Return to Video

There Are Many False ‘Jesus’ In The Churches - Don’t Worship The Wrong Jesus!

 • 0:00 - 0:03
  U kog Isusa vi verujete?
 • 0:03 - 0:07
  Da objasnim.
  Upravo smo imali Uskrs ili Pashu
 • 0:07 - 0:11
  i to je jedna od najvećih idolatrija
  u godini.
 • 0:11 - 0:14
  Ne znam za bilo koji drugi dan u
  godini
 • 0:14 - 0:18
  kada ima više idolatrije
  nego za Pashu (Uskrs).
 • 0:18 - 0:20
  Kako to misliš?
  Šta to govoriš, Torben?
 • 0:20 - 0:24
  Kažem da toliko ljudi odlazi u crkvu,
 • 0:24 - 0:26
  odnosno sada ne mogu ići u crkvu
  zbog korone,
 • 0:26 - 0:30
  ali imaju taj dan kada misle na Isusa.
 • 0:30 - 0:32
  Ali kog Isusa slave?
 • 0:33 - 0:37
  Mnogi ljudi veruju u...
  Kako se to može nazvati?
 • 0:38 - 0:43
  Uskršnje jaje, zečić Isus.
  Slatki mali zečić Isus.
 • 0:43 - 0:45
  Uskršnji Isus.
 • 0:46 - 0:47
  Imam ovde sliku.
 • 0:47 - 0:51
  Neki ljudi misle na malenog
  uskršnjeg Isusa.
 • 0:51 - 0:55
  Neki ljudi misle na Isusa
  kao na raspetog Isusa,
 • 0:55 - 0:58
  ali vrlo, vrlo religioznog
  raspetog Isusa.
 • 0:58 - 1:02
  Neki ljudi Ga vide kao Isusa
  iz praznoga groba,
 • 1:02 - 1:05
  koji je nekako nestao.
 • 1:05 - 1:08
  Ali gde je Isus danas?
 • 1:08 - 1:11
  Nije u grobu.
  Nije u jajetu.
 • 1:12 - 1:15
  On je na Nebu.
 • 1:15 - 1:19
  On je na Nebu,
  u Njegovom nebeskom telu.
 • 1:19 - 1:21
  Neki ljudi imaju pogrešnu
  predstavu o Isusu.
 • 1:21 - 1:24
  Misle kada budu umrli
  da će se sresti sa Isusom,
 • 1:24 - 1:26
  potapšati Ga po ramenu:
  Hej, Isuse, moj prijatelju!
 • 1:26 - 1:29
  Nedostajao si mi.
  Kako si, druže?
 • 1:29 - 1:34
  Ali vidimo Jovana,
  koji je bio blizak Isusu,
 • 1:34 - 1:38
  kada je video Isusa i opisao Isusa
  u Njegovom nebeskom telu,
 • 1:38 - 1:42
  u Otkrivenju, pao je kao mrtav.
 • 1:42 - 1:45
  Zašto? Jer je to Isus.
 • 1:45 - 1:49
  Nije to Isus koji je prvi put došao
  da spase svoje ljude.
 • 1:49 - 1:52
  Sledeći put doći će kao sudija,
 • 1:52 - 1:56
  sa vatrom koja mu izlazi na usta,
  i sudiće svetu.
 • 1:56 - 1:59
  Kog Isusa vi slavite?
 • 1:59 - 2:02
  Sa kojim Isusom ste odrasli?
 • 2:02 - 2:06
  Jedan od najvećih idola, kao što sam rekao,
  koga danas vidimo je...
 • 2:06 - 2:07
  Isus.
 • 2:07 - 2:08
  Pogrešan Isus.
 • 2:08 - 2:10
  Drugačiji Isus.
 • 2:10 - 2:11
  Da objasnim.
 • 2:11 - 2:14
  Kada je Mojsije spasao Izrailjce
  iz Egipta,
 • 2:14 - 2:16
  spasao ih je iz Egipta,
 • 2:16 - 2:19
  dobio je Deset zapovesti.
 • 2:19 - 2:21
  Kao što znate, prva od Deset zapovesti
 • 2:21 - 2:25
  je da nemate druge bogove
  i da ne pravite rezanog lika.
