Return to Video

Introduction and Course Map

 • 0:00 - 0:04
  Trong bài trước, bạn đã được nghe
  về các phương thức kiếm tiền khác nhau
 • 0:04 - 0:08
  mà bạn có thể thực hiện, nhưng chúng tôi
  đề cập đến chúng ở một mức độ tương đối cao.
 • 0:08 - 0:11
  Vì vậy trong bài này, chúng ta sẽ
  đi sâu vào chi tiết hơn về những thứ
 • 0:11 - 0:14
  bạn cần biết để kiếm tiền
  từ ứng dụng của mình.
 • 0:14 - 0:17
  Cuối cùng, bạn sẽ có thể lên
  một kế hoạch thực hiện
 • 0:17 - 0:19
  cho mô hình của mình, liên quan
  đến sản phẩm của bạn.
 • 0:19 - 0:21
  Chúng tôi khuyến khích bạn
  thử thật nhiều trong bài này.
 • 0:21 - 0:26
  Ý tôi là, không phải tất cả các phương thức
  đều có thể áp dụng với sản phẩm của bạn.
 • 0:26 - 0:29
  Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn nhiều
  thông tin hơn, về cái gì nên thử
 • 0:29 - 0:31
  khi bạn đã biết bạn muốn
  sử dụng phương thức nào.
Title:
Introduction and Course Map
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:32

Vietnamese subtitles

Revisions