20
  Je hebt melk nodig,
  geen vast voedsel!
 • 13:20 - 13:23
  Iedereen die van melk
  leeft en nog een baby is,
 • 13:23 - 13:27
  is niet bekend met de
  leer over rechtvaardigheid.
 • 13:27 - 13:29
  Maar vast voedsel
  is voor de volwassen,
 • 13:29 - 13:35
  die zich door constant gebruik hebben getraind
  in het onderscheiden van goed en kwaad.'
 • 13:36 - 13:42
  Hier lezen we dat de auteur van
  Hebreeën mensen iets wilde leren,
 • 13:42 - 13:46
  maar ze waren er
  nog niet in hun leven.
 • 13:46 - 13:48
  Ze waren niet klaar
  om het te ontvangen.
 • 13:48 - 13:54
  Dus moesten ze teruggaan en nog een keer
  de elementaire leer van Christus geven.
 • 13:54 - 13:58
  En dit is wat het vandaag
  is. We hebben familie nodig.
 • 13:58 - 14:00
  We hebben mensen
  om ons heen nodig.
 • 14:00 - 14:04
  We hebben mensen nodig die baby's
  zijn, die jongeren zijn, die ouders zijn.
 • 14:04 - 14:08
  We moeten ze zien
  opgroeien en er voor elkaar zijn.
 • 14:09 - 14:13
  En nogmaals, onthoud
  dat je hierin niet alleen bent.
 • 14:13 - 14:16
  Het is niet de bedoeling dat
  je de hele familie alleen bent.
 • 14:16 - 14:20
  Maar God zal mensen
  in je leven plaatsen,
 • 14:20 - 14:24
  en samen kun je mensen
  helpen volwassen te worden.
 • 14:24 - 14:26
  En dat is ook één van de
  belangrijkste aandachtspunten,
 • 14:26 - 14:28
  als we lezen over de
  vijfvoudige bediening,
 • 14:28 - 14:33
  we hebben er eerder in dit boek naar
  gekeken, eerder in deze videoserie.
 • 14:33 - 14:36
  In Efeziërs 4:11-16
  lezen we dit:
 • 14:36 - 14:40
  'Dus Christus zelf gaf apostelen,
  de profeten, de evangelisten,
 • 14:40 - 14:41
  de voorgangers en leraren,
 • 14:41 - 14:44
  om Zijn volk toe te rusten
  voor de werken van dienst,
 • 14:44 - 14:47
  zodat het lichaam van
  Christus kan worden opgebouwd,
 • 14:47 - 14:52
  totdat we allemaal eenheid bereiken in het
  geloof en in de kennis van de Zoon van God,
 • 14:52 - 14:58
  om volwassen te worden en de hele maat
  van de volheid van Christus te bereiken.
 • 14:58 - 15:03
  Dan zijn we geen baby's meer, heen
  en weer geslingerd door de golven,
 • 15:03 - 15:06
  en hier en daar door elke
  wind van onderwijs geblazen,
 • 15:06 - 15:12
  en door de sluwheid en sluwheid
  van mensen in hun bedrieglijke plannen.
 • 15:12 - 15:17
  In plaats daarvan zullen we, door
  de waarheid in liefde te verkondigen,
 • 15:17 - 15:19
  opgroeien tot in elk opzicht,
 • 15:19 - 15:24
  het volwassen lichaam in Hem die
  het Hoofd is, dat wil zeggen Christus.
 • 15:24 - 15:26
  En van Hem het hele lichaam,
 • 15:26 - 15:30
  samengevoegd en bij elkaar gehouden
  door elke ondersteunende gewrichtsband,
 • 15:30 - 15:35
  groeit en bouwt zichzelf op in liefde,
  aangezien elk onderdeel zijn werk doet.'
 • 15:35 - 15:37
  Ik weet dat dit een
  lange tekst was,
 • 15:37 - 15:41
  maar wat we hier zien is dat
  God mensen heeft gegeven,
 • 15:41 - 15:48
  in de kerk om mensen op te laten
  groeien, dus we zijn geen kinderen meer,
 • 15:48 - 15:51
  maar we groeien
  op tot volwassenheid.
 • 15:51 - 15:54
  Maar God heeft dat niet aan
  één persoon alleen gegeven.
 • 15:54 - 15:58
  God heeft verschillende gaven
  en verschillende mensen gegeven.
 • 15:58 - 16:02
  Hier lezen we over de vijfvoudige
  bediening waar we het eerder over hadden.
 • 16:02 - 16:04
  We hebben dat nodig.
 • 16:04 - 16:07
  Ben je bijvoorbeeld sterk in het
  vinden van de persoon van vrede?
 • 16:07 - 16:11
  Ben je meer evangelistisch en
  komt het heel natuurlijk bij je over?
 • 16:11 - 16:15
  Ga dan naar buiten, vind
  die persoon van vrede.
 • 16:15 - 16:20
  Doe waar je sterk in bent en
  help anderen sterk te maken.
 • 16:21 - 16:23
  Maar je hebt ook andere
  mensen naast je nodig,
 • 16:23 - 16:26
  die misschien sterker
  zijn om ze te verzorgen,
 • 16:26 - 16:30
  en te zorgen voor die nieuwe
  gelovigen die je nu hebt bereikt.
 • 16:30 - 16:35
  En als we zo samenkomen
  en elkaar helpen,
 • 16:36 - 16:39
  zullen we niet alleen mensen
  opnieuw zien geboren worden,
 • 16:39 - 16:41
  maar we zullen ook mensen
  zien opgroeien tot volwassenheid,
 • 16:41 - 16:45
  in heel, heel korte tijd.