 • 2:25 - 2:27
  To su prve dve od Deset zapovesti.
 • 2:27 - 2:28
  Šta su uradili?
 • 2:28 - 2:29
  Upravo to.
 • 2:29 - 2:31
  Napravili su zlatno tele.
 • 2:31 - 2:34
  Počeli su da slave zlatno tele.
 • 2:34 - 2:39
  Bog je bio ljut i ubio je mnoge od njih.
 • 2:39 - 2:42
  Ali morate shvatiti,
  kada su oni slavili zlatno tele,
 • 2:42 - 2:48
  nisu rekli:
  Evo Mohameda koji nas izbavi iz Egipta.
 • 2:48 - 2:51
  Ili, evo Krišne,
  koji nas izbavi iz Egipta.
 • 2:51 - 2:54
  Ili, evo Vaala,
  koji nas izbavi iz Egipta.
 • 2:54 - 3:00
  Rekli su:
  Evo Jahve koji nas izbavi iz Egipta.
 • 3:00 - 3:04
  Oni nisu promenili ime.
 • 3:04 - 3:06
  Promenili su lik.
 • 3:06 - 3:11
  Nisu išli drugom bogu,
  koji je učinio nešto drugo.
 • 3:11 - 3:17
  Rekli su: Ovo je bog koji nas izbavi
  iz Egipta.
 • 3:17 - 3:20
  Znači, bio je to bog koji je učinio isto.
 • 3:20 - 3:24
  Nisu promenili ime,
  ali su promenili lik.
 • 3:25 - 3:31
  Sada imamo milione ljudi,
  milijarde, koji veruju u Isusa.
 • 3:31 - 3:34
  Oni ne menjaju to što je On uradio.
 • 3:34 - 3:38
  Hej, verujem u Isusa,
  onoga koji je umro na krstu.
 • 3:38 - 3:41
  Znači, to je isto -
  onoga koji je umro na krstu.
 • 3:42 - 3:43
  Ne menjaju to.
 • 3:44 - 3:49
  Ne menjaju Njegovo ime.
  Ne, u Isusa verujem.
 • 3:50 - 3:54
  Ali kada počnete da pričate
  sa njima, to je drugi Isus.
 • 3:54 - 3:57
  Daću vam jedan primer, a onda
  vidite gde ste vi u svemu tome.
 • 3:57 - 4:02
  Ako kažem: Hej, veruj, veruj u Isusa.
  Samo imaj vere...
 • 4:02 - 4:04
  I otići ćeš u Raj.
 • 4:04 - 4:07
  Neću izgubiti mnogo ljudi.
  Većina ljudi će se saglasiti.
 • 4:09 - 4:12
  Ali, ako kažem ono što je rekao Isus:
  Ne, ne, nije dovoljno imati veru.
 • 4:12 - 4:17
  Isus je rekao: Onaj ko poveruje i
  krsti se biće spasen...
 • 4:17 - 4:22
  Morate biti i kršteni.
  Upravo sam izgubio 90%.
 • 4:22 - 4:29
  Ako kažem: Krštenje je deo spasenja,
  upravo sam izgubio 90%, ili više.
 • 4:29 - 4:33
  95% od svih koji sebe nazivaju
  vernicima.
 • 4:33 - 4:38
  Zašto? Jer nije biblijski?
  Ne, jeste biblijski.
 • 4:38 - 4:42
  Ako samo izdvojite vreme
  da pročitate Bibliju sami...
 • 4:42 - 4:44
  Da, ali šta je sa razbojnikom na krstu?
 • 4:44 - 4:48
  Hej, on je bio pre krsta.
  Ne, on nije bio kršten.
 • 4:48 - 4:50
  On je bio pre krsta.
 • 4:50 - 4:52
  Ali pogledajte posle krsta.
 • 4:52 - 4:54
  Petar je na Pedesetnici rekao:
  Pokajte se i krstite se
 • 4:54 - 4:57
  za oproštaj vaših greha.
 • 4:57 - 5:03
  Ananija je rekao Pavlu:
  Ustani i speri svoje grehe.
 • 5:03 - 5:05
  Možemo pogledati i poslanice
  Rimljanima i Kološanima.
 • 5:05 - 5:07
  Možemo pogledati i druge
  stihove u Bibliji,
 • 5:07 - 5:10
  pogledati šta Biblija kaže
  o krštenju.
 • 5:10 - 5:12
  Da nije bilo spoljašnjeg znaka
  da ste poverovali
 • 5:12 - 5:15
  i da nije bilo ičega što je bilo
  samo simbol.
 • 5:15 - 5:18
  Šta ako govorimo o pokajanju?
 • 5:18 - 5:24
  Nije dovoljno da verujete.
  Morate se pokajati, okrenuti se od svojih greha.
 • 5:24 - 5:26
  Isus nije došao da vas spase
  U vašim gresima.
 • 5:26 - 5:30
  Spasao vas je OD vaših greha.
  Morate se okrenuti od njih.
 • 5:30 - 5:33
  Ne vraćajte se u greh.
  Promenite svoje srce.
 • 5:33 - 5:35
  Promenite to kako gledate na greh.
 • 5:35 - 5:39
  Opet sam izgubio 90%.
 • 5:39 - 5:42
  Šta ako dalje kažem:
  Ne, morate se i krstiti
 • 5:42 - 5:46
  Svetim Duhom, a Sveti Duh se ne dobija
  automatski.
 • 5:46 - 5:49
  Izbubio sam još neke procente.
 • 5:49 - 5:53
  Koliko procenata onih koji veruju u Isusa
 • 5:55 - 5:59
  shvata da morate imati
  istinsko, istinsko pokajanje
 • 5:59 - 6:00
  i okrenuti se od svojih greha?
 • 6:00 - 6:03
  Morate se okrenuti od njih,
  morate mrzeti svoj greh.
 • 6:03 - 6:07
  Ako se vratite svom dečku
  ili devojci,
 • 6:07 - 6:10
  živite u seksualnom grehu,
  gledate pornografiju na internetu,
 • 6:10 - 6:13
  gledate sa požudom u nekoga...
  Hajdete!
 • 6:14 - 6:16
  Još uvek ste u svojim gresima
  i niste pod blagodaću
 • 6:16 - 6:20
  jer niste slobodni od greha.
 • 6:20 - 6:23
  Koliko ljudi veruje u to što kažem?
 • 6:24 - 6:29
  Koliko ljudi veruje u to što kaže
  Biblija, da krštenje nije samo simbol
 • 6:29 - 6:32
  već spiranje greha.
 • 6:32 - 6:36
  Sveti Duh je isti juče, danas i zauvek,
 • 6:36 - 6:38
  kao što je Isus isti juče, danas i zauvek.
 • 6:38 - 6:44
  Potreban nam je Sveti Duh i čitamo
  o tome u Delima.
 • 6:44 - 6:47
  Samo je nekoliko procenata ostalo.
 • 6:47 - 6:48
  Ali to kaže Isus:
 • 6:48 - 6:52
  Hoće li Sin Božji naći veru
  kada se vrati na zemlju?
 • 6:52 - 6:56
  U toku je velika, velika, velika obmana.
 • 6:56 - 7:02
  Želim vam reći -
  nije dovoljno biti iskren u svojoj veri.
 • 7:02 - 7:04
  Nije dovoljno.
 • 7:04 - 7:08
  Sreo sam mnogo Jehovinih svedoka.
  Oni su tako, tako, tako iskreni.
 • 7:08 - 7:10
  Ali ipak su u zabludi.
 • 7:10 - 7:16
  Sreo sam mnogo mormona.
  Tako su iskreni i čak aktivni u svojoj veri.
 • 7:16 - 7:20
  Idu od vrata do vrata.
  Izlaze, kao i Jehovini svedoci.
 • 7:20 - 7:23
  Iskreni su, ali su ipak u zabludi.
 • 7:23 - 7:27
  Sreo sam tako mnogo hrišćana...
 • 7:27 - 7:29
  većina nije iskrena uopšte,
 • 7:29 - 7:32
  ali sreo sam i one koji su iskreni.
 • 7:32 - 7:34
  Ali opet su u zabludi.
 • 7:34 - 7:39
  Znate, živimo u poslednjim vremenima.
  Poslednja vremena počinju u Delima.
 • 7:39 - 7:41
  Mi živimo u poslednjim od
  poslednjih vremena.
 • 7:41 - 7:44
  Šta vidimo da je znak poslednjih vremena?
 • 7:44 - 7:46
  Da će mnogi otpasti.
 • 7:46 - 7:50
  Da će se pojaviti mnogi lažni hristosi.
 • 7:50 - 7:52
  Ali znate, lažni hristosi će se pojaviti.
 • 7:52 - 7:57
  Nije to samo osoba koja ide po zemlji
  u svom fizičkom telu,
 • 7:57 - 8:00
  ko se oblači kao Isus i kaže:
  Ja sam hrist.
 • 8:00 - 8:02
  Ili neko ko je u crkvi ili nekom kultu
  i kaže:
 • 8:02 - 8:04
  Ja sam hrist. Hajdete za mnom.
 • 8:04 - 8:07
  Ne, lažni hrist je ovde.
 • 8:07 - 8:10
  U vašem umu i srcu.
 • 8:10 - 8:15
  Jezekilj 14 upozorava da
  stvaramo idola u svom srcu.
 • 8:15 - 8:17
  U vašem je srcu.
  U vašem je umu.
 • 8:17 - 8:20
  Kog Isusa vi slavite?
 • 8:20 - 8:24
  To je tako tužno.
  Ako napravim video i kažem:
 • 8:24 - 8:27
  'Hej, verujte u Isusa',
  svi će se saglasiti.
 • 8:27 - 8:32
  Ali ako kažem: 'Ne, pokajte se i
  verujte u Isusa', mnoge gubim.
 • 8:32 - 8:35
  Ako kažem: 'Pokajte se i krstite se',
  opet sam mnoge izgubio.
 • 8:35 - 8:40
  Ako kažem iz Dela 2:38 - 'Pokajte se i
  krstite se i primićete Svetoga Duha',
 • 8:40 - 8:45
  tačno ono što kaže Biblija,
  neće ostati mnogo ljudi.
 • 8:45 - 8:51
  Želim da vas ohrabrim da zaista
  preispitate sebe, da vidite jeste li u Hristu.
 • 8:51 - 8:55
  Nije dovoljno imati vere u Hrista.
 • 8:55 - 8:59
  Nije dovoljno da imate veru.
  Morate se krstiti da biste bili spaseni.
 • 8:59 - 9:04
  Isus je to rekao, Biblija je rekla,
  idite posle krsta. u Dela,
 • 9:04 - 9:08
  da biste videli šta su radili i zašto su krštavali
  ljude istoga dana kada su došli u veru
 • 9:08 - 9:14
  i zašto su krštavali ljude odmah,
  čak i usred noći.
 • 9:14 - 9:16
  Zašto su ih krštavali usred noći?
 • 9:16 - 9:19
  Jer su verovali u Isusove reči:
  Onaj ko poveruje i krsti se
 • 9:19 - 9:21
  biće spasen.
 • 9:21 - 9:25
  Ali to nije dovoljno.
  Morate se okrenuti od svojih greha.
 • 9:26 - 9:29
  Morate imati dokaz o pokajanju.
 • 9:29 - 9:33
  Ako nastavite u grehu,
  niste se okrenuli od svojih greha.
 • 9:33 - 9:38
  Isus nije došao da vas spase u vašim gresima.
  Došao je da vas spase od vaših greha.
 • 9:39 - 9:44
  Ali ni to nije dovoljno.
  Isus im je rekao: Čekajte u Jerusalimu
 • 9:44 - 9:47
  na obećanje Oca,
  i oni su primili Svetoga Duha
 • 9:47 - 9:50
  i govorili u jezicima. Aleluja!
 • 9:50 - 9:53
  Sada ne morate čekati,
  jer sada živimo posle krsta,
 • 9:53 - 9:56
  pošto je Isus otišao na nebo i
  pošto je poslao svog Svetoga Duha na zemlju.
 • 9:56 - 10:00
  Dakle, mi možemo primiti Svetoga Duha
  danas.
 • 10:00 - 10:06
  To je ono što vidimo u Delima 2:38,
  To je evanđelje koje bismo svi mi trebalo
  da propovedamo.
 • 10:06 - 10:09
  Pokajte se, okrenite se od svojih greha.
 • 10:09 - 10:13
  Da se krsti svako od vas
  u ime Isusa Hrista,
 • 10:13 - 10:18
  za oproštaj vaših greha i primićete
  Svetoga Duha.
 • 10:18 - 10:22
  Ovo je obećanje za vas,
  vaše unuke i sve daljne
 • 10:22 - 10:25
  koje će dozvati Bog.
 • 10:25 - 10:27
  Ali koliko ih danas tako propoveda?
 • 10:27 - 10:32
  1-2% ili manje. Zašto?
  Jer živimo u poslednjim vremenima.
 • 10:32 - 10:37
  Prevara je posvuda.
  Počelo je na Pedesetnici,
 • 10:37 - 10:41
  i od tada je krenulo nizbrdicom.
 • 10:41 - 10:45
  I sada, preko 2000 godina kasnije,
  vidite to.
 • 10:45 - 10:48
  2000 godina kasnije skoro da nema
  evanđelja,
 • 10:48 - 10:51
  posvuda je zabluda,
  i ne radi se samo o mormonima,
 • 10:51 - 10:56
  ne samo o islamu, ne radi se samo
  o Jehovinim svedocima.
 • 10:56 - 11:00
  U hrišćanstvu je najveća prevara.
 • 11:00 - 11:03
  Zato, odvojte malo vremena,
  molim vas.
 • 11:03 - 11:07
  Ne slušajte šta vam kaže vaš sveštenik
  ili vaša crkvena denominacija.
 • 11:07 - 11:14
  Molim vas, odvojte vreme, uzmite
  svoju Bibliju i sami ispitajte.
 • 11:14 - 11:18
  Pročitajte Isusove reči o pokajanju,
  šta je to.
 • 11:18 - 11:22
  Pročitajte Isusove reči o tome šta znači
  roditi se ponovo od vode i Duha.
 • 11:22 - 11:27
  Čitajte Njegove reči o tome kako će otići
  na nebo i kako će nam poslati Svetoga Duha
  na zemlju.
 • 11:27 - 11:30
  Čitajte Dela, posle krsta.
 • 11:30 - 11:35
  Kako je sve ovo spojeno i kako je
  rana crkva propovedala evanđelje
 • 11:35 - 11:38
  i kako su ljudi reagovali na evanđelje.
 • 11:38 - 11:43
  I ako tako ne vidite,
  nije Biblija ta koja greši.
 • 11:44 - 11:50
  Ako niste to iskusili u svom životu,
  nije Biblija ta koja greši.
 • 11:50 - 11:55
  Ali zahvalan sam što smo u proteklim godinama
  videli kako se mnogo hrišćana rađa ponovo.
 • 11:56 - 11:59
  Videli smo mnogo hrišćana koji se kaju.
 • 11:59 - 12:02
  Videli smo mnogo hrišćana
  ponovo krštenih,
 • 12:02 - 12:04
  pošto su se pokajali,
  jer su sada shvatili.
 • 12:04 - 12:09
  I videli smo da je mnogo hrišćana
  primilo Svetoga Duha.
 • 12:09 - 12:14
  Nadam se i verujem da ćete vi i
  mnogi drugi u ovim poslednjim vremenima
 • 12:14 - 12:19
  čuti istinsko evanđelje i
  takođe se ponovo roditi.
 • 12:20 - 12:23
  Bog vas blagoslovio.
  Molim vas, preispitajte sebe.
 • 12:23 - 12:26
  Molim vas, uzmite svoje Biblije.
  Nemojte slušati samo moje reči.
 • 12:26 - 12:30
  Ne slušajte reči pastora.
  Ne slušajte svoju crkvenu denominaciju.
 • 12:30 - 12:35
  Sami ispitajte.
  Uzmite Bibliju i čitajte
 • 12:35 - 12:38
  i ne budite zavarani.
  Molim vas.
 • 12:38 - 12:40
  Bog vas blagoslovio!
  Zdravo!
Title:
There Are Many False ‘Jesus’ In The Churches - Don’t Worship The Wrong Jesus!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
12:46

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions