Return to Video

24/26 HOW TO GROW UP - They Need Family Not Meetings

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:10
  Welkom bij deze les
  24: 'How To Grow Up'.
 • 0:10 - 0:13
  De laatste keer hadden we het over
  de verschillende spirituele niveaus,
 • 0:13 - 0:18
  die we in de Bijbel zien. We
  spraken over baby's, pasgeborenen,
 • 0:18 - 0:21
  hoe op te groeien en kinderen
  te worden in het geloof,
 • 0:21 - 0:24
  en dan ouders te
  worden in het geloof.
 • 0:24 - 0:29
  We moeten erop uitgaan en een persoon van
  vrede vinden, waar Jezus het over heeft,
 • 0:29 - 0:32
  iets waar we naar hebben gekeken
  in deze serie 'The Call of Jesus'.
 • 0:32 - 0:35
  Maar als we die
  persoon van vrede vinden,
 • 0:35 - 0:39
  moeten we weten hoe we het
  evangelie met hen kunnen delen,
 • 0:39 - 0:42
  zodat ze echt opnieuw
  geboren kunnen worden.
 • 0:42 - 0:47
  Maar we moeten ze
  ook helpen op te groeien.
 • 0:48 - 0:52
  We moeten hen helpen
  volwassen te worden in Christus.
 • 0:52 - 0:56
  Zoals in een familie. Wat
  we in een gezin zien, is dat...
 • 0:56 - 0:58
  In een gezin zouden
  baby's moeten zijn.
 • 0:58 - 1:00
  In de natuurlijke familie.
 • 1:00 - 1:03
  Maar ze moeten
  niet als baby's blijven.
 • 1:03 - 1:05
  Ze zouden moeten opgroeien.
 • 1:06 - 1:09
  En na een tijd zouden ze
  eigenlijk zoveel moeten opgroeien,
 • 1:09 - 1:13
  dat ze het huis verlaten en naar buiten
  gaan om hun eigen gezin te hebben.
 • 1:13 - 1:18
  En nu zijn we geen
  ouders maar grootouders.
 • 1:18 - 1:22
  Zoals het in het natuurlijke is,
  wilde God het in het spirituele.
 • 1:23 - 1:26
  Als ik vandaag naar de kerk
  kijk, wil ik gewoon zeggen:
 • 1:26 - 1:31
  Het is triest om te zien hoe
  ver we verwijderd zijn gekomen,
 • 1:31 - 1:33
  wat God wil dat we zijn,
 • 1:33 - 1:39
  hoe weinigen er zijn die echt
  opgroeien en goede vruchten zien,
 • 1:39 - 1:41
  in hun dagelijks leven.
 • 1:41 - 1:44
  Er zijn tegenwoordig zoveel
  mensen in kerken die gewoon,
 • 1:44 - 1:51
  helaas om te zeggen, de rest van
  hun leven spirituele baby's blijven.
 • 1:51 - 1:53
  Waarom? Waarom is dat zo?
 • 1:54 - 1:57
  Zou het kunnen dat we gebrek
  aan discipelschap hebben?
 • 1:57 - 1:59
  Ik denk dat dat er één van is.
 • 2:00 - 2:03
  Maar de waarheid is ook dat,
 • 2:04 - 2:09
  veel mensen in de kerk zijn
  nog niet opnieuw geboren.
 • 2:10 - 2:15
  Ik wil hier een citaat lezen uit mijn
  boek 'The Call of Jesus' in dit hoofdstuk.
 • 2:15 - 2:19
  'Als iemand echt opnieuw
  geboren is, zie je het in hun leven.
 • 2:19 - 2:25
  Er zijn vruchten in hun leven, dat
  laat zien dat ze een nieuwe creatie zijn.
 • 2:25 - 2:28
  Als er vruchten zijn
  in iemands leven,
 • 2:28 - 2:32
  hebben ze melk nodig zodat
  ze volwassen kunnen worden.
 • 2:32 - 2:37
  Echter als de vruchten er niet zijn, betekent
  dit dat ze niet opnieuw geboren zijn,
 • 2:37 - 2:41
  en ze hebben iets veel
  sterkers nodig dan melk.'
 • 2:41 - 2:45
  Wanneer een persoon
  opnieuw geboren wordt,
 • 2:45 - 2:48
  we hebben het de vorige keer
  bekeken, die persoon heeft melk nodig.
