Return to Video

Typy objektů

 • 0:01 - 0:03
  Teď, když chápete
  základy Javascriptu,
 • 0:03 - 0:06
  tak vás chci naučit
  o skvělém způsobu jak použít Javascript.
 • 0:06 - 0:10
  A to čemu říkáme
  "objektově orientované programování."
 • 0:10 - 0:12
  Ale nejdřív musíme
  pochopit, proč je to vlastně užitečné.
 • 0:12 - 0:16
  Takže jsem dala dohromady program,
  který bude lepší, jakmile ho zvládneme
 • 0:16 - 0:17
  udělat více objektově orientovaný.
 • 0:17 - 0:20
  Nyní je to celkem dobrý program
  na začátek.
 • 0:20 - 0:24
  Nahoře mám dvě proměnné, které ukládají
  literály jednoduchých objektů uvnitř.
 • 0:24 - 0:28
  Nyní, doslovný předmět je druh
  předmětu, o kterém jsme se naučily dříve,
 • 0:29 - 0:31
  které vytvoříme pomocí
  dvou složených závorek
 • 0:31 - 0:33
  a pak vložíme všechna tyto názvy vlastností
  a hodnot dovnitř.
 • 0:34 - 0:37
  Takže máme dva z těchto objektů
  doslovné proměnné a pak tady dole
 • 0:37 - 0:41
  máme tuto funkci drawWinston,
  která očekává jediný argument,
 • 0:41 - 0:45
  a pak to nakreslí argument,
  nakreslí obrázek na základě x
 • 0:45 - 0:48
  a y vlastností objektu
 • 0:48 - 0:53
  a pak titulek založený na přezdívce
  a věkové vlastnosti tohoto objektu.
 • 0:53 - 0:56
  A teď konečně na okraji,
  zavoláme drawWinston
 • 0:56 - 0:57
  na dospívající a na dospělé.
 • 0:57 - 1:00
  To je důvod, proč se to ukáže.
 • 1:01 - 1:06
  Dost dobrý. Teď, když půjdeme nahoru,
  a podíváme se na tyto objektové literály,
 • 1:06 - 1:11
  všimněte si na nich něčeho. A to toho,
  že vypadají opravdu podobně.
 • 1:11 - 1:16
  Oba mají stejné sady
  vlastností a oba mohou použít
 • 1:16 - 1:17
  stejnou funkcí drawWinston.
 • 1:18 - 1:22
  Ve skutečnosti víte, pokud si myslíte
  o tom vlastně oba popisují
 • 1:22 - 1:24
  typ Winstona, že?
 • 1:24 - 1:29
  A můžeme myslet, že tam možná je
  tento abstraktní typ Winstonu na světě
 • 1:29 - 1:33
  a každý Winston má stejnou sadu
  vlastností, jako je přezdívka
 • 1:33 - 1:37
  a věk a x a y a tady,
 • 1:37 - 1:42
  co jsme udělali je, že jsme právě vytvořili
  dva případy Winstona
 • 1:42 - 1:45
  popsat konkrétní Winston.
 • 1:45 - 1:48
  Takže toto je dospívající Winston
  a toto je dospělý Winston.
 • 1:48 - 1:53
  Ale jsou opravdu, jsou opravdu
  obě jsou velmi podobné a je jich hodně
 • 1:53 - 1:55
  věcí, které jsou o nich podobné.
 • 1:55 - 1:58
  A pokud o tom přemýšlíte, to je hodně
  jak svět také funguje,
 • 1:58 - 2:01
  je to, že máme tyto abstraktní datové typy
  jako lidé a lidé
 • 2:01 - 2:04
  a pak jsme všichni prostě konkrétní
  jejich příklady
 • 2:04 - 2:06
  s našimi vlastními malými vlastnostmi.
 • 2:06 - 2:10
  Nyní můžeme skutečně použít
  objektově orientované techniky v Javascriptu
 • 2:10 - 2:17
  takže tyto proměnné Winston
  jsou formální instance objektu Winston,
 • 2:18 - 2:22
  aby věděli, že sdílejí
  tyto věci společné.
