Return to Video

Typy objektů

 • 0:01 - 0:03
  Teď, když chápete
  základy Javascriptu,
 • 0:03 - 0:06
  tak vás chci naučit
  o skvělém způsobu, jak ho použít.
 • 0:06 - 0:10
  Naučíme se to, čemu říkáme:
  "objektově orientované programování."
 • 0:10 - 0:12
  Nejdříve musíme
  pochopit, proč je to vlastně užitečné.
 • 0:12 - 0:15
  Takže, dala jsem dohromady program,
  který bude lepší,
 • 0:15 - 0:18
  jakmile ho zvládneme udělat
  více objektově orientovaný.
 • 0:18 - 0:20
  Pro začátek je to celkem dobrý program.
 • 0:20 - 0:24
  Nahoře máme dvě proměnné, které ukládají
  literály jednoduchých objektů.
 • 0:25 - 0:29
  Objektový literál je druh
  objektu, o kterém jsme se naučily dříve.
 • 0:29 - 0:31
  Vytvoříme ho pomocí
  dvou složených závorek
 • 0:31 - 0:34
  a pak vložíme všechny tyto
  názvy vlastností a hodnot dovnitř.
 • 0:34 - 0:37
  Takže máme dvě proměnné těchto
  objektových literálů a
 • 0:37 - 0:41
  pak zde dole máme funkci drawWinston,
  která očekává jediný argument.
 • 0:41 - 0:45
  Nakonec vykreslí argument,
  nakreslí obrázek na základě x
 • 0:45 - 0:48
  a y vlastností objektu.
 • 0:48 - 0:53
  Následuje titulek založený na přezdívce
  a věku tohoto objektu.
 • 0:53 - 0:56
  Nakonec úplně dole
  zavoláme drawWinston
 • 0:56 - 0:59
  na dospívajícího a na dospělého.
 • 0:59 - 1:01
  To je důvod, proč se to objeví.
 • 1:01 - 1:07
  Velmi dobré. Teď, když půjdeme nahoru,
  a podíváme se na tyto objektové literály,
 • 1:07 - 1:11
  všimněte si na nich něčeho.
  A to toho, že vypadají opravdu podobně.
 • 1:11 - 1:14
  Oba mají stejné sady
  vlastností
 • 1:14 - 1:18
  a oba mohou použít
  stejnou funkci drawWinston.
 • 1:18 - 1:22
  Ve skutečnosti, pokud o tom přemýšlíte,
  tak oba vlastně popisují
 • 1:22 - 1:24
  typ Winstona, že?
 • 1:24 - 1:29
  Můžeme o tom přemýšlet jako o
  abstraktním typu Winstonu na světě
 • 1:29 - 1:33
  a každý Winston má stejnou sadu vlastností
 • 1:33 - 1:36
  jako je přezdívka, věk, x a y.
 • 1:36 - 1:42
  To co jsme udělali je, že jsme nyní
  vytvořili dvě instance Winstona,
 • 1:42 - 1:45
  které popisují konkrétního Winstona.
 • 1:45 - 1:48
  Tím je dospívající Winston
  a toto je dospělý Winston.
 • 1:48 - 1:53
  Opravdu jsou si
  oba velmi podobní a
 • 1:53 - 1:55
  mají spoustu věcí společných.
 • 1:55 - 1:58
  Pokud se zamyslíte, tak je hodně
  podobné jako na světě.
 • 1:58 - 2:01
  Máme tyto abstraktní datové typy
  jako je například člověk a lidi
 • 2:01 - 2:04
  a pak my jsme všichni prostě konkrétní
  jejich příklady
 • 2:04 - 2:06
  s našimi vlastními malými vlastnostmi.
 • 2:06 - 2:10
  Nyní můžeme už použít objektově
  orientované techniky v Javascriptu,
 • 2:10 - 2:18
  takže tyto proměnné Winstona
  jsou formální instance objektu Winston,
 • 2:18 - 2:22
  takže ony vědí, že sdílejí
  společně určité věci.