 • 16:45 - 16:49
  En het zal je ook vrijmaken, omdat
  jij die een sterke evangelist bent,
 • 16:49 - 16:54
  je hoeft niet de lange weg te gaan en
  melk te geven en die mensen te voeden.
 • 16:54 - 16:58
  Je kunt vrij zijn om verder te
  gaan en andere mensen te vinden.
 • 16:59 - 17:02
  Probeer je dus voor te stellen dat
  als wij, als het lichaam van Christus,
 • 17:02 - 17:06
  sinds we de oproep van Jezus aannamen
  en we begonnen het samen uit te leven,
 • 17:06 - 17:11
  samenkwamen en er andere
  sterke gaven in vonden,
 • 17:11 - 17:14
  en samen gingen we op zoek
  naar een persoon van vrede.
 • 17:14 - 17:20
  Maar laat iemand daar zijn en een
  fundament leggen en er voor elkaar zijn.
 • 17:20 - 17:26
  Ik herinner me in het begin
  nog zoveel, ik vocht veel.
 • 17:26 - 17:30
  Maar toen had ik mijn schoonvader,
  hij werd mijn schoonvader,
 • 17:30 - 17:35
  een oude, volwassen
  man, vader in het geloof,
 • 17:35 - 17:40
  hij nam me op en de
  meeste melk die ik kreeg,
 • 17:40 - 17:45
  was op zijn bank, zittend daar met
  de Bijbel en ik stelde veel vragen.
 • 17:45 - 17:47
  Hij heeft me
  geholpen op te groeien.
 • 17:47 - 17:51
  Hij liet me ook fouten maken.
  Ik heb heel veel fouten gemaakt.
 • 17:51 - 17:52
  Maar ik heb er van geleerd.
 • 17:52 - 17:55
  En nu ben ik geen baby meer.
 • 17:56 - 17:59
  Ik moet nog dingen leren,
  maar ik ben opgegroeid.
 • 17:59 - 18:04
  Maar ik heb ook besloten om nooit
  te vergeten hoe het in het begin was.
 • 18:04 - 18:06
  En ik zeg hetzelfde tegen jou.
 • 18:06 - 18:10
  Vergeet nooit hoe het in het
  begin was, toen je tot geloof kwam.
 • 18:10 - 18:14
  Waarom? Want op dat moment dat
  je vergeet hoe het in het begin was,
 • 18:14 - 18:16
  begin je je geduld met
  mensen te verliezen.
 • 18:16 - 18:20
  Je begint gefrustreerd te raken. Oh,
  waarom worstelt hij? Waarom valt hij?
 • 18:21 - 18:24
  Waarom ruikt het
  hier naar een luier?
 • 18:24 - 18:27
  Waarom moet ik
  ze elke keer helpen?
 • 18:27 - 18:32
  Hé, je had in het begin
  hulp nodig. Vergeet dat niet.
 • 18:32 - 18:36
  Nu kun je lopen, nu ben je volwassen,
  maar in het begin had je hulp nodig.
 • 18:37 - 18:40
  Omdat je in het begin
  mensen om je heen nodig had,
 • 18:40 - 18:41
  wees er voor andere mensen.
 • 18:42 - 18:46
  Vergeet niet waar je vandaan
  komt, want dan verlies je je geduld.
 • 18:46 - 18:51
  Je geeft te gemakkelijk op. Nee,
  onthoud hoe het in het begin was.
 • 18:51 - 18:55
  En dan heb je meer geduld
  en kun je mensen beter helpen,
 • 18:55 - 18:59
  om ze uit te dagen, om ze
  volwassen te zien worden.
 • 18:59 - 19:02
  Ik wil hier in de volgende
  les meer over praten,
 • 19:02 - 19:06
  waar ik meer zal vertellen over
  hoe je mensen kunt laten opgroeien.
 • 19:06 - 19:10
  Maar onthoud dit. Onthoud
  dat wij het lichaam zijn.
 • 19:10 - 19:12
  We hebben elkaar nodig.
 • 19:12 - 19:15
  En mensen bevinden zich op
  verschillende niveaus in hun leven.
 • 19:15 - 19:18
  En we moeten beter
  herkennen waar mensen zijn,
 • 19:19 - 19:22
  en help hen van
  daaruit op te groeien.
 • 19:22 - 19:25
  Daarover heb ik veel meer in
  mijn boek 'The Call of Jesus'.
 • 19:25 - 19:31
  Ik heb ook een aantal video's waarin ik
  al meer over deze spirituele niveaus praat.
 • 19:31 - 19:35
  In de beschrijving van deze
  video plaats ik enkele links,
 • 19:35 - 19:38
  waar je naar binnen kunt gaan
  en die video's kunt bekijken.
 • 19:38 - 19:41
  De volgende keer vertel ik meer
  persoonlijk dingen, uit mijn leven,
 • 19:41 - 19:44
  en geef je meer hulpmiddelen
  hoe je mensen kunt helpen,
 • 19:44 - 19:49
  als je daar in de huizen bent,
  om een ​​fundament te leggen,
 • 19:49 - 19:51
  hoe je de mensen die je
  hebt gevonden, kunt helpen,
 • 19:51 - 19:54
  opgroeien, die
  personen van vrede zijn.
 • 19:54 - 19:56
  God zegent je! Tot de
  volgende keer! Tot ziens!
 • 19:58 - 20:00
  De oproep van Jezus
Title:
23 WE ALL NEED FAMILY - Don't Give Beef To A Baby....
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
20:06

Dutch subtitles

Revisions