Return to Video

A komancsok utolsó törzsfőnöke és egy birodalom bukása

 • 0:07 - 0:14
  Egy éjjel 1871-ben lovascsapat
  lepett meg egy alvó katonai tábort.
 • 0:15 - 0:18
  Néhány perc leforgása alatt
  mindent felforgattak, és kitört a pánik.
 • 0:18 - 0:21
  Magukkal vittek hetven lovat,
  majd köddé váltak.
 • 0:21 - 0:24
  Egy fiatal törzsfőnök,
  Quanah Parker vezette őket,
 • 0:25 - 0:26
  és ez volt a legfrissebb esemény
 • 0:26 - 0:30
  abban a Texas határain zajló
  összeütközés-sorozatban,
 • 0:30 - 0:34
  mely a nemené vagy más néven
  komancs őslakosok
 • 0:34 - 0:37
  és az Egyesült Államok hadseregének
  katonái között dúlt,
 • 0:37 - 0:41
  akik azért jöttek, hogy ellopják a komancs
  földeket a fehér telepesek számára.
 • 0:41 - 0:43
  A konfliktus már évtizedek óta tartott.
 • 0:43 - 0:47
  Ezt a hadjáratot épp
  Ranald MacKenzie ezredes vezette.
 • 0:47 - 0:50
  MacKenzie nyár elejétől a tél
  beálltáig követte Quanah-t.
 • 0:50 - 0:52
  De Quanah is figyelte az ezredest,
 • 0:52 - 0:56
  és minden alkalommal, amikor
  sikerült megközelítenie az indiánokat,
 • 0:56 - 0:59
  azok nyomtalanul tűntek el
  a végeláthatatlan pusztaságban.
 • 0:59 - 1:04
  A terület akkoriban már majdnem
  kétszáz éve a komancsoké volt:
 • 1:04 - 1:08
  bölényre vadásztak, és ezért
  a síkság különböző részeire költözködtek.
 • 1:08 - 1:12
  Legyőzték a dél felől támadó
  spanyolokat és mexikóiakat,
 • 1:12 - 1:15
  a keletről érkező amerikaiakat,
  akik az ő földjeiken akartak letelepedni,
 • 1:15 - 1:19
  és visszavertek számos őslakos törzset is,
  akik le akarták igázni őket.
 • 1:19 - 1:24
  A Komancs Birodalom nem egységes,
  központilag irányított állam volt,
 • 1:24 - 1:28
  hanem kisebb csoportok alkották,
  melyeknek megvoltak a maguk vezetői.
 • 1:28 - 1:33
  Azonban minden csapat
  híres volt rettenthetetlen lovasairól.
 • 1:33 - 1:36
  Kiválóan lovagolt minden férfi,
  nő és gyermek.
 • 1:37 - 1:42
  Lovas harcosként messze felülmúlták
  a többi indián törzset
 • 1:42 - 1:43
  és az amerikai telepeseket.
 • 1:43 - 1:46
  Ennek volt köszönhető,
  hogy viszonylag kevés emberrel
 • 1:46 - 1:48
  hatalmas területet mondhattak magukénak.
 • 1:48 - 1:51
  A fénykorban létszámuk kb. 40 000 fő volt.
 • 1:51 - 1:57
  A Parker–Mackenzie összecsapás idején
  viszont már csak 4-5000.
 • 1:57 - 2:03
  Quanah 1848 táján született a nokoni
  komancsok törzsfőnöke, Peta Nocona
 • 2:03 - 2:07
  és Cynthia Ann Parker
  legidősebb gyermekeként.
 • 2:07 - 2:11
  Anyját, fehér telepesek gyermekét,
  a komancsok elrabolták,
 • 2:11 - 2:13
  köztük nőtt fel,
  és felvette a Naduah nevet.
 • 2:13 - 2:18
  Quanah tízéves lehetett, mikor
  az amerikaiak rajtaütöttek a falujukon,
 • 2:18 - 2:20
  és elhurcolták az anyját és a húgát.