 • 2:49 - 2:51
  Maar als een persoon niet
  echt opnieuw geboren is,
 • 2:51 - 2:55
  hebben ze iets veel
  sterkers nodig dan melk.
 • 2:55 - 2:57
  Wat is dat? Bloed.
 • 2:57 - 3:01
  Het bloed van Jezus. Ze
  moeten opnieuw geboren worden.
 • 3:01 - 3:04
  Want wanneer ze
  opnieuw geboren zijn,
 • 3:05 - 3:08
  wordt het leven getransformeerd,
 • 3:08 - 3:12
  niet van buiten naar binnen,
  maar van binnen naar buiten.
 • 3:12 - 3:18
  1 Johannes 3:6-10 zegt dit:
 • 3:18 - 3:21
  'Niemand die in Hem
  woont, blijft zondigen.
 • 3:21 - 3:25
  Niemand die blijft zondigen,
  heeft Hem gezien of gekend.
 • 3:25 - 3:29
  Lieve kinderen, laat niemand
  je op een dwaalspoor brengen.
 • 3:29 - 3:34
  Degene die het goede doet, is rechtvaardig,
  net zoals Hij rechtvaardig is.
 • 3:34 - 3:37
  Degene die doet wat
  zondig is, is van de duivel,
 • 3:37 - 3:40
  omdat de duivel vanaf
  het begin zondigde.
 • 3:40 - 3:45
  De reden dat de Zoon van God verscheen, was
  om de werken van de duivel te vernietigen.
 • 3:45 - 3:50
  Niemand die uit God geboren
  is, zal doorgaan met zondigen,
 • 3:50 - 3:54
  omdat Gods zaad in hen blijft;
 • 3:54 - 3:59
  ze kunnen niet blijven zondigen,
  omdat ze uit God geboren zijn.
 • 3:59 - 4:04
  Zo weten we wie de kinderen van God
  zijn en wie de kinderen van de duivel zijn.
 • 4:04 - 4:09
  Iedereen die niet doet wat
  goed is, zijn niet Gods kinderen,
 • 4:09 - 4:14
  evenmin is er iemand die niet
  van zijn broers of zussen houdt.'
 • 4:15 - 4:20
  Wat we hier zien is... de
  Bijbel is heel erg duidelijk,
 • 4:20 - 4:25
  dat iedereen die werkelijk
  wedergeboren is, niet blijft zondigen.
 • 4:25 - 4:31
  Het zaad van God zit in hen en
  ze kunnen niet blijven zondigen.
 • 4:31 - 4:36
  We lezen ook dat ze van hun broers
  houden, degenen die opnieuw geboren zijn.
 • 4:36 - 4:40
  Als die dingen in
  iemands leven ontbreken,
 • 4:40 - 4:41
  als mensen in zonde leven,
 • 4:41 - 4:45
  als mensen niet de liefde hebben
  om bij andere gelovigen te zijn.
 • 4:46 - 4:49
  Waarom? Waarom ontbreekt het?
 • 4:49 - 4:52
  Zou het kunnen zijn dat ze
  niet echt opnieuw geboren zijn?
 • 4:53 - 4:57
  Je weet dat we een boom kunnen
  herkennen aan zijn vruchten.
 • 4:57 - 4:59
  En als dit er niet is,
 • 4:59 - 5:02
  als het verlangen om
  een ​​heilig leven te leiden,
 • 5:02 - 5:05
  als het verlangen om
  hun broers lief te hebben,
 • 5:05 - 5:10
  en bij andere mensen te zijn
  ontbreekt in iemands leven.
 • 5:11 - 5:15
  Zo iemand kun je niet tot
  volwassenheid discipelen. Waarom?
 • 5:16 - 5:19
  Omdat ze nog niet
  wedergeboren zijn.
 • 5:19 - 5:23
  En daarom, als we praten over
  hoe je kinderen kunt laten opgroeien,
 • 5:23 - 5:27
  waar we altijd mee moeten
  beginnen is het evangelie.
 • 5:28 - 5:31
  We moeten altijd teruggaan naar
  het evangelie en het simpel houden.
