Dutch subtitles

← De hernieuwde urgentie van klimaatverandering

Get Embed Code
28 Languages

Showing Revision 24 created 07/15/2020 by Peter van de Ven.

 1. Chris Anderson: Al, welkom.
 2. Pas zes maanden geleden --
 3. het lijkt eeuwen,
 4. maar het was slechts
  zes maanden geleden --
 5. leek het klimaat op de lippen te liggen
  van elk weldenkend mens op de planeet.
 6. Recente ontwikkelingen lijken het
  van onze aandacht te hebben geveegd.
 7. In hoeverre verontrust jou dat?
 8. Al Gore: Om te beginnen, Chris,
  bedankt voor je uitnodiging

 9. om dit gesprek te hebben.
 10. Mensen reageren anders
  op de klimaatcrisis
 11. door de huidige andere enorme problemen
 12. die onze aandacht hebben opgeëist,
 13. en terecht.
 14. Een reden is iets dat je al noemde.
 15. Mensen begrijpen dat als wetenschappers
 16. ons waarschuwen in steeds urgentere taal
 17. en ze beginnen moord
  en brand te schreeuwen,
 18. dat het verstandig is
  om te luisteren naar wat ze zeggen,
 19. en ik denk dat men dat lesje
  nu op een nieuwe manier heeft geleerd.
 20. Een andere overeenkomst, trouwens,
 21. is dat de klimaatcrisis,
  net als de COVID-19-pandemie,
 22. op een nieuwe manier
  aan het licht heeft gebracht
 23. wat voor schokkende ongerechtigheden,
  verschillen en ongelijkheden
 24. van invloed zijn
  op gekleurde gemeenschappen
 25. en lage-inkomensgroepen.
 26. Er zijn verschillen.

 27. De klimaatcrisis heeft effecten
  die je niet in jaren kunt uitdrukken,
 28. zoals bij de pandemie wel kan,
 29. maar consequenties die je moet meten
  in eeuwen of nog langer.
 30. En het andere verschil
 31. is dat in plaats van
  verminderde economische activiteit
 32. als resultaat van een crisis,
 33. wat alle landen ter wereld
  hebben ervaren met COVID-19,
 34. de klimaatcrisis juist ruimte biedt
  om tientallen miljoenen banen te creëren.
 35. Dat lijkt een politiek verkooppraatje,
 36. maar het is echt waar.
 37. De laatste vijf jaar
 38. is solar-installateur
  het snelst groeiende vak in de VS.
 39. En op nummer twee
  staat windturbinemonteur.
 40. En de 'Oxford Review of Economics'
  schreef een paar weken geleden
 41. dat we het meest
  baanrijke herstelplan krijgen
 42. als we hernieuwbare energie
  en duurzame technologie benadrukken.
 43. Dus ik denk dat we
  een omslagpunt hebben bereikt
 44. en je hoeft maar naar
  de herstelplannen te kijken
 45. die in de hele wereld worden gepresenteerd
 46. om te zien dat ze erg gericht zijn
  op een groen herstel.
 47. CA: Een duidelijk effect van de pandemie

 48. is dat het de wereldeconomie
  een halt heeft toegeroepen
 49. en daarmee de broeikasgasemissies
  heeft verminderd.
 50. Hoe groot is dat effect geweest
 51. en is dat louter goed nieuws?
 52. AG: Het is een beetje een illusie, Chris,

 53. en je hoeft maar terug te kijken
  naar de Grote Recessie in 2008 en 2009,
 54. toen we een vermindering
  van 1% in emissies hadden,
 55. maar in 2010
 56. kwamen ze tijdens het herstel
  schreeuwend terug
 57. met een verhoging van 4%.
 58. De laatste schattingen geven aan
 59. dat de emissies ten minste
  5% zullen zakken
 60. gedurende deze 'opgelegde coma' --
 61. zoals de econoom Paul Krugman
  het zo treffend omschreef --
 62. maar of het terugkomt
  zoals na de Grote Recessie
 63. is gedeeltelijk aan ons,
 64. en als deze groene herstelplannen
  echt uitgevoerd worden,
 65. en ik weet dat heel veel landen
  dat echt van plan zijn,
 66. dan hoeft het patroon
  zich niet te herhalen.
 67. Dit hele proces speelt zich tenslotte af
 68. in een periode dat de kostprijs
  van hernieuwbare energie
 69. en elektrische voertuigen, batterijen
 70. en een hele reeks
  andere duurzame benaderingen
 71. steeds verder omlaag gaat
 72. en steeds concurrerender worden.
 73. Om even aan te geven hoe snel dit gaat:

 74. vijf jaar geleden was
  elektriciteit uit solar en wind
 75. goedkoper dan elektriciteit
  uit fossiele brandstoffen
 76. in slechts 1% van de wereld.
 77. Dit jaar is het al goedkoper
  in twee derde van de wereld
 78. en over vijf jaar
 79. zal het in bijna de hele
  wereld goedkoper zijn.
 80. Elektrische auto's zullen binnen twee jaar
  economisch concurrerend zijn
 81. en dan verder in prijs zakken.
 82. Dus er zijn veranderingen gaande
 83. die het patroon kunnen verstoren
  dat we zagen na de Grote Recessie.
 84. CA: Die prijsverschillen
  in verschillende delen van de wereld

 85. komen ongetwijfeld door de verschillende
  beschikbaarheid van zon en wind
 86. en verschillende constructiekosten en zo.
 87. AG: Inderdaad, en overheidsbeleid
  maakt ook een groot verschil.

 88. De wereld blijft maar fossiele
  brandstoffen subsidiëren
 89. op een belachelijk grote voet;
 90. meer in de ontwikkelingslanden
  dan in de VS en ontwikkelde landen,
 91. maar hier wordt het ook gesubsidieerd.
 92. Maar overal ter wereld
 93. zullen wind en solar een goedkopere
  bron van elektriciteit zijn
 94. dan fossiele brandstoffen
 95. binnen een paar jaar.
 96. CA: Ik heb horen zeggen

 97. dat de mate waarin de uitstoot
  door de pandemie is verminderd,
 98. in feite niet zoveel groter is
 99. dan de vermindering
  die we elk jaar moeten halen
 100. als we onze uitstootdoelen willen halen.
 101. Is dat zo, en als dat zo is,
 102. is dat niet enorm intimiderend?
 103. AG: Intimiderend, zeker,
  maar kijk eerst naar de cijfers.

 104. Die cijfers kwamen van een onderzoek
 105. iets meer dan een jaar geleden
  gepubliceerd door de IPCC,
 106. inzake wat er nodig was om te voorkomen
  dat de temperaturen van de Aarde
 107. meer dan 1,5 graad zouden stijgen.
 108. En ja, de jaarlijkse reducties
  zouden significant zijn
 109. en in de orde van wat we
  gezien hebben met de pandemie.
 110. En dat is inderdaad intimiderend.
 111. Maar we hebben wel de gelegenheid
  dramatische veranderingen door te voeren
 112. en het plan is geen mysterie.
 113. Je begint met de twee sectoren
  die het dichtst bij hun omslagpunt zijn --
 114. opwekking van elektriciteit,
  zoals ik al noemde --
 115. en vorig jaar, in 2019,
 116. als je kijkt naar alle nieuw gebouwde
  elektriciteitscentrales
 117. in de hele wereld,
 118. dan was 72% daarvan solar en wind.
 119. En nu al,
 120. als we die fossiele brandstoffen
  niet zouden blijven subsidiëren,
 121. dan zouden we veel meer van die centrales
 122. dicht zien gaan.
 123. Er worden nog enkele nieuwe gebouwd,
 124. maar er worden er veel meer gesloten.
 125. En als het gaat om transport,

 126. de tweede sector die er klaar voor is,
 127. nog bovenop de lagere prijzen
  voor elektrische auto's die ik noemde,
 128. zijn er zo'n 45 rechtsgebieden
  in de wereld --
 129. nationaal, regionaal en gemeentelijk --
 130. waar wetten zijn aangenomen
  om te beginnen met de uitfasering
 131. van verbrandingsmotoren.
 132. Zelfs India zegt dat in 2030,
  dat is dus al binnen tien jaar,
 133. het illegaal zal zijn om nog nieuwe
  verbrandingsmotoren te verkopen
 134. in India.
 135. Er zijn nog veel meer voorbeelden.
 136. Dus de kleine afnames uit het verleden

 137. hoeven geen goed beeld te geven
  van de afnames die we kunnen bereiken
 138. met serieuze nationale plannen
 139. en een toegewijde mondiale inspanning.
 140. CA: Help ons het grote plaatje
  te begrijpen, Al.

 141. Ik denk dat voor de pandemie
 142. de uitstoot van de hele wereld
 143. ongeveer 55 gigaton 'CO2 equivalent' was,
 144. dus dat is inclusief
  andere broeikasgassen zoals methaan
 145. omgerekend naar het equivalent in CO2.
 146. Zeg ik het goed als ik zeg dat de IPCC,
 147. wat de mondiale organisatie
  van wetenschappers is,
 148. aanbeveelt dat de enige manier
  om deze crisis te bezweren,
 149. is om dat getal van 55 naar nul te krijgen
 150. in 2050 op zijn allerlaatst,
 151. en dat we zelfs dan kans hebben
  temperatuurverhogingen te zien
 152. die eerder in de buurt zullen liggen
  van twee graden Celsius dan 1,5?
 153. Is dat ongeveer het grote plaatje
 154. van wat de IPCC aanbeveelt?
 155. AG: Dat is correct.

 156. Het mondiale doel zoals afgesproken
  op de Conferentie van Parijs
 157. is om tot netto nul te komen
  op mondiaal niveau
 158. in 2050,
 159. en veel mensen
  voegen daar snel aan toe
 160. dat dat echt een reductie betekent
  van 45 tot 50% in 2030
 161. om dat pad naar nul
  in 2050 mogelijk te maken.
 162. CA: En dat tijdspad is het soort tijdspad

 163. dat mensen zich niet kunnen voorstellen --
 164. om een beeld te krijgen
  bij een beleid voor 30 jaar.
 165. Dat is in ieder geval een simpel plaatje:
 166. dat we onze emissies met de helft
  moeten verminderen voor 2030,
 167. zo ongeveer,
 168. wat neerkomt op zo'n 7 of 8%
  reductie per jaar --
 169. zoiets, als ik het goed heb.
 170. AG: Niet helemaal, iets minder,

 171. maar in die orde van grootte, ja.
 172. CA: Dus zoiets als het effect
  dat we dit jaar hebben gezien

 173. is misschien nodig.
 174. Dit jaar hebben we het gedaan
  door de economie op slot te gooien.
 175. Jij hebt het over een manier
  voor de komende jaren
 176. die juist voor economische groei
  en nieuwe banen zorgt.
 177. Zeg daar eens iets meer over.
 178. Je had het over het veranderen
  van onze energiebronnen
 179. en onze transportmethoden.
 180. Als we dat zouden doen,
 181. hoeveel van het probleem
  hebben we dan opgelost?
 182. AG: We kunnen naar --

 183. nou, in aanvulling
  op de twee sectoren die ik noemde,
 184. moeten we ook iets doen aan productie
  en alle gebruiksmethoden
 185. die temperaturen van
  1000 graden Celsius vereisen,
 186. en ook daar zijn oplossingen voor.
 187. Ik kom straks terug op een manier
  waar Duitsland nu mee is begonnen.
 188. We moeten ook iets doen
  met regeneratieve landbouw.
 189. We kunnen een groot deel
  van de koolstof sekwestreren
 190. in de teelaarde van de wereld
 191. door andere agrarische
  technieken te gebruiken.
 192. Er is een boereninitiatief om dat te doen.
 193. We moeten ook gebouwen moderniseren.
 194. We moeten veranderen
  hoe we bossen en oceanen managen.
 195. Maar laat me twee dingen kort noemen.

 196. Eerst de gebruiksmethoden
  met hoge temperaturen.
 197. Angela Merkel, net 10 dagen geleden,
 198. met haar minister Peter Altmaier,
 199. een goede vriend
  en een voortreffelijk ambtenaar,
 200. zijn net begonnen
  met een groene-waterstofstrategie,
 201. om waterstof te maken
 202. zonder extra kosten met duurzame energie.
 203. En één ding daarover, Chris:
 204. je kent het verhaal van de
  onregelmatigheid van wind en solar --
 205. solar produceert geen energie
  als de zon niet schijnt
 206. en wind niet als het niet waait --
 207. maar accu's worden beter
 208. en deze technologieën
  worden steeds efficiënter en krachtiger,
 209. zodat ze steeds meer uren per dag
 210. veel meer elektriciteit produceren
  dan kan worden gebruikt.
 211. Dus wat doen we daarmee?
 212. De extra kosten voor
  de volgende kilowattuur is nul.
 213. Dus plotseling
 214. wordt het energievretende proces
  van waterstof uit water winnen
 215. economisch haalbaar
 216. en het kan kolen en gas vervangen,
 217. en dat gebeurt al.
 218. Er is een Zweeds bedrijf
  dat al staal maakt met groene waterstof
 219. en, zoals ik zei, Duitsland is net
  een nieuw initiatief begonnen daarmee.
 220. Ik denk dat ze de rest
  van de wereld de weg wijzen.
 221. Als het gaat om het moderniseren
  van gebouwen, als het mag,

 222. want ongeveer 20 tot 25%
  van de klimaatsveranderingvervuiling
 223. in de wereld en in de VS
 224. komt door inefficiënte gebouwen
 225. die werden gebouwd
  door bedrijven en individuen
 226. die probeerden concurrerend
  te zijn op de markt
 227. en hun marges hoog genoeg te houden
 228. en daarbij hebben bezuinigd
  op isolatie en de juiste ramen
 229. en LED's en dat soort dingen.
 230. Maar de persoon of het bedrijf
  die dat gebouw koopt
 231. of dat gebouw huurt,
 232. wil veel lagere gas-
  en elektriciteitsrekeningen.
 233. Er zijn nu manieren
 234. om dat gat tussen eigenaar
  en gebruiker te dichten,
 235. die verschillende prikkels
  voor de bouwer en de gebruiker,
 236. en we kunnen gebouwen moderniseren
  op een manier die zichzelf terugbetaalt
 237. binnen drie tot vijf jaar,
 238. en we kunnen tientallen miljoenen
  mensen aan het werk helpen
 239. in banen die per definitie
  niet uitbesteed kunnen worden,
 240. want ze bestaan in iedere gemeenschap.
 241. En we moeten hier echt
  een serieus begin mee maken,
 242. want we gaan al die banen nodig hebben
 243. om duurzame welvaart te creëren
  na afloop van deze pandemie.
 244. CA: Even terug naar die waterstofeconomie

