Hungarian subtitles

← A komancsok utolsó törzsfőnöke és egy birodalom bukása

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 8 created 07/21/2020 by Zsófia Herczeg.

 1. Egy éjjel 1871-ben lovascsapat
  lepett meg egy alvó katonai tábort.
 2. Néhány perc leforgása alatt
  mindent felforgattak, és kitört a pánik.
 3. Magukkal vittek hetven lovat,
  majd köddé váltak.
 4. Egy fiatal törzsfőnök,
  Quanah Parker vezette őket,

 5. és ez volt a legfrissebb esemény
 6. abban a Texas határain zajló
  összeütközés-sorozatban,
 7. mely a nemené vagy más néven
  komancs őslakosok
 8. és az Egyesült Államok hadseregének
  katonái között dúlt,
 9. akik azért jöttek, hogy ellopják a komancs
  földeket a fehér telepesek számára.
 10. A konfliktus már évtizedek óta tartott.
 11. Ezt a hadjáratot épp
  Ranald MacKenzie ezredes vezette.
 12. MacKenzie nyár elejétől a tél
  beálltáig követte Quanah-t.
 13. De Quanah is figyelte az ezredest,
 14. és minden alkalommal, amikor
  sikerült megközelítenie az indiánokat,
 15. azok nyomtalanul tűntek el
  a végeláthatatlan pusztaságban.
 16. A terület akkoriban már majdnem
  kétszáz éve a komancsoké volt:

 17. bölényre vadásztak, és ezért
  a síkság különböző részeire költözködtek.
 18. Legyőzték a dél felől támadó
  spanyolokat és mexikóiakat,
 19. a keletről érkező amerikaiakat,
  akik az ő földjeiken akartak letelepedni,
 20. és visszavertek számos őslakos törzset is,
  akik le akarták igázni őket.
 21. A Komancs Birodalom nem egységes,
  központilag irányított állam volt,
 22. hanem kisebb csoportok alkották,
  melyeknek megvoltak a maguk vezetői.
 23. Azonban minden csapat
  híres volt rettenthetetlen lovasairól.
 24. Kiválóan lovagolt minden férfi,
  nő és gyermek.
 25. Lovas harcosként messze felülmúlták
  a többi indián törzset
 26. és az amerikai telepeseket.
 27. Ennek volt köszönhető,
  hogy viszonylag kevés emberrel
 28. hatalmas területet mondhattak magukénak.
 29. A fénykorban létszámuk kb. 40 000 fő volt.
 30. A Parker–Mackenzie összecsapás idején
  viszont már csak 4-5000.
 31. Quanah 1848 táján született a nokoni
  komancsok törzsfőnöke, Peta Nocona

 32. és Cynthia Ann Parker
  legidősebb gyermekeként.
 33. Anyját, fehér telepesek gyermekét,
  a komancsok elrabolták,
 34. köztük nőtt fel,
  és felvette a Naduah nevet.
 35. Quanah tízéves lehetett, mikor
  az amerikaiak rajtaütöttek a falujukon,
 36. és elhurcolták az anyját és a húgát.
 37. Quanah és az öccse
 38. egy másik komancs csoportnál,
 39. a kwahadi komancsoknál
  keresett menedéket.

 40. Az ezt követő években Quanah vezetőként
  és harcosként is nevet szerzett magának.
 41. Húszas évei elején járhatott,
  mikor megszökött egy Weakeah nevű lánnyal,
 42. magára haragítva ezzel befolyásos apját
  és sok más törzsi vezetőt.
 43. Egy évig voltak szökésben.
 44. Ez idő alatt sokan csatlakoztak hozzájuk,
 45. akik Quanah-t már rendkívül fiatalon
  paraibónak, vagyis vezetőnek tekintették.
 46. Vezetésével a kwahadi csoport sikeresen
  megmenekült az amerikai katonáktól,
 47. és folytathatták szokásos életmódjukat.
 48. Az 1870-es évek elején a keleti parton
  megnőtt a bölénybőr iránti kereslet,
 49. és a vadászok néhány év leforgása alatt
  több millió bölényt mészároltak le.
 50. Ez idő tájt történt, hogy amerikai
  csapatok rajtaütöttek a falujukon.
 51. 1400 lovuk nagy részét megölték,
  a többit magukkal vitték.
 52. Bár megfogadta, hogy soha
  nem adja meg magát, Quanah tudta,
 53. hogy bölények és lovak nélkül
  a komancsokra télen biztos éhezés vár.
 54. Így 1875-ben Quanah és a kwahadi csoport
 55. bevonultak az oklahomai
  Fort Sill rezervátumba.
 56. A vadászó-gyűjtögető életmód után

