Return to Video

Typy obiektów (wersja wideo)

 • 0:01 - 0:04
  Znacie podstawy języka JavaScript.
 • 0:04 - 0:06
  Pokażę wam fajne zastosowanie.
 • 0:06 - 0:09
  Tzw. programowanie obiektowe.
 • 0:09 - 0:12
  Zacznijmy od tego,
  czemu to jest przydatne.
 • 0:12 - 0:17
  Mam program, który ulepszymy
  za pomocą obiektów.
 • 0:17 - 0:20
  Teraz też jest niezły!
 • 0:20 - 0:24
  Dwie zmienne, u góry,
  przechowują literały.
 • 0:25 - 0:28
  Literał to obiekt, który już znamy:
 • 0:28 - 0:33
  w klamrach wpisujemy nazwy
  właściwości oraz wartości.
 • 0:34 - 0:39
  Tu mamy dwie zmienne z literałami,
  a tu - funkcję „drawWinston”,
 • 0:39 - 0:41
  przyjmującą jeden argument.
 • 0:41 - 0:46
  Funkcja rysuje obraz
  z uwzględnieniem „x” i „y”
 • 0:46 - 0:48
  oraz właściwości obiektu;
 • 0:48 - 0:52
  wyświetla też podpis
  z przydomkiem i wiekiem.
 • 0:53 - 0:58
  U dołu mamy funkcję „drawWinston”
  dla wieku nastoletniego i dorosłego.
 • 0:58 - 1:01
  Dlatego pokazuje się obraz.
 • 1:01 - 1:06
  Super! Przyglądając się literałom,
 • 1:06 - 1:11
  zauważymy ich podobieństwo.
 • 1:11 - 1:14
  Mają te same właściwości
 • 1:14 - 1:18
  i w obu może działać
  ta sama funkcja „drawWinston”.
 • 1:18 - 1:22
  Zastanówmy się:
  każdy literał opisuje
 • 1:22 - 1:23
  jakiś rodzaj Winstona.
 • 1:24 - 1:29
  Jakby na świecie istniał
  abstrakcyjny typ Winstona,
 • 1:29 - 1:32
  zatem każdy Winston
  miałby te same właściwości
 • 1:32 - 1:36
  (przydomek, wiek,
  współrzędne „x” i „y”)...
 • 1:36 - 1:42
  A my tu stworzyliśmy
  tylko dwie instancje Winstona,
 • 1:42 - 1:45
  by opisać go
  w szczególnej sytuacji.
 • 1:45 - 1:48
  Ten jest nastolatkiem,
  a ten - dorosłym.
 • 1:48 - 1:51
  Są podobni do siebie.
 • 1:52 - 1:55
  Bardzo wiele ich łączy.
 • 1:55 - 1:57
  Tak zresztą działa świat.
 • 1:58 - 2:01
  Istnieją abstrakcyjne
  typy danych, np. ludzie,
 • 2:01 - 2:06
  a każdy z nas jest instancją,
  z własnymi cechami.
 • 2:06 - 2:10
  W JavaScript możemy używać
  technik obiektowych,
 • 2:10 - 2:15
  żeby te zmienne z Winstonem
 • 2:15 - 2:18
  były instancjami obiektu „Winston”,
 • 2:18 - 2:22
  i wiedziały,
  że mają wspólne cechy.
 • 2:22 - 2:24
  Aby tak było, musimy...
 • 2:24 - 2:28
  opisać ten abstrakcyjny
  typ danych - „Winstona”.
 • 2:28 - 2:33
  W tym celu określimy zmienną,
  by przechowywać w niej dane.
 • 2:33 - 2:36
  Piszę więc: „var Winston”,
  przez wielkie „W”
 • 2:36 - 2:39
  (nazwy obiektów
  zaczynamy od wielkiej litery).
 • 2:39 - 2:41
  I piszemy, że jest to równe funkcji.
 • 2:42 - 2:47
  To funkcja specjalna,
  zwana konstruktorem.
 • 2:47 - 2:50
  Zostanie przywołana zawsze,
  gdy będziemy chcieli
 • 2:50 - 2:52
  stworzyć nową instancję Winstona.
 • 2:52 - 2:54
  Chcąc stworzyć Winstona
  nastoletniego
 • 2:54 - 2:58
  albo dorosłego,
  przywołamy tę funkcję.
 • 2:58 - 3:01
  Będzie ona przyjmować
 • 3:01 - 3:04
  argumenty, których potrzebuje,
 • 3:04 - 3:06
  by stworzyć pełnego Winstona.
 • 3:06 - 3:10
  W tym przypadku to przydomek,
  wiek, „x” i „y”.
 • 3:11 - 3:15
  Skoro przyjęliśmy te argumenty,
  musimy coś z nimi zrobić.
 • 3:15 - 3:18
  Trzeba przypisać
 • 3:18 - 3:21
  te informacje do obiektu „Winston”.
 • 3:21 - 3:25
  Użyjemy nowego specjalnego
  hasła, zwanego „this” (to).
 • 3:26 - 3:28
  Będzie się odnosić
  do bieżącej instancji obiektu.
 • 3:29 - 3:31
  Napiszemy: „this.nickname”,
 • 3:31 - 3:35
  co będzie znaczyć, że właściwość
  przydomka obiektu jest równa...
 • 3:35 - 3:38
  temu, co poda
  funkcja konstruktor. OK?
 • 3:38 - 3:41
  A „this.age” jest równe
  wprowadzonemu wiekowi;
 • 3:41 - 3:45
  „this.x” równa się
  wprowadzonemu „x”, a „y”...
 • 3:46 - 3:48
  równa się wprowadzonemu „y”.
 • 3:48 - 3:53
  Mamy abstrakcyjny typ danych,
  który nazwaliśmy Winstonem,
 • 3:53 - 3:57
  a z pomocą konstruktora
  możemy stworzyć nowego Winstona.
 • 3:57 - 4:00
  Spróbujmy z tego skorzystać.
 • 4:00 - 4:05
  Znów robimy nastoletniego Winstona.
  Powiemy, że jest on równy...
 • 4:05 - 4:07
  Zamiast wstawiać klamry,
 • 4:07 - 4:10
  powiemy, że jest równy
  nowemu Winstonowi.
 • 4:10 - 4:14
  Czyli staramy się stworzyć
  nową instancję Winstona.
 • 4:14 - 4:17
  Wprowadzamy potrzebne informacje:
  „winstonTeen”,
 • 4:17 - 4:21
  15, 20, 50. W porządku?
 • 4:22 - 4:26
  Stary fragment możemy skasować.
  Jest już niepotrzebny.
 • 4:27 - 4:31
  Stworzyliśmy nowego Winstona.
 • 4:31 - 4:35
  Powiemy, że Dorosły Winston
  równa się Nowemu Winstonowi.
 • 4:35 - 4:38
  Nazywa się Pan Wygrany,
 • 4:38 - 4:39
  ładnie!
 • 4:39 - 4:43
  Ma 30 lat i znajduje się
  na 229 i 50.
 • 4:44 - 4:47
  Możemy skasować literał.
 • 4:47 - 4:50
  Hura! Nasz program działa!
 • 4:51 - 4:54
  Powiedzieliśmy tutaj:
 • 4:54 - 4:58
  mamy abstrakcyjny
  typ danych, Winstona,
 • 4:58 - 5:00
  i możemy tworzyć nowe instancje
 • 5:01 - 5:04
  z wyjątkowymi właściwościami.
 • 5:04 - 5:09
  Przypomnijmy sobie
  właściwości w nich zawarte.
 • 5:09 - 5:11
  Trzeba o nich pamiętać.
 • 5:11 - 5:14
  Mamy tu „this.nickname”
  i „this.age”.
 • 5:14 - 5:18
  Gdyby nie było „this.age”,
 • 5:18 - 5:20
  spójrzcie: wyskakuje „nieokreślone”.
 • 5:20 - 5:23
  Bo tutaj, wewnątrz
  funkcji „drawWinston”,
 • 5:23 - 5:28
  każdy wprowadzony obiekt
  powinien mieć właściwość wieku.
 • 5:28 - 5:31
  Gdybyśmy nie powiedzieli
  „this.age”,
 • 5:31 - 5:32
  nie byłoby właściwości wieku.
 • 5:33 - 5:35
  Wpisaliśmy to do konstruktora
  i nic nie zrobiliśmy.
 • 5:36 - 5:39
  Musimy przypisać wiek do obiektu
  używając hasła „this”.
 • 5:39 - 5:41
  Dodajmy to z powrotem.
 • 5:41 - 5:46
  Pomyślicie: „Jasne, twój program
  śmiga, robisz niezłe rzeczy...
 • 5:46 - 5:51
  ale to wszystko dałoby się
  osiągnąć starymi metodami”.
 • 5:51 - 5:52
  Teraz będzie fajnie.
 • 5:52 - 5:56
  Każdy Winston przechodzi
  przez tego samego konstruktora.
 • 5:56 - 6:01
  Gdybyśmy chcieli, możemy zmienić
  to i owo o Winstonie.
 • 6:01 - 6:03
  O wszystkich Winstonach tutaj.
 • 6:03 - 6:06
  Przy wieku napiszemy „ile lat”.
 • 6:06 - 6:08
  Umieszczamy to tu
 • 6:08 - 6:12
  i każdy Winston mówi:
  „15 lat”, „30 lat” itd.
 • 6:13 - 6:15
  To jego specyfika,
 • 6:15 - 6:17
  ale instancje mają też
  cechy wspólne.
 • 6:17 - 6:21
  Świetne w programowaniu
  obiektowym jest to...
 • 6:21 - 6:23
  że istnieją rodzaje obiektów,
 • 6:23 - 6:26
  a my możemy tworzyć
  ich instancje.
 • 6:26 - 6:30
  Czasami są podobne,
  np. mają te same własciwości,
 • 6:30 - 6:35
  ale są też różnice, np. „ta właściwość
  przybiera inną wartość niż ta druga”.
 • 6:36 - 6:39
  Możemy jednak zrobić to samo,
 • 6:39 - 6:43
  przywołać te same funkcje
  i użyć ich w podobny sposób.
 • 6:43 - 6:46
  To są zalety
  programowania obiektowego,
 • 6:46 - 6:48
  ale zobaczycie: można więcej!
 • 6:49 - 6:50
  Oglądajcie dalej!
Title:
Typy obiektów (wersja wideo)
Description:

To tylko zapis naszych interaktywnych sesji poświęconych kodowaniu, stworzony by ułatwić ich przełożenie na inne języki. Polecamy obejrzenie tych sesji bezpośrednio pod adresem: https://pl.khanacademy.org/cs/programming/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:51

Polish subtitles

Revisions Compare revisions