Return to Video

Svest i mozak | Džon Serl | TEDxCERN

 • 0:31 - 0:33
  Govoriću o svesti.
 • 0:33 - 0:35
  Zašto o svesti?
 • 0:35 - 0:38
  Zato što je čudno zanemarena
 • 0:38 - 0:41
  i u našoj naučnoj i u filozofskoj kulturi.
 • 0:41 - 0:42
  Zašto je to čudno?
 • 0:42 - 0:46
  Zato što je to najvažniji aspekt
  naših života
 • 0:46 - 0:48
  iz vrlo jednostavnog, logičnog razloga,
 • 0:48 - 0:50
  naime, neophodan uslov
 • 0:50 - 0:53
  da nešto bude značajno u našim životima,
  je da smo svesni.
 • 0:53 - 0:56
  Stalo vam je do nauke, filozofije,
  muzike, umetnosti, čega god -
 • 0:56 - 0:59
  a ne vredi ako ste zombi
  ili u komi, zar ne?
 • 0:59 - 1:01
  Tako je svest na prvom mestu.
 • 1:03 - 1:06
  To je prvi razlog da govorimo o svesti.
 • 1:06 - 1:08
  Drugi razlog je da i kada se ljudi
 • 1:08 - 1:11
  zaista zaineresuju za nju,
  kako mislim da bi trebalo,
 • 1:11 - 1:13
  obično govore najgore stvari.
 • 1:13 - 1:19
  I neću ni pokušati da krijem od vas
  neke od stvari koje su rečene o svesti.
 • 1:19 - 1:21
  Čak i kada ne govore najgore stvari
 • 1:21 - 1:25
  i kada zaista ozbiljno istražuju
  pa, tada je to sporo.
 • 1:25 - 1:27
  Progres je spor.
 • 1:27 - 1:30
  Reći ću vam ukratko o nekim poteškoćama.
 • 1:31 - 1:34
  Kada sam se prvi put zainteresovao
  za svest, pomislio sam
 • 1:34 - 1:36
  da je to jasan problem biologije.
 • 1:36 - 1:39
  Hajde da uposlimo te napadače
  mozga da odgonetnu
 • 1:39 - 1:40
  kako to funkcioniše u mozgu.
 • 1:40 - 1:43
  Tako sam otišao na kalifornijski fakultet
  i razgovarao sa svim
 • 1:43 - 1:44
  velikim neurobiolozima tamo
 • 1:44 - 1:46
  i bili su pomalo nestrpljivi
 • 1:46 - 1:49
  kao što često znaju biti naučnici
  kada im postavljaš nezgodna pitanja.
 • 1:50 - 1:54
  Šokiralo me je šta je
  jedan od njih, čuven neurobiolog,
 • 1:54 - 1:56
  u rastrojstvu rekao: "Gledaj,
 • 1:56 - 1:59
  u mojoj struci je u redu
  biti zainteresovan za svest
 • 1:59 - 2:02
  ali prvo postani redovan profesor.
  To je prvo."
 • 2:02 - 2:05
  Pa sad, na ovome radim veoma dugo.
 • 2:05 - 2:07
  Mislim da sada možete postati
  redovan profesor
 • 2:07 - 2:08
  radeći na svesti.
 • 2:08 - 2:11
  Ako je tako, to je pravi korak napred.
 • 2:11 - 2:14
  Dobro, a otkuda onda to čudno opiranje
 • 2:14 - 2:16
  i čudna odbojnost prema svesti?
 • 2:16 - 2:18
  Pa, mislim da je to kombinacija
  dve osobine
 • 2:18 - 2:20
  naše intelektualne kulture
 • 2:20 - 2:23
  koje vole da misle
  da oponiraju jedna drugoj,
 • 2:23 - 2:26
  a u stvari dele isti niz pretpostavki.
 • 2:26 - 2:29
  Svest nije deo fizičkog sveta,
 • 2:29 - 2:31
  ona je deo duhovnog sveta.
 • 2:31 - 2:33
  Pripada duši,
 • 2:33 - 2:36
  a duša nije deo fizičkog sveta.
