Thai subtitles

← 03-22 ข้อมูลของกาลิเลโอ เฉลย

Get Embed Code
4 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 02/16/2013 by Umnouy Ponsukcharoen.

 1. ในการหาคำตอบพวกนี้, ผมก็บวกค่าทั้งหมดในแต่ละแถว
 2. ตัวอย่างเช่น, ในแถวนี้, ผมก็บวกเลขพวกนี้เข้า, หารด้วย 5
 3. แล้วมันให้คำอตบเป็น 4.00 ตรงนี้, 9.00 ตรงนี้, แล้วก็ 16.02 ผมปัดเลขสำหรับอันสุดท้าย
 4. ทีนี้, ดูข้อมูลพวกนี้สิ, มันไม่สวยเหรอ? 1, 4, 9, 16.02
 5. ทีนี้, 0.02 นั่นน่าผิดหวังหน่อย แต่ใส่มันเป็น 16 ต่อวินาทีแล้วกัน
 6. ลองดูว่ามันมีรูปแบบอะไรไหม
 7. ทีนี้ 1, 4, 9, 16, ผมเห็นรูปแบบแล้ว พวกนี้เป็นเลขกำลังสอง
 8. หนึ่งหน่วย, 1 หน่วยเวลากำลังสอง คือ 1, 2 กำลังสอง คือ 4, 3 กำลังสอง คือ 9
 9. และ 4 กำลังสอง คือ 16 -- นั่นเป็นรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อ
 10. มันเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลากำลังสอง
 11. แต่ 16.02 นั้นพลาดไปหน่อย
 12. มันหมายความว่ารูปแบบนี้ผิดหรือเปล่า?
 13. ไม่จำเป็นนะ เพราะสิ่งนึงที่เราลืมทำไป คือ คำนวณความคลาดเคลื่อน
 14. ในฉากที่แล้ว, เราได้พูดถึงวิธีคำนวณความคลาดเคลื่อนของการวัดครั้งเดียว
 15. บางทีการวัดนั้น คือการวัดความยาวเงา หรืออะไรสักอย่าง
 16. แต่ตอนนี้, เราได้วัดหลายครั้ง เป็นจำนวน 5 ครั้ง สำหรับแต่ละค่าที่คำนวณไป
 17. แล้วเราจะคำนวณค่าคลาดเคลื่อนจากการวัดหลาย ๆ ครั้งอย่างไรดี?