 • 5:32 - 5:36
  Verkondig het evangelie, zelfs aan
  degenen die naar kerken komen,
 • 5:36 - 5:39
  zelfs voor degenen die
  in je vriendenkring komen.
 • 5:39 - 5:46
  Want als je een persoon hebt
  en je ziet dat er iets ontbreekt,
 • 5:47 - 5:52
  wat ontbreekt, onthult
  gewoon een dieper probleem.
 • 5:52 - 5:55
  En wat is dat?
  Dat is de wortel.
 • 5:55 - 5:58
  We weten dat we een boom
  kunnen herkennen aan zijn vruchten.
 • 5:58 - 6:01
  Als een boom bijvoorbeeld
  sinaasappels voortbrengt,
 • 6:02 - 6:05
  en je wilt dat de boom in plaats
  daarvan appels voortbrengt ,
 • 6:05 - 6:10
  de oplossing is niet om alle
  sinaasappels te verwijderen,
 • 6:10 - 6:14
  en de boom te vertellen: Je moet stoppen
  met het voortbrengen van sinaasappels!
 • 6:14 - 6:19
  Je moet appels gaan voortbrengen!
  Wat is er met je aan de hand, boom?
 • 6:20 - 6:23
  Nee, de boom brengt
  gewoon voort wat hij is.
 • 6:23 - 6:26
  Een sinaasappelboom
  brengt sinaasappelen voort.
 • 6:26 - 6:28
  Een appelboom
  brengt appels voort.
 • 6:28 - 6:33
  Een boom brengt
  voort wat het is.
 • 6:33 - 6:38
  Hetzelfde geldt voor een persoon.
  Als je iemand hebt die in zonde leeft,
 • 6:38 - 6:42
  als je iemand hebt die niet
  naar de vriendschap verlangt,
 • 6:42 - 6:45
  dan wil ik je aanmoedigen,
 • 6:45 - 6:49
  voordat je er diep, diep, diep in
  gaat en ze probeert te discipelen,
 • 6:49 - 6:52
  en ze eruit trekt, en: Kom op,
  je moet stoppen met zondigen.
 • 6:52 - 6:55
  Kom op, je moet naar
  de vriendenkring komen.
 • 6:55 - 6:58
  Kom op, je moet...
  omdat je daarin uitgeput raakt,
 • 6:58 - 7:02
  neem liever de tijd om bij hen te
  gaan zitten en het evangelie te delen.
 • 7:02 - 7:06
  Want als mensen dat leven
  echt krijgen... Halleluja!
 • 7:06 - 7:09
  Ze hebben niemand
  om zich heen nodig om:
 • 7:09 - 7:13
  Kom op! Je moet heilig leven! Kom
  op! Je moet de vriendenkring hebben!
 • 7:13 - 7:17
  En dat herinner ik me. Ik was 19
  jaar oud toen ik mijn leven aan God gaf.
 • 7:18 - 7:22
  Ik was de eerste in mijn familie
  die zijn leven aan God gaf.
 • 7:22 - 7:26
  Ik had er geen, zoals
  gezinnen, en veel vrienden.
 • 7:26 - 7:30
  Ik had een vriend die christen
  was. Ik had niemand anders.
 • 7:30 - 7:35
  Meteen, zonder ooit echt
  in de kerk te zijn geweest,
 • 7:36 - 7:40
  toen ik opnieuw geboren werd, het
  eerste wat gebeurde. Wat was dat?
 • 7:40 - 7:41
  Het was wat we lazen.
 • 7:42 - 7:47
  Eén van de eerste dingen die gebeurden
  was dat ik niet kon blijven zondigen.
 • 7:47 - 7:52
  Ik kon het niet. Zoals, toen ik dingen
  deed die ik gewend was te doen,
 • 7:52 - 7:55
  dat was zonde, ik
  voelde het gewoon in mij.
 • 7:55 - 7:58
  Het zaad van God zat in mij.
 • 7:58 - 8:00
  Ik kon niet blijven zondigen.
 • 8:00 - 8:04
  En ik weet voor mijn bestwil, ik had
  geen opgeheven vinger nodig die zei:
 • 8:04 - 8:07
  Hé, je mag dit niet doen. Je
  moet dit doen. Je moet dit doen.
 • 8:07 - 8:11
  Nee. Ik had het niet nodig.
  Waarom? Omdat het zaad in mij zat.
