YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Science Today: American Alligators | California Academy of Sciences

Get Embed Code
12 Languages

Showing Revision 1 created 12/03/2015 by Lam Nguyen.

 1. ( Nhạc giới thiệu)

 2. Tôi nghĩ rằng chúng gây nên nỗi sợ hãi cho
  người
 3. và người ta không muốn chúng gần bên.
 4. Nhiều người xem chúng như là loài ngu si,
  máy ăn thịt,
 5. Có thể đúng, ở một khía cạnh nào đó
 6. nhưng chúng thực ra là những người mẹ
  chú đáo.
 7. Cod là một con cá sấu bạch tạng.
 8. Nó khoảng 20 năm tuổi.
 9. Cá sấu Mỹ được tìm thấy hầu hết
 10. ở miền đông nam nước Mỹ.
 11. Ở môi trường hoang dã, chúng ăn mọi thứ
  chúng bắt được.
 12. Chúng ăn những động vật có vú nhỏ,chim
 13. Chúng ăn cá, loài bò sát, bất cứ thứ gì.
 14. Đôi lúc, nó còn ăn cả con con của mình,
 15. vậy nên cá sấu có máu ăn thịt đồng loại.
 16. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất về cá sấu
 17. là sự ảnh hưởng của chúng tới tất cả loài
  quanh môi trường chúng sống.
 18. Suốt mùa khô,
 19. Những cái hố của chúng đầy nước,
 20. và tất cả các loài vật xung quanh tới đó
  uống nước và làm tổ.
 21. Chúng sẽ bị nguy hiểm.
 22. Thực ra chúng là một trong những loài đầu
  tiên trong danh sách nguy hiểm
 23. vì nạn săn bắn và sự xâm lấn của con
  người.
 24. Có một giai đoạn,số lương chúng rất thấp,
  nhưng mọi người đã chung tay:
 25. chính quyền địa phương thông tấn, và
  cả nhiều cá nhân thực sự đấu tranh để
 26. cứu loài vật này.
 27. Người ta nhận ra nhanh chóng rằng
 28. chúng ta có thể mất chúng vĩnh viễn
 29. cho nên đã thực sự chung tay cứu chúng.
 30. ( Nhạc kết thúc)