YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 06-18 Cập nhật biến chuỗi

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/01/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Tương tự với việc bạn có thể thay đổi
  giá trị biến số sau khi tạo,
 2. bạn có thể thay đổi
  giá trị của một biến chuỗi.
 3. Bạn cũng có thể cập nhật cho nó
  một giá trị hoàn toàn mới.
 4. Trong Just Java, chẳng hạn chúng ta muốn
  hiển thị món thức uống đặc biệt của ngày.
 5. Chúng ta có thể sử dụng biến chuỗi
  để chứa tên của món thức uống đó.
 6. Ở đây chúng ta khai báo
  một biến chuỗi tên drinkOfTheDay
 7. Đặt giá trị ban đầu cho nó là Latte.
 8. Khi thể hiện theo minh họa hộp,
  sẽ ra như thế này
 9. Chúng ta có giá trị Latte
  lưu trong biến số này.
 10. Trong một dòng code khác có thể cập nhật
  drinkOfTheDay = một giá trị chuỗi khác.
 11. Bây giờ thì từ Espresso
  được lưu trong chuỗi.
 12. Chúng ta không cần xác định
  chuỗi loại dữ liệu nữa,
 13. vì đã được khai báo
  là một chuỗi ngay trên đây.
 14. Trong hàng code tiếp theo nếu ghi
  drinkOfTheDay = Trà xanh,
 15. khi đó sẽ lưu Trà xanh
  vào trong biến số.
 16. Ở đây là một ví dụ khác có thể
  hiển thị giờ làm việc của cửa hàng
 17. trong ứng dụng.
 18. Chúng ta có thể tạo ra một biến chuỗi
  để lưu nội dung
 19. sẽ hiển thị trên màn hình.
 20. Giá trị đầu tiên là
  "Mở cửa hôm nay từ 8AM đến 5PM."
 21. Trong một ngày khác có thể cập nhật
  biến số chuỗi và ghi "Mở cửa hôm nay từ
 22. 8AM đến 2PM," vì chúng ta muốn
  nghỉ sớm để đi tắm biển.
 23. Hoặc ngày khác nữa có thể cập nhật
  giờ làm việc là "Hôm nay đóng cửa,"
 24. vì không làm việc trong ngày Chủ Nhật.
 25. Nếu ứng dụng có danh sách gồm
  tất cả thức uống người dùng muốn,
 26. chúng ta có thể tạo ra
  một biến chuỗi có tên drinksOrdered.
 27. Chúng ta có thể bắt đầu với một thức uống
  ví dụ như 1 mocha.
 28. Trong biến số chúng ta sẽ lưu
  nội dung 1 mocha.
 29. sau đó nếu người dùng
  muốn thức uống khác
 30. chúng ta có thể ghép
  thức uống mới vào drinksOrdered hiện có.
 31. Nó sẽ được lưu vào trong biến số
  drinksOrdered giống như vầy.
 32. Nếu tôi muốn một thức uống nữa
 33. Tôi có thể ghép nó vào
  chuỗi drinksOrdered hiện có.
 34. Biểu thức này bằng với một chuỗi dài
  có nội dung 1 mocha, 1 cappuccino,
 35. 1 macchiato.
 36. Tất cả đều được lưu
  vào trong biến giống như vầy.
 37. Ở đây có thể hơi buồn cười
  với một dấu phẩy
 38. và một khoảng trắng ở đầu chuỗi,
 39. nhưng danh sách sẽ trông đẹp hơn
  với các món phân tách bằng dấu phẩy.
 40. Lý do tôi không đặt dấu phẩy
  ở sau chữ cappuccino là vì
 41. Tôi không chắc chút nữa có cần thêm
  thức uống nào hay không.
 42. Nếu chỉ có hai thức uống,
  tôi sẽ ghi 1 mocha,
 43. 1 cappuccino là mọi thứ sẽ ổn hết.
 44. Nếu có thêm một món nữa theo sau,
  như macchiato,
 45. thì sẽ thêm dấu phẩy vào
  vì tôi biết sẽ có thêm thức uống.
 46. Hãy thử tính năng này
  trong Android Studio.
 47. Thêm một hàng code cập nhật
  giá trị mới cho biến số chuỗi,
 48. bạn có thể cập nhật thành giá trị hiện có
  cộng với một số thứ bổ sung.
 49. Khi bạn đã quen với cách
  cập nhật biến chuỗi
 50. trong Android Studio, hãy tiếp tục
 51. thực thi hiệu ứng sau cùng này
  trong ứng dụng cho bài hai.
 52. Khi bạn thay đổi số lượng và bấm nút
  Đặt hàng, nó sẽ ghi Tổng Cộng
 53. và giá tiền, sau đó ghi Cảm ơn!
 54. Về mặt kỹ thuật, không cần cập nhật
  biến số chuỗi để thiết lập
 55. tính năng này.
 56. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn
  bạn làm như vậy nếu có thể.
 57. Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ cần
  cập nhật biến chuỗi thường xuyên hơn,
 58. vì sẽ có thêm trường dữ liệu
  trong phiếu đặt hàng
 59. và chúng ta sẽ cần
  thiết lập nhật ký đặt hàng.
 60. Khi bạn đã làm xong,
  đánh dấu các ô này để tiếp tục.
 61. Đây là bài tập code cuối cùng
  của bài họ, chúc bạn may mắn.