Return to Video

Typy objektů

 • 0:01 - 0:03
  Teď, když už znáte
  základy Javascriptu,
 • 0:03 - 0:06
  ukážu vám jeden skvělý
  způsob, jak ho používat.
 • 0:06 - 0:10
  A tím způsobem je objektově
  orientované programování.
 • 0:10 - 0:12
  Nejdříve musíme pochopit,
  proč je to vlastně užitečné.
 • 0:12 - 0:14
  Takže mám tady program,
 • 0:14 - 0:18
  který by byl mnohem lepší,
  kdyby byl objektově orientován.
 • 0:18 - 0:20
  Program jako takový
  je docela dobrý.
 • 0:20 - 0:21
  Nahoře máme dvě proměnné,
 • 0:21 - 0:25
  které v sobě ukládají
  jednoduché literály objektů.
 • 0:25 - 0:29
  Literál objektu je druh objektu,
  se kterým jsme se už setkali.
 • 0:29 - 0:31
  Vytvoříme ho pomocí
  dvou složených závorek,
 • 0:31 - 0:34
  do kterých pak vložíme všechny
  názvy vlastností a hodnot.
 • 0:34 - 0:37
  Takže máme dvě proměnné
  těchto objektových literálů.
 • 0:37 - 0:41
  A pak zde dole máme funkci drawWinston,
  která očekává jenom jeden argument.
 • 0:41 - 0:43
  Nakonec vykreslí argument,
 • 0:43 - 0:48
  a to tak, že nakreslí obrázek na
  základě x a y vlastností objektu.
 • 0:48 - 0:53
  Následuje titulek založený na
  jménu a věku tohoto objektu.
 • 0:53 - 0:56
  Nakonec úplně dole
  zavoláme drawWinston.
 • 0:56 - 0:59
  Nejprve na dospívajícího Winstona
  a pak na dospělého Winstona.
 • 0:59 - 1:01
  A díky tomu se objeví.
 • 1:02 - 1:07
  Když teď půjdeme sem nahoru
  a podíváme se na objektové literály,
 • 1:07 - 1:09
  možná si na nich něco všimnete.
 • 1:09 - 1:11
  Jde o to, že vypadají
  opravdu podobně.
 • 1:11 - 1:14
  Oba mají stejné sady vlastností,
 • 1:14 - 1:18
  a oba mohou být ovládány pomocí
  stejné funkce drawWinston.
 • 1:18 - 1:20
  Když nad tím zapřemýšlíte,
 • 1:20 - 1:24
  tak si uvědomíte, že oba
  literály popisují typ Winstona.
 • 1:24 - 1:29
  Můžeme o tom přemýšlet jako o
  abstraktním typu Winstona ve světě.
 • 1:29 - 1:32
  A každý Winston má
  stejnou sadu vlastností.
 • 1:32 - 1:36
  Jako jméno, věk, x a y.
 • 1:36 - 1:42
  Takže jsme zde vlastně
  vytvořili dvě instance Winstona,
 • 1:42 - 1:45
  které popisují konkrétního Winstona.
 • 1:45 - 1:48
  Těmi jsou dospívající Winston
  a dospělý Winston.
 • 1:48 - 1:55
  Opravdu jsou si oba velmi podobní
  a mají spustu věcí společných.
 • 1:55 - 1:58
  Pokud se zamyslíte, tak ve světě
  to funguje velmi podobně.
 • 1:58 - 2:01
  Máme abstraktní datové
  typy jako například lidé.
 • 2:01 - 2:04
  A my všichni jsme pak
  konkrétní instancí těchto typů.
 • 2:04 - 2:06
  Ale máme naše
  jedinečné vlastnosti.
 • 2:06 - 2:10
  Teď využijeme objektově
  orientované techniky v Javascriptu.
 • 2:10 - 2:18
  Uděláme tyto proměnné Winstona
  formálními instancemi objektu Winston.
 • 2:18 - 2:22
