Slovenian subtitles

← Fusion: Let's create a Sun on Earth | Luka Snoj | TEDxLjubljana

Get Embed Code
2 Languages

Download

Showing Revision 23 created 04/13/2020 by Nika Kotnik.

 1. Ste vedeli, da praktično vso energijo,
  ki jo uporabljamo, pridobimo iz Sonca.
 2. Ljudje potrebujemo energijo za gibanje,
  za razmnoževanje,

 3. včasih tudi razmišljanje.
 4. In energijo pridobivamo iz hrane.
 5. Hrane, ki je večinoma zrasla
  s fotosintezo iz Sonca.
 6. Hidroenergija, ki jo izkoriščamo, je voda,
  ki ima energijo, prihaja iz naših hribov
 7. in na poti do morja jo zajezimo
  in izkoriščamo to energijo.
 8. To je energija Sonca.
 9. V hribe pride voda zaradi izhlapevanja
  naših rek, jezer in morij.
 10. To vse pod vplivom Sonca.
 11. Veter, vetrnice se vrtijo zaradi vetra.
 12. In veter piha zaradi različne osončenosti
  zemeljskega površja,
 13. ki povzroči razlike v tlaku.
 14. Se pravi tudi vetrna energija
  je posledica Sonca.
 15. Sončne elektrarne pretvarjajo
  sončne žarke v elektriko.
 16. Dandanes, večino energije, okoli 80 %,
  dobimo iz tako imenovanih fosilnih goriv.
 17. To so nafta, premog in zemeljski plin.
 18. Tem fosilnim gorivom bi lahko rekli
  tudi neke vrste biobaterije.
 19. Namreč tam je shranjena energija,
  ki jo je Sonce tekom stotin milijonov let
 20. pošiljalo na Zemljo, ta energija se je
  shranila v živečih organizmih
 21. in tekom stotin milijonov let in pod
  visokimi tektonskimi pritiski,
 22. so se ti organizmi pretvorili
  v fosilna goriva.
 23. In mi človeštvo, bomo v 500 letih
  porabili vse kar je narava proizvajala
 24. stotine milijonov let.
 25. Ali nismo dobri, ali si zaslužimo aplavz?
 26. Ne, grajo si zaslužimo.
 27. S tem, ko bomo pokurili vsa fosilna
  goriva, bomo onesnažili ozračje
 28. segreli Zemljo in nič pustili
  našim zanamcem.
 29. Fosilna goriva so relativno primitiven
  in enostaven način izkoriščanja energije.
 30. Ali smo lahko pametnejši?
 31. En način je jedrska energija,
  kjer s cepitvijo jeder urana pridobivamo
 32. miljonkrat več energije na enoto mase,
  kot s kurjenjem premoga.
 33. Ali pa silicijevi paneli, kjer sončni
  žarki, ko pridejo na ta silicijev panel
 34. direktno pretvarjajo svetlobo v elektriko.
 35. Kaj pa, če bi Sonce ustvarili na Zemlji?
 36. Da bi naredili to, moramo vedeti
  kaj se dogaja na Soncu.
 37. Sonce in ostale zvezde pridobivajo
  energijo iz procesa,
 38. ki mu pravimo zlivanje.
 39. Na Soncu se jedra vodika
  zlivajo v jedra helija.
 40. Temu procesu pravimo zlivanje ali fuzija.
 41. Atomska jedra so pozitivno nabita
  in zato, ker so pozitivno nabita
 42. se med seboj odbijajo.
 43. To je podobno, kot če bi hoteli žogo
  spraviti na vrh hriba.
 44. In ker se med seboj odbijajo,
  jih je težko spraviti skupaj.
 45. Ampak, če ta jedra pospešimo, podobno kot
  če želimo žogo spraviti na vrh hriba,
 46. jo močno brcnemo in žoga odleti
  na vrh hriba.
 47. In v svetu mikroskopskih delcev,
  kot so atomska jedra,
 48. je merilo za hitrost
  teh delcev temperatura.
 49. In na Soncu pri temperaturi
  10 milijonov stopinj celzija
 50. imajo ta jedra tako visoko energijo,
  da premagajo odbojno silo,
 51. pridejo dovolj blizu skupaj,
  začne delovati močna jedrska sila,
 52. jedra se zlijejo in sprosti se energija.