 • 2:22 - 2:25
  Takže, udělat to, první věc, kterou potřebujeme
  je vlastně popsat
 • 2:25 - 2:30
  tento abstraktní datový typ Winston,
  a uděláme to proměnnou.
 • 2:30 - 2:35
  Datový typ uložíte do proměnné
  tak var Winston, a uděláme kapitál W
 • 2:35 - 2:39
  protože vždy začneme
  naše typy objektů s kapitálem,
 • 2:39 - 2:42
  a nastavíme to na stejnou funkci.
 • 2:42 - 2:47
  A tato funkce je speciální funkce
  že nazýváme "konstruktorovou funkcí"
 • 2:47 - 2:49
  protože to je to, čemu se říká
  pokaždé, když chceme
 • 2:49 - 2:52
  vytvořit novou instanci Winston.
 • 2:52 - 2:55
  Takže když chceme vytvořit dospívající
  Winstone, nazýváme tuto funkci
 • 2:55 - 2:58
  nebo dospělý Winston,
  tuto funkci nazýváme.
 • 2:58 - 3:03
  To znamená, že tato funkce
  by měl vzít jakékoli argumenty, které potřebuje
 • 3:03 - 3:06
  vědět o pořádku
  aby vytvořil plný Winston.
 • 3:06 - 3:10
  V tomto případě to musí vědět
  přezdívka, věk, xay.
 • 3:11 - 3:15
  Jakmile jsme dostali tyto argumenty
  musíme s nimi něco udělat,
 • 3:15 - 3:21
  takže se musíme skutečně připojit
  tyto informace k objektu Winston.
 • 3:21 - 3:27
  Použijeme tedy nové speciální klíčové slovo,
  s názvem "toto". A „toto“ bude odkazovat
 • 3:27 - 3:29
  k aktuální instanci objektu.
 • 3:29 - 3:32
  Takže řekneme toto.nickname,
  takže to řekne dobře,
 • 3:32 - 3:34
  vlastnost přezdívka
  tohoto objektu se rovná
 • 3:34 - 3:38
  cokoli projde
  do funkce konstruktoru, ano?
 • 3:38 - 3:42
  A this.age se rovná věku
  který se dostane dovnitř, this.x je stejná
 • 3:42 - 3:44
  na x, které se dostane dovnitř,
 • 3:44 - 3:47
  a this.y se rovná y
  to se dostane dovnitř.
 • 3:47 - 3:53
  Dobře, tak teď máme
  tento abstraktní datový typ s názvem Winston,
 • 3:53 - 3:56
  a má funkci konstruktoru
  které můžeme použít k vytvoření nového Winstonu.
 • 3:56 - 3:59
  Zkusme to použít!
 • 3:59 - 4:03
  Budeme znovu vytvářet winstonTeen,
  ale tentokrát jdeme
 • 4:03 - 4:05
  říkat winstonTeen se rovná,
 • 4:05 - 4:10
  a místo složených závorek,
  řekneme „rovná se nový Winston“.
 • 4:11 - 4:14
  Takže říkáme „zkoušíme to
  vytvořit novou instanci Winston, “
 • 4:14 - 4:16
  a pak půjdeme
  v informacích, které potřebuje
 • 4:16 - 4:21
  takže "Winsteen", 15, 20, 50, dobře?
 • 4:22 - 4:26
  A pak můžeme tento starý smazat
  protože to už nepotřebujeme.
 • 4:26 - 4:30
  Dobře? A teď to je
  vytvořil nový Winsteen.
 • 4:31 - 4:36
  A teď můžeme říct
  winstonAdult = new Winston ()
 • 4:36 - 4:40
  a samozřejmě se jmenuje
  "Pane Winst-a-lot", milé jméno,
 • 4:40 - 4:45
  a je mu 30 a má 229 a 50.
  Dobře? A pak můžeme smazat
 • 4:45 - 4:50
  tento předmět doslovný,
  a tada! Náš kód stále funguje.
 • 4:51 - 4:54
  Co jsme tady udělali
  je to, že jsme řekli, že je to tady,
 • 4:54 - 4:57
  tento druh abstraktního typu
  dat, což je tento Winston
 • 4:58 - 5:03
  a můžeme vytvořit nové instance Winston
  které mají tyto vlastnosti
 • 5:03 - 5:05
  které jsou pro ně jedinečné,
 • 5:05 - 5:09
  a budeme si jen pamatovat
  ty vlastnosti uvnitř nich.
 • 5:09 - 5:12
  A pamatování je opravdu důležité.
  Takže tady víte,
 • 5:12 - 5:14
  máme toto.nickname, this.age.
 • 5:14 - 5:20
  Pokud bychom náhodou neměli tento věk,
  Všimněte si, že nyní říká „nedefinováno“.
 • 5:20 - 5:23
  To proto, že tady dole,
  tato funkce drawWinston,
 • 5:23 - 5:28
  očekává, že se dostane jakýkoli předmět
  očekává se, že bude mít věkovou nemovitost.
 • 5:28 - 5:31
  A pokud jsme to neřekli.age,
 • 5:31 - 5:34
  pak to nemá věkovou vlastnost.
  Předali jsme ji konstrukční funkci
 • 5:34 - 5:37
  ale pak jsme s tím nic nedělali,
  musíme to vlastně připojit
 • 5:37 - 5:39
  k objektu pomocí klíčového slova „toto“.
 • 5:40 - 5:42
  Přidáme to zpět.
 • 5:42 - 5:45
  Nyní byste mohli přemýšlet
  jako jistě, váš kód funguje
 • 5:45 - 5:50
  ale, víte, jsme ... vše, co jsme udělali, je
  splnili to, co jsme měli předtím.
 • 5:50 - 5:54
  Ale tady je ta skvělá věc.
  Nyní, všechny naše Winstons jdou
 • 5:54 - 5:56
  prostřednictvím stejné funkce konstruktoru.
 • 5:56 - 6:00
  Takže pokud chceme, můžeme vlastně
  změnit věci, změnit některé věci
 • 6:00 - 6:01
  o Winstonu ...
 • 6:01 - 6:04
  všechny Winstony, tady uvnitř.
  Takže možná věk vlastně chceme
 • 6:04 - 6:06
  říci „roky staré“.
 • 6:06 - 6:10
  Můžeme to prostě dát sem,
  a teď říkají všichni naši Winstoni
 • 6:10 - 6:13
  "15 let," "30 let," že?
 • 6:13 - 6:15
  Takže se toho účastní
  to je o nich jedinečné,
 • 6:15 - 6:17
  ale pak také mají věci
  které jsou o nich sdíleny.
 • 6:17 - 6:20
  A to je opravdu super věc
  o objektově orientovaném programování
 • 6:20 - 6:22
  je tento nápad, že existuje
  tyto druhy předmětů
 • 6:22 - 6:26
  ve světě, a vy můžete skutečně
  vytvářet instance těchto objektů,
 • 6:26 - 6:28
  a jsou tu nějaké věci
  které jsou o nich podobné
 • 6:28 - 6:30
  jako by všichni měli stejné vlastnosti.
 • 6:30 - 6:32
  Pak jsou věci, které jsou různé
  jako oh, tato vlastnost je ve skutečnosti
 • 6:32 - 6:36
  jiná hodnota
  než tato jiná vlastnost, že?
 • 6:36 - 6:39
  Ale pak, víte, můžeme to udělat
  stejné chování s nimi
 • 6:39 - 6:41
  jako volat stejné funkce
 • 6:41 - 6:43
  a používat je podobným způsobem.
 • 6:43 - 6:46
  Takže to jsou některé z úžasných věcí
  o objektově orientovaném programování
 • 6:46 - 6:49
  ale jak uvidíte,
  je tu spousta tun.
 • 6:49 - 6:50
  Takže zůstaňte naladěni!
Title:
Typy objektů
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:51

Czech subtitles

Revisions Compare revisions