YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← PROTECT IP Act Breaks The Internet.

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 2 created 01/19/2012 by Amara Bot.

 1. Internett er en av USAs sterkeste og raskest voksende industrier.

 2. Internett tillatter fri kommunikasjon mellom milliarder
 3. og har vært en av grunnpillarene for demonstrasjoner rundt omkring i verden.
 4. Men et nytt lovforslag ønsker å gi makten til å sensurere internettet
 5. til underholdningsbransjen.
 6. Lovforslaget kalles PROTECT IP, og her er hvordan den fungerer.
 7. Bedrifter vil få muligheten til å stenge uautentiserte nettsteder
 8. der folk laster ned filmer, tv-programmer og musikk.
 9. Ettersom de fleste av disse befinner seg utenfor amerikansk domskraft
 10. så benytter PROTECT IP seg av et par ulike taktikker innenfor amerikanske grenser.
 11. For det første gir den myndighetene makt til å
 12. kreve at amerikanske nettleverandører stopper sine kunder i å besøke domener med åndsverkskrenkende materialer.
 13. De kan også saksøke amerikanske søkemotorer,
 14. kataloger eller til og med blogger og forum
 15. for å få fjernet disse linkene.
 16. For det andre gir PROTECT IP bedrifter og
 17. myndigheter muligheten til å kutte inntekten
 18. til nettsteder med opphavsbeskyttet materiale gjennom å få amerikanske
 19. reklame- og betalingstjenester til å avslutte kontoene til nettsiden.
 20. Kort sagt er det dette PROTECT IP kommer til å forsøke å gjøre.
 21. Men antagelig kommer noe helt annet til å skje.
 22. Vi kan jo starte med at lovforslaget ikke kommer til å stoppe nedlasting.
 23. Man har fortsatt tilgang til et blokkert nettsted
 24. ved å skrive IP adressen isteden for navnet.
 25. Det PROTECT IP resulterer i er å handikappe selskaper i startfasen
 26. for loven åpner også for muligheten til å gå til sak mot alle nettsider
 27. som de mistenker for å ikke filtrere innholdet sitt godt nok.
 28. Disse rettsakene kan drive nye søkeverktøy til konkursens rand
 29. noe som også kan ramme nye sosiale media nettsteder.
 30. Formuleringen i PROTECT IP lovforslaget er også uklar nok
 31. til at viktige sosiale siter (som Facebook m.m) kan bli
 32. mulige mål.
 33. Mange innovative nettsteder kan lett fremstilles som
 34. nedlastningsnettsteder for feil dommer.
 35. Tumblr, SoundCloud, en tidlig YouTube,
 36. alle plasser der mennesker utrykker seg selv, skaper kunst
 37. leverer nyheter eller organiserer protester,
 38. så finnes det også masse klipp fra TV, filmer
 39. og musikk.
 40. Og selv om du stoler på at den amerikanske regjeringen
 41. ikke ville misbruke sin nyanskaffede makt til å sensurere internettet,
 42. hva tror du skjer med alle landene som følger i amerikanerenes fotspor
 43. og får stemt igjennom lignende lover?
 44. Mennesker verden over kommer til å ha svært forskjellige
 45. varianter av internett og uhederlige regjeringer kommer til å ha
 46. særdeles kraftige verktøy for å hindre yttringsfriheten.
 47. Men kanskje det farligste med PROTECT IP er
 48. at de vil endre og påvirke internettets infrastruktur.
 49. Eksperter tror at gjennom å endre internettets registreringsprosess
 50. av domenenavn, så kommer resultatet til å bli lavere sikkerhet
 51. og mindre stabilitet.
 52. Kort sagt, PROTECT IP kommer ikke til å hindre nedlastning, men kommer til
 53. å introdusere en mengde muligheter for sensur og misbruk av makt
 54. mens internettet blir mindre sikkert og pålitelig.
 55. Det er internett vi snakker om!
 56. Det er et vitalt og levende medium.
 57. Og vår regjering manipulerer dets
 58. grunnleggende struktur slik at kanskje flere mennesker kjøper
 59. flere Hollywood-filmer...
 60. Men Hollywood får ikke grassrotkandidater valgt.
 61. De velter ikke korropte regimer,
 62. og hele underholdningsbransjen bidrar ikke
 63. engang så mye til vår økonomi.
 64. Internettet gjør alt dette og mer.
 65. Bedrifter har allerede verktøy for å bekjempe piratvirksomhet.
 66. De kan ta ned beskyttet innhold,
 67. saksøke distributører av fildelende programvare til de slutter å eksistere
 68. og de kan saksøke journalister for å såvidt nevne fremgangsmåter
 69. for å kopiere en DVD.
 70. De har en vane for å tøye strikken og misbruke
 71. sin makt. De førsøkte til og med å fjerne en video av en dansende baby
 72. fra YouTube på grunn av musikken som ble spilt
 73. i bakgrunnen. De har anvendt bøter og andre virkemidler
 74. tilpasset for stor-skala kommersiell fildeling
 75. for å saksøke familier og barn.
 76. De forsøkte til og med å forby den første båndopptakeren og den første
 77. MP3-spilleren.
 78. Så spørsmålet er: "Hvor langt vil de gå?"
 79. Svaret er på dette punktet opplagt:
 80. Så langt som vi lar dem gå.