Return to Video

Zašto vaše političke diskusije ne vode nikuda | Rob Viler | TEDxMarin

 • 0:11 - 0:14
  Verovatno ste stekli utisak,
  kao i većina ljudi,
 • 0:14 - 0:18
  da polarizacija postaje sve gora
  u našoj zemlji,
 • 0:18 - 0:22
  da je podela na levicu i desnicu
 • 0:22 - 0:25
  lošija nego što je bila u bilo koje vreme.
 • 0:25 - 0:27
  Možda se, takođe, sa razlogom pitate
 • 0:27 - 0:30
  da li istraživanje
  podržava vašu intuiciju.
 • 0:31 - 0:36
  Ukratko, odgovor je, nažalost, da.
 • 0:36 - 0:37
  (Smeh)
 • 0:38 - 0:39
  U istraživanju za istraživanjem,
 • 0:39 - 0:43
  otkrivamo da su se liberali
  i konzervativci znatno međusobno udaljili.
 • 0:44 - 0:49
  Sve se više ograđuju
  u skučene ideološke prostore,
 • 0:49 - 0:53
  konzumirajući različite vesti,
  razgovarajući samo sa istomišljenicima,
 • 0:53 - 0:56
  a sve više njih bira da živi
  u različitim delovima zemlje.
 • 0:58 - 1:01
  Smatram da od svega toga
  najviše uznemirava kada se vidi
 • 1:01 - 1:05
  ova rastuća netrpeljivost na obe strane.
 • 1:05 - 1:07
  Liberali i konzervativci,
 • 1:07 - 1:09
  demokrate i republikanci
 • 1:09 - 1:12
  sve više i više jednostavno
  ne vole jedni druge.
 • 1:13 - 1:15
  Vidite to na više različitih načina.
 • 1:15 - 1:19
  Ne žele da budu prijatelji jedni drugima.
  Ne žele da se zabavljaju jedni sa drugima.
 • 1:19 - 1:22
  Ako se to desi, ako saznaju,
  vide jedno drugo kao manje privlačne
 • 1:22 - 1:25
  i sve više ne žele da njihova deca
  stupe u brak sa nekim
 • 1:25 - 1:27
  ko podržava drugu stranku,
 • 1:27 - 1:29
  što je naročito šokantan podatak.
 • 1:29 - 1:32
  U mojoj laboratoriji,
  sa studentima sa kojima radim,
 • 1:32 - 1:34
  kad govorimo o nekoj vrsti
  društvenog obrasca -
 • 1:34 - 1:37
  ja sam zaluđenik za filmove,
  pa se često pitam:
 • 1:37 - 1:40
  „U kakvom smo filmu sa ovim obrascem?“
 • 1:41 - 1:44
  Dakle, u kakvom smo filmu
  sa političkom polarizacijom?
 • 1:45 - 1:47
  Pa, mogao bi biti film o katastrofi.
 • 1:48 - 1:50
  Svakako se čini kao katastrofa.
 • 1:50 - 1:52
  Mogao bi biti ratni film.
 • 1:53 - 1:54
  Takođe se uklapa.
 • 1:55 - 1:59
  No, ja uporno mislim
  da smo u filmu apokalipse zombija.
 • 1:59 - 2:00
  (Smeh)
 • 2:02 - 2:03
  Znate tu vrstu.
 • 2:03 - 2:05
  Tu su ljudi koji tumaraju u grupama,
 • 2:05 - 2:07
  ne razmišljaju svojom glavom,
 • 2:07 - 2:09
  obuzeti mentalitetom mase,
 • 2:09 - 2:12
  pokušavajući da prošire
  svoju bolest i unište društvo.
 • 2:13 - 2:17
  Ako ste kao ja, liberalni
  i fakultetski obrazovani,
 • 2:17 - 2:20
  a statistički,
  pretpostavljam, većina vas...
 • 2:20 - 2:23
  (Smeh)
 • 2:23 - 2:24
  je baš to.
 • 2:24 - 2:26
  (Smeh)
 • 2:26 - 2:28
  Verovatno mislite, kao i ja,
 • 2:28 - 2:31
  da ste dobar lik
  u filmu o apokalipsi zombija,
 • 2:31 - 2:35
  a svu tu mržnju i polarizaciju
  propagiraju drugi ljudi,
 • 2:35 - 2:36
  konzervativci.