 57. nem volt könnyű megszokni
  a rezervátumban a földművelést.
 58. Az Egyesült Államok kormánya
  élelmet és eszközöket ígért,
 59. de amit ténylegesen adtak,
  gyalázatosan kevésnek bizonyult.
 60. Quanah politikai befolyása
  hirtelen meggyöngült.
 61. Azokkal ellentétben, akik régebb óta
  éltek már rezervátumokban,
 62. nem volt sem vagyona, sem hatalma.
 63. Quanah azonban itt is
  meglátta a lehetőséget.
 64. A rezervátumhoz hatalmas
  füves terület is tartozott –
 65. teljesen hasznavehetetlen a komancsoknak,
  de tökéletes a marhatenyésztőknek.
 66. Quanah először titokban
 67. elkezdte jó pénzért bérbe adni
  a gazdáknak ezeket a területeket.
 68. Végül megállapodást kötött az amerikai
  kormánnyal a bérleti jogokat illetően.
 69. Ez állandó bevételt jelentett
  a rezervátumban élő komancsoknak.
 70. Ennek köszönhetően Quanah befolyása
  a rezervátumban megnőtt,

 71. és mivel tevékenységét
  a kományhivatalnokok is elismerték,
 72. nagyobb fejadagokat
  tudott biztosítani a közösségnek,
 73. iskola- és lakóházépítéseket
  kezdeményezett,
 74. valamint ő lett a rezervátum
  három törzsi bírájának egyike.
 75. Mivel a kormánynak elege lett abból,
  hogy ennyi törzsfőnökkel egyeztessen,
 76. elhatározták, hogy egy vezetőt neveznek ki
  az összes komancs törzs élére.
 77. Ilyen tisztség nem volt
  a rezervátum előtt.
 78. Ennek ellenére sok komancs
  támogatta Quanah kinevezését,
 79. épp úgy, ahogy régen az idősebb
  törzsfőnökök támogatták abban,
 80. hogy szervezze meg a támadást
  az amerikaiak ellen.
 81. Még korábbi ellenfele,
 82. Ranald MacKenzie is
  támogatta a kinevezést.
 83. Quanah hollywoodi filmekben szerepelt,
  és amerikai politikusokkal barátkozott.

 84. Még Theodore Roosevelt
  beiktatásán is felvonult lovával.
 85. Hosszú hajfonatait
  viszont sosem vágatta le.
 86. Támogatta az Őslakosok Vallási Mozgalmát
  és a pejotl kaktusz fogyasztását.
 87. Édesanyja után
  felvette a Quanah Parker nevet.
 88. Megpróbálta felkutatni
  az édesanyját és a húgát.
 89. Megtudta, hogy mindketten meghaltak
  nem sokkal azután, hogy elhurcolták őket.
 90. Quanah alkalmazkodott – újra és újra:
  az élet új rendjéhez, új szerepkörökhöz

 91. és a többség számára
  elfogadhatatlannak tűnő körülményekhez.
 92. Bár neki is voltak kritikusai,
 93. halála után a komancsok
  csak úgy hívták: "a nagyfőnök".
 94. Ezzel utaltak arra, hogy ő volt
  a törzs hivatalosan megválasztott feje.
 95. Elismerték, mint utolsó
  komancs törzsfőnököt,
 96. a kulturális megmaradás
  és alkalmazkodás példaképét.
 97. A komancs nemzetség
  ma ebben a szellemben néz a jövőbe
 98. több mint 16 000 bejegyzett taggal
  és számtalan leszármazottal.