 53. Sonce, ta vroč plin vodika zadržuje
  s svojo velikostjo in svojo težnostjo.
 54. Na Zemlji pa nimamo toliko prostora,
  zato uporabljamo drugo reakcijo.
 55. Izkaže se, da na Zemlji najlažje,
  a še vedno zelo težko
 56. dosežemo reakcijo fuzije oziroma zlivanje
  jeder med dvema izotopoma vodika.
 57. To sta devterij in tritij.
 58. Devterij oziroma težki vodik
  ima en nevtron več kot navaden vodik
 59. in tritij oziroma super težki vodik moramo
  segreti na 150 milijonov stopinj celzija.
 60. Takrat sta tako hitra, da premagata
  odbojno silo, prideta skupaj, se zlijeta
 61. in nastane novo jedro helij ter nevtron.
 62. Devterij se v naravi nahaja v vodi,
  v sladki in morski vodi ga je ogromno.
 63. Potem je tu še tritij. Tritij je
  radioaktiven, zato ga v naravi ni.
 64. Lahko ga pa na relativno enostaven način
  pridobivamo iz litija.
 65. Litij je lahka kovina, ki se nahaja
  v zemeljski skorji
 66. in precej ga je tudi v morski vodi.
 67. Najbolj ga poznamo iz litijevih baterij
  naših telefonov, računalnikov,
 68. tudi avtomobilov.
 69. In ko litij obstreljujemo z nevtronom,
  ki nastane pri tej reakciji,
 70. dobivamo tritij, gorivo.
 71. Prednost te fuzijske reakcije je, da se
  pri tem ne sproščajo škodljivi plini,
 72. ni nobenih toplogrednih plinov.
 73. Helij je žlahten plin, popolnoma inerten,
  celo uporabljamo ga lahko za hlajenje
 74. magnetov pri jedrski magnetni resonanci.
 75. Radioaktivnih odpadkov bo zelo malo.
 76. Nekaj radioaktivnosti bo,
  ti odpadki bodo zelo kratkoživi.
 77. Ta nevtron nastane pri reakciji,
  ko z nevtronom obsevamo kakšno snov,
 78. ta postane radioaktivna.
 79. Ampak s pravilno izbiro materijalov
  bomo poskrbeli,
 80. da bo ta radioaktivnost po stotih letih
  padla na naravno raven.
 81. In teh odpadkov bo malo.
 82. Še ena pomembna lastnost je,
  da je ta reakcija izjemno varna.
 83. Niti teoretično ne more uiti iz nadzora.
 84. Ker je to reakcijo tako težko doseči,
  če gre karkoli narobe,
 85. se reakcija sama ustavi
  in ni niti teoretične možnosti,
 86. da bi prišlo do verižne reakcije.
 87. Ena od prednosti fuzije
  je tudi majhna poraba goriva.
 88. Za primer vzemimo našo termoelektrarno
  Šoštanj s 700 megavati električne moči,
 89. ki na leto porabi
  za 20.000 vagonov premoga.
 90. To je vlak, ki bi segal
  od Ljubljane do Londona.
 91. Enako močna jedrska elektrarna,
  približno naša jedrska elektrarna Krško,
 92. v enem letu porabi za en tovornjak urana.
 93. Enako močna fuzijska elektrarna
 94. bo v enem letu porabila
  en kombi devterija in tritija.
 95. Do tukaj se sliši vse lepo in prav,
  ampak kako to doseči.
 96. Namreč, doseči moramo 150 milijonov
  stopinj celzija in ta vroč plin
 97. devterija in tritija moramo zadržati.
 98. Trenutno nimamo materijala,
  ki bi zdržal
 99. tako visoke temperature,
  zate se poslužujemo trika.
 100. Ta vroč plin lahko zadržujemo
  z magnetnimi polji.
 101. In izkaže se, da to najlažje naredimo,
  če to magnetno polje oblikujemo
 102. v obliki obroča oziroma torusa.
 103. Na sliki vidimo notranjost
  takega torusa oziroma obroča.
 104. Takemu reaktorju pravimo
  tokamak. Na sliki je tokamak JET,
 105. Joint European Torus, ki se nahaja
  v Oxfordu v Veliki Britaniji.
 106. V notranjosti je človek za primerjavo
  velikosti, med obratovanjem ga ni.
 107. Notri je vakuum.
 108. 150 milijonov je res malo preveč,
  žejen bi postal.
 109. Okrog te posode obročaste oblike
  so magneti, ki notri ustvarjajo polje,
 110. ki je 100.000-krat močnejše
  od Zemeljskega magnetnega polja
 111. in na ta način zadrži ta vroč plin
  na sredini in preprečijo,
 112. da bi prišel v stik s steno.
 113. 150 milijonov stopinj celzija si je
  težko predstavljati,
 114. še težje pa si je predstavljati,
  kako doseči tako visoko temperaturo.
 115. Uporabljamo štiri
  različne načine segrevanja.
 116. Prvi način je uporovno segrevanje.
  Tega vsi poznamo,
 117. ker ga uporabljamo v naših likalnikih,
  električnih pečicah,
 118. električnih steklokeramičnih ploščah.
 119. Ko po žici teče električni tok
  se žica segreje zaradi upornosti.
 120. Podobno je ko po tokamaku spustimo tok;
  se vroč plin notri segreje.
 121. Ta tok je večji, kot v vaših pečicah,
  10 milijonov amperov,
 122. to je milijonkrat večji kot v vaši pečici.
 123. To je prvi način segrevanja.
 124. Drugi način segrevanja je z mikrovalovi.
 125. Podobno kot doma v mikrovalovni pečici
  segrevate hrano, ki vsebuje vodo,
 126. lahko tukaj s posebnimi mikrovalovnimi
  antenami segrevamo ta vroč plin.
 127. Le da so te mikrovalovne antene
  milijonkrat močnejše
 128. od tistih v vaši domači pečici.
 129. In tretji način segrevanja
  je segrevanje z vbrizgavanjem delcev.
 130. Na začetku sem omenil, da je temperatura
  merilo za hitrost molekul.
 131. In če zunaj tega tokamaka
  postavimo pospeševalnik,
 132. kjer te delce pospešimo na visoko hitrost
 133. in potem devterij in tritij brizgamo
  noter v tokamak,
 134. bosta ta dva, devterij in tritij,
  z visoko hitrostjo priletela noter
 135. in svojo energijo oddala drugim delcem.
 136. Kot pri biljardu, začnete s kroglami,
  ki so na sredini razporejene v trikotnik.
 137. Beli krogli daste visoko energijo,
  da jo pospešite, ostale mirujejo.
 138. Ko bela krogla trči v ostale jim preda
  svojo energijo in dvigne temperaturo.
 139. To je enak način.
 140. In četrti način segrevanja je stiskanje.
 141. Če plazmo (vroč plin) s posebnimi magneti
  stisnemo, se segreje.
 142. Podobno kot doma, če polnite gumo,
  se zračna tlačilka,
 143. s katero polnite zračnico
  na kolesu, segreje.
 144. Poskusite enkrat.
 145. Zakaj tega še nimamo.
 146. Znanstveniki in raziskovalci na področju
  fuzije se dostikrat šalimo,
 147. da je razvoj fuzije konstanten.
 148. Namreč že 50 let govorimo,
  da čez 50 let pa res bo.
 149. Ampak zakaj jaz vrjamem, da nam bo uspelo?
  Ker nam je že uspelo.
 150. Namreč leta 1997 smo na tokamaku
  JET dosegli tole.
 151. Na delu slike vidite tokamak
  med obratovanjem.
 152. Dosegli smo zlivanje devterija in tritija
  in proizvedli moč 16 megavatov.
 153. 16 megavatov ustreza moči
  tipične hidroelektrarne na reki Savi.
 154. Žal smo za segrevanje plazme
  porabili malo več: 28 megavatov.
 155. Tako pač je.
 156. (Smeh)
  (Aplavz)
 157. Kje je problem?
  JET je relativno majhna zadeva,
 158. na sliki boste videli, da je kar velik,
  ampak majhen.
 159. Za fuzijski reaktor je majhen.
 160. Majhne stvari se hitreje ohlajajo.
 161. Predstavljajte si nedeljsko kosilo.
 162. Greste k mami, mama da jušnik
  vroče goveje juhe na mizo.
 163. Ta jušnik je relativno velik
  v primerjavi s krožnikom
 164. in tam bo juha ostala vroča še uro in pol.