 • 8:11 - 8:14
  God was daar.
  Zoals we eerder lazen.
 • 8:14 - 8:21
  Een ander ding was: Ik verlangde naar
  vriendschap met mijn nieuwe families.
 • 8:21 - 8:24
  Ik verlangde naar vriendschap.
 • 8:24 - 8:29
  Een man zoals ik, die opnieuw geboren
  was. Toen ik verlangde naar vriendschap,
 • 8:29 - 8:32
  had ik meer dan één
  dag per week nodig,
 • 8:32 - 8:36
  om er heen te gaan en gewoon
  te ontmoeten, zondag was niet genoeg.
 • 8:36 - 8:37
  Ik had meer nodig.
 • 8:38 - 8:42
  En ik wilde heilig leven,
  maar in het begin viel ik,
 • 8:42 - 8:45
  en deed ik verkeerde dingen,
  en voelde ik me veroordeeld,
 • 8:45 - 8:48
  en daar had ik ook
  iemand om me heen nodig,
 • 8:48 - 8:51
  meer dan een dag per week.
 • 8:51 - 8:55
  En in mijn leven
  gaf God mij iemand.
 • 8:55 - 8:59
  Hij gaf me mijn schoonvader,
 • 8:59 - 9:02
  die mijn spirituele vader
  werd, die er voor mij was.
 • 9:02 - 9:08
  En mijn schoonvader heeft
  me geholpen op te groeien.
 • 9:11 - 9:14
  Hij ging nooit bij
  me zitten en zei:
 • 9:14 - 9:17
  Torben, nu hebben we een les.
  Deze week praten we hierover,
 • 9:17 - 9:20
  volgende week praten we hierover,
  derde week praten we hierover.
 • 9:20 - 9:24
  Nee, mijn lering, de lering die
  hij me gaf, de melk die hij me gaf,
 • 9:24 - 9:29
  was op de bank, bij
  hem, zittend naast mij.
 • 9:29 - 9:32
  Ik zat daar met mijn
  Bijbel en ik was hongerig.
 • 9:32 - 9:35
  En ik stelde veel vragen: Hoe zit
  het hiermee? Hoe zit het met dit?
 • 9:35 - 9:37
  Hoe zit het met dit?
  Hoe zit het met dit?
 • 9:37 - 9:39
  En als ik worstelde,
  was hij er altijd.
 • 9:39 - 9:42
  Toen ik twijfelde en
  vragen stelde, was hij er.
 • 9:43 - 9:47
  Dit is wat een pasgeboren
  gelovige nodig heeft.
 • 9:47 - 9:50
  Ze hoeven niet alleen naar
  een ontmoeting te komen.
 • 9:51 - 9:56
  Ze hebben familie nodig.
  Ze hebben het 24 uur per dag nodig.
 • 9:56 - 10:02
  Iemand die er is, die klaar is
  om het leven met hen te delen.
 • 10:02 - 10:07
  En zo zien we kinderen echt
  opgroeien en sterk worden.
 • 10:07 - 10:12
  In 1 Korintiërs
  4:14-16 zegt Paulus dit:
 • 10:12 - 10:14
  'Ik schrijf dit niet
  om je te beschamen,
 • 10:14 - 10:17
  maar om je te waarschuwen
  als mijn lieve kinderen.
 • 10:17 - 10:21
  Zelfs als je tienduizend
  beschermers in Christus had,
 • 10:21 - 10:23
  je hebt niet veel vaders,
 • 10:23 - 10:28
  want in Jezus Christus werd
  ik je vader door het evangelie.
 • 10:28 - 10:31
  Daarom verzoek ik je
  dringend mij na te volgen.'
 • 10:32 - 10:37
  Er waren veel beschermers, of veel leiders,
  zoals we vandaag in de kerk zouden zeggen.
 • 10:37 - 10:39
  Maar er zijn niet veel vaders.
 • 10:40 - 10:43
  Paulus was echt een vader
  voor sommige van die mensen,
 • 10:43 - 10:49
  en ik moedig je daar aan, als het erom gaat
  hoe mensen op te laten groeien in Christus,
 • 10:50 - 10:54
  wanneer een persoon een
  pasgeborene is en Christus ervaart,
 • 10:54 - 10:57
  hebben ze meer nodig dan alleen
  uitgenodigd te worden voor een ontmoeting.
