Vietnamese subtitles

← 08-05 One Thing or Nothing At All

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Có hai kiểu viết câu lệnh if khác nhau
 2. mà tôi muốn nói ngắn gọn cho bạn.
 3. Bạn biết là, lệnh if để tạo một quyết định.
 4. Bạn đi đường này hay đường kia, phụ thuộc vào điều kiện nào đó.
 5. Bây giờ, thỉnh thoảng, code của bạn đã được sửa lại
 6. để bạn không phải quyết định làm 1 việc này
 7. hay việc kia nữa, mà là sự quyết định
 8. giữa làm việc này và không làm gì cả. Ví dụ, ở đây,
 9. tôi đã sửa lại code để tính số tầng thực sự một ít.
 10. Tôi khởi tạo số tầng thực sự bằng số tầng,
 11. và tôi chỉ phải sửa nó nếu số tầng lớn hơn 13,
 12. nếu không thì tôi chả phải làm gì cả.
 13. Trong trường hợp này, vẫn rất hợp lý khi bỏ phần else đi.
 14. Đó kiểu như là bạn chỉ phải lựa chọn
 15. giữa làm việc gì đó, hoặc là đứng yên, ko làm gì.
 16. Nó cũng ổn để làm hơn 1 thứ. Bạn có thể thêm hành động khác
 17. vào trong này, có thể là một lệnh in. Thường thì,
 18. trong vài trường hợp phức tạp hơn, sẽ có rất nhiều lệnh ở trong này.
 19. Ngược lại, nếu chỉ có 1 hành động ở đây,
 20. bỏ dấu ngoặc { } đi cũng không sao. Nhưng ta đừng nên làm như vậy,
 21. luôn cho nó vào để cho nó rõ ràng.
 22. Làm cho code dễ đọc hơn. Bây giờ, tiếp tục,
 23. và làm thêm vài ví dụ nữa với Sarah.
 24. Và sau đó, ta sẽ nói thêm về hình thức của các điều kiện này.