 165. Ko date to juho iz jušnika na krožnik
 166. se bo tam ohladila v 15 minutah,
  če je ne boste prej pojedli.
 167. Če date iz krožnika na žlico, malo
  popihate, se bo takoj ohladila.
 168. Skratka male stvari se hitreje ohlajajo.
 169. Vidite JET, relativno velik v primerjavi
  s človekom, ampak gradimo že ITER.
 170. ITER je večji tokamak, ki ga gradimo v kraju
  Cadarache na jugu Francije v Provansi.
 171. Izjemno lep kraj.
 172. To da je gradnja ITER
  pomemben projekt, priča tudi to,
 173. da pri njem sodeluje
  več kot polovica človeštva.
 174. Pri gradnji ITERja so moč združile
  Evropska unija, Rusija, Indija, Kitajska,
 175. Južna Koreja, Japonska in ZDA.
 176. To so države za katere bi rekli, če berete
  časopise, da se med seboj samo kregajo.
 177. Ampak pri tem projektu
  so združile moč in ga gradijo.
 178. ITER bo večji, proizvedel
  bo 500 megavatov moči,
 179. to je četrtina toplotne moči
  jedrske elektrarne Krško.
 180. In proizvedel bo desetkrat več energije,
 181. kot jo bomo porabili
  za segrevanje tega vročega plina.
 182. ITER bo predstavljal pomemben korak,
  pomemben testni reaktor,
 183. kjer bomo testirali tehnologije
  za novo elektrarno.
 184. Eden od izzivov s katerim se soočamo
  v ITERju je, da bomo v tej napravi imeli
 185. na eni strani, tam kjer vidite roza,
  to je ta vroč plin,
 186. tam bo 150 milijonov stopinj celzija.
 187. In dva metra stran bodo magneti,
  ki bodo hlajeni na - 270 stopinj celzija.
 188. Dva metra stran boste imeli najvišje
  temperature in najnižje temperature
 189. na Zemlji.
 190. Ampak to nam bo uspelo.
 191. Zakaj jaz verjamem v fuzijo?
 192. Leta 2004, ko sem diplomiral,
  sem poslušal predavanje o fuziji.
 193. Bil sem čisto navdušen in sem si rekel,
  to je to kar potrebujemo, to grem študirat.
 194. Potem sem delal doktorat
  in ko sem videl koliko problemov je,
 195. koliko izzivov, sem rekel,
  to nam ne bo nikoli uspelo.
 196. Tu ni možnosti da uspe.
 197. Po doktoratu sem šel na podoktorsko
  usposabljanje na JET,
 198. Oxfordshire, Velika Britanija.
 199. Ko sem videl JET, ko sem videl
  koliko problemov smo že rešili,
 200. ko sem videl da JET deluje in ko sedaj
  vidim, da delamo ITER 30 let kasneje,
 201. vse gre po planu, danes imamo boljše
  materijale, boljše računalniške modele,
 202. boljše sisteme vodenja, boljše detektorje,
  ni drugega kot da nam bo uspelo.
 203. ITER bo predvidoma začel obratovati leta
  2025 in bo predstavljal osnovo za gradnjo
 204. fuzijskih elektrarn, ki jih načrtujemo
  med letoma 2040 in 2050.
 205. Ko bomo enkrat naredili fuzijske
  elektrarne, to ne bo več tehnološki,
 206. ampak tudi družbeni preboj, namreč vojne
  za energetske vire ne bodo več potrebne,
 207. saj bo gorivo voda, ki je dostopna
  praktično povsod.
 208. Seveda to ne pomeni, da ne bo več vojn,
  bo pa en razlog manj.
 209. Jaz verjamem, da bo fuzija skupaj
  s klasično jedrsko energijo,
 210. skupaj s sončno energijo
  in ostalimi obnovljivimi viri
 211. predstavljala varen, trajnosten
  in brezogljičen vir energije v prihodnosti.
 212. Antične pripovedke pravijo da je Prometej
  dal človeštvu prvo pravo tehnologijo,
 213. to je ogenj, ki ga je ukradel bogovom.
 214. In jaz verjamem, da bomo
  mi njegovi dostojni nasledniki
 215. in bomo človeštvu prinesli
  Sonce na Zemljo.
 216. Hvala.