Vietnamese subtitles

← Thiết kế trang chủ

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 3 created 09/29/2015 by Retired user.

 1. Trang chủ của một trang web
 2. hay giao diện của ứng dụng di động,
  sẽ tạo ấn tượng đầu tiên cho người dùng.
 3. Và bạn muốn đảm bảo rằng
  gây ấn tượng tốt.
 4. Đây là trang chủ của Udacity
  tháng 4/2015.
 5. Một dòng mục tiêu rõ ràng đầu trang,
  và nhiều khoảng trắng
 6. quanh tiêu đề, và dòng tag
  để kéo người dùng.
 7. Những trang chủ như thế này
  nên trả lời được những câu hỏi sau.
 8. Đây là gì?
 9. Thứ gì được cung cấp?
 10. Tôi có thể làm gì ở đây?
 11. Và bắt đầu bằng cách nào?
 12. Trong trường hợp của Udacity,
  cách để tôi bắt đầu nằm ngay dưới
 13. với một mô tả về
  chương trình Nanodegree.
 14. Bạn muốn tất cả những thông tin này
  xuất hiện, nhưng
 15. bạn nên cẩn thận, nếu không
  sẽ khiến người dùng bị quá tải.
 16. Bạn muốn người dùng hiểu rõ
  về thứ mà bạn cung cấp, và
 17. có thể kết nối
  với các trang khác
 18. để người dùng hiểu hơn
  về sản phẩm, dịch vụ của bạn.
 19. Nhiều công ty đặt những
  đường link ở cuối trang.
 20. Trở lại đầu trang chủ,
  nơi ta có thể thấy nó từ đây,
 21. tôi có thể đăng kí tài khoản,
  hay đăng nhập nếu đã có tài khoản.
 22. Để biết cụ thể về cách
  nanodegree hoạt động
 23. tôi có thể nhấn chuột
  vào một trong số này.
 24. Trang chủ khó ở chỗ
  chúng cần nhiều thứ.
 25. Nhưng bạn muốn cẩn thận
  với việc thêm nhiều thứ vào trang chủ
 26. nên đôi lúc bạn cần
  một trang đích, như này.
 27. Trang đích cho các sản phẩm chi tiết
  mà bạn muốn giới thiệu với người dùng.
 28. Chúng cho phép bạn tập trung
  vào một sản phẩm cụ thể.
 29. Cần lưu ý là,
  lời kêu gọi hành động rõ ràng.
 30. Tôi có thể cảm nhận được
  sản phẩm này là gì từ bản sao trên trang
 31. và từ hình ảnh nền.
 32. Kéo xuống, tôi thậm chí có thể biết
  nhiều chi tiết hơn về chương trình.
 33. Để biết về việc thiết kế
  trang chủ
 34. và trang đích, hãy xem qua những bài viết
  được link trong Instructor Notes.
 35. Ít nhất, bạn cần có một trang thông tin,
 36. và tốt nhất là,
  trang chủ của bạn nên dễ nhớ.
 37. Quan trọng phải nhớ là
  trang chủ của bạn không được để tĩnh.
 38. Nó nên được tiến hành liên tục.
 39. Đây là một phiên bản khác
  của trang chủ Udacity.
 40. Và hãy chú ý, có sự thay đổi nhỏ.
 41. Chúng ta có bản sao khác và
  những hình ảnh này được lồng vào nhau.
 42. Trang chủ có thể liên tục thay đổi
  theo hướng bạn có thể kiểm tra
 43. những tính năng nào đó để xem
  điều gì ảnh hưởng tới hành vi người dùng.
 44. Bạn cũng có thể đổi mục tiêu giá trị
  đối với người dùng.
 45. Và thậm chí trước cả trang chủ,
 46. đây là hình ảnh trang chủ của Udacity
  một thời trước đây.
 47. Như bạn thấy,
  không có nhiều thông tin
 48. hay rõ ràng trả lời những câu hỏi trên,
  đây là gì và tôi có thể làm gì ở đây?
 49. Và cuối ngày, bạn muốn tạo
  một ấn tượng đầu tuyệt vời.
 50. Việc làm người dùng vui vẻ
  phụ thuộc vào bạn
 51. để họ biết bạn là ai
  và bạn cung cấp thứ gì.
 52. Giờ tới lượt bạn tự mầy mò.
 53. Tôi muốn bạn tìm ba trang chủ
  của những công ty còn khá mới
 54. và phân tích chúng.
 55. Bạn muốn cảm nhận được
  loại thông tin và
 56. những nhân tố nào có trên
  trang chủ của họ.
 57. Với mỗi trang chủ bạn nên hỏi mình rằng:
 58. những nhân tố nào tạo nên trang chủ đó,
  những cách kêu gọi hành động chính là gì,
 59. trang chủ đó nói gì về công ty,
  người dùng và mục tiêu giá trị?
 60. Và đâu là mạch chuyển
 61. từ trang chủ tới những nơi khác
  trên trang web đó?
 62. Nói cách khác,
  bạn có thể làm gì từ trang chủ đó?
 63. Cuối cùng, có những điểm giống
  và khác nhau gì
 64. mà bạn thấy ở những trang chủ đó?
 65. Ghi lại câu trả lời cho những câu hỏi này
 66. và chia sẻ chúng để thảo luận.
 67. Khi bạn sẵn sàng,
  xem hộp này để tiếp tục.