Return to Video

24/26 HOW TO GROW UP - They Need Family Not Meetings

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodošli na ovu 24. lekciju:
  "Kako odrasti".
 • 0:10 - 0:14
  Prošli put smo prili o različitim
  duhovnim nivoma koje vidimo u Bibliji.
 • 0:14 - 0:18
  Govorili smo o - biti beba,
  novorođenče,
 • 0:18 - 0:21
  kako odrastati i postati
  dete u veri,
 • 0:21 - 0:24
  a potom postati roditelji u veri.
 • 0:24 - 0:29
  Potrebno je da izlazimo i nađemo
  osobu mira, kao što Isus govori,
 • 0:29 - 0:32
  nešto što smo pogledali u ovom
  serijalu "Isusov poziv".
 • 0:32 - 0:35
  Ali kada nađemo tu osobu mira
 • 0:35 - 0:39
  moramo znati kako da joj objasnimo
  evanđelje,
 • 0:39 - 0:42
  da mogu biti istinski ponovo rođeni.
 • 0:42 - 0:47
  Ali moramo im pomoći i da odrastu.
 • 0:48 - 0:52
  Moramo im pomoći da postanu
  zreli u Hristu.
 • 0:52 - 0:56
  Kao u porodici.
  Ono što vidimo u porodici je da...
 • 0:56 - 0:58
  u porodici bi trebalo biti beba.
 • 0:58 - 1:00
  U prirodnoj porodici.
 • 1:00 - 1:03
  Ali ne bi trebalo da ostanu bebe.
 • 1:03 - 1:06
  Trebalo bi da odrastu.
 • 1:06 - 1:09
  Vremenom bi trebalo da
  odrastu
 • 1:09 - 1:14
  tako da napuste dom, odu
  i osnuju vlastitu porodicu.
 • 1:14 - 1:18
  Mi sada više nismo roditelji,
  već baba i deda.
 • 1:18 - 1:22
  Kao u prirodi, Bog je želeo
  da tako bude i u duhovnom.
 • 1:23 - 1:26
  Kada pogledam današnju crkvu,
  samo želim reći:
 • 1:26 - 1:31
  Tužno je videti koliko smo se
  udaljili od onoga
 • 1:31 - 1:33
  kako bi Bog želeo da bude,
 • 1:33 - 1:39
  te da samo nekolicina odrasta
  i vidi dobar plod
 • 1:39 - 1:41
  u svom svakodnevnom životu.
 • 1:41 - 1:44
  Ima toliko mnogo ljudi u crkavama
  koji samo,
 • 1:44 - 1:51
  nažalost, nastavljaju da budu
  duhovne bebe do kraja svog života.
 • 1:51 - 1:54
  Zašto? Zašto je tako?
 • 1:54 - 1:57
  Da li bi mogli biti tako
  jer nam nedostaje učeništvo?
 • 1:57 - 2:00
  Verujem i zbog toga.
 • 2:00 - 2:04
  Ali istina je i da...
 • 2:04 - 2:10
  mnogi ljudi u crkvama
  još uvek nisu rođeni ponovo.
 • 2:10 - 2:14
  Želim da pročitam jedan deo iz moje
  knjige "Isusov poziv", iz ovog poglavlja.
 • 2:15 - 2:20
  "Kada je neka osoba istinski rođena
  ponovo, videćete to iz njenog života.
 • 2:20 - 2:25
  Biće ploda u njenom životu koji će
  pokazati da je nova kreacija.
 • 2:25 - 2:28
  Kada postoji plod u životu
  neke osobe,
 • 2:28 - 2:32
  potrebno im je mleko da mogu
  odrasti i sazreti;
 • 2:32 - 2:37
  međutim, ako nemaju ploda,
  to znači da nisu rođeni ponovo,
 • 2:37 - 2:41
  i da im treba nešto mnogo jače
  od mleka."
 • 2:42 - 2:45
  Kada je neka osoba ponovo rođena,
 • 2:45 - 2:49
  pogledali smo to prošli put,
  toj osobi je potrebno mleko.
 • 2:49 - 2:51
  Ali ako neka osoba nije
  istinski rođena ponovo,
 • 2:51 - 2:55
  potrebno im je nešto mnogo
  jače od mleka.
 • 2:55 - 2:57
  Šta je to?
  Krv.
 • 2:57 - 3:01
  Isusova krv.
  Potrebno je da budu rođeni ponovo.
 • 3:01 - 3:05
  Jer kada su rođeni ponovo,
 • 3:05 - 3:08
  njihov život je promenjen,
 • 3:08 - 3:13
  ne od spolja ka unutra,
  već iznutra ka spolja.
 • 3:13 - 3:18
  1. Jovanova poslanica 3:6-10
  kaže sledeće:
 • 3:18 - 3:21
  "Niko ko živi u Njemu
  ne nastavlja da greši.
 • 3:21 - 3:25
  Niko ko nastavlja da greši
  niti Ga je video niti poznao.
 • 3:25 - 3:29
  Draga deco, ne dajte da vas
  iko vara.
 • 3:29 - 3:34
  Onaj ko čini pravo pravedan je,
  kao što je i On pravedan.
 • 3:34 - 3:37
  Onaj ko čini ono što je grešno
  od đavola je,
 • 3:37 - 3:40
  jer đavo greši od početka.
 • 3:40 - 3:45
  Razlog zbog kojeg se javi
  Sin Božji je da uništi đavolja dela.
 • 3:45 - 3:50
  Niko ko je rođen od Boga
  neće nastaviti u grehu,
 • 3:50 - 3:54
  jer Božje seme ostaje u njemu;
 • 3:54 - 3:59
  oni ne mogu nastaviti da greše,
  jer su se rodili od Boga.
 • 3:59 - 4:04
  Tako znamo ko su deca Božja
  a ko su deca đavolja;
 • 4:04 - 4:10
  svako ko ne čini šta je pravo
  nije Božje dete,
 • 4:10 - 4:15
  niti je to onaj ko ne voli
  svoju braću i sestre."
 • 4:15 - 4:20
  Ono što vidimo ovde...
  Biblija veoma jasno kaže
 • 4:20 - 4:25
  da svako ko je istinski rođen ponovo
  neće nastaviti da čini greh.
 • 4:25 - 4:31
  Božje seme je u njima
  i oni ne mogu nastaviti da greše.
 • 4:31 - 4:36
  Čitamo i da oni vole svoju braću,
  oni koji su rođeni ponovo.
 • 4:36 - 4:40
  Ako to nedostaje u životu
  jedne osobe,
 • 4:40 - 4:41
  ako ljudi žive u grehu,
 • 4:41 - 4:46
  ako ljudi nemaju ljubavi
  da budu sa drugim vernicima...
 • 4:46 - 4:49
  Zašto? Zašto to nedostaje?
 • 4:49 - 4:53
  Da li bi moglo biti
  jer nisu istinski rođeni ponovo?
 • 4:53 - 4:57
  Znate da drvo možemo poznati
  po njegovom plodu.
 • 4:57 - 4:59
  Ako to ne postoji,
 • 4:59 - 5:05
  ako čežnja da se živi svetim životom,
  ako želja da se vole braća,
 • 5:05 - 5:10
  biti sa drugim ljudima,
  ako to nedostaje u životu neke osobe,
 • 5:11 - 5:15
  tu osobu ne možete podučiti
  do njenog sazrevanja. Zašto?
 • 5:16 - 5:19
  Jer nisu rođeni ponovo.
 • 5:19 - 5:23
  I zato, kada govorimo o
  odgajanju dece,
 • 5:23 - 5:28
  ono sa čime uvek moramo
  početi je evanđelje.
 • 5:28 - 5:32
  Uvek se moramo vratiti evanđelju
  i držati se jednostavnosti.
 • 5:32 - 5:36
  Govorite evanđelje, čak i onima
  koji dolaze u crkvu,
 • 5:36 - 5:39
  čak i onima koji dolaze
  u vaše zajedništvo.