 • 2:20 - 2:22
  Quanah és az öccse
 • 2:22 - 2:25
  egy másik komancs csoportnál,
 • 2:25 - 2:27
  a kwahadi komancsoknál
  keresett menedéket.
 • 2:27 - 2:32
  Az ezt követő években Quanah vezetőként
  és harcosként is nevet szerzett magának.
 • 2:32 - 2:37
  Húszas évei elején járhatott,
  mikor megszökött egy Weakeah nevű lánnyal,
 • 2:37 - 2:40
  magára haragítva ezzel befolyásos apját
  és sok más törzsi vezetőt.
 • 2:41 - 2:43
  Egy évig voltak szökésben.
 • 2:43 - 2:46
  Ez idő alatt sokan csatlakoztak hozzájuk,
 • 2:46 - 2:50
  akik Quanah-t már rendkívül fiatalon
  paraibónak, vagyis vezetőnek tekintették.
 • 2:50 - 2:55
  Vezetésével a kwahadi csoport sikeresen
  megmenekült az amerikai katonáktól,
 • 2:55 - 2:57
  és folytathatták szokásos életmódjukat.
 • 2:57 - 3:03
  Az 1870-es évek elején a keleti parton
  megnőtt a bölénybőr iránti kereslet,
 • 3:03 - 3:07
  és a vadászok néhány év leforgása alatt
  több millió bölényt mészároltak le.
 • 3:07 - 3:11
  Ez idő tájt történt, hogy amerikai
  csapatok rajtaütöttek a falujukon.
 • 3:11 - 3:16
  1400 lovuk nagy részét megölték,
  a többit magukkal vitték.
 • 3:16 - 3:19
  Bár megfogadta, hogy soha
  nem adja meg magát, Quanah tudta,
 • 3:19 - 3:25
  hogy bölények és lovak nélkül
  a komancsokra télen biztos éhezés vár.
 • 3:25 - 3:29
  Így 1875-ben Quanah és a kwahadi csoport
 • 3:29 - 3:33
  bevonultak az oklahomai
  Fort Sill rezervátumba.
 • 3:33 - 3:35
  A vadászó-gyűjtögető életmód után
 • 3:35 - 3:40
  nem volt könnyű megszokni
  a rezervátumban a földművelést.
 • 3:40 - 3:43
  Az Egyesült Államok kormánya
  élelmet és eszközöket ígért,
 • 3:43 - 3:47
  de amit ténylegesen adtak,
  gyalázatosan kevésnek bizonyult.
 • 3:47 - 3:51
  Quanah politikai befolyása
  hirtelen meggyöngült.
 • 3:51 - 3:54
  Azokkal ellentétben, akik régebb óta
  éltek már rezervátumokban,
 • 3:54 - 3:56
  nem volt sem vagyona, sem hatalma.
 • 3:56 - 3:59
  Quanah azonban itt is
  meglátta a lehetőséget.
 • 3:59 - 4:02
  A rezervátumhoz hatalmas
  füves terület is tartozott –
 • 4:02 - 4:07
  teljesen hasznavehetetlen a komancsoknak,
  de tökéletes a marhatenyésztőknek.
 • 4:07 - 4:09
  Quanah először titokban
 • 4:09 - 4:13
  elkezdte jó pénzért bérbe adni
  a gazdáknak ezeket a területeket.
 • 4:13 - 4:17
  Végül megállapodást kötött az amerikai
  kormánnyal a bérleti jogokat illetően.
 • 4:17 - 4:21
  Ez állandó bevételt jelentett
  a rezervátumban élő komancsoknak.
 • 4:22 - 4:25
  Ennek köszönhetően Quanah befolyása
  a rezervátumban megnőtt,
 • 4:25 - 4:28
  és mivel tevékenységét
  a kományhivatalnokok is elismerték,
 • 4:28 - 4:30
  nagyobb fejadagokat
  tudott biztosítani a közösségnek,
 • 4:30 - 4:33
  iskola- és lakóházépítéseket
  kezdeményezett,
 • 4:33 - 4:36
  valamint ő lett a rezervátum
  három törzsi bírájának egyike.
 • 4:36 - 4:40
  Mivel a kormánynak elege lett abból,
  hogy ennyi törzsfőnökkel egyeztessen,
 • 4:40 - 4:43
  elhatározták, hogy egy vezetőt neveznek ki
  az összes komancs törzs élére.
 • 4:43 - 4:47
  Ilyen tisztség nem volt
  a rezervátum előtt.
 • 4:47 - 4:51
  Ennek ellenére sok komancs
  támogatta Quanah kinevezését,
 • 4:51 - 4:54
  épp úgy, ahogy régen az idősebb
  törzsfőnökök támogatták abban,
 • 4:54 - 4:57
  hogy szervezze meg a támadást
  az amerikaiak ellen.
 • 4:57 - 4:58
  Még korábbi ellenfele,
 • 4:58 - 5:02
  Ranald MacKenzie is
  támogatta a kinevezést.
 • 5:02 - 5:06
  Quanah hollywoodi filmekben szerepelt,
  és amerikai politikusokkal barátkozott.
 • 5:06 - 5:09
  Még Theodore Roosevelt
  beiktatásán is felvonult lovával.
 • 5:09 - 5:12
  Hosszú hajfonatait
  viszont sosem vágatta le.
 • 5:12 - 5:16
  Támogatta az Őslakosok Vallási Mozgalmát
  és a pejotl kaktusz fogyasztását.
 • 5:16 - 5:20
  Édesanyja után
  felvette a Quanah Parker nevet.
 • 5:21 - 5:24
  Megpróbálta felkutatni
  az édesanyját és a húgát.
 • 5:24 - 5:29
  Megtudta, hogy mindketten meghaltak
  nem sokkal azután, hogy elhurcolták őket.
 • 5:29 - 5:34
  Quanah alkalmazkodott – újra és újra:
  az élet új rendjéhez, új szerepkörökhöz
 • 5:34 - 5:37
  és a többség számára
  elfogadhatatlannak tűnő körülményekhez.
 • 5:37 - 5:39
  Bár neki is voltak kritikusai,
 • 5:39 - 5:43
  halála után a komancsok
  csak úgy hívták: "a nagyfőnök".
 • 5:43 - 5:47
  Ezzel utaltak arra, hogy ő volt
  a törzs hivatalosan megválasztott feje.
 • 5:47 - 5:50
  Elismerték, mint utolsó
  komancs törzsfőnököt,
 • 5:50 - 5:54
  a kulturális megmaradás
  és alkalmazkodás példaképét.
 • 5:54 - 5:58
  A komancs nemzetség
  ma ebben a szellemben néz a jövőbe
 • 5:58 - 6:03
  több mint 16 000 bejegyzett taggal
  és számtalan leszármazottal.
Title:
A komancsok utolsó törzsfőnöke és egy birodalom bukása
Speaker:
Dustin Tahmahkera
Description:

Egy késő éjszaka 1871-ben lovascsapat lepett meg egy alvó katonai tábort. A támadók magukkal vittek hetven lovat, majd köddé váltak. A rajtaütést egy fiatal törzsfőnök, Quanah Parker vezette. Ez volt az utolsó támadás abban a Texas határain hosszan zajló összeütközés-sorozatban, amely az őslakos indiánok és az Egyesült Államok hadserege között dúlt. Ki volt ez a bátor harcos? Dustin Tahmahkera a komancsok utolsó törzsfőnökének életéről beszél.

A teljes lecke angol nyelven itt található: https://ed.ted.com/lessons/the-last-chief-of-the-comanches-and-the-fall-of-an-empire-dustin-tahmahkera

Lecke: Dustin Tahmahkera
Rendezte: Tomás Pichardo-Espailla

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
06:03

Hungarian subtitles

Revisions