 • 2:22 - 2:25
  Tak to udělejme. První věcí, kterou
  potřebujeme,
 • 2:25 - 2:30
  je vlastně popsat tento abstraktní datový
  typ Winstona a uděláme to proměnnou.
 • 2:30 - 2:35
  Datový typ uložíme do proměnné,
  tak napíšeme var Winston, uděláme velké W,
 • 2:35 - 2:39
  protože vždy začínáme
  naše typy objektů velkým písmenem
 • 2:39 - 2:42
  a nastavíme to na funkci.
 • 2:42 - 2:47
  Tato funkce je speciální funkce,
  kterou nazýváme "konstruktorovou funkcí",
 • 2:47 - 2:49
  protože to je to, co se volá
  pokaždé,
 • 2:49 - 2:52
  když chceme vytvořit novou
  instanci Winstona.
 • 2:52 - 2:56
  Tedy, když chceme vytvořit dospívajícího
  Winstona, volá se tato funkce
 • 2:56 - 2:58
  nebo dospělého Winstona,
  tak se tato funkce také volá.
 • 2:58 - 3:03
  To znamená, že tato funkce
  by měla dostat všechny argumenty,
 • 3:03 - 3:06
  které potřebuje vědět z důvodu,
  aby vytvořila celého Winstona.
 • 3:06 - 3:11
  V tomto případě musí vědět
  přezdívku, věk, x a y.
 • 3:11 - 3:15
  Jakmile máme tyto argumenty,
  musíme s nimi něco udělat,
 • 3:15 - 3:21
  a to, že musíme připojit tyto
  informace k objektu Winston.
 • 3:21 - 3:27
  Použijeme tedy nové speciální klíčové
  slovo "this". A „this“ bude odkazovat
 • 3:27 - 3:29
  k aktuální instanci objektu.
 • 3:29 - 3:32
  Takže napíšeme this.nickname,
  tak je to správně,
 • 3:32 - 3:34
  název vlastnosti
  tohoto objektu se rovná
 • 3:34 - 3:38
  čemukoliv co projde
  funkcí konstruktoru, ano?
 • 3:38 - 3:42
  A this.age se rovná věku,
  který vložíme,
 • 3:42 - 3:45
  this.x je stejná na x,
  které se dostane dovnitř
 • 3:45 - 3:47
  a this.y se rovná y,
  které se dostane dovnitř.
 • 3:47 - 3:53
  Dobře, tak teď máme tento
  abstraktní datový typ s názvem Winston
 • 3:53 - 3:56
  a má funkci konstruktoru, kterou
  můžeme použít k vytvoření nového Winstonu.
 • 3:56 - 3:59
  Zkusme to použít!
 • 3:59 - 4:03
  Budeme znovu vytvářet winstonTeen,
 • 4:03 - 4:05
  ale tentokrát napíšeme
  winstonTeen se rovná
 • 4:05 - 4:11
  a místo složených závorek
  napíšeme „rovná se new Winston“.
 • 4:11 - 4:14
  Tím říkáme „zkoušíme
  vytvořit novou instanci Winstona“
 • 4:14 - 4:16
  a pak půjdeme po
  informacích, které potřebujeme,
 • 4:16 - 4:21
  takže "Winsteen", 15, 20, 50, dobře?
 • 4:22 - 4:27
  Pak můžeme tento starý smazat,
  protože ho už nepotřebujeme.
 • 4:27 - 4:30
  Dobře? A teď jsme
  vytvořily nového Winsteena.
 • 4:31 - 4:36
  Nyní můžeme napsat
  winstonAdult = new Winston ()
 • 4:36 - 4:41
  a samozřejmě jeho jméno je
  "Pane Winst-a-lot", milé jméno,
 • 4:41 - 4:45
  a je mu 30 a má 229 a 50.
  Dobře?