 • 5:39 - 5:46
  Jer ako vidite da nešto nedostaje
  u životu jedne osobe,
 • 5:47 - 5:52
  ono što nedostaje samo otkriva
  dublji problem.
 • 5:52 - 5:54
  A šta je to?
 • 5:54 - 5:55
  To je koren.
 • 5:56 - 5:59
  Znate da drvo poznajemo po
  njegovom plodu.
 • 5:59 - 6:02
  Na primer, ako drvo rađa naradže,
 • 6:02 - 6:05
  a vi želite da to drvo rađa jabuke,
 • 6:06 - 6:10
  rešenje nije da se uberu
  sve narandže
 • 6:10 - 6:14
  i da se kaže drvetu:
  Moraš prestati da rađaš narandže!
 • 6:14 - 6:20
  Moraš početi da rađaš jabuke!
  Šta je sa tobom, drvo?
 • 6:20 - 6:23
  Ne, drvo rađa ono što je samo.
 • 6:23 - 6:26
  Drvo narandže rađa narandže.
 • 6:26 - 6:28
  Drvo jabuke rađa jabuke.
 • 6:28 - 6:33
  Drvo rađa ono što jeste.
 • 6:33 - 6:35
  Isto je i sa čovekom.
 • 6:35 - 6:39
  Ako imate osobu koja
  živi u grehu,
 • 6:39 - 6:42
  ako imate osobu koja ne čezne
  za zajedništvom,
 • 6:42 - 6:45
  tada želim da vas ohrabrim...
 • 6:45 - 6:49
  pre nego što odete duboko
  kod njih, pokušate da ih podučite,
 • 6:49 - 6:53
  da ih izvučete:
  Hajde! Moraš prestati da činiš greh.
 • 6:53 - 6:55
  Hajde! Moraš doći u zajedništvo.
 • 6:55 - 6:56
  Hajde! Moraš da...
 • 6:56 - 6:59
  jer ćete se tako iscrpeti.
 • 6:59 - 7:03
  Radije odvojte vreme da podelite
  evanđelje sa njima.
 • 7:03 - 7:06
  Jer kada ljudi istinski dobiju
  taj život... Aleluja!
 • 7:06 - 7:09
  Ne treba im niko da im kaže:
 • 7:09 - 7:13
  Hajde! Moraš živeti sveto!
  Hajde! Moraš imati zajedništvo!
 • 7:13 - 7:14
  Sećam se toga.
 • 7:14 - 7:18
  Imao sam 19 godina
  kada sam svoj život dao Bogu.
 • 7:19 - 7:22
  Prvi sam bio u svojoj porodici
  koji je dao svoj život Bogu.
 • 7:22 - 7:26
  Nisam imao nikoga, u porodici,
  među mnogim prijateljima.
 • 7:26 - 7:30
  Imao sam samo jednog prijatelja
  koji je bio hrišćanin. Nikoga drugoga.
 • 7:30 - 7:35
  Istog trenutka, da nikada nisam
  bio u crkvi,
 • 7:36 - 7:39
  kada sam se rodio ponovo,
  prvo što se dogodilo bilo je...
 • 7:39 - 7:40
  Šta je to bilo?
 • 7:40 - 7:42
  To što smo pročitali.
 • 7:42 - 7:47
  Prvo što se dogodilo bilo je
  da nisam mogao nastaviti da činim greh.
 • 7:47 - 7:52
  Nisam mogao. Kada sam činio neke stvari
  na koje sam bio navikao,
 • 7:52 - 7:56
  koje su bile greh,
  osetio bih to u sebi.
 • 7:56 - 7:58
  Seme Božje je bilo u meni.
 • 7:58 - 8:00
  Nisam mogao da nastavim
  da činim greh.
 • 8:00 - 8:04
  Znam za sebe, nije mi trebaloŽ
  da neko uperi prst u mene i kaže:
 • 8:04 - 8:07
  Hej, ne smeš to činiti.
  Moraš činiti ovo. Moraš činiti ono.
 • 8:07 - 8:11
  Ne. Nije mi bilo potrebno. Zašto?
  Jer je seme bilo unutar mene.
 • 8:11 - 8:13
  Bog je bio tamo.