 • 10:58 - 11:02
  Ze verlangen naar vriendschap.
  Ze willen heilig leven.
 • 11:02 - 11:05
  Ze hebben iemand nodig die
  er gewoon voor hen kan zijn,
 • 11:05 - 11:08
  iemand die het leven
  met hen kan delen,
 • 11:08 - 11:11
  iemand die van ze kan houden.
 • 11:12 - 11:16
  Ze hebben meer nodig dan alleen maar
  om voor een kerk uitgenodigd te worden.
 • 11:16 - 11:20
  Ze hebben het nodig om uitgenodigd te worden
  voor een kopje koffie of voor een etentje.
 • 11:21 - 11:26
  En dit is wat ik je aanmoedig om te doen.
  Wanneer je met mensen begint te werken,
 • 11:27 - 11:31
  en je begint mensen tot
  Christus te zien komen,
 • 11:31 - 11:35
  open je huis.
  Nodig ze uit voor een etentje.
 • 11:35 - 11:39
  Ga met ze op de bank
  zitten. Praat over het leven.
 • 11:39 - 11:41
  En daar krijgen ze
  antwoord op sommige vragen,
 • 11:41 - 11:44
  die mensen vaak niet
  beantwoord krijgen in de kerk.
 • 11:44 - 11:47
  Ik weet dat toen ik een
  pasgeboren gelovige was,
 • 11:47 - 11:51
  en in mijn
  schoonvaders huis zat.
 • 11:53 - 11:55
  Hij gaf geen
  onderwijs, zoals ik zei,
 • 11:55 - 11:59
  maar hij beantwoordde de
  vragen die ik op dat moment had.
 • 11:59 - 12:01
  Hé, ik worstel hiermee.
  Hoe zit het hiermee?
 • 12:01 - 12:02
  Hoe zit het met dit?
  Hoe zit het met dit?
 • 12:02 - 12:05
  En hij gaf me zoveel
  meer door iemand te hebben,
 • 12:05 - 12:08
  om de vragen te beantwoorden
  die ik op dat moment had,
 • 12:08 - 12:12
  dan 45 minuten
  een preek te horen,
 • 12:12 - 12:14
  over iets dat niet
  werkte in mijn leven.
 • 12:15 - 12:20
  Maar ik wil zeggen dat het niet altijd
  gemakkelijk is om de juiste mensen te vinden,
 • 12:20 - 12:24
  mensen die volwassen
  zijn en mensen willen helpen.
 • 12:25 - 12:28
  Buiten de kerk of binnen de
  kerk is het niet gemakkelijk.
 • 12:28 - 12:31
  Ik herinner me een paar jaar
  geleden dat ik in een stad was,
 • 12:31 - 12:33
  en ik leidde enkele
  mensen naar Christus.
 • 12:33 - 12:37
  Er was geen kerk in die stad,
  maar er was een kleine groep,
 • 12:37 - 12:41
  van christenen die bijeenkomen.
  Er kwamen zes christenen bijeen.
 • 12:41 - 12:45
  En ik probeerde een paar van die
  nieuwe gelovigen in die groep op te nemen,
 • 12:46 - 12:50
  maar het was niet makkelijk, want in
  die kleine groep waren er zes mensen,
 • 12:51 - 12:53
  en toen ik naar ze keek, waren
  er twee die geweldig waren,
 • 12:53 - 12:58
  die van Jezus hielden, geweldig, in vuur
  en vlam, het kwam er gewoon altijd uit.
 • 12:58 - 13:03
  Nog twee waren neutraler,
  en zoals: Wie zijn ze?
 • 13:03 - 13:07
  Ze zijn goed en niet slecht, maar ze
  houden van Jezus, dus het is prima.
 • 13:07 - 13:11
  Maar er waren er twee,
  het ergste vergif ooit.
 • 13:11 - 13:16
  Twee zeer religieuze mensen die elk
  leven uit een nieuwe gelovige halen.
 • 13:19 - 13:22
  Het was heel moeilijk voor mij, want
  hoe breng ik mensen naar die kleine groep,
 • 13:22 - 13:25
  en ik wilde dat ze contact
  maakten met die twee,
 • 13:25 - 13:28
  of misschien met die twee,
  maar niet met die twee.