 • 4:45 - 4:51
  Poté můžeme smazat tento předmět doslovný,
  a tada! Náš kód stále funguje.
 • 4:51 - 4:54
  Co jsme tady udělali
  je to, že jsme řekli, že je tady,
 • 4:54 - 4:58
  tento druh abstraktního typu
  dat, což je tento Winston
 • 4:58 - 5:03
  a můžeme vytvořit nové instance Winstona,
  které mají vlastnosti,
 • 5:03 - 5:05
  které jsou pro ně jedinečné.
 • 5:05 - 5:09
  Stačí si jen pamatovat
  vlastnosti uvnitř nich.
 • 5:09 - 5:12
  A pamatování je opravdu důležité.
  Takže tady vidíte,
 • 5:12 - 5:14
  máme this.nickname, this.age.
 • 5:14 - 5:20
  Pokud bychom náhodou neměli this age,
  všimněte si, že nyní říká „nedefinováno“.
 • 5:20 - 5:23
  To proto, že tady dole,
  tato funkce drawWinston,
 • 5:23 - 5:28
  očekává, že dostane jakýkoli předmět,
  očekává, že bude mít vlastnost věk.
 • 5:28 - 5:31
  A pokud jsme nenapsali this.age,
 • 5:31 - 5:34
  pak to nemá tuto vlastnost.
  Předali jsme ji konstrukční funkci,
 • 5:34 - 5:37
  ale pak jsme s tím nic nedělali,
  musíme to vlastně připojit
 • 5:37 - 5:39
  k objektu pomocí klíčového slova „this“.
 • 5:40 - 5:42
  Dáme to zpět.
 • 5:42 - 5:45
  Nyní byste mohli přemýšlet,
  jak váš kód funguje,
 • 5:45 - 5:50
  ale, víte vše, co jsme udělali, je
  splnění toho, co jsme měli předtím.
 • 5:50 - 5:53
  Ale tady je ta skvělá věc.
 • 5:53 - 5:56
  Nyní, všechny naši Winstoni lze měnit
  pomocí stejné funkce konstruktoru.
 • 5:56 - 6:01
  Takže pokud chceme, můžeme
  změnit některé věci o Winstonovi.
 • 6:01 - 6:04
  Takže možná věk chceme upravit a
 • 6:04 - 6:06
  připojit k němu nakonec „yrs old“.
 • 6:06 - 6:10
  Můžeme to prostě dát sem,
  a teď se ke všem našim Winstonům připíše:
 • 6:10 - 6:13
  "15 let," "30 let," že?
 • 6:13 - 6:15
  Takže tato část
  je o nich jedinečná,
 • 6:15 - 6:17
  ale pak také mají věci
  které jsou společné.
 • 6:17 - 6:20
  A super věcí na objektově
  orientovaném programování je to,
 • 6:20 - 6:22
  že existuje
  spousta druhů předmětů
 • 6:22 - 6:26
  na světě z kterých můžete
  vytvářet instance,
 • 6:26 - 6:28
  Jsou tu nějaké věci,
  které jsou podobné
 • 6:28 - 6:30
  jako by všichni měli stejné vlastnosti.
 • 6:30 - 6:34
  Pak jsou věci, které jsou různé
  jako oh, tato vlastnost je ve skutečnosti
 • 6:34 - 6:36
  jiná hodnota
  než tato jiná vlastnost, že?
 • 6:36 - 6:39
  Ale pak, víte, můžeme s nimi dělat
  stejné věci
 • 6:39 - 6:41
  jako volat stejné funkce
 • 6:41 - 6:43
  a používat je podobným způsobem.
 • 6:43 - 6:46
  To jsou jen některé úžasné věci
  na objektově orientovaném programování,
 • 6:46 - 6:49
  ale jak uvidíte,
  je toho spousta.
 • 6:49 - 6:50
  Takže zůstaňte ve střehu!
Title:
Typy objektů
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:51

Czech subtitles

Revisions Compare revisions