 • 2:36 - 2:39
  To je tradicija boga, duše i besmrtnosti.
 • 2:39 - 2:42
  Postoji još jedna tradicija
  koja sebe smatra suprotnom toj
 • 2:42 - 2:43
  ali prihvata najgoru pretpostavku.
 • 2:43 - 2:47
  Ta tradicija misli da smo mi
  veliki naučni materijalisti:
 • 2:47 - 2:51
  svest nije deo fizičkog sveta.
 • 2:51 - 2:53
  Ili uopšte ne postoji ili je nešto drugo,
 • 2:53 - 2:56
  računarski program ili neka budalaština,
 • 2:56 - 2:59
  ali u svakom slučaju nije deo nauke.
 • 2:59 - 3:02
  I obično sam dobijao argument
  od kojeg me je boleo stomak.
 • 3:02 - 3:03
  Evo kako je glasio.
 • 3:03 - 3:07
  Nauka je objektivna, svest je subjektivna,
 • 3:07 - 3:10
  pa zato ne može postojati nauka o svesti.
 • 3:10 - 3:14
  Volim taj argument jer poseduje izuzetnu
  grešku dvosmislenosti
 • 3:14 - 3:16
  u vezi sa konceptom objektivnosti.
 • 3:16 - 3:21
  Već sam potrošio previše vremena
  samo ćaskajući, da tako kažem,
 • 3:21 - 3:22
  ali želim da se vratim na to.
 • 3:24 - 3:28
  Zato nas te tradicije
  bliznakinje parališu.
 • 3:28 - 3:31
  Veoma je teško izaći
  iz tih bliskih tradicija.
 • 3:31 - 3:34
  Imam samo jednu pravu poruku
  u ovom predavanju,
 • 3:34 - 3:37
  a to je da je svest biološki fenomen
 • 3:37 - 3:40
  kao što su fotosinteza, varenje, mitoze -
 • 3:40 - 3:44
  znate sve biološke fenomene -
  i jednom kada to prihvatite,
 • 3:44 - 3:47
  većina iako ne i svi najveći problemi
 • 3:47 - 3:49
  o svesti jednostavno nestanu.
 • 3:49 - 3:51
  Pomenuću neke od njih.
 • 3:51 - 3:54
  Obećao sam da ću vam reći neke
 • 3:54 - 3:56
  od nečuvenih stvari izrečenih o svesti.
 • 3:57 - 4:01
  Zbog kratkog vremena,
  pomenuću samo četiri najgore.
 • 4:01 - 4:05
  Prva: svest ne postoji.
 • 4:05 - 4:07
  To je iluzija, kao zalasci sunca.
 • 4:07 - 4:12
  Nauka je dokazala da su
  zalasci sunca i duge iluzije.
 • 4:12 - 4:14
  Tako je svest iluzija.
 • 4:14 - 4:18
  Druga: možda postoji,
  ali je stvarno nešto drugo.
 • 4:18 - 4:21
  To je kompjuterski program
  koji se odvija u mozgu.
 • 4:21 - 4:25
  Treće: ne, jedino što stvarno
  postoji je ponašanje.
 • 4:25 - 4:29
  Posramljujuće je koliko je
  bihejviorizam bio uticajan
 • 4:29 - 4:30
  ali na to ću se vratiti.
 • 4:30 - 4:33
  I četvrto: možda svest postoji
 • 4:33 - 4:35
  ali to i tako ne menja ništa na svetu.
 • 4:35 - 4:38
  Kako bi duhovnost mogla
  da pokrene bilo šta?
 • 4:38 - 4:40
  Kad god mi neko to kaže, pomislim:
 • 4:40 - 4:42
  "Želite li da vidite kako
  duhovnost nešto pokreće?
 • 4:42 - 4:45
  Gledajte. Svesno sam odlučio
  da podignem svoju ruku
 • 4:45 - 4:47
  i ta prokleta stvar se podiže."
 • 4:47 - 4:50
  (Smeh)
 • 4:50 - 4:51
  Osim toga, оbratite pažnju na ovo:
 • 4:51 - 4:55
  ne kažemo: "To je kao vreme u Ženevi.
 • 4:55 - 4:58
  Nekim danima se diže, a nekim ne."
 • 4:58 - 5:01
  Ne. Podiže se kad god ja
  to prokleto zaželim.
 • 5:01 - 5:03
  U redu. Reći ću vam kako je to moguće.
 • 5:05 - 5:06
  Još vam nisam dao definiciju.
 • 5:06 - 5:09
  Ne možete to raditi bez definicije.
 • 5:09 - 5:12
  Ljudi uvek kažu kako je svest
  vrlo teško definisati.
 • 5:12 - 5:14
  Mislim da je prilično lako definisati
 • 5:14 - 5:16
  ako ne pokušavate
  da date naučnu definiciju.
 • 5:16 - 5:18
  Nismo spremni za naučnu definiciju,
 • 5:18 - 5:20
  ali evo vam definicije zdravog razuma.
 • 5:20 - 5:23
  Svest se sastoji od svih stanja osećanja
 • 5:23 - 5:25
  ili oseta ili budnosti.
 • 5:25 - 5:28
  Počinje ujutru kada se probudite
  iz sna bez snova,
 • 5:28 - 5:31
  i odvija se tokom celog dana
  sve dok ne zaspite,
 • 5:31 - 5:34
  ne umrete ili na drugi način
  ne ostanete bez svesti.
 • 5:34 - 5:37
  Snovi su deo svesti tako definisane.
 • 5:37 - 5:40
  To je sad definicija zdravog razuma.
  To je naš cilj.
 • 5:40 - 5:44
  Ako ne govorite o tome,
  ne govorite o svesti.
 • 5:44 - 5:47
  Ali oni misle: "Ako je tako,
  to je strašan problem.
 • 5:47 - 5:51
  Kako tako nešto postoji
  kao deo stvarnog sveta?"
 • 5:51 - 5:53
  Ako ste ikad učili filozofiju,
 • 5:53 - 5:56
  ovo je poznato kao problem uma i tela.
 • 5:56 - 5:59
  Mislim da i to ima jednostavno
  rešenje. Izneću vam ga.
 • 5:59 - 6:03
  Evo ga: sva naša svesna stanja,
  bez izuzetka
 • 6:03 - 6:09
  su izazvana nižim neurobiološkim
  procesima u mozgu
 • 6:09 - 6:11
  i ostvaruju se u mozgu
 • 6:11 - 6:13
  kao višem nivou ili svojstvima sistema.
 • 6:13 - 6:17
  To je mistično skoro
  kao i tečno stanje vode.
 • 6:17 - 6:20
  Je l' tako? Tečnost nije neki poseban sok
 • 6:20 - 6:22
  koji molekuli H2O cede.
 • 6:22 - 6:25
  To je stanje u kojem je sistem.
 • 6:25 - 6:30
  Kao što bokal vode može preći
  iz tečnog u čvrsto stanje
 • 6:30 - 6:32
  u zavisnosti od ponašanja molekula,
 • 6:32 - 6:35
  tako i vaš mozak može preći
  iz stanja svesti
 • 6:35 - 6:37
  u stanje bez svesti
 • 6:37 - 6:40
  u zavisnosti od ponašanja molekula.
 • 6:40 - 6:44
  Poznati problem uma i tela je jednostavan.
 • 6:44 - 6:47
  Je l' da?
  Ali sada stižemo do težih pitanja.
 • 6:47 - 6:52
  Navedimo tačne karakteristike svesti,
 • 6:52 - 6:55
  pa da možemo odgovoriti
  na ona četiri prigovora
 • 6:55 - 6:56
  koje sam naveo.
 • 6:56 - 7:00
  Prva karakteristika je
  da je stvarna i neizbežna.
 • 7:00 - 7:02
  Ne možete da je se oslobodite.
 • 7:02 - 7:06
  Vidite, razlika između
  stvarnosti i iluzije
 • 7:07 - 7:10
  je u tome kako nam se stvari
 • 7:10 - 7:14
  svesno čine i kakve su one u stvarnosti.
 • 7:14 - 7:15
  Svesno izgleda kao da je -
 • 7:15 - 7:18
  sviđa mi se francuski izraz
  za dugu "arc-en-ciel"-
 • 7:18 - 7:19
  čini se kao da je luk na nebu,
 • 7:19 - 7:23
  ili izgleda kao da sunce zalazi
  iza planina.
 • 7:23 - 7:26
  Svesno nam se čini,
  ali to se u stvari ne dešava.
 • 7:26 - 7:28
  Ali s tom razlikom
 • 7:28 - 7:31
  kako se stvari svesno čine
  i kakve stvarno jesu,
 • 7:31 - 7:35
  ne možete dati razliku
  u vezi sa postojanjem same svesti,
 • 7:35 - 7:38
  jer kada je postojanje svesti u pitanju
 • 7:38 - 7:41
  ako vam se svesno čini da ste svesni,
 • 7:41 - 7:43
  tada jeste svesni.
 • 7:43 - 7:47
  Mislim, ako mi gomila stručnjaka kaže:
 • 7:47 - 7:49
  "Mi smo veliki neurobiolozi
  i napravili smo studiju
 • 7:49 - 7:52
  o vama, Serl, i ubeđeni smo
  da niste svesni
 • 7:52 - 7:54
  već da ste vrlo pametno
  konstruisan robot",
 • 7:54 - 7:57
  ja ne pomislim: "Možda su
  ovi ljudi u pravu, razumete?"
 • 7:57 - 8:00
  Ne pomislim to ni za sekundu,
 • 8:00 - 8:03
  jer Dekart je možda mnogo grešio,
  ali je bio u pravu o tome.
 • 8:03 - 8:06
  Ne možete sumnjati u postojanje
  sopstvene svesti.
 • 8:06 - 8:08
  Dobro, to je prva karakteristika svesti.
 • 8:08 - 8:10
  Ona je realna i neizbežna.
 • 8:10 - 8:13
  Ne možete da je se oslobodite
  prikazujući je iluzijom
 • 8:13 - 8:16
  na način na koji to činite
  sa drugim iluzijama.
 • 8:16 - 8:19
  Dobro, druga karakteristika nam je
 • 8:19 - 8:21
  pravila tolike probleme,
 • 8:21 - 8:24
  a to je da sva naša svesna stanja
 • 8:24 - 8:27
  imaju svoj kvalitativni karakter.
 • 8:27 - 8:29
  Postoji nešto što se oseća
  kao da pijete pivo
 • 8:29 - 8:32
  što nije isti osećaj
  kao pri plaćanju poreza
 • 8:32 - 8:35
  ili pri slušanju muzike
  i taj kvalitativni osećaj
 • 8:35 - 8:38
  automatski proizvodi treću karakteristiku
 • 8:38 - 8:41
  naime, svesna stanja
  su po definiciji subjektivna
 • 8:41 - 8:44
  u smislu da postoje jedino kroz iskustvo
 • 8:44 - 8:47
  koje je doživeo neki čovek ili životinja,
 • 8:47 - 8:48
  neko biće koje ih je doživelo.
 • 8:48 - 8:51
  Možda ćemo moći da napravimo
  svesnu mašinu.
 • 8:51 - 8:53
  S obzirom da ne znamo
  kako naš mozak to radi,
 • 8:53 - 8:57
  nismo još u poziciji
  da napravimo svesnu mašinu.
 • 8:57 - 9:00
  Dobro, sledeća karakteristika svesti
 • 9:00 - 9:04
  jeste njeno pojavljivanje
  u objedinjenim svesnim poljima.
 • 9:04 - 9:06
  Tako ja nemam samo uvid
  u ljude ispred mene
 • 9:06 - 9:09
  i u zvuk svog glasa
  i u težinu mojih cipela
 • 9:09 - 9:11
  u odnosu na pod, već mi se to pojavljuje
 • 9:11 - 9:15
  kao deo jedinstvenog velikog svesnog polja
 • 9:15 - 9:17
  koje se proteže napred i nazad.
 • 9:17 - 9:19
  To je ključ razumevanja
 • 9:19 - 9:21
  ogromne snage svesnog stanja.
 • 9:21 - 9:24
  I to nismo u mogućnosti
  da stvorimo u robotu.
 • 9:24 - 9:26
  Razočarenje u robote
  proizlazi iz činjenice
 • 9:26 - 9:28
  da ne znamo kako da napravimo
  svesnog robota,
 • 9:28 - 9:32
  pa nemamo mašinu
  koja bi to mogla da uradi.
 • 9:32 - 9:34
  Sledeća osobina svesti
 • 9:34 - 9:37
  posle ovog veličanstvenog
  objedinjenog polja svesti,
 • 9:37 - 9:40
  jeste njena uzročna funkcija
  u našem ponašanju.
 • 9:40 - 9:43
  Dao sam vam naučnu demonstraciju
  dizanjem ruke,
 • 9:43 - 9:45
  ali kako je to moguće?
 • 9:45 - 9:49
  Kako je moguće da ta pomisao
  u mom mozgu
 • 9:49 - 9:51
  može da pomera materijalne objekte?
 • 9:51 - 9:53
  Odgovoriću vam.
 • 9:53 - 9:54
  Ne znamo detaljno da odgovorimo
 • 9:54 - 9:57
  ali znamo osnovni deo odgovora, a to je
 • 9:57 - 10:00
  postoji niz neuronskih nadražaja
 • 10:00 - 10:03
  koji završavaju tamo gde se acetilholin
 • 10:03 - 10:06
  luči na neuromotornoj ploči.
 • 10:06 - 10:08
  Oprostite što se koristim
  filozofskom terminologijom ovde,
 • 10:09 - 10:12
  ali kada se izlučuje
  na neuromotornoj ploči,
 • 10:12 - 10:15
  mnogo lepih stvari se
  dešava u jonskim kanalima
 • 10:15 - 10:17
  i prokleta ruka se diže.
 • 10:17 - 10:19
  Razmislite o tome što sam rekao.
 • 10:19 - 10:20
  Jedan isti događaj,
 • 10:20 - 10:23
  moja svesna odluka da podignem ruku
 • 10:23 - 10:26
  ima nivo opisa pri kojem ima sve ove
 • 10:26 - 10:28
  osećajne duhovne kvalitete.
 • 10:28 - 10:31
  To je misao u mom mozgu, ali u isto vreme
 • 10:31 - 10:33
  je on zauzet izlučivanjem acetilholina
 • 10:33 - 10:34
  i radi razne druge stvari
 • 10:34 - 10:37
  probijajući se iz motornog korteksa
 • 10:37 - 10:41
  dole preko nervnih vlakana u ruci.
 • 10:41 - 10:44
  To nam govori
  da je naš tradicionalni rečnik
 • 10:44 - 10:48
  pri raspravi o tim temama sasvim zastareo.
 • 10:48 - 10:51
  Jedan isti događaj ima nivo opisa
 • 10:51 - 10:54
  koji je neurobiološki i drugi nivo opisa
 • 10:54 - 10:56
  koji je mentalni,
  a radi se o istom događaju
 • 10:56 - 10:58
  i tako priroda funkcioniše.
 • 10:58 - 11:01
  Tako je moguće
  da svest funkcioniše uzročno.
 • 11:03 - 11:04
  Imajući to na umu
 • 11:04 - 11:07
  i prolazeći kroz sve
  različite karakteristike svesti,
 • 11:07 - 11:11
  vratimo se da bismo odgovorili
  na neke od ranijih prigovora.
 • 11:11 - 11:15
  Pa, prvo sam rekao da svest ne postoji,
  da je to iluzija.
 • 11:15 - 11:16
  Na to sam već odgovorio.
 • 11:16 - 11:18
  Mislim da to ne bi trebalo
  da nas zabrinjava.
 • 11:18 - 11:21
  Ali drugi prigovor ima neverovatan uticaj,
 • 11:21 - 11:23
  i možda još postoji, a to je:
 • 11:23 - 11:27
  "Ako svest postoji, to je nešto drugo.
 • 11:27 - 11:30
  To je zaista digitalni kompjuterski
  program koji se odvija u vašem mozgu
 • 11:30 - 11:33
  i da bismo kreirali svest
 • 11:33 - 11:34
  treba da imamo pravi program.
 • 11:34 - 11:36
  I da, zaboravite na hardver.
 • 11:36 - 11:38
  Bilo koji hardver će poslužiti
 • 11:38 - 11:41
  pod uslovom da je dovoljno bogat
  i stabilan da izvodi program."
 • 11:41 - 11:43
  Znamo da je to pogrešno.
 • 11:43 - 11:46
  Svako ko je razmišljao
  o kompjuterima uopšte
 • 11:46 - 11:48
  može videti da je pogrešno,
  jer komputacija
 • 11:48 - 11:50
  je definisana kao manipulacija simbolima
 • 11:50 - 11:54
  o kojoj se obično razmišlja kao o nulama
  i jedinicama, ali može svaki simbol.
 • 11:54 - 11:58
  Dobijate algoritam
  koji možete programirati
 • 11:58 - 12:03
  u binarnom kodu,
  a to je definišuća osobina
 • 12:03 - 12:05
  kompjuterskog programa.
 • 12:05 - 12:09
  Ali znamo da je to čisto sintaktičko.
  To je simbolično.
 • 12:09 - 12:12
  Znamo da prava ljudska svest
  ima nešto više od toga.
 • 12:12 - 12:16
  Ima sadržaj osim sintakse.
 • 12:16 - 12:17
  Ima semantiku.
 • 12:17 - 12:20
  To sam tvrdio 30 -
 • 12:20 - 12:22
  o bože, ne želim da razmišljam o tome -
 • 12:22 - 12:23
  pre više od 30 godina,
 • 12:23 - 12:25
  ali postoji dublji argument
  u tome što sam vam rekao,
 • 12:25 - 12:28
  i ukratko ću vam ga reći,
 • 12:28 - 12:32
  to je da svest stvara od posmatrača
  nezavisnu stvarnost.
 • 12:33 - 12:36
  Ona stvara stvarnost novca,
  vlasništva, vlade,
 • 12:36 - 12:40
  braka, CERN konferencija,
 • 12:40 - 12:43
  koktel prijema i letnjih odmora
 • 12:43 - 12:45
  i to su sve tvorevine svesti.
 • 12:45 - 12:48
  Njihovo postojanje je
  zavisno od posmatrača.
 • 12:48 - 12:52
  Samo od činilaca svesti zavisi
  da je parče papira
 • 12:52 - 12:55
  novac ili gomila zgrada univerzitet.
 • 12:55 - 12:58
  Zapitajte se o komputaciji.
 • 12:58 - 13:02
  Da li je to apsolutno, kao što je sila
  i masa i gravitacijska privlačnost?
 • 13:02 - 13:04
  Ili da li je relativno
  zavisno od posmatrača?
 • 13:04 - 13:08
  Pa, neke komputacije su unutarnje.
 • 13:08 - 13:10
  Saberem 2 plus 2 da dobijem 4.
 • 13:10 - 13:12
  To se dešava bez obzira
  na to šta ko misli.
 • 13:12 - 13:15
  Ali kada izvučem svoj džepni kalkulator
 • 13:15 - 13:18
  koji obavi kalkulaciju,
  jedini unutarnji fenomen
 • 13:18 - 13:22
  je električno kolo i njegovo ponašanje.
 • 13:22 - 13:23
  To je jedini apsolutni fenomen.
 • 13:23 - 13:26
  Sve ostalo sami tumačimo.
 • 13:26 - 13:30
  Komputacija postoji samo
  u odnosu prema svesti.
 • 13:30 - 13:32
  Ili činilac svesti izvodi komputaciju
 • 13:32 - 13:36
  ili ima deo mašinerije koja dopušta
  matematičku interpretaciju.
 • 13:36 - 13:39
  To ne znači da je komputacija proizvoljna.
 • 13:39 - 13:42
  Potrošio sam dosta novca na taj hardver.
 • 13:42 - 13:44
  Ali imamo ovu stalnu zabunu
 • 13:44 - 13:48
  između objektivnosti i subjektivnosti
  kao svojstava stvarnosti
 • 13:48 - 13:52
  i objektivnosti i subjektivnosti
  kao svojstava tvrdnji.
 • 13:52 - 13:56
  I suština ovog dela mog izlaganja je ovo:
 • 13:56 - 13:59
  možete imati potpuno objektivnu nauku,
 • 14:00 - 14:03
  nauku s objektivnim tvrdnjama,
 • 14:03 - 14:06
  o domenu čije je postojanje subjektivno,
 • 14:06 - 14:09
  čije postojanje je u ljudskom mozgu
 • 14:09 - 14:11
  sastavljeno od subjektivnih stanja oseta
 • 14:11 - 14:13
  ili osećanja ili budnosti.
 • 14:13 - 14:17
  Zato prigovor da ne možete
  imati objektivnu nauku o svesti
 • 14:17 - 14:21
  jer je ona subjektivna,
  a nauka je objektivna, jeste igra reči.
 • 14:21 - 14:24
  To je loša igra reči
  o objektivnosti i subjektivnosti.
 • 14:24 - 14:26
  Možete objektivno tvrditi
 • 14:26 - 14:30
  o domenu koji je po prirodi subjektivan
 • 14:30 - 14:33
  i to je ono što rade neurobiolozi.
 • 14:34 - 14:37
  Imate pacijente koji imaju bolove,
 • 14:37 - 14:39
  i pokušavate da dobijete
  objektivnu nauku o tome.
 • 14:39 - 14:42
  Obećao sam da ću opovrgnuti
  tvrdnje tih ljudi,
 • 14:42 - 14:43
  i nemam previše vremena
 • 14:43 - 14:45
  ali dozvolite mi da opovrgnem još par.
 • 14:45 - 14:48
  Rekao sam da bi bihejviorizam
  trebalo da bude
 • 14:48 - 14:51
  jedna od velikih sramota
  naše intelektualne kulture,
 • 14:51 - 14:54
  jer je odbačen u momentu
  čim o tome razmišljamo.
 • 14:55 - 14:58
  Vaša mentalna stanja su
  identična sa vašim ponašanjem?
 • 14:58 - 15:01
  Pa razmislite o razlici
  između osećaja bola
 • 15:01 - 15:03
  i angažovanja u bolnom ponašanju.
 • 15:03 - 15:05
  Neću demonstrirati bolno ponašanje,
  ali mogu vam reći
 • 15:05 - 15:07
  da nemam nikakve bolove sada.
 • 15:07 - 15:11
  Dakle to je očigledna greška.
  Zašto su tako pogrešili?
 • 15:11 - 15:13
  Greška je u tome -
  i možete se vratiti i pročitati
 • 15:13 - 15:16
  literaturu o tome,
  možete to videti svaki put iznova -
 • 15:16 - 15:21
  oni misle da ako prihvatite
  neizbežno postojanje svesti,
 • 15:21 - 15:23
  odustajete od nauke.
 • 15:23 - 15:26
  Odustajete od 300 godina ljudskog progresa
 • 15:26 - 15:28
  i ljudske nade i svega ostalog.
 • 15:28 - 15:31
  A poruka s kojom vas želim ostaviti
 • 15:31 - 15:33
  je da svest mora postati prihvaćena
 • 15:33 - 15:36
  kao izvorni biološki fenomen
 • 15:36 - 15:38
  i utoliko predmet naučnih analiza
 • 15:38 - 15:40
  kao i bilo koji drugi fenomen u biologiji
 • 15:40 - 15:42
  ili što se toga tiče, u ostatku nauke.
 • 15:42 - 15:44
  Hvala vam mnogo.
 • 15:44 - 15:49
  (Aplauz)
Title:
Svest i mozak | Džon Serl | TEDxCERN
Description:

Ovaj govor održan je na lokalnom TEDx događaju, organizovanom nezavisno od TED konferencija.

Filozof Džon Serl pokreće pitanje proučavanja ljudske svesti – i sistematski obara neke uobičajene prigovore zbog kojih se svest ne uzima ozbiljno. Kako učimo sve više o procesima u mozgu koji su uzrok svesnosti, prihvatanje da je svest biološki fenomen je važan prvi korak. On kaže: ne, svest nije obimna kompjuterska simulacija.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
15:51

Serbian subtitles

Revisions