 • 13:28 - 13:36
  En dat valt niet mee. Omdat ik die
  ervaringen had, stopte ik gewoon.
 • 13:37 - 13:44
  Mensen naar de kerk te brengen, omdat ik nooit
  wist wie ze in de kerk zullen ontmoeten.
 • 13:45 - 13:47
  Dus in plaats van alleen maar
  te zeggen: Kom naar de kerk,
 • 13:47 - 13:49
  en ze contact te laten
  maken met iedereen,
 • 13:49 - 13:52
  omdat één van de eersten
  die ik echt naar de kerk leidde,
 • 13:52 - 13:56
  ze had contact met de verkeerde
  mensen in de kerk, mensen die lauw leefden,
 • 13:56 - 14:00
  en ze ging uiteindelijk naar de
  stad, en dat meisje viel weer weg,
 • 14:00 - 14:02
  omdat ze aan het drinken waren.
 • 14:02 - 14:04
  We zien tegenwoordig
  zoveel dingen.
 • 14:06 - 14:08
  Het is beter, in plaats van
  mensen naar de kerk te leiden,
 • 14:08 - 14:11
  om ze gewoon naar één of twee
  mensen te leiden die in vuur en vlam zijn.
 • 14:12 - 14:15
  En ik hoop dat jij dat
  bent, dat jij in brand staat.
 • 14:15 - 14:19
  Dat jij de tijd neemt om
  mensen te ontmoeten.
 • 14:19 - 14:24
  Of, als je dat niet kunt, vindt dan iemand
  anders die leeft, als die in brand staat,
 • 14:24 - 14:28
  en probeer die nieuwe
  gelovigen aan hen voor te stellen.
 • 14:29 - 14:33
  Iemand die kan helpen,
  iemand die voor ze kan zorgen,
 • 14:33 - 14:35
  iemand die hen kan
  helpen opgroeien.
 • 14:37 - 14:40
  En ik geloof dat dit voor
  ons allemaal zou moeten zijn.
 • 14:42 - 14:46
  Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk
  is, want met wie moet je contact maken,
 • 14:46 - 14:49
  maar ik heb ook steeds weer
  gezien dat God de controle heeft.
 • 14:49 - 14:51
  Dus als je niemand hebt,
 • 14:51 - 14:55
  begin dan te bidden dat God de
  juisten naar die mensen zal sturen.
 • 14:55 - 14:59
  En dit is wat Hij met mij deed.
  Als ik naar mijn eigen leven kijk.
 • 14:59 - 15:02
  Ik had niemand die me kon
  helpen, die voor me kon zorgen,
 • 15:02 - 15:05
  maar toen gaf God
  mij mijn schoonvader.
 • 15:06 - 15:10
  Het was niet zomaar een ongeluk.
  Het was God die het verordende.
 • 15:10 - 15:13
  Het was God die ervoor zorgde.
 • 15:13 - 15:17
  Ik herinner me dat we op een avond in een
  samenkomst waren, een profetische samenkomst.
 • 15:18 - 15:24
  Een profeet belde hem
  op en zei: Je hebt één zoon.
 • 15:24 - 15:26
  Hij zei: Nee, ik heb drie
  dochters. Je hebt een zoon.
 • 15:26 - 15:29
  Nee, ik heb drie
  dochters. Je hebt een zoon.
 • 15:29 - 15:31
  Nee, ik heb drie
  dochters. Je hebt een zoon.
 • 15:31 - 15:36
  Hij is als een zoon voor jou en het is
  jouw taak om er voor je zoon te zijn.
 • 15:36 - 15:39
  En hij wist over
  wie hij het had. Mij.
 • 15:40 - 15:44
  Dus God heeft mijn schoonvader
  geroepen om er voor mij te zijn.
 • 15:45 - 15:47
  Mijn schoonvader is
  geen grote bediener.
 • 15:48 - 15:51
  Hij is niet iemand die in
  kerken spreekt en overal is.
 • 15:52 - 15:56
  Dit is ook niet wat jij nodig hebt en
  wat andere mensen nodig hebben.
 • 15:56 - 16:02
  We hebben geen grote bediener nodig die
  geen tijd heeft om voor mensen te zorgen.
 • 16:02 - 16:04
  We hebben mensen
  nodig die tijd hebben.
 • 16:04 - 16:09
  We hebben mensen nodig die gewoon
  kunnen geven wat God hen heeft gegeven.
 • 16:09 - 16:13
  En daarover deel ik veel meer
  in mijn boek 'The Call of Jesus',
 • 16:13 - 16:17
  waar ik praat over hoe we er
  voor andere mensen kunnen zijn.
 • 16:17 - 16:21
  En als we zelf niemand
  hebben, wat kunnen we dan doen,
 • 16:21 - 16:25
  en hoe we kunnen bidden en God
  kunnen vragen ons naar iemand te leiden.
 • 16:26 - 16:31
  Dus ik wil dit zeggen: Wanneer we
  beginnen te werken met discipelschap,
 • 16:32 - 16:36
  het beste discipelschap is om familie
  en vrienden te worden met mensen,
 • 16:36 - 16:39
  om met mensen om te gaan,
  om het leven met mensen te delen.
 • 16:39 - 16:43
  Om er speciaal te zijn voor die
  nieuwe mensen die tot geloof komen.
 • 16:43 - 16:46
  De beste manier om
  mensen volwassen te maken,
 • 16:46 - 16:50
  is om gewoon bij hen te gaan zitten
  op een bank, boven de salontafel,
 • 16:50 - 16:53
  luister naar hun leven,
  luister naar hun verhaal,
 • 16:53 - 16:56
  luister naar waar
  ze nu mee worstelen,
 • 16:56 - 17:00
  waar worstelen ze mee,
  welke vragen hebben ze,
 • 17:00 - 17:05
  wat ze door de week in de
  Bijbel lazen, begrijpen ze niet,
 • 17:05 - 17:08
  en wees dan voor hen
  en beantwoord hun vragen.
 • 17:08 - 17:11
  En bid dan voor
  hen. En help ze dan.
 • 17:11 - 17:14
  Zo laten we mensen opgroeien.
 • 17:14 - 17:20
  Nodig ze niet alleen uit voor een
  vergadering en geef ze 45 minuten les.
 • 17:20 - 17:26
  Nee. Nodig ze uit bij je thuis. Ga
  naar hun huis. Wees er voor hen.
 • 17:27 - 17:29
  En ik moedig je aan,
  als je daarmee begint,
 • 17:29 - 17:33
  als iedereen dat gaat doen,
  als we mensen bereiken,
 • 17:33 - 17:37
  en we nemen de tijd, en nogmaals,
  we hebben geen grote bediener nodig.
 • 17:37 - 17:40
  Je hoeft geen voorganger
  te zijn die het allemaal doet.
 • 17:40 - 17:43
  Het is iets dat jij en ik
  kunnen doen, ieder van ons.
 • 17:43 - 17:46
  We kunnen mensen helpen.
  We kunnen voor ze zorgen.
 • 17:47 - 17:50
  Dit is dus hoe het is.
 • 17:50 - 17:54
  Wees erbij. Houd van mensen.
  Investeer in hen. Breng tijd met hen door.
 • 17:54 - 17:58
  En zo krijgen we
  mensen volwassen.
 • 17:58 - 18:01
  En dan zie je
  vruchten in hun leven.
 • 18:02 - 18:05
  De volgende keer dat ik
  hier een video ga maken,
 • 18:05 - 18:08
  met de titel 'Beste
  voorgangers en leiders',
 • 18:08 - 18:12
  want de volgende keer wil ik met jullie praten
  die allemaal voorgangers en leiders zijn.
 • 18:12 - 18:14
  Ik ben niet tegen de kerk.
 • 18:15 - 18:17
  Maar ik wil je uitdagen.
 • 18:17 - 18:20
  Ik wil je uitdagen om de oproep
  van Jezus echt te beantwoorden,
 • 18:20 - 18:23
  en geef het aan de
  mensen in de kerk,
 • 18:23 - 18:27
  en zie een beweging van
  God, daar waar je bent.
 • 18:27 - 18:29
  Dus ik kijk er naar uit om
  je de volgende keer te zien.
 • 18:29 - 18:29
  Tot ziens!
 • 18:32 - 18:33
  De oproep van Jezus
Title:
24/26 HOW TO GROW UP - They Need Family Not Meetings
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:40

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions