Serbian subtitles

← Da li bi alkotest aparat mogao da detektuje rak? - Džulijen Burška

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 7 created 04/13/2020 by Ivana Korom.

 1. Kako to da alkotest aparat može da izmeri
  količinu alkohola u nečijoj krvi,
 2. nekoliko sati nakon što su popili
  poslednje piće, samo na osnovu daha?
 3. Izdahnut vazduh sadrži
  tragove stotina, čak i hiljada,

 4. štetnih organskih jedinjenja,
 5. malih molekula dovoljno laganih
  da putuju lako kao gasovi.
 6. Jedan od njih je etanol,
  koji konzumiramo u alkoholnim pićima.
 7. Putuje kroz krvotok
  do malih vazdušnih kesa u plućima,
 8. prelazeći u izdahnut vazduh
  pri koncentraciji 2,000 puta manjoj,
 9. u proseku, nego u krvi.
 10. Kada neko dune u alkotest,

 11. etanol u njihovom dahu prelazi
  u reakcijsku komoru.
 12. Tamo se pretvara u drugi molekul
  koji zovemo sirćetna kiselina,
 13. u specijalnom tipu reaktora koji
  proizvodi eletričnu struju tokom reakcije.
 14. Jačina struje pokazuje količinu etanola
 15. u uzorku vazduha, i po analogiji, u krvi.
 16. Pored isparljivih ogranskih
  jedinjenja kao što je etanol

 17. koje koristimo u hrani i piću,
 18. biohemijski procesi naših ćelija
  proizovde mnoge druge.
 19. A kad nešto prekine te procese,
  kao bolest što može,
 20. kolekcija isparljivih
  ogranskih jedinjena u dahu
 21. može da se promeni takođe.
 22. Dakle da li bismo mogli da detektujemo
  bolest analizirajući dah osobe,
 23. a da ne koristimo invazivnije
  instrumente za dijagnostiku
 24. kao što su biopsije,
  vađenje krvi i radijacija?
 25. U teoriji, da,

 26. ali testiranje na bolest je komplikovanije
  od testiranja na alkohol u krvi.
 27. Da bi se identifikovala bolest,
 28. istraživači treba da posmatraju
  skup od desetine jedinjenja u dahu.
 29. Određena bolest može da uzrokuje
  da se neka jedinjenja
 30. povećaju ili smanje u koncentraciji,
  dok druga mogu da budu nepromenjena,
 31. šablon je verovatno drugačiji
  za svaku bolest,
 32. a možda čak i varira
  za različite etape iste bolesti.
 33. Na primer, tipovi raka su među
  najistraživanijim kandidatima

 34. koji mogu da se dijagnostikuju
  putem analize daha.
 35. Jedna od biohemijskih promena
  koju većina tumora uzrokuje
 36. je veliko povećanje
  kod procesa generisanja energije
 37. koje se zove glikoliza.
 38. Poznato kao Varburgov efekat,
 39. ovaj porast u glikolizi prouzrokuje
  povećanje metabolita kao što je laktat
 40. koji zauzvrat može da utiče
  na celu kaskadu metaboličkih procesa
 41. i naposletku rezultira
  promenjenim sastavom daha,
 42. verovatno uključuje povećanu koncentraciju
  isparljivih jedinjena
 43. kao što je dimetil-sulfid.
 44. Ali Varburgov efekat je samo jedan
  potencijalni indikator prisutva raka,
 45. i ne otkriva ništa o posebnom tipu raka.
 46. Mnogo više indikatora je potrebno
  da bi se ustanovila dijagnoza.
 47. Kako bi našli ove subtilne razlike,

 48. istraživači upoređuju dah zdrave osobe
 49. sa dahom osobe koja pati
  od neke određene bolesti
 50. koristeći šablone zasnovane
  na uzorcima stotine dahova.
 51. Ova kompleksna analiza zahteva
  fundamentalno drugačiji,
 52. prilagodljiviji tip senzora
  u odnosu na alkotest aparat.
 53. Nekoliko njih se razvija.
 54. Neki razlikuju individualna jedinjenja
 55. tako što posmatraju kako se jedinjenja
  pomeraju kroz niz električnih polja.
 56. Neki drugi koriste niz otpornika
  napravljenih od različitih materijala
 57. gde svaki menja svoju rezistenciju
  kada je izložen određenoj mešavini
 58. isparljivih organskih jedinjenja.
 59. Postoje i drugi izazovi.

 60. Ove supstance su prisutne
  u veoma niskim koncentracijama,
 61. obično samo nekoliko delova u milijardi,
 62. mnogo manje nego
  koncentracije etanola u dahu.
 63. Na nivoe jedinjenja mogu
  da utiču faktori koji nisu sama bolest,
 64. uključujući godine, pol,
  ishranu i način života.
 65. Na kraju, postoji problem
 66. razlikovanja koja jedinjenja u uzorku
 67. su proizvedena u telu pacijenta
 68. a koja su udahnuta u okruženju
 69. neko vreme pred testiranje.
 70. Zbog ovih izazova, analiza daha
  nije skroz spremna za sada.

 71. Ali preliminarne kliničke studije
  na raku pluća, debelom crevu,
 72. i ostalim tipovima raka su imale
  ohrabrujuće rezultate.
 73. Jednog dana, rano otkrivanje raka
  može biti lako kao udisaj i izdisaj.