 • 2:38 - 2:40
  Mi smo Bred Pit, zar ne?
 • 2:40 - 2:43
  Slobodoumni, pravedni,
 • 2:43 - 2:45
  samo pokušavamo da zadržimo
  ono do čega nam je stalo.
 • 2:45 - 2:49
  Znate, nismo pešaci u vojsci zombija.
 • 2:49 - 2:50
  To ne.
 • 2:50 - 2:52
  To nikako.
 • 2:52 - 2:54
  Međutim, evo u čemu je stvar.
 • 2:54 - 2:57
  Šta mislite, u kom filmu oni misle da su?
 • 2:59 - 3:03
  Pa, oni potpuno veruju da su dobri likovi
  u filmu o apokalipsi zombija, zar ne?
 • 3:03 - 3:06
  I bolje bi vam bilo da poverujete
  da misle da su Bred Pit,
 • 3:06 - 3:09
  a da smo mi zombiji.
 • 3:11 - 3:14
  Ko može da kaže da nisu u pravu?
 • 3:15 - 3:19
  Vidite, oni kliknu na glupe linkove
  na internetu koji kažu ovakve stvari...
 • 3:19 - 3:22
  Mi kliknemo na glupe linkove
  koji kažu ovakve stvari.
 • 3:22 - 3:25
  (Smeh)
 • 3:28 - 3:31
  Žale se što žive u našoj blizini,
 • 3:31 - 3:33
  što moraju da žive sa nama,
 • 3:33 - 3:35
  čak i što dele večeru
  na Dan zahvalnosti sa nama.
 • 3:36 - 3:38
  A mi radimo sve to isto.
 • 3:38 - 3:39
  Zar ne?
 • 3:39 - 3:41
  Vidite, istina je.
 • 3:41 - 3:43
  Istraživanja o polarizaciji koja ja viđam
 • 3:43 - 3:45
  pokazuju da konzervativci
  izgledaju malo gore.
 • 3:45 - 3:47
  Deluju malčice besnije,
 • 3:47 - 3:49
  malo manje sklone kompromisu.
 • 3:49 - 3:52
  Možemo reći sebi da to znači
  da ovo nije naš problem,
 • 3:52 - 3:54
  da oni to rade.
 • 3:55 - 3:57
  Međutim, mislim da bi to bilo
  traženje lakšeg izlaza.
 • 3:57 - 4:00
  Mislim da je istina da smo svi deo ovoga.
 • 4:01 - 4:04
  Dobra strana toga
  je da možemo biti deo rešenja.
 • 4:05 - 4:07
  Pa, šta ćemo da radimo?
 • 4:08 - 4:12
  Šta možemo da učinimo da narušimo
  polarizaciju u svakodnevnom životu?
 • 4:12 - 4:16
  Šta možemo da uradimo
  da bismo se povezali i komunicirali
 • 4:16 - 4:18
  sa našim političkim suparnicima?
 • 4:18 - 4:22
  Pa, upravo to su pitanja
  kojima smo ja i moj kolega, Met Fajnberg,
 • 4:22 - 4:24
  postali opčinjeni pre nekoliko godina
 • 4:24 - 4:27
  i počeli smo da sprovodimo
  istraživanje na ovu temu.
 • 4:27 - 4:30
  Jedna od prvih stvari koju smo otkrili,
 • 4:30 - 4:34
  za koju mislim da je veoma korisna
  za razumevanje polarizacije,
 • 4:34 - 4:36
  je razumeti da političku podelu
  u našoj zemlji
 • 4:36 - 4:40
  podupire dublja moralna podela.
 • 4:40 - 4:44
  Jedan od najsnažnijih nalaza
  u istoriji političke psihologije
 • 4:44 - 4:49
  je obrazac koji su identifikovali
  Džon Hajt i Džesi Grejem, psiholozi,
 • 4:49 - 4:53
  da liberali i konzervativci
  obično podržavaju različite vrednosti
 • 4:53 - 4:54
  u različitoj meri.
 • 4:55 - 4:59
  Na primer, nalazimo da liberali
  obično podržavaju vrednosti
 • 4:59 - 5:04
  poput jednakosti, pravednosti
  i zaštite od nepravdi
 • 5:04 - 5:06
  u većoj meri od konzervativaca,
 • 5:06 - 5:12
  a konzervativci obično podržavaju
  vrednosti poput lojalnosti, patriotizma,
 • 5:12 - 5:15
  poštovanja prema autoritetu
  i moralne čistote
 • 5:15 - 5:17
  više nego liberali.
 • 5:18 - 5:22
  Met i ja smo pomislili
  da bi možda ta moralna podela
 • 5:22 - 5:25
  mogla biti od pomoći u razumevanju
 • 5:25 - 5:28
  načina na koji liberali i konzervativci
  međusobno razgovaraju
 • 5:28 - 5:31
  i zašto se toliko često
  mimoilaze u razgovoru.
 • 5:31 - 5:34
  Stoga smo sproveli istraživanje
 • 5:34 - 5:37
  u kome smo doveli liberale,
 • 5:37 - 5:39
  gde je trebalo da napišu ubedljiv esej
 • 5:39 - 5:44
  koji bi bio ubedljiv za konzervativca
  u prilog istopolnog braka.
 • 5:44 - 5:48
  Otkrili smo da su liberali
  bili skloni da iznose argumente
 • 5:48 - 5:52
  koji se tiču liberalnih moralnih vrednosti
  jednakosti i pravednosti.
 • 5:52 - 5:53
  Navodili su stvari poput:
 • 5:54 - 5:57
  „Svi treba da imaju pravo
  da vole koga izaberu“,
 • 5:57 - 6:00
  i „Oni“ - a „oni“ su gej Amerikanci -
 • 6:00 - 6:03
  „zaslužuju jednaka prava
  kao i drugi Amerikanci.“
 • 6:03 - 6:07
  Sve u svemu, pronašli smo
  da se 69 procenata liberala
 • 6:07 - 6:12
  pri sastavljanju eseja pozivalo na jednu
  od liberalnijih moralnih vrednosti,
 • 6:12 - 6:16
  a samo devet procenata se pozivalo
  na jednu od konzervativnijih vrednosti,
 • 6:16 - 6:19
  iako je trebalo da pokušaju
  da ubede konzervativce.
 • 6:19 - 6:23
  A kada smo izučavali konzervativce
  i zadali im da iznesu ubedljive argumente
 • 6:23 - 6:26
  u prilog proglašavanja engleskog
  kao zvaničnog jezika SAD-a,
 • 6:26 - 6:29
  klasično konzervativne političke pozicije,
 • 6:29 - 6:31
  pronašli smo da nisu mnogo bolji u tome.
 • 6:31 - 6:33
  Pedeset devet procenata njih
  je iznelo argumente
 • 6:33 - 6:36
  koji se tiču jedne od konzervativnijih
  moralnih vrednosti,
 • 6:36 - 6:38
  a samo osam posto se pozivalo
  na liberalnu moralnu vrednost,
 • 6:38 - 6:42
  iako je trebalo da budu usmereni
  na to da budu ubedljivi za liberale.
 • 6:42 - 6:46
  Odmah možete videti
  zašto smo u nevolji, zar ne?
 • 6:47 - 6:51
  Moralne vrednosti ljudi
  su njihova najdublja uverenja.
 • 6:51 - 6:54
  Ljudi su spremni da se bore
  i da umru za svoje vrednosti.
 • 6:55 - 6:57
  Zašto bi odustali od toga
  samo da bi se složili sa vama
 • 6:57 - 7:01
  u vezi sa nečim oko čega baš i ne žele
  da se slože sa vama?
 • 7:01 - 7:04
  Ako to ubedljivo obraćanje
  koje podnosite svom ujaku republikancu
 • 7:04 - 7:06
  znači da ne samo da treba
  da promeni svoje gledište,
 • 7:06 - 7:08
  već da mora i da promeni
  svoje osnovne vrednosti,
 • 7:08 - 7:10
  to neće daleko odmaći.
 • 7:11 - 7:13
  Šta bi moglo da bolje deluje?
 • 7:13 - 7:17
  Pa, smatramo da je to tehnika
  koju nazivamo moralno preokviravanje
 • 7:17 - 7:20
  i izučavali smo je u nizu eksperimenata.
 • 7:20 - 7:22
  U jednom od tih eksperimenata
 • 7:22 - 7:25
  sakupili smo liberale
  i konzervativce u istraživanju
 • 7:25 - 7:27
  gde su čitali jedan od tri eseja
 • 7:27 - 7:30
  pre nego što su anketirani
  u pogledu stavova prema životnoj sredini.
 • 7:31 - 7:32
  Prvi od tih eseja
 • 7:32 - 7:35
  bio je relativno konvencionalni esej
  za zaštitu životne sredine
 • 7:36 - 7:39
  koji je pobuđivao liberalne vrednosti
  brige i zaštite od nepravde.
 • 7:40 - 7:42
  Govorio je stvari poput:
  „Na mnogo bitnih načina,
 • 7:42 - 7:45
  nanosimo pravu štetu
  mestima u kojima živimo“
 • 7:45 - 7:47
  i „Od ključnog je značaja
  da sada preduzmemo korake
 • 7:47 - 7:51
  da bismo sprečili
  dalje uništavanje naše Zemlje.“
 • 7:52 - 7:53
  Drugoj grupi učesnika
 • 7:53 - 7:55
  je zadato da pročitaju
  veoma drugačiji esej
 • 7:55 - 8:00
  koji je osmišljen tako da zadire
  u konzervativnu vrednost moralne čistote.
 • 8:00 - 8:02
  To je, takođe, bio esej
  u prilog zaštite sredine
 • 8:02 - 8:03
  i navodio je stvari poput:
 • 8:03 - 8:08
  „Održavanje naših šuma, pijaće vode
  i neba čistim je od presudnog značaja.“
 • 8:08 - 8:12
  „Zagađivanje mesta na kojima živimo
  treba da smatramo odvratnim“,
 • 8:12 - 8:15
  kao i: „Smanjenje zagađivanja
  nam može pomoći da očuvamo
 • 8:15 - 8:18
  ono što je čisto i lepo
  u mestima u kojima živimo.“
 • 8:19 - 8:20
  Zatim smo imali treću grupu
 • 8:20 - 8:23
  kojoj je dodeljeno da čita
  samo esej nevezan za politiku.
 • 8:23 - 8:26
  To je bila samo grupa za poređenje
  da bismo dobili osnovni nivo.
 • 8:26 - 8:28
  Otkrili smo, kada smo anketirali ljude
 • 8:28 - 8:31
  u vezi sa njihovim stavovima
  prema životnoj sredini nakon toga,
 • 8:31 - 8:33
  da kod liberala nije bilo bitno
  koji esej su pročitali.
 • 8:33 - 8:37
  Bez obzira na to su bili skloni da imaju
  izrazite stavove za zaštitu sredine.
 • 8:37 - 8:39
  Liberali podržavaju
  zaštitu životne sredine.
 • 8:39 - 8:40
  Konzervativci su, međutim,
 • 8:40 - 8:45
  značajno više podržavali
  progresivnu ekološku politiku
 • 8:45 - 8:46
  i zaštitu životne sredine
 • 8:46 - 8:48
  kada bi pročitali esej o moralnoj čistoti
 • 8:48 - 8:51
  nego kada bi pročitali
  jedan od druga dva eseja.
 • 8:51 - 8:55
  Čak smo pronašli da su konzervativci
  koji su pročitali esej o moralnoj čistoti
 • 8:55 - 8:58
  bili značajno skloniji da kažu
  da veruju u globalno zagrevanje
 • 8:58 - 8:59
  i bili su zabrinuti zbog njega,
 • 8:59 - 9:02
  iako ovaj esej nije ni pominjao
  globalno zagrevanje.
 • 9:02 - 9:06
  To je samo srodna ekološka tema.
 • 9:06 - 9:09
  Toliko je bio snažan ovaj efekat
  moralnog preokviravanja.
 • 9:10 - 9:13
  Izučavali smo ovo na mnoštvu
  različitih političkih pitanja.
 • 9:13 - 9:16
  Dakle, ako hoćete
  da pokrenete konzervativce
 • 9:16 - 9:19
  u pogledu pitanja poput istopolnog braka
  ili nacionalnog zdravstvenog osiguranja,
 • 9:19 - 9:23
  pomaže ako ta liberalna politička pitanja
  vežete za konzervativne vrednosti
 • 9:23 - 9:25
  kao što su patriotizam i moralna čistota.
 • 9:26 - 9:28
  Izučavali smo to i obrnuto.
 • 9:28 - 9:32
  Ako hoćete da pokrenete liberale na desno,
  u vezi sa konzervativnim političkim temama
 • 9:32 - 9:36
  kao što su vojni troškovi i proglašenje
  engleskog jezika za zvanični jezik SAD-a,
 • 9:36 - 9:38
  bićete mnogo ubedljiviji
 • 9:38 - 9:42
  ako ta konzervativna politička pitanja
  vežete za liberalne moralne vrednosti
 • 9:42 - 9:43
  kao što su jednakost i pravednost.
 • 9:45 - 9:48
  Sva ova istraživanja
  imaju istu jasnu poruku -
 • 9:48 - 9:51
  ako želite da ubedite nekoga
  u vezi sa određenom politikom,
 • 9:51 - 9:54
  od pomoći je ako povežete tu politiku
  sa njegovim osnovnim moralnim vrednostima.
 • 9:56 - 9:59
  Kada to tako kažete,
  deluje vrlo očigledno, zar ne?
 • 9:59 - 10:02
  U fazonu, zašto smo došli ovde večeras?
 • 10:02 - 10:04
  (Smeh)
 • 10:04 - 10:06
  Neverovatno je intuitivno.
 • 10:07 - 10:11
  Iako jeste tako, to je nešto
  oko čega se zaista mučimo.
 • 10:11 - 10:15
  Ispostavilo se da kada hoćemo da ubedimo
  nekog u vezi sa političkim pitanjem,
 • 10:15 - 10:17
  govorimo kao da se obraćamo ogledalu.
 • 10:17 - 10:22
  Ne ubeđujemo toliko
  koliko recitujemo sopstvene razloge
 • 10:22 - 10:25
  zašto verujemo u neku političku poziciju.
 • 10:25 - 10:27
  Govoreći kao liberal,
 • 10:27 - 10:30
  smatram da će nam trebati
  potpuno novi skup argumenata
 • 10:30 - 10:32
  ako hoćemo da pokrenemo
  naredni talas ljudi
 • 10:32 - 10:35
  u pogledu kritičnih pitanja
  poput klimatskih promena,
 • 10:35 - 10:37
  imigracije i nejednakosti.
 • 10:37 - 10:40
  A da bismo osmislili te argumente,
 • 10:40 - 10:41
  moraćemo da odvojimo vreme
 • 10:41 - 10:44
  da zaista saslušamo
  naše konzervativne suparnike,
 • 10:44 - 10:47
  da razumemo koje su njihove vrednosti,
 • 10:47 - 10:52
  a zatim kreativno razmislimo
  zašto bi se oni složili sa nama
 • 10:53 - 10:56
  na način koji ne podrazumeva
  da moraju da žrtvuju
 • 10:56 - 10:58
  stvari do kojih im je najviše stalo.
 • 10:59 - 11:03
  Stalno smo govorili kada smo osmišljavali
  ove preokvirene moralne argumente:
 • 11:03 - 11:06
  „Empatija i poštovanje,
  empatija i poštovanje.“
 • 11:07 - 11:08
  Ako možete da uđete u to,
 • 11:08 - 11:10
  možete se povezati
 • 11:10 - 11:12
  i možda ćete moći da ubedite
  nekoga u ovoj zemlji.
 • 11:13 - 11:18
  Ako ponovo razmislim
  o tome u kom smo filmu,
 • 11:18 - 11:20
  možda sam se prethodno zaneo.
 • 11:20 - 11:22
  Možda nije film o apokalipsi zombija.
 • 11:23 - 11:25
  Možda se radi o filmu
  sa pandurima ortacima.
 • 11:26 - 11:28
  (Smeh)
 • 11:28 - 11:30
  Samo prihvatite to, molim vas.
 • 11:30 - 11:31
  (Smeh)
 • 11:32 - 11:35
  Znate taj tip - imate belog policajca
  i policajca koji je crnac,
 • 11:35 - 11:37
  ili možda pogubljenog
  i organizovanog policajca.
 • 11:37 - 11:40
  Šta god da je u pitanju,
  ne slažu se zbog te razlike,
 • 11:41 - 11:44
  ali na kraju, kada moraju
  da se udruže i sarađuju,
 • 11:44 - 11:46
  solidarnost koju osećaju
 • 11:46 - 11:50
  je još veća zbog tog jaza
  koji su morali da prevaziđu, zar ne?
 • 11:51 - 11:53
  Sećate se da je u tim filmovima
 • 11:53 - 11:56
  obično najgore u drugom činu
 • 11:56 - 11:58
  kada su naši junaci udaljeniji
  nego ikada pre.
 • 11:59 - 12:01
  Možda je to mesto
  na kome se nalazimo u ovoj zemlji,
 • 12:01 - 12:04
  u poodmaklom drugom činu
  filma sa pandurima ortacima -
 • 12:04 - 12:06
  (Smeh)
 • 12:06 - 12:09
  razjedinjenim, ali uskoro
  će se ponovo udružiti.
 • 12:11 - 12:13
  Dobro zvuči,
 • 12:13 - 12:14
  ali ako hoćemo da se to dogodi,
 • 12:14 - 12:17
  mislim da odgovornost počinje sa nama.
 • 12:18 - 12:20
  Stoga je moj poziv vama
 • 12:21 - 12:23
  da ponovo ujedinimo ovu zemlju.
 • 12:25 - 12:28
  Hajde da to uradimo uprkos političarima,
 • 12:28 - 12:32
  medijima, Fejsbuku, Tviteru,
  kongresnim izmenama granica okruga
 • 12:32 - 12:35
  i svemu tome, svim stvarima
  koje nas razdvajaju.
 • 12:36 - 12:38
  Uradimo to jer je ispravno.
 • 12:39 - 12:44
  I uradimo to jer nas ova mržnja i prezir
 • 12:44 - 12:47
  koji svakodnevno prožimaju sve nas
 • 12:47 - 12:50
  čine groznim i kvare nas,
 • 12:50 - 12:53
  a to preti samoj strukturi našeg društva.
 • 12:55 - 12:58
  Dugujemo jedni drugima i našoj zemlji
 • 12:58 - 13:00
  da pružimo ruku i pokušamo da se povežemo.
 • 13:01 - 13:05
  Ne možemo priuštiti da ih više mrzimo,
 • 13:06 - 13:08
  a ni da im dopustimo da nas mrze.
 • 13:09 - 13:11
  Empatija i poštovanje.
 • 13:11 - 13:13
  Empatija i poštovanje.
 • 13:13 - 13:18
  Ako razmislite o tome, to je najmanje
  što dugujemo našim sugrađanima.
 • 13:18 - 13:19
  Hvala.
 • 13:19 - 13:22
  (Aplauz)
Title:
Zašto vaše političke diskusije ne vode nikuda | Rob Viler | TEDxMarin
Description:

Ubedljivo novo istraživanje o jeziku nudi odgovor na političku polarizaciju. Šta ako novo istraživanje socijalne psihologije ima ključ kojim se mogu premostiti američke političke podele?

Robb Viler je profesor sociologije, psihologije i organizacionog ponašanja na Univerzitetu Stenford. Doktorirao je i stekao master diplomu na Univerzitetu Kornel, a osnovne studije je završio na Univerzitetu u Ajovi. Prethodno je predavao na Univerzitetu u Kaliforniji, u Berkliju, gde je 2009. godine dobio Zlatnu jabuku za nastavu, jedinu nagradu za predavače koju dodeljuje studentsko telo.

Istraživanje profesora Vilera je usmereno na sile koje zbližavaju ljude (saradnju, moral, solidarnost), one koje ih razdvajaju (predrasude, nadmetanje) i prilike koje predstavljaju njihovo složeno uzajamno dejstvo (politika, organizacije). Tema njegovog istraživanja je da su mnogi aspekti društvenog života koji se često posmatraju kao antisocijalni - ogovaranja, hijerarhije, moralnih sudovi - zapravo u osnovi društvenog poretka.

Ovaj govor održan je na lokalnom TEDx događaju, organizovanom nezavisno od TED konferencija.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
13:37

Serbian subtitles

Revisions