 245. waar je het net over had.
 246. Sommige mensen denken dan direct
 247. dat je bedoelt
  waterstofaangedreven auto's,
 248. en ze hebben gehoord
  dat dat waarschijnlijk niet haalbaar is.
 249. Maar jij denkt daar
  veel breder over, volgens mij,
 250. dat waterstof niet zomaar
  een opslagmedium is
 251. dat dienst kan doen als buffer
  voor duurzame energie,
 252. maar dat waterstof ook essentieel kan zijn
 253. voor sommige andere economische processen,
 254. zoals staal- en cementproductie,
 255. die op dit moment fundamenteel
  koolstofintensief zijn,
 256. maar die getransformeerd kunnen worden
  als waterstof goedkoper wordt.
 257. Klopt dat?
 258. AG: Ja, ik was altijd sceptisch
  over waterstof, Chris,

 259. met name omdat het
  zo duur was om het te maken,
 260. 'om het uit water te breken',
  zoals ze zeggen,
 261. Maar wat daar verandering
  in heeft gebracht,
 262. is de ongelooflijke overdaad
  aan solar- en windelektriciteit
 263. in hoeveelheden die mensen
  niet voor mogelijk hielden,
 264. en plotseling is het goedkoop
  genoeg om in te zetten
 265. bij energieverslindende processen
 266. als het maken van groene waterstof.
 267. Ik vraag me nog steeds af
  of het haalbaar is voor voertuigen.
 268. Toyota is daar al 25 jaar mee bezig
  en ze krijgen het niet echt van de grond.
 269. Zeg nooit nooit, het kan nog,
 270. maar ik denk dat het name bruikbaar is
  voor hele hete industriële processen,
 271. en we hebben al een manier
  om transport koolstofvrij te maken
 272. met elektriciteit,
 273. en dat werkt goed.
 274. Tesla is binnenkort het meest waardevolle
  automobielbedrijf in de wereld,
 275. is het al in de VS,
 276. en binnenkort halen ze Toyota in.
 277. Er is nu een vrachtwagenbedrijf
  dat wordt gesteund door Tesla
 278. en een ander dat een hybride wordt
  met elektriciteit en groene waterstof,
 279. dus we zullen zien
  of die toepassing gaat werken.
 280. Maar ik denk dat elektriciteit
  de voorkeur heeft voor wegvervoer.
 281. CA: We doen zo een aantal vragen
  uit de gemeenschap.

 282. Laat ik je echter
  eerst vragen naar kernenergie.
 283. Sommigen milieuactivisten
  geloven dat kernenergie
 284. of misschien een nieuwe
  generatie kernenergie
 285. een essentieel deel van de oplossing is
 286. als we een echt schone toekomst willen,
 287. een schone-energietoekomst.
 288. Ben je nog steeds
  zo sceptisch over kernenergie, Al?
 289. AG: Nou, de markt
  is er sceptisch over, Chris.

 290. Het is een bittere teleurstelling
  voor mij en voor zo velen.
 291. Ik vertegenwoordigde Oak Ridge,
  waar kernenergie begon,
 292. en als jong politicus in de kamer
 293. was ik een voorstander.
 294. Ik was er heel enthousiast over.
 295. Maar de kostenoverschrijdingen
 296. en de problemen
  bij de aanleg van de centrales
 297. zijn zo ernstig geworden
 298. dat energiebedrijven
  er geen trek meer in hebben.
 299. Het is de duurste bron
  van elektriciteit geworden.
 300. Laat me daar snel aan toevoegen
  dat er enkele oudere reactoren zijn
 301. waarvoor het interessant is
  om er de levensduur van te verlengen.
 302. En zoals veel milieuactivisten
 303. ben ik van mening dat als ze veilig zijn,
 304. we ze moeten toestaan
  nog een tijd te blijven werken.
 305. Maar als het gaat om nieuwe kerncentrales?

 306. Zie het zo.
 307. Jij bent CEO geweest, Chris.
 308. Als je CEO was van --
  en eigenlijk ben je het nog.
 309. Als je CEO was
  van een elektriciteitsbedrijf
 310. en je vertelde je managementteam:
 311. "Ik wil een kerncentrale bouwen",
 312. dan zouden dit twee
  van je eerste vragen zijn.
 313. Een: wat gaat het kosten?
 314. En ik heb geen enkel consultantsbedrijf
 315. in de hele wereld kunnen vinden
 316. dat zijn naam wil verbinden
 317. aan een kostenschatting.
 318. Ze weten het gewoon niet.
 319. Een tweede vraag die je zou stellen:
 320. hoe lang duurt het voor hij klaar is
  zodat we elektriciteit kunnen verkopen?
 321. Ook hier, wat krijg je als antwoord?
 322. 'Geen idee.'
 323. Dus als je niet weet wat het gaat kosten
 324. en je weet niet wanneer het klaar is
 325. en je weet nu al dat
  de elektriciteit duurder zal zijn
 326. dan met andere productiemethoden,
 327. dan wordt je daar niet enthousiast van
 328. en dat is over de hele wereld
  ook daadwerkelijk gebeurd.
 329. CA: OK.

 330. Er zijn een heleboel interessante
  dingen om over te praten,
 331. maar we willen wat vragen
  van ons publiek gaan doen.
 332. Kom maar met die eerste vraag.
 333. Van Prosanta Chakrabarty:
 334. "Mensen die sceptisch zijn
  over COVID en klimaatverandering
 335. lijken sceptisch over alle wetenschap.
 336. Prima ideeën van wetenschappers
 337. worden wellicht afgezwakt
  en gecompliceerd.
 338. Wat doen we daar aan?"
 339. AG: Ja, een hele goede vraag, Prosanta.

 340. Tjonge, hoe zeg ik dit
  kort maar duidelijk?
 341. Wat we, denk ik, zien,
 342. is een gevoel dat deskundigen
  in het algemeen
 343. de VS in de steek hebben gelaten,
 344. en dat gevoel is veel sterker in de VS
  dan in de meeste andere landen.
 345. En ik denk dat de meningen
  van wat wij deskundigen noemen
 346. de laatste tientallen jaren
  sterk zijn verwaterd
 347. door de ongezonde dominantie van
  het grote geld in ons politieke systeem,
 348. dat manieren heeft gevonden
  economisch beleid zo te verdraaien
 349. dat het de elite dient.
 350. Dat mag wat radicaal klinken,
 351. maar dat is wel wat er gebeurd is.
 352. We doen het nu al meer dan 40 jaar

 353. zonder een wezenlijke verhoging
  van het middeninkomen,
 354. en als het gaat om het onrecht
 355. dat Afro-Amerikanen
  en andere niet-blanken ervaren,
 356. het verschil in loon tussen
  Afro-Amerikanen en de meerderheid
 357. is hetzelfde als in 1968,
 358. en het familievermogen,
 359. het netto vermogen --
 360. elf en een half zogenaamde
  'typische' Afro-Amerikaanse families
 361. hebben net zoveel netto vermogen als
  één 'typische' blanke Amerikaanse familie.
 362. Als je kijkt naar
  de snel rijzende inkomens
 363. in de top 1, of top 1/10 procent,
 364. dan zeggen mensen: 'Wacht even.
 365. Welke deskundigen dit beleid
  dan ook hebben vormgegeven,
 366. veel goed heeft het mij niet gedaan.'
 367. Een laatste punt, Chris:

 368. er is een aanslag gepleegd op de rede.
 369. Er is een oorlog geweest
  tegen de waarheid.
 370. Er is een strategie geweest,
 371. misschien het best bekend van de strategie
  van de tabaksfabrikanten vroeger,
 372. die acteurs inhuurden en aankleedden
  als dokters om mensen 'gerust' te stellen
 373. dat er geen gezondheidsgevaren kleefden
  aan sigaretten roken,
 374. waardoor er honderd miljoen
  mensen zijn overleden.
 375. Diezelfde strategie van het ondermijnen
  van het belang van de waarheid,
 376. het ondermijnen, zoals iemand zei,
  van de autoriteit van kennis,
 377. heeft ervoor gezorgd
  dat het jachtseizoen open is
 378. op iedere ongemakkelijke waarheid --
  vergeef me weer een buzz-woord,
 379. maar het is hier gepast.
 380. We kunnen niet stoppen toegewijd te zijn
  aan het best beschikbare bewijs
 381. wat is getest in rationele uitwisseling
 382. en gebruikt als de basis
 383. voor het beste beleid
  dat we kunnen vormgeven.
 384. CA: Is het mogelijk, Al,
  dat een consequentie van de pandemie

 385. is dat een groeiend aantal mensen
 386. hun mening over wetenschappers herziet?
 387. Mensen hebben de kans gehad om te zeggen:
 388. 'Geloof ik mijn politiek leider
  of deze wetenschapper,
 389. als het gaat om wat ze zeggen
 390. over dit virus?'
 391. Misschien kunnen we
  daar lessen uit trekken?
 392. AG: Nou, als de opinieonderzoeken kloppen,

 393. vertrouwen mensen hun dokter
  meer dan sommige politici
 394. die lijken een belang te hebben
  bij het domweg ontkennen van de pandemie.
 395. En als je kijkt naar de ongelooflijke flop
 396. van president Trumps
  bijeenkomst in Tulsa,
 397. een stadion met 19.000 plaatsen
  minder dan een derde gevuld
 398. volgens de brandweer,
 399. je zag al die lege plaatsen
  in de nieuwsflitsen,
 400. dus zelfs de meest loyale Trump-aanhangers
 401. moeten besloten hebben hun dokter
  en het medisch advies te geloven
 402. en niet Dr. Donald Trump.
 403. CA: Met wat assistentie
  van de TikTok-generatie, wellicht.

 404. AG: Maar dat was niet
  de reden van de opkomst.

 405. Wat ze deden, heel slim,
  en dat moeten ze vooral doen,
 406. wat ze deden, was de verwachtingen
  van Trumps Witte Huis aantasten.
 407. Zij zijn de reden dat hij
  een paar dagen tevoren verkondigde:
 408. "Een miljoen mensen
  hebben zich aangemeld."
 409. Maar zij voorkwamen niet --
 410. zij blokkeerden geen plaatsen
  waar anderen hadden kunnen zitten.
 411. Zij beïnvloedden de opkomst niet,
  maar wel de verwachtingen.
 412. CA: OK, laten we een volgende vraag nemen.

 413. "Bent U bezorgd dat de wereld
  massaal weer voor de auto kiest
 414. uit angst voor het gebruik
  van gezamenlijk openbaar vervoer?"
 415. AG: Dat zou zeker één
  van de consequenties kunnen zijn.

 416. De trend inzake openbaar vervoer
 417. bewoog zich toch al
  in de verkeerde richting
 418. door het gebruik van Uber
  en Lyft en deeltaxi's,
 419. en als autonomie ooit de doelen haalt
  waar haar aanhangers op hoopt,
 420. dan kan dat een
  vergelijkbaar effect hebben.
 421. Maar er bestaat geen twijfel over
  dat sommige mensen
 422. waarschijnlijk wat minder
  happig zullen zijn
 423. om openbaar vervoer te gebruiken
 424. tot de angst voor deze pandemie
  goed en wel verdwenen is.
 425. CA: Ja. Misschien kan een vaccin helpen.

 426. AG: (Lacht) Ja.

 427. CA: Volgende vraag.

 428. Sonaar Luthra, bedankt
  voor deze vraag uit LA.
 429. "De opwarming deze week
  in het Noordpoolgebied
 430. suggereert dat we onze koolstofputten
 431. zoals permafrost en bossen
 432. sneller verliezen dan voorspeld.
 433. Zijn onze modellen teveel gericht
  op menselijke uitstoot?"
 434. Interessante vraag.
 435. AG: De modellen zijn gericht
  op de factoren die hebben geleid

 436. tot deze ongelooflijke temperatuursprongen
 437. in het noorden van het Noordpoolgebied.
 438. Ze zijn voorspeld, ze waren voorspeld,
 439. en een van de redenen daarvoor
 440. is dat wanneer de sneeuw
  en ijskappen smelten,
 441. de inkomende zonnestralen niet langer
  worden teruggekaatst naar de ruimte
 442. tegen 90%
 443. en in plaats daarvan, wanneer ze
  op een donkere toendra of oceaan vallen,
 444. ze geabsorbeerd worden voor 90%.
 445. Dus dat versnelt de verwarming
  van het Noordpoolgebied
 446. en dat was voorspeld.
 447. Er zijn nog een aantal consequenties
  die in die modellen zitten,
 448. maar sommige daarvan
  moeten wellicht gerekalibreerd worden.
 449. De wetenschappers zijn bezorgd geworden

 450. dat de uitstoot van zowel CO2 als methaan
 451. van de dooiende toendra
 452. groter zou kunnen zijn
  dan waar ze op gehoopt hadden.
 453. Er is ook een gloednieuw
  onderzoek geweest.
 454. Ik ga er niet op in
 455. want het gaat over een vreemd iets
  wat 'klimaatgevoeligheid' heet,
 456. wat van invloed is geweest
  bij modellen met grote afwijkingen
 457. omdat het zo lastig te vatten is.
 458. Maar het laatste bewijsmateriaal
  laat tot onze zorg zien
 459. dat de gevoeligheid wellicht groter is
  dan ze hadden gedacht
 460. en dat ons probleem zelfs nog groter is.
 461. Dat mag ons niet ontmoedigen.
 462. Ik geloof echt dat wanneer we
  dit kantelpunt hebben gehad,
 463. en ik geloof dat we nu op dat punt zijn,
 464. zoals ik zei,
 465. dan denk ik dat we
  veel manieren zullen vinden
 466. om de vermindering
  van onze uitstoot te versnellen.
 467. CA: We nemen nog een vraag
  uit onze gemeenschap.

 468. Haha. "Klimaatengineering
  boekt opmerkelijke vooruitgang.
 469. Exxon investeert in technologie
  van Global Thermostat,
 470. wat er interessant uitziet.
 471. Wat denkt U
 472. van deze koolstofsafvangtechnologieën
  uit lucht en water?
 473. Stephen Petranek."
 474. AG: Nou, daar hebben jij en ik
  het eerder over gehad, Chris.

 475. Ik ben een ferm tegenstander
 476. van het doen van ongeplande
  mondiale experimenten
 477. die gierend verkeerd kunnen gaan
 478. en de meesten zijn echt bang
  voor die aanpak.
 479. De term 'klimaatengineering'
  dekt echter en hele brede lading.
 480. Als je daken wit wilt schilderen
  om meer energie te reflecteren
 481. van stedelijke bebouwing,
 482. dan is er geen gevaar
  dat dat uit de hand loopt,
 483. en er zijn ook andere dingen
 484. die losjes 'klimaatengineering'
  worden genoemd en dat is prima.
 485. Maar het idee om
  de zonnestralen te blokkeren --
 486. dat is naar mijn idee onzinnig.
 487. Planten hebben nu eenmaal
  zonlicht nodig voor fotosynthese
 488. en zonnepanelen hebben zonlicht nodig
 489. voor de productie van energie
  uit zonnestralen.
 490. En de consequenties van het veranderen
  van alles wat we weten
 491. en net doen alsof de consequenties
  precies de oplossing gaan zijn
 492. voor het ongeplande lopende experiment,
  namelijk de opwarming van de Aarde ...
 493. Weet je, ons denken heeft zijn mankementen
 494. en een ervan heet
  de tunnelvisie van één oplossing,
 495. en er zijn mensen die gewoon
  te gretig zijn om te zeggen:
 496. 'Die ene oplossing,
  daar moeten we alles op inzetten
 497. en het maakt niet uit wat ervan komt.'
 498. Dat is onzinnig.
 499. CA: Maar laat me even wat tegengas geven.

 500. Laten we zeggen dat we het eens zijn
  dat een enkele oplossing,
 501. een alles-of-nietspoging
  met klimaatengineering onzin is.
 502. Maar er zijn scenario's waar de wereld
  naar de uitstoot kijkt en gewoon ziet,
 503. laten we zeggen over 10 jaar,
 504. dat het gewoon niet snel
  genoeg minder wordt
 505. en dat we sommige andere
  escalatiegebeurtenissen riskeren
 506. die ervoor kunnen zorgen
  dat we de bus gaan missen,
 507. en dat we de temperatuur
  3, 4, 5, 6, 7 graden zien oplopen
 508. en dat de hele mensheid gevaar loopt.
 509. We kunnen toch ook
  klimaatengineering toepassen
 510. op een manier zoals we dat doen
  met gezondheidszorg.
 511. Want we al honderden jaren begrijpen we
  het menselijk lichaam niet echt

 512. en mensen proberen in te grijpen,
 513. soms met succes en soms ook niet.
 514. Niemand in de medische wetenschap zegt:
 515. 'Doe maar een alles-of-nietspoging
 516. voor iemands leven,'
 517. maar ze zeggen wel:
  'Laten we iets proberen.'
 518. Als een experiment omkeerbaar is,
 519. als het enige kans van slagen heeft,
 520. als er reden is aan te nemen
  dat het kan werken,
 521. dan zijn we het de toekomstige
  gezondheid van de mensheid schuldig
 522. om in ieder geval iets uit te testen
  dat zou kunnen werken.
 523. Kleine tests, om bijvoorbeeld te zien
 524. of ijzerbemesting van de oceaan
 525. wellicht op een ongevaarlijke
  manier kan zorgen
 526. voor koolstofputten.
 527. Of om bijvoorbeeld in plaats van
  de atmosfeer te vullen met zwaveldioxide,
 528. een kleiner ongevaarlijk
  experimentje te doen
 529. om te zien of je op efficiënte wijze
  de temperatuur iets omlaag kon brengen.
 530. Dat is toch niet helemaal onzinnig
 531. en op zijn minst iets
  waar we over moeten denken
 532. als die andere maatregelen niet werken?
 533. AG: Nou, experimenten
  zoals ijzerbemesting van de oceaan

 534. zijn er al geweest,
 535. om te zien of dat de opslag
  van koolstof kan bevorderen.
 536. En de experimenten waren
  een volstrekte mislukking,
 537. wat velen al hadden verwacht.
 538. Maar dat, nogmaals,
 539. is een aanpak die nogal verschilt
 540. van het plaatsen van stukjes aluminumfolie
  in een baan om de Aarde.
 541. Daarmee begon dat voorstel
  van zonne-klimaatengineering.
 542. Nu richten ze zich op krijt --
 543. dat je overal krijtstof overheen hebt.
 544. Maar erger is dat het misschien
  niet omkeerbaar is.
 545. CA: Maar, Al, dat is
  een theoretische reactie.

 546. De hoeveelheid stof die je nodig hebt
 547. om een graad of twee omlaag te komen,
 548. zou niet uitmonden
  in krijtstof over alles.
 549. Het zou ongelooflijk --
 550. zeg maar, het zou minder stof zijn dan
  waar mensen sowieso mee te maken hebben.
 551. Ik bedoel, ik --
 552. AG: Om te beginnen weet ik niet

 553. hoe je een klein experiment doet
  in de atmosfeer.
 554. En ten tweede,
 555. mochten we die aanpak hanteren,
 556. dan zouden we langzaam
  meer en meer moeten toevoegen
 557. van de substantie die ze zouden kiezen.
 558. We zouden het elk jaar moeten vermeerderen
 559. en als we ooit zouden stoppen,
 560. zouden we plots terugvallen,
 561. zoals in het oude boek en de film
  'The Picture of Dorian Gray',
 562. waar plotseling alles
  tegelijk uit de hand liep.
 563. Het simpele feit dat mensen
  dit soort aanpakken overwegen, Chris,
 564. geeft de mate van wanhoop aan
 565. die sommigen beginnen te ervaren,
 566. en dat snap ik best,
 567. maar we moeten ons niet laten verleiden
  tot dit soort roekeloze experimenten.
 568. Trouwens, om bij jouw analogie te blijven
  van experimentele kankerbehandeling,
 569. bijvoorbeeld,
 570. daar krijg je normaal gesproken
  wel toestemming van je patient voor.
 571. Toestemming krijgen van 7,8 miljard mensen

 572. die er niets over te zeggen hebben
 573. en die lijdend voorwerp zijn
  van mogelijk catastrofale consequenties
 574. van een of ander raar plan
  waar iemand mee aan komt zetten
 575. om te proberen de hele atmosfeer
  van de Aarde te reorganiseren
 576. en maar hardop hoopt
  dat het een oplossing gaat zijn
 577. voor het feit dat we 152 miljoen ton
 578. warmtevangende, door de mens
  veroorzaakte klimaatvervuiling
 579. iedere dag in de lucht spuwen.
 580. Dat is wat er echt mis is.
 581. Een wetenschapper tientallen jaren geleden
 582. vergeleek het als volgt.
 583. Hij zei dat als je twee mensen
  in een zinkende boot had,
 584. en een ervan zei:
 585. 'We kunnen misschien met wat spiegels
  signalen naar de kust sturen,
 586. dat ze iets moeten bouwen
 587. om golven mee te genereren
 588. die precies het schommelen opheffen
 589. wat die jongens achterin veroorzaken.'
 590. Of je zorgt ervoor
  dat ze stoppen met schommelen!
 591. En dat moeten we doen.
  We moeten de oorzaken aanpakken.
 592. CA: Ja, dat is een mooi verhaal,

 593. maar als het net zo moeilijk is
  die mensen te laten stoppen met schommelen
 594. als het is om die technologische
  oplossing die je schetst te realiseren,
 595. dus als het experiment om golven te maken
 596. net zo simpel is als die mensen vertellen
  te stoppen met schommelen,
 597. dan wordt het een ander verhaal.
 598. Ik denk dat je gelijk hebt
  dat het vragen van toestemming
 599. een heel lastig probleem is,
 600. maar ook niemand gaf toestemming
 601. om al die andere dingen te doen
  die we de atmosfeer aandoen.
 602. En ik ben het met je eens
  over dat morele gevaar,
 603. dat is zorgelijk.
 604. Als we afhankelijk zouden worden
  van klimaatengineering
 605. en het zou onze inspanning
  om de rest te doen wegnemen,
 606. dat zou tragisch zijn.
 607. Het lijkt mij gewoon --
 608. Ik wou dat we een genuanceerd
  debat konden hebben,
 609. dat mensen zouden zeggen, weet je,
 610. er zitten een hoop knoppen
  aan een complex probleem.
 611. We moeten sommige ervan
  heel voorzichtig bijstellen
 612. en in dialoog blijven.
 613. Is het geen goed streven
 614. om gewoon te proberen
  hier genuanceerd over te praten,
 615. in plaats van te zeggen
  dat klimaatengineering
 616. nooit kan werken?
 617. AG: Nou, ik heb gezegd dat sommige dingen,

 618. de onschadelijke vormen
  die ik heb genoemd,
 619. dat ik die niet uitsluit.
 620. Maar om zonnestralen
  te blokkeren van de Aarde,
 621. dat raakt niet alleen 7,8 miljard mensen,
 622. maar het raakt planten
 623. en dieren
 624. en de oceaanstromen
 625. en de windstromen
 626. en natuurlijke processen
 627. die we wellicht nog meer zouden verstoren.
 628. Techno-optimisme is iets waar ik me
  vroeger ook schuldig aan heb gemaakt,
 629. maar om me vast te houden aan
  een gloednieuwe technologische oplossing
 630. die het hele natuurlijke systeem
  van de Aarde moet veranderen
 631. omdat iemand denkt dat hij slim genoeg is
 632. om het op een manier te doen
  die precies teniet doet
 633. dat wij de atmosfeer gebruiken
  als een open riool
 634. voor de warmtevasthoudende gassen
  die we produceren.
 635. Het is veel belangrijker dat we ophouden
  de atmosfeer als open riool te gebruiken.
 636. Dat is het probleem!
 637. CA: Prima, we zijn het erover eens
  dat dat het belangrijkste is, zeker,

 638. en nu we het daar over hebben,
 639. geloof jij dat koolstoftarieven
  de wereld kunnen helpen
 640. en is er een kans dat ze er komen?
 641. AG: 'Ja' op beide vragen.

 642. Al tientallen jaren
  zegt bijna iedere econoom
 643. die wordt gevraagd naar de klimaatcrisis:
 644. "Nou, we moeten gewoon
  een tarief aan koolstof hangen."
 645. En ik ben zeker voorstander
  geweest van die aanpak.
 646. Maar het is een hele klus.
 647. Maar toch zijn er 43
  wetsgebieden in de wereld
 648. die al een prijs voor koolstof hanteren.
 649. We zien het in Europa.
 650. Ze hebben uiteindelijk
  hun koolstoftariefsysteem werkend,
 651. een dat werkt met emissiehandel.
 652. Er zijn plaatsen waar ze
  belasting heffen op koolstof.
 653. De economen prefereren die aanpak.
 654. China begint nu ook een nationaal
  emissiehandelsysteem te implementeren.
 655. Californië en nog een aantal staten
  in de VS doen het al.
 656. Je kunt de mensen hetzelfde geld
  via een andere weg weer teruggeven.
 657. Maar de tegenstand ertegen, Chris,
  zoals je al aangaf,

 658. is geducht genoeg dat we het ook
  op andere manieren moeten aanpakken
 659. en ik zou zeggen dat de meeste
  klimaatactivisten nu zeggen, kijk,
 660. laten we ons niet blindstaren
  op wat ons het beste lijkt.
 661. We kunnen dit ook op andere manieren doen.
 662. We hebben iedere oplossing nodig
  die we redelijkerwijs kunnen gebruiken
 663. en dat betekent ook door regulering.
 664. En vaak, als een politiek bezwaar
  tegen een voorstel te zwaarwegend wordt
 665. in een marktgerichte benadering,
 666. vallen we terug op regulering,
 667. en het heeft een slechte
  naam gekregen, regulering,
 668. maar op vele plaatsen werkt het.
 669. Ik had het over het uitfaseren
  van verbrandingsmotoren.
 670. Dat is een voorbeeld.
 671. Er zijn in de VS 160 steden
 672. die al gereguleerd hebben
  dat per een bepaalde datum
 673. 100% van al hun elektriciteit
  van duurzame bronnen moet komen.
 674. En nogmaals, de marktkrachten
  die de kostprijs van duurzame energie
 675. en duurzame oplossingen
  steeds verder omlaag brengen,
 676. geven ons daarbij een steuntje in de rug.
 677. Dat werkt in ons voordeel.
 678. CA: De tegenstand tegen koolstoftarieven

 679. gaat vaak verder dan alleen
  de milieubeweging,
 680. want vaak wil men dat bedrijven
  een minder grote rol spelen.
 681. Bedrijven -- of kapitalisme --
  geeft men de schuld
 682. voor de klimaatcrisis
 683. vanwege de voortwoekerende groei,
 684. en dat gaat zo ver dat mensen
  er geen vertrouwen in hebben
 685. dat bedrijven een rol
  in de oplossing kunnen spelen.
 686. De enige uitweg is te reguleren,
 687. om bedrijven te dwingen
  te doen wat nodig is.
 688. Geloof jij dat bedrijven
  deel van de oplossing moeten zijn?
 689. AG: Jazeker,

 690. want de hoeveelheid kapitaal
  die nodig is om deze crisis te bezweren
 691. is groter dan waar overheden
  mee overweg kunnen.
 692. En bedrijven beginnen,
 693. veel bedrijven beginnen
  een hele constructieve rol te spelen.
 694. Er wordt van ze geëist dat ze dat doen,
 695. door hun klanten, door hun investeerders,
 696. door hun raden van bestuur,
 697. door hun directieteams, door hun families.
 698. En trouwens,
 699. de opkomende generatie
  eist een betere toekomst
 700. en als CEO's kandidaten interviewen,
 701. komen ze erachter
  dat zij geïnterviewd worden.
 702. Ze willen goed verdienen,
 703. maar ze willen hun familie,
  vrienden en collega's kunnen zeggen
 704. dat ze meer doen
  dan alleen maar geld verdienen.
 705. Een illustratie van hoe
  deze nieuwe generatie verandert, Chris:
 706. er zijn nu 65 universiteiten in de VS
 707. waar de College Young Republican Clubs
  zijn overeengekomen
 708. om samen te eisen dat
  het Republican National Committee
 709. zijn klimaatbeleid wijzigt
 710. of dat ze anders
  die hele generatie kwijt zijn.
 711. Dit gebeurt wereldwijd.
 712. De Greta-generatie neemt het voortouw
 713. op zovele manieren
 714. en als je kijkt naar enquêtes,
 715. opnieuw, de meerderheid
  van jonge Republikeinen
 716. eisen een verandering in klimaatbeleid.
 717. Dit is echt een beweging
 718. die nog steeds groeiende is.
 719. CA: Daar wou ik je naar vragen,

 720. want een van de pijnlijkste dingen
  in de afgelopen 20 jaar
 721. is hoe het klimaat is gepolitiseerd,
 722. zeker in de VS.
 723. Je bent daar zelf waarschijnlijk
  lange tijd het middelpunt van geweest,
 724. met mensen die je persoonlijk aanvielen,
 725. vaak op genadeloze en oneerlijke wijze.
 726. Zie jij echt tekens
  dat dat aan het veranderen is
 727. onder leiding van de nieuwe generatie?
 728. AG: Ja, daar is geen twijfel over.

 729. Ik wil niet teveel leunen
  op enquêtes --
 730. ik noemde ze al --
 731. maar er is nu een onderzoek gedaan
 732. dat twijfelende
  Trump-supporters onderzocht,
 733. mensen die hem eerder steunden
 734. en dat opnieuw willen doen.
 735. Het belangrijkste onderwerp --
  voor sommigen verrassend --
 736. dat ze doet twijfelen,
 737. is de onzinnigheid van Trump
  en zijn regering inzake klimaat.
 738. We zien grote meerderheden
  in de Republikeinse partij
 739. die zeggen dat ze willen kijken
  naar wat echte maatregelen
 740. voor de klimaatcrisis.
 741. Ik denk echt dat het
  de goede kant uitgaat, zonder twijfel.
 742. CA: Jij bent echt degene geweest
  die dit op de agenda heeft gezet

 743. en je bent toevallig Democraat.
 744. Is er iets dat je persoonlijk kunt doen
 745. om -- ik weet niet -- de tent te openen,
  mensen uit te nodigen,
 746. te zeggen: "Dit gaat verder
  dan politiek, beste vrienden"?
 747. AG: Nou , dat soort dingen
  heb ik wel geprobeerd

 748. en wellicht heeft het
  een klein beetje geholpen.
 749. Ik heb uitgebreid samengewerkt
  met de Republikeinen.
 750. En lang nadat ik het Witte Huis verliet,
 751. verschenen Newt Gingrich en Pat Robertson
 752. en andere prominente Republikeinen
 753. met mij in nationale tv-commercials
 754. om de klimaatcrisis
  onder de aandacht te brengen.
 755. Maar de olie-sector
 756. heeft zijn inspanning verdubbeld
 757. om de Republikeinse partij
  hun discipline op te leggen.
 758. Ik bedoel, kijk eens
  naar hoe ze de Paus aanvielen
 759. toen hij kwam met zijn encycliek
 760. en werd gedemoniseerd,
 761. zij het niet door allen,
 762. maar de meest fanatieke
  anti-klimaatactivisten
 763. begonnen onmiddellijk hun wapens
  op Paus Francis te richten,
 764. en zo zijn er meer voorbeelden.
 765. Ze dwingen discipline af
 766. en proberen er een politiek
  onderwerp van te maken,
 767. ook al proberen Democraten
 768. er een gezamenlijk probleem van te maken.
 769. Ik ben het helemaal eens
  dat dit niets met politiek te maken heeft.
 770. Dat deed het eerst ook niet,
 771. maar het is kunstmatig
  in die positie gedrongen.
 772. CA: De CEO's van oliemaatschappijen
  hebben toch ook kinderen

 773. die tegen ze praten.
 774. Het voelt of sommigen veranderen
 775. en proberen te investeren
 776. en proberen manieren te vinden
  deel uit te maken van de toekomst.
 777. Zie jij dat soort tekenen?
 778. AG: Ja.

 779. Ik denk dat industrieel leiders,
  inclusief olie- en gasbedrijven,
 780. te horen krijgen van hun families.
 781. Ze horen het van hun vrienden.
 782. Ze horen het van hun werknemers.
 783. En trouwens, in de tech-industrie
 784. zijn soms massa's mensen vertrokken
 785. die eisten dat sommige
  technologiebedrijven
 786. meer doen en aan de slag gaan.
 787. Ik ben zo trots op Apple.
 788. Sorry dat ik Apple er zo uit licht.
 789. Je weet, ik zit in het bestuur,
 790. maar ik ben zo'n grote fan van Tim Cook
  en mijn collega's bij Apple.
 791. Het is een voorbeeld van tech-bedrijven
 792. die echt geweldige dingen doen
 793. Er zijn ook anderen.
 794. Er zijn anderen in vele industrieën.
 795. Maar de druk op olie- en gasbedrijven
 796. is echt gigantisch.
 797. Weet je, BP heeft net 12,5 miljard dollar
 798. aan olie- en gasreserves afgeschreven
 799. en gezegd dat ze die nooit
  uit de grond gaan halen.
 800. Twee derde van de fossiele
  brandstoffen die al zijn ontdekt,
 801. kunnen en zullen niet verbrand worden.
 802. En dat is een groot economisch risico
  voor de wereldeconomie,
 803. zoals de subprime-hypotheekcrisis ook was.
 804. We hebben 22 biljoen dollar
  aan subprime koolstofactiva
 805. en net gisteren
  was er een belangrijk rapport
 806. dat de frackingindustrie in de VS
 807. nu een golf faillissementen meemaakt
 808. omdat de prijs van gefrackt gas
  en gefrackte olie
 809. nu tot onder rendabele waarden is gezakt.
 810. CA: Kunnen we kortweg zeggen

 811. dat elektrische auto's en solar
  en elektrische technologie en zo
 812. de olieprijs zo omlaag hebben geholpen
 813. dat we nu op een punt zijn
  dat veel van de reserves
 814. gewoon niet rendabel gemaakt kan worden?
 815. AG: Ja, dat klopt.

 816. Daar komt het op neer.
 817. De voorspellingen voor energiebronnen
  in de komende paar jaar
 818. zeggen allemaal dat elektriciteit
  van wind en solar
 819. verder drastisch in prijs zal zakken
 820. en dat daarom het gebruik van gas of kolen
 821. om stoom te maken voor de turbines
 822. gewoon niet economisch rendabel zal zijn.
 823. Op een vergelijkbare manier heeft
  elektrificatie van de transportsector
 824. hetzelfde effect.
 825. Sommigen kijken ook naar de trend
 826. in nationaal, regionaal en lokaal bestuur.
 827. Ik noemde dit al,
 828. maar ze voorspellen
  een hele andere energietoekomst.
 829. Maar ik ga even terug, Chris,
 830. want we hadden het over zakelijk leiders.
 831. Ik geloof dat je in een vraag iets zei
  over het kapitalisme zelf

 832. en daar wil ik wel iets over zeggen,
 833. want er zijn veel mensen die zeggen
 834. dat het kapitalisme
  misschien het basisprobleem is.
 835. Ik denk dat ons huidige kapitalisme
  dringend hervormd moet worden.
 836. De kortetermijnvisie
  wordt vaak aangehaald,
 837. maar de manier waarop we meten
  wat voor ons van waarde is,
 838. ligt ook in het centrum van de crisis
  van het moderne kapitalisme.
 839. Nu staat kapitalisme aan de basis
  van elke succesvolle economie
 840. en het houdt vraag en aanbod in balans,
 841. het activeert een hoger niveau
  in het menselijk potentieel
 842. en het gaat niet verdwijnen,
 843. maar het moet wel hervormd worden,
 844. want de manier waarop we nu waarde meten,
 845. houdt geen rekening
  met negatieve neveneffecten
 846. zoals vervuiling.
 847. Het houdt ook geen rekening
  met positieve neveneffecten

 848. zoals investeringen in scholing
  en gezondheidszorg,
 849. mentale gezondheid,
  diensten voor gezinnen.
 850. Het houdt geen rekening met uitputting
  van dingen als grondwater, teelaarde
 851. en het web van levende wezens.
 852. En het houdt geen rekening
  met hoe de koek verdeeld wordt,
 853. dus als het BNP omhoog gaat,
  dan juichen mensen,
 854. 2%, 3% -- wauw! -- 4%,
  en ze denken: geweldig!
 855. Maar het gaat gepaard
  met veel meer vervuiling,
 856. chronisch gebrek aan investeringen
  in gemeenschappelijke faciliteiten,
 857. de uitputting van onvervangbare
  natuurlijke bronnen
 858. en de ergste ongelijkheidscrisis
  die we in meer dan 100 jaar gezien hebben
 859. en die de toekomst bedreigt
  van zowel kapitalisme als democratie.
 860. We moeten het dus veranderen.
  We moeten het hervormen.
 861. CA: Dus hervorm kapitalisme,
  maar gooi het niet weg.

 862. Het is een gereedschap dat we
  nodig hebben op de weg vooruit
 863. als we dit willen oplossen.
 864. AG: Ja, ik denk dat dat klopt
  en ik zou daaraan toevoegen:

 865. het ergste milieumisbruik
  in de laatste 100 jaar
 866. heeft zich voorgedaan in rechtsgebieden
  die in de 20e eeuw geëxperimenteerd hebben
 867. met alternatieven voor kapitalisme,
  zowel links als rechts.
 868. CA: Interessant. OK.

 869. Nog snel twee vragen uit de gemeenschap.
 870. Chadburn Blomquist:
 871. "Als U de theebladeren nu leest
  van de impact van de huidige pandemie,
 872. wat denk U, als het gaat om hoe we
  klimaatverandering bevechten:
 873. wat is de belangrijkste les
  die we hebben geleerd?"
 874. AG: Tjonge, dat is
  een hele doordachte vraag

 875. en ik zou willen dat ik hem direct
  op hetzelfde niveau kon beantwoorden.
 876. Om te beginnen zou ik zeggen,
 877. negeer de wetenschappers niet.
 878. Als er praktisch unaniem
  overeenstemming is
 879. onder de wetenschappers
  en medisch experts,
 880. let dan op.
 881. Laat geen politicus je ompraten.
 882. Ik denk dat president Trump
  langzaam aan het leren is
 883. dat het niet meevalt
  om een virus om de tuin te leiden.
 884. Hij spotte ermee in Tulsa
 885. en dat ging hem niet best af.
 886. En tragisch genoeg besloot hij
  vorige maand een gokje te wagen
 887. en negeerde hij de aanbevelingen
  voor het dragen van mondkapjes
 888. en social distance
 889. en dat soort dingen,
 890. en ik geloof dat die les
 891. nu veel duidelijker is geworden.
 892. Maar er is nog iets, Chris.
 893. Ik denk dat deze periode wordt gekenmerkt
 894. door een van de meest
  diepgaande gelegenheden
 895. voor mensen om het patroon
  van hun leven te herbezien
 896. en zich af te vragen of we
  veel dingen niet beter kunnen doen
 897. en anders.
 898. En ik denk dat die opkomende generatie
  waar ik het al over had
 899. met name enorm is beïnvloed
 900. door dit intermezzo,
 901. waarvan ik hoop dat het snel is afgelopen
 902. maar dat de lessen ervan beklijven.
 903. En ik verwacht dat ze dat doen.
 904. CA: Ja, het is opmerkelijk wat je allemaal
  kunt doen zonder koolstof uit te stoten

 905. nu er niets anders op zat.
 906. Laten we nog één vraag nemen.
 907. Frank Hennessy: "Put U moed
  uit het vermogen van mensen
 908. om zich snel aan een nieuwe normaal
  aan te passen door COVID-19,
 909. als bewijs dat mensen hun gedrag
  kunnen en zullen aanpassen
 910. in een reactie op klimaatverandering?"
 911. AG: Ja, maar we moeten ons wel realiseren

 912. dat er een crisis is binnen deze crisis.
 913. De impact op de Afro-Amerikaanse
  gemeenschap, die ik al noemde,
 914. op de Latijns-Amerikaanse gemeenschap,
 915. op de inheemse bevolking --
 916. de hoogste infectiegraad
  is nu in de Navajo Nation.
 917. Dus sommige van deze vragen
  komen anders over
 918. op hen die het hardst
  worden getroffen door deze crisis
 919. en het is niet acceptabel
  dat we dit laten duren.
 920. Het voelt op één manier voor jou en mij
 921. en misschien op velen in het publiek,
 922. maar voor mensen met lage inkomens
  in gekleurde gemeenschappen
 923. is het een volstrekt andere crisis
 924. en wij zijn het hen verplicht --
 925. zijn het iedereen verplicht --
 926. om iets te doen en om de beste
  wetenschap in te zetten
 927. om deze pandemie op te lossen.
 928. Je kent de term 'pandemie-economie'.
 929. Iemand zei dat de eerste wet
  van pandemie-economie
 930. is dat je de pandemie
  op moet lossen
 931. en dat doen we nog niet.
 932. We zien dat de president
  de economie op gang tracht te brengen
 933. voor zijn herverkiezing,
 934. ongeacht de voorspelling
 935. dat dat tienduizenden extra
  Amerikaanse doden zal betekenen
 936. en dat is is mijn ogen
  gewoon onvergeeflijk.
 937. CA: Dank je, Frank.

 938. Al, je hebt samen met anderen
  in de gemeenschap een sleutelrol gespeeld
 939. in het aanmoedigen van TED
  om het initiatief 'Countdown' te starten.
 940. Dank je daarvoor
 941. en ik denk dat deze discussie
  nog tussen velen verder zal gaan.
 942. Als je kijkt en geïnteresseerd
  bent in klimaat,
 943. kijk dan op de Countdown-website,
 944. countdown.ted.com,
 945. en maak deel uit van 10/10/2020,
 946. wanneer we proberen een alarm
  naar de wereld uit te zenden
 947. dat het klimaat niet kan wachten,
 948. dat het belangrijk is,
 949. en er komen wat opmerkelijke dingen
 950. voor de wereld beschikbaar die dag.
 951. Dankjewel, Al, voor je inspiratie
  en ondersteuning daarbij.
 952. Misschien zou jij de sessie
  van vandaag kunnen afronden
 953. door een beeld te schetsen
 954. van hoe de dingen zich wellicht
  kunnen ontvouwen de komende 10 jaar.
 955. Vertel ons gewoon
  of er nog een hoopvol verhaal is.
 956. AG: Dat zal ik graag doen.

 957. Ik wil even iets promoten, heel kort.
 958. 18 tot 26 juli
 959. heeft het Climate Reality Project
  een mondiale training.
 960. Er hebben zich al
  8.000 mensen geregistreerd.
 961. Je kunt terecht op climatereality.com.
 962. Welnu, een stralende toekomst.
 963. Het begint met al dat soort initiatieven
 964. waar jullie je in hebben gestort
  met het organiseren van Countdown.
 965. Chris, jij en je team zijn waanzinnig
 966. om mee te werken
 967. en ik ben zo opgewonden
  over het Countdown-project.
 968. TED heeft een ongeëvenaard vermogen
 969. om ideeën te verspreiden
  die de moeite waard zijn,
 970. om bewustzijn te kweken,
 971. om mensen over de hele
  wereld te informeren
 972. en dat is nodig voor het klimaat
  en de oplossingen voor haar crisis
 973. zoals nooit tevoren
 974. en ik wil je bedanken
  voor wat je persoonlijk doet
 975. om dit fantastische project
  Countdown te organiseren.
 976. CA: Dankjewel.

 977. En de wereld? Gaan we het redden?
 978. Denk je dat de mensheid
  dit voor elkaar krijgt
 979. en dat onze kleinkinderen
 980. prachtige levens zullen kunnen leven,
 981. waarin ze van de natuur kunnen genieten
 982. in plaats van elke dag te vrezen
  voor de volgende tornado of tsunami?
 983. AG: Ik ben optimistisch
  dat we dat zullen doen,

 984. maar het antwoord
  hebben we zelf in de hand.
 985. We hebben donkere tijden
  gezien in het verleden
 986. en we hebben ze het hoofd geboden.
 987. We hebben de beperkingen
  van onze lange evolutionaire ontwikkeling
 988. en elementen van onze cultuur,
 989. maar we hebben ook het vermogen
  boven onze beperkingen uit te stijgen
 990. en als het erop aan komt
 991. en ons overleven ervan afhangt
 992. en dat van onze kinderen
  en volgende generaties,
 993. dan zijn we tot meer in staat
  dan we soms durven te denken.
 994. Dit is zo'n moment.
 995. Ik geloof dat we uiteindelijk
  op zullen staan
 996. en dat we zullen zorgen
  voor een stralende,
 997. schone, welvarende, eerlijke toekomst.
 998. Daar ben ik echt van overtuigd.
 999. CA: Al Gore, dankjewel voor je levenswerk,

 1000. voor het onder de aandacht brengen hiervan
 1001. en voor deze tijd die je voor ons nam.
 1002. Dankjewel.
 1003. AG: Jij ook bedankt. Dank.