  Takže instance vědí, že
  společně sdílejí určité věci.
 • 2:22 - 2:25
  Abychom to provedli,
  potřebujeme jednu věc.
 • 2:25 - 2:30
  Popsat tento abstraktní datový
  typ Winstona a udělat z něj proměnnou.
 • 2:30 - 2:33
  Datový typ uložíme do proměnné.
 • 2:33 - 2:35
  Takže napíšeme var Winston,
  uděláme velké W,
 • 2:35 - 2:39
  protože vždy začínáme
  naše typy objektů velkým písmenem,
 • 2:39 - 2:42
  a nastavíme to tak,
  že se to rovná funkci.
 • 2:42 - 2:47
  Tato funkce je speciální funkce,
  kterou nazýváme "konstruktor".
 • 2:47 - 2:49
  Protože se jedná o to,
  co se volá pokaždé,
 • 2:49 - 2:52
  když chceme vytvořit novou
  instanci Winstona.
 • 2:52 - 2:56
  Takže když chceme vytvořit dospívajícího
  Winstona, volá se tato funkce.
 • 2:56 - 2:58
  A když chceme dospělého Winstona,
  volá se funkce znovu.
 • 2:58 - 3:03
  To znamená, že tato funkce by
  měla obsahovat všechny argumenty,
 • 3:03 - 3:06
  které potřebuje pro vytvoření
  kompletního Winstona.
 • 3:06 - 3:11
  V tomto případě musí obsahovat
  jméno, věk, x a y.
 • 3:11 - 3:15
  Jakmile máme tyto argumenty,
  musíme s nimi něco udělat.
 • 3:15 - 3:21
  Musíme tyto informace
  připojit k objektu Winston.
 • 3:21 - 3:25
  A k tomu použijeme speciální
  klíčové slovo "this".
 • 3:25 - 3:29
  A "this" bude odkazovat
  k aktuální instanci objektu.
 • 3:29 - 3:32
  Takže napíšeme this.nickname.
 • 3:32 - 3:38
  Název vlastnosti tohoto objektu
  se rovná obsahu funkce konstruktoru.
 • 3:38 - 3:42
  A this.age se rovná věku,
  který vložíme.
 • 3:42 - 3:45
  A this.x se rovná hodnotě x,
  kterou vložíme.
 • 3:45 - 3:47
  A this.y se rovná y,
  které vložíme.
 • 3:47 - 3:53
  Tak a teď máme tento abstraktní
  datový typ s názvem Winston.
 • 3:53 - 3:56
  A má funkci konstruktoru, kterou
  můžeme použít k vytvoření nového Winstona.
 • 3:57 - 3:59
  Zkusme to použít!
 • 4:00 - 4:03
  Budeme znovu vytvářet winstonTeen,
 • 4:03 - 4:05
  ale tentokrát napíšeme
  winstonTeen se rovná.
 • 4:05 - 4:10
  A místo složených závorek
  napíšeme rovná se "new Winston".
 • 4:10 - 4:14
  Tím říkáme, že zkoušíme
  vytvořit novou instanci Winstona.
 • 4:14 - 4:16
  A pak vložíme informace,
  které instance potřebuje.
 • 4:16 - 4:21
  Takže "Winsteen", "15", "20", "50".
 • 4:22 - 4:27
  Pak můžeme tento starý kód smazat,
  protože ho už nepotřebujeme.
 • 4:27 - 4:30
  Takže teď jsme vytvořily
  nového Winsteena.
 • 4:31 - 4:36
  Nyní můžeme napsat
  winstonAdult = new Winston ().
 • 4:36 - 4:40
  A samozřejmě jeho jméno je
  "Pane Winst-a-lot".
 • 4:41 - 4:45
  Je mu 30 let a nachází se
  na pozicích 229 a 50.
 • 4:45 - 4:51
  Poté můžeme smazat tento literál
  a náš kód bude pořád fungovat.
 • 4:51 - 4:54
  Co jsme udělali je to,
  že jsme řekli,
 • 4:54 - 4:58
  že máme tento druh abstraktního
  typu dat, což je tento Winston,
 • 4:58 - 5:01
  a můžeme vytvořit
  nové instance Winstona,
 • 5:01 - 5:05
  které mají tyto vlastnosti,
  které jsou pro ně jedinečné.
 • 5:05 - 5:09
  Tyto vlastnosti uvnitř
  si budeme pamatovat.
 • 5:09 - 5:11
  Pamatování je opravdu důležité.
 • 5:11 - 5:14
  Takže tady máme:
  this.nickname, this.age.
 • 5:14 - 5:20
  Pokud bychom náhodou this.age neměli,
  konzole nám řekne "nedefinováno".
 • 5:20 - 5:23
  To proto, že tady dole,
  tato funkce drawWinston,
 • 5:23 - 5:28
  očekává, že ať už dostane jakýkoli objekt,
  očekává, že bude mít vlastnost "age".
 • 5:28 - 5:32
  A pokud jsme nenapsali this.age,
  pak to tuto vlastnost nemá.
 • 5:32 - 5:35
  Předali jsme ji konstruktoru,
  ale pak jsme s tím nic nedělali.
 • 5:35 - 5:39
  Musíme to k objektu připojit
  pomocí klíčového slova "this".
 • 5:40 - 5:42
  Dáme to zpět.
 • 5:42 - 5:46
  Možná si říkáte, že
  váš kód přece funguje,
 • 5:46 - 5:50
  ale de facto jsme udělali
  to samé, co jsme měli předtím.
 • 5:50 - 5:52
  Ale je na tom
  jedna skvělá věc.
 • 5:52 - 5:56
  Teď všichni naši Winstoni prochází
  stejnou funkcí konstruktoru.
 • 5:56 - 6:01
  Takže pokud chceme, můžeme
  o Winstonovi některé věci změnit.
 • 6:01 - 6:03
  O všech Winstonech,
  a to tady uvnitř.
 • 6:03 - 6:06
  Takže možná chceme upravit věk a
  připojit k němu na konec "yrs old".
 • 6:06 - 6:10
  Můžeme to prostě dát sem,
  a tím se ke všem Winstonům připíše:
 • 6:10 - 6:13
  "15 let", "30 let" atd.
 • 6:13 - 6:15
  Takže tato část
  o nich je jedinečná,
 • 6:15 - 6:17
  ale pak mají taky věci,
  které jsou společné.
 • 6:17 - 6:20
  A skvělou věcí na objektově
  orientovaném programování je to,
 • 6:20 - 6:23
  že na světě existuje
  spousta druhů předmětů,
 • 6:23 - 6:26
  ze kterých můžete
  vytvářet instance.
 • 6:26 - 6:28
  V některých věcech
  jsou si velmi podobny.
 • 6:28 - 6:30
  Všechny mají řadu
  stejných vlastnosti.
 • 6:30 - 6:31
  Pak jsou věci,
  které jsou odlišné.
 • 6:31 - 6:35
  Jako například tato vlastnost,
  která je ve skutečnosti jiná hodnota,
 • 6:35 - 6:36
  než tato jiná vlastnost.
 • 6:36 - 6:41
  Dále pak s nimi můžeme dělat
  stejné věci, jako volat stejné funkce.
 • 6:41 - 6:43
  A používat je podobným způsobem.
 • 6:43 - 6:46
  To je jen několik skvělých věcí na
  objektově orientovaném programování.
 • 6:46 - 6:49
  Ale jak uvidíte,
  je toho mnohem víc!
 • 6:49 - 6:50
  Takže se máte na co těšit.
Title:
Typy objektů
Description:

Pamela vysvětluje první část objektově orientovaného programování: vytváření typů objektů a jejich instancí.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:51

Czech subtitles

Revisions Compare revisions