 • 8:13 - 8:14
  Kao što smo ranije pročitali.
 • 8:14 - 8:21
  Druga stvar, čeznuo sam za zajedništvom
  sa svojim novim porodicama.
 • 8:21 - 8:24
  Čeznuo sam za zajedništvom.
 • 8:25 - 8:29
  Momku kao što sam ja, rođenom ponovo,
  koji je čeznuo za zajedništvom,
 • 8:29 - 8:32
  trebalo je više nego samo jedan
  dan sedmično...
 • 8:32 - 8:36
  da ode i da se sretne,
  nedelja nije bila dovolja.
 • 8:36 - 8:38
  Trebalo mi je više.
 • 8:38 - 8:42
  Želeo sam da živim sveto,
  ali u početku sam padao
 • 8:42 - 8:45
  i činio pogrešne stvari,
  osećao osuđenim,
 • 8:45 - 8:48
  i tada mi je bio potreban neko
  u mojoj blizini,
 • 8:48 - 8:51
  više od jednog dana sedmično.
 • 8:51 - 8:55
  Bog mi je dao nekoga.
 • 8:56 - 8:59
  Dao mi je mog tasta
 • 8:59 - 9:03
  koji je postao moj duhovni otac,
  koji je bio tu za mene.
 • 9:03 - 9:08
  Moj tast mi je pomogao da odrastem.
 • 9:12 - 9:14
  On nikada nije seo sa mnom i rekao:
 • 9:14 - 9:17
  Torben, sada ćemo imati učenje.
  Ove nedelje pričamo o ovome,
 • 9:17 - 9:20
  sledeće nedelje pričamo o ovome,
  treće nedelje pričamo o ovome...
 • 9:20 - 9:25
  Ne, moje učenje, učenje
  koje je on meni dao, mleko koje mi je dao,
 • 9:25 - 9:29
  bilo je na kauču, sa njim,
  koji je sedeo kraj mene.
 • 9:29 - 9:32
  Sedeo sam tamo sa Biblijom
  i bio sam gladan.
 • 9:32 - 9:35
  Postavljao sam mnogo pitanja:
  Šta je sa ovim? Šta je sa ovim?
 • 9:35 - 9:37
  Šta je sa ovim? Šta je sa ovim?
 • 9:37 - 9:39
  Kada sam se borio
  on je uvek bio tu.
 • 9:39 - 9:42
  Kada sam sumnjao i postavljao
  pitanja - on je bio tu.
 • 9:43 - 9:47
  To je ono što je potrebno
  nanovo rođenom verniku.
 • 9:47 - 9:51
  Ne samo da dođu na sastanak.
 • 9:51 - 9:53
  Potrebna im je porodica.
 • 9:54 - 9:56
  Treba im 24/7...
 • 9:56 - 10:03
  neko ko je tu, ko je spreman
  da svoj život podeli sa njima.
 • 10:03 - 10:07
  Tako deca odrastaju
  i postaju snažna.
 • 10:07 - 10:12
  U Prvoj poslanici Korinćanima
  4:14-16 Pavle kaže sledeće:
 • 10:12 - 10:17
  "Ne pišem ovo da bih vas postideo
  već da vas opomenem kao dragu decu.
 • 10:17 - 10:21
  Da imate i deset hiljada
  vaspitača u Hristu,
 • 10:21 - 10:24
  nemate mnogo očeva,
 • 10:24 - 10:28
  jer u Isusu Hristu ja vam postadoh
  otac kroz evanđelje.
 • 10:28 - 10:31
  Zato vas podstičem da me
  oponašate."
 • 10:32 - 10:37
  Ima mnogo vaspitača, mnogo lidera,
  recimo tako, u današnjoj crkvi.
 • 10:37 - 10:40
  Ali nema mnogo očeva.
 • 10:40 - 10:43
  Pavle je zaista bio otac
  nekima od njih.
 • 10:43 - 10:49
  Ohrabrujem vas, kada se radi o
  odgajanju ljudi u Hristu,
 • 10:50 - 10:54
  kada je neka osoba nanovo rođena
  i kada je iskusila Hrista,
 • 10:54 - 10:58
  treba im više nego da samo budu
  pozvani na sastanak.
 • 10:58 - 11:02
  Oni čeznu za zajedništvom.
  Oni žele da žive sveto.
 • 11:02 - 11:05
  Treba im neko ko će biti
  tu za njih,
 • 11:05 - 11:08
  neko ko može podeliti
  svoj život sa njima,
 • 11:08 - 11:12
  neko ko ih može voleti.
 • 11:12 - 11:16
  Njima je potrebno više nego
  samo da budu pozvani u crkvu.
 • 11:16 - 11:20
  Potrebno im je da budu pozvani
  na kafu, ili na večeru.
 • 11:21 - 11:23
  Ohrabrujem vas da to činite.
 • 11:23 - 11:26
  Kada počnete da radite sa ljudima...
 • 11:27 - 11:31
  i vidite kako ljudi dolaze Hristu,
 • 11:31 - 11:33
  otvorite im svoj dom.
 • 11:33 - 11:35
  Pozovite ih na večeru.
 • 11:35 - 11:39
  Sedite sa njima.
  Pričajte o životu.
 • 11:39 - 11:45
  Tada im odgovorite na neka njihova
  pitanja na koja se često ne odgovara u crkvi.
 • 11:45 - 11:51
  Kada sam ja bio nanovo rođeni vernik
  koji je sedeo u kući svog budućeg tasta,
 • 11:53 - 11:55
  nije mi davao neko učenje,
  kao što sam rekao,
 • 11:55 - 11:59
  već mi je odgovarao na pitanja
  koja su mi se tada postavljala.
 • 11:59 - 12:01
  Hej, borim se sa ovim.
  Šta je sa ovim?
 • 12:01 - 12:02
  Šta je sa ovim?
  Šta je sa ovim?
 • 12:02 - 12:05
  Dao mi je mnogo više kroz to što sam
  imao nekoga
 • 12:05 - 12:08
  da odgovori na ta pitanja
  koja sam imao u tom trenutku,
 • 12:08 - 12:12
  nego da slušam propoved 45 minuta,
 • 12:12 - 12:15
  o nečemu što nije bilo deo mog života.
 • 12:16 - 12:20
  Ali želim reći da nije uvek lako
  naći te prave ljude,
 • 12:20 - 12:24
  zrele ljude,
  koji žele da pomognu.
 • 12:25 - 12:28
  Nije lako ni van ni unutar crkve.
 • 12:28 - 12:33
  Sećam se, jednom sam bio u
  nekom gradu, odveo sam neke ljude Hristu.
 • 12:33 - 12:37
  Nije bilo crkve u tom gradu,
  ali je postojala jedna mala grupa
 • 12:37 - 12:41
  hrišćana koja se okupljala.
  Okupljalo se šest hrišćana.
 • 12:41 - 12:46
  Pokušao sam da uvedem te
  nove vernike u tu grupu,
 • 12:46 - 12:51
  ali to nije bilo lako, jer je u toj maloj
  grupi bilo njih šestoro,
 • 12:51 - 12:53
  dvoje njih su bili predivni,
 • 12:53 - 12:58
  voleli su Isusa, divni, gorljivi,
  uvek je to izlazilo iz njih.
 • 12:58 - 13:02
  Dvoje njih bili su nekako neutralni,
  kao: ko su oni?
 • 13:03 - 13:07
  Ni dobri ni loši, ali voleli su
  Isusa, tako da je u redu.
 • 13:07 - 13:11
  Ali dvoje su bili najotrovniji
  otrov ikada.
 • 13:11 - 13:17
  Dvoje veoma religioznih ljudi koji su
  izvlačili svaki život iz novih vernika.
 • 13:19 - 13:22
  Bilo mi je veoma teško, jer kako da
  dovedem ljude u tu malu grupu,
 • 13:22 - 13:25
  a želeo sam da se povežu sa
  tih dvoje,
 • 13:25 - 13:28
  ili možda ono dvoje,
  ali ne ono dvoje.
 • 13:28 - 13:30
  Nije lako.
 • 13:30 - 13:36
  Pošto sam imao ta iskustva,
  prestao sam samo...
 • 13:37 - 13:39
  da odvodim ljude u crkvu,
 • 13:39 - 13:45
  jer nikada nisam znao koga će
  sresti u crkvi.
 • 13:45 - 13:47
  Zato, umesto da samo kažem:
  dođite u crkvu
 • 13:47 - 13:49
  i pustim da se povežu sa bilo kime,
 • 13:49 - 13:52
  jer jedna od prvih osoba koje sam
  odveo u crkvu,
 • 13:52 - 13:54
  povezala se sa pogrešnim ljudima
  u crkvi,
 • 13:54 - 13:56
  ljudima koji su živeli mlako,
 • 13:56 - 14:00
  završili su tako što su odlazili u grad
  i ta devojka je ponovo otpala,
 • 14:00 - 14:02
  jer su išli da piju.
 • 14:03 - 14:05
  I danas vidimo mnogo toga.
 • 14:06 - 14:08
  Mnogo je bolje, umesto da samo
  vodimo ljude u crkvu,
 • 14:08 - 14:12
  da ih odvedemo do jedne ili dve
  osobe koje imaju elana.
 • 14:12 - 14:15
  Nadam se da ste to vi,
  da ste vi puni žara.
 • 14:15 - 14:19
  Da ćete vi odvojiti vreme
  da se sretnete sa ljudima.
 • 14:19 - 14:24
  Ili, ako vi ne možete, nađite nekoga ko
  živi takvim životom, ko je pun elana,
 • 14:24 - 14:29
  i pokušajte da upoznate te nove
  vernike sa njim.
 • 14:29 - 14:33
  Nekoga ko može pomoći,
  nekoga ko se može postarati za njih,
 • 14:33 - 14:36
  nekoga ko im može pomoći da odrastu.
 • 14:37 - 14:41
  Verujem da bi tako trebalo biti za sve nas.
 • 14:42 - 14:46
  Znam da nije uvek lako,
  jer - sa kime se povezati,
 • 14:46 - 14:49
  ali iznova i iznova vidim
  da Bog ima kontrolu.
 • 14:49 - 14:51
  Zato, ako nemate nikoga,
 • 14:51 - 14:55
  molite se da Bog pošalje prave
  osobe tim ljudima.
 • 14:56 - 14:59
  To je učinio i sa mnom.
  Kada pogledam svoj život,
 • 14:59 - 15:02
  nisam imao nikoga ko bi mi mogao
  pomoći, ko bi se starao o meni,
 • 15:03 - 15:06
  ali onda mi je Bog dao mog tasta.
 • 15:06 - 15:10
  To nije bila samo slučajnost.
  Bog je to uredio.
 • 15:11 - 15:13
  Bog se za to postarao.
 • 15:13 - 15:17
  Sećam se, jedne noći bili smo
  na proročkom sastanku.
 • 15:18 - 15:24
  Pozvao ga je prorok i rekao mu:
  imaš sina.
 • 15:24 - 15:27
  Rekao je: Ne, imam tri ćerke.
  Imaš sina.
 • 15:27 - 15:29
  Ne, imam tri ćerke.
  Imaš sina.
 • 15:29 - 15:31
  Ne, imam tri ćerke.
  Imaš sina.
 • 15:31 - 15:36
  On ti je kao sin i tvoj posao je
  da budeš tu za svog sina.
 • 15:36 - 15:38
  Znao je o kome je ovaj pričao.
 • 15:38 - 15:40
  O meni.
 • 15:40 - 15:45
  Dakle, Bog je pozvao mog tasta
  da bude tu za mene.
 • 15:45 - 15:48
  Moj tast nije neki veliki služitelj.
 • 15:48 - 15:52
  On nije neko ko govori po crkvama.
 • 15:52 - 15:56
  To nije potrebno ni vama
  niti je drugim ljudima to potrebno.
 • 15:56 - 16:02
  Nije nam potreban neki veliki služitelj
  koji nema vremena da se pobrine za ljude.
 • 16:02 - 16:04
  Potrebni su nam ljudi koji imaju vremena.
 • 16:05 - 16:09
  Potrebni su nam ljudi koji mogu dati
  ono što je Bog dao njima.
 • 16:09 - 16:13
  Mnogo više o tome govorim u
  svojoj knjizi "Isusov poziv",
 • 16:13 - 16:17
  gde govorim o tome kako se možemo
  naći drugim ljudima.
 • 16:17 - 16:21
  Ako nemamo nikoga,
  šta možemo učiniti,
 • 16:21 - 16:25
  kako možemo moliti Boga
  da nas odvede nekome.
 • 16:26 - 16:32
  Želim reći:
  kada počnemo da se bavimo učeništvom,
 • 16:32 - 16:36
  najbolje učeništvo je postati porodica
  i prijatelji sa ljudima,
 • 16:36 - 16:39
  koračati sa ljudima,
  podeliti život sa ljudima.
 • 16:39 - 16:43
  Naročito biti sa novim ljudima
  koji su došli u veru.
 • 16:43 - 16:47
  Da bi ljudi uzrastali, najbolje učenje
 • 16:47 - 16:50
  je sesti sa njima,
 • 16:50 - 16:53
  slušati o njihovom životu,
  saslušati njihovu priču,
 • 16:53 - 16:56
  saslušati o tome sa čime se bore
  trenutno,
 • 16:56 - 16:59
  sa čime se rvu,
 • 16:59 - 17:01
  koja pitanja imaju,
 • 17:01 - 17:05
  šta su pročitali u Bibliji tokom sedmice,
  što ne razumeju,
 • 17:05 - 17:08
  i tada biti tu za njih i odgovoriti im
  na njihova pitanja.
 • 17:08 - 17:11
  A tada se moliti za njih
  i pomoći im.
 • 17:11 - 17:15
  Tako će ljudi odrasti.
 • 17:15 - 17:20
  Ne samo da ih pozovete na sastanak
  i date im 45 minuta učenja.
 • 17:20 - 17:25
  Ne. Pozovite ih u svoj dom.
  Idite u njihov dom.
 • 17:25 - 17:27
  Nađite im se.
 • 17:27 - 17:30
  Uveravam vas,
  ako počnete da činite ovo,
 • 17:30 - 17:33
  ako bi svi počeli ovo da čine,
  kada dopremo do ljudi,
 • 17:33 - 17:37
  kada odvojimo vreme, i opet,
  ne treba nam veliki služitelj.
 • 17:37 - 17:41
  Ne morate biti pastor
  koji sve to radi.
 • 17:41 - 17:43
  To je nešto što svako od nas
  može činiti, vi i ja.
 • 17:43 - 17:47
  Možemo pomoći ljudima.
  Možemo se postarati za njih.
 • 17:48 - 17:50
  Tako je to.
 • 17:50 - 17:54
  Budite tu. Volite ljude. Investirajte u njih.
  Provedite vreme sa njima.
 • 17:55 - 17:58
  Tako ćemo odgojiti ljude.
 • 17:59 - 18:01
  A onda ćete videti plod
  u njihovim životima.
 • 18:02 - 18:08
  Sledeći put snimiću video koji će se
  zvati "Dragi pastori i lideri",
 • 18:08 - 18:12
  jer sledeći put želim da popričam
  sa svima vama koji ste pastori i lideri.
 • 18:12 - 18:14
  Ja nisam protiv crkve.
 • 18:15 - 18:17
  Ali želim da vas izazovem.
 • 18:17 - 18:21
  Želim da vas izazovem da
  zaista prihvatite Isusov poziv
 • 18:21 - 18:23
  i date ga ljudima u crkvi,
 • 18:23 - 18:27
  i da vidimo pokret od Boga,
  tamo gde ste.
 • 18:27 - 18:29
  Unapred se radujem što
  ćemo se videti sledeći put.
 • 18:29 - 18:30
  Zdravo!
 • 18:32 - 18:34
  Isusov poziv
Title:
24/26 HOW TO GROW UP - They Need Family Not Meetings
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:40

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions