Return to Video

Ema Votson (Emma Watson) "On za nju" govor u Ujedinjenim Nacijama / UN žene 2014

 • 0:04 - 0:06
  Vaše ekselencije,
 • 0:06 - 0:08
  Generalni sekretaru UN-a,
 • 0:09 - 0:11
  Predsedniče generalne skupštine,
 • 0:12 - 0:14
  Izvršni direktore UN organizacije
  za prava žena
 • 0:15 - 0:17
  i uvaženi gosti.
 • 0:19 - 0:23
  Danas započinjemo kampanju
  pod nazivom "On za nju" (He for She).
 • 0:25 - 0:27
  Obraćam vam se
  jer nam je potrabna vaša pomoć.
 • 0:29 - 0:32
  Želimo da zaustavimo rodnu nejednakost,
 • 0:33 - 0:37
  a da bismo uspeli u tome,
  moramo svi da se uključimo.
 • 0:38 - 0:41
  Ovo je UN- ova prva kampanja ovog tipa.
 • 0:42 - 0:46
  Želimo da podstknemo
  što više muškaraca i dečaka
 • 0:46 - 0:48
  da budu zagovornici promene.
 • 0:49 - 0:51
  I ne želimo samo da govorimo o tome.
 • 0:51 - 0:54
  Želimo da se potrudimo
  da to bude opipljivo.
 • 0:56 - 1:00
  Pre šest meseci, imenovana sam
  za Ambasadora dobre volje pri UN-u.
 • 1:01 - 1:06
  I što sam više govorila o feminizmu,
  sve mi je bilo jasnije
 • 1:06 - 1:10
  da je borba za prava žena
  isuviše često postala
 • 1:10 - 1:13
  sinonim za mržnju prema muškarcima.
 • 1:15 - 1:18
  Ako nešto zasigurno znam,
 • 1:20 - 1:22
  to je da ovo mora da prestane.
 • 1:24 - 1:28
  Samo da znate, feminizam je po definiciji
 • 1:29 - 1:33
  verovanje da muškarci i žene
  trebaju da imaju jednaka prava
 • 1:33 - 1:35
  i mogućnosti.
 • 1:35 - 1:40
  To je teorija političke, ekonomske
 • 1:40 - 1:42
  i društvene jednakosti polova.
 • 1:45 - 1:48
  Još davno sam počela
  da preispitujem rodne predrasude.
 • 1:49 - 1:54
  Sa svojih osam godina,
  bila sam zbunjena prozivkom "šefica",
 • 1:54 - 1:59
  zato što sam želela da režiram predstave
  koje smo priređivali za naše roditelje.
 • 2:00 - 2:01
  Dečake nisu tako nazivali.
 • 2:02 - 2:07
  Sa 14, pojedini ogranci medija
  su me pretvarali u seksualni objekat.
 • 2:08 - 2:13
  Sa 15, moje prijateljice su počele
  da napuštaju voljene sportske timove
 • 2:14 - 2:16
  jer nisu želele da izgledaju mišićavo.
 • 2:17 - 2:23
  Sa 18, moji prijatelji muškarci nisu bili
  u stanju da izraze svoja osećanja...
 • 2:24 - 2:27
  Odlučila sam da postanem feministkinja.
 • 2:28 - 2:30
  I to mi ne izgleda komplikovano.
 • 2:31 - 2:36
  Ali moja skorašnja istraživanja
  su mi pokazali da je feminizam postao
 • 2:36 - 2:38
  nepopularna reč.
 • 2:40 - 2:46
  Žene izbegavaju da budu
  identifikovane kao feministkinje.
 • 2:48 - 2:52
  Očito da sam ja u rangu onih žena
 • 2:52 - 2:58
  čije se izražavanje vidi
  kao suviše snažno, suviše agresivno,
 • 2:59 - 3:06
  usamljeno i usmereno protiv muškaraca.
  Čak i neprivlačno.
 • 3:08 - 3:13
  Zašto je ova reč postala tako neprijatna?
 • 3:15 - 3:17
  Dolazim iz Britanije,
 • 3:18 - 3:22
  i mislim da je moje pravo da budem plaćena
  koliko i moje kolege muškarci.
 • 3:24 - 3:29
  Mislim da je pravilno da ja budem u stanju
  da donosim odluke vezane za moje telo.
 • 3:30 - 3:38
  Mislim -
  (gromoglasan aplauz)
 • 3:41 - 3:44
  Mislim da je pravilno
  da žene budu uključene,
 • 3:44 - 3:49
  kada sam ja u pitanju, u političke i
  one odluke koje će da utiču na moj život.
 • 3:50 - 3:57
  Mislim da je pravilno da mi se u društvu
  poklanja isto poštovanje kao muškarcima.
 • 3:59 - 4:05
  Ali nažalost, mogu da kažem
  da ne postoji nijedna država
 • 4:05 - 4:10
  u svetu u kojoj sve žene
  mogu da se oslone na ova prava.
 • 4:11 - 4:16
  Nijedna država u svetu
  još uvek ne može da kaže
 • 4:16 - 4:18
  da je postigla rodnu ravnopravnost.
 • 4:19 - 4:23
  Ova prava... ja smatram ljudskim pravima,
 • 4:24 - 4:26
  ali ja sam jedna od srećnih.
 • 4:27 - 4:33
  Moj život je puka privilegija,
  zato što me roditelji nisu voleli manje
 • 4:33 - 4:35
  - jer sam rođena kao kćerka.
  - (zviždanje)
 • 4:36 - 4:40
  U mojoj školi me nisu ograničavali
  jer sam devojka.
 • 4:41 - 4:45
  Moji mentori nisu pretpostavljali
  da ću postići manje
 • 4:46 - 4:48
  jer bih mogla da imam decu jednog dana.
 • 4:50 - 4:54
  Uticaji ovih
  Ambasadora rodne ravnopravnosti
 • 4:54 - 4:56
  stvorili su mene ovakvu kakva sam...
 • 4:57 - 5:01
  oni to možda ne znaju,
  ali oni su nenamerni feministi
 • 5:01 - 5:03
  koji danas menjaju svet.
 • 5:04 - 5:06
  Potrebno nam je više takvih.
 • 5:07 - 5:13
  A ako i dalje mrzite reč, reč nije važna.
 • 5:14 - 5:18
  Već zamisao i ambicija iza nje.
 • 5:19 - 5:23
  Jer nisu sve žene
  dobile ista prava kao ja.
 • 5:24 - 5:29
  Zapravo, statistički,
  samo nekolicina jeste.
 • 5:31 - 5:36
  Hilari Klinton je 1997,
  održala čuveni govor u Pekingu
 • 5:36 - 5:38
  o pravima žena.
 • 5:38 - 5:44
  Nažalost, većina stvari koje je želela
  da promeni i dalje su tu.
 • 5:45 - 5:50
  Ali ono što sam zapazila je
  da je manje od 30%
 • 5:51 - 5:54
  publike muškarci.
 • 5:56 - 6:01
  Kako da utičemo na promene u svetu
  kad je samo polovina sveta pozvana,
 • 6:01 - 6:05
  ili se oseća poželjnim
  učesnikom u razgovoru?
 • 6:07 - 6:08
  Muškarci...
 • 6:10 - 6:15
  iskoristila bih ovu priliku
  da vam uručim zvaničnu pozivnicu.
 • 6:16 - 6:26
  (Aplauz)
 • 6:28 - 6:32
  Rodna ravnopravnost je i vaš problem.
 • 6:33 - 6:37
  Jer i danas gledam kako se uloga mog oca
 • 6:37 - 6:42
  kao roditelja,
  ceni manje u društvu, uprkos
 • 6:42 - 6:46
  tome što mi je bio potreban
  koliko i moja majka.
 • 6:46 - 6:50
  Gledala sam mladiće
  kako pate od mentalnih bolesti,
 • 6:50 - 6:54
  nesposobne da zatraže pomoć
  iz straha da bi zbog toga bili
 • 6:54 - 6:58
  manje muškarci - ili manje muškarac.
 • 6:59 - 7:05
  Zapravo, u Ujedinjenom Kraljevstvu
  samoubistvo je najčešći ubica muškaraca,
 • 7:05 - 7:12
  između 20-49, ostavljajući za sobom
  saobraćajne nesreće, srčana obolenja.
 • 7:14 - 7:19
  Gledala sam muškarce ranjive
  i nesigurne od naopakog shvatanja
 • 7:19 - 7:23
  šta čini uspešnog muškarca.
 • 7:24 - 7:28
  Ni muškarci nemaju blagodeti
  rodne ravnopravnosti.
 • 7:30 - 7:34
  Ne govorimo često o muškarcima
  kao zatvorenicima rodnih stereotipa,
 • 7:34 - 7:37
  ali ja vidim da oni to jesu
 • 7:38 - 7:42
  i da će se onda, kada budu slobodni,
  stvari promeniti i za žene,
 • 7:42 - 7:44
  kao prirodna posledica toga.
 • 7:46 - 7:50
  Da muškarci ne moraju da budu agresivni
  kako bi bili prihvaćeni,
 • 7:50 - 7:53
  ni žene ne bi bile prinuđene
  da budu pokorne.
 • 7:54 - 7:59
  Da muškarci ne moraju da vladaju,
  ni žene ne bi morale da budu savladane.
 • 8:00 - 8:04
  I žene i muškarci bi trebalo
  da imaju slobodu da budu osetljivi.
 • 8:04 - 8:08
  I muškarci i žene bi trebalo
  da imaju slobodu da budu jaki.
 • 8:09 - 8:12
  Vreme je da svi vidimo pol kao spektar,
 • 8:13 - 8:17
  a ne kao dva suprotstavljena ideala.
 • 8:18 - 8:25
  (Aplauz)
 • 8:25 - 8:28
  Ako prestanemo da određujemo
  jedni druge prema onome što nismo
 • 8:29 - 8:34
  i počnemo da određujemo sebe prema tome
  ko smo, svi ćemo biti slobodniji.
 • 8:35 - 8:38
  I upravo o tome se radi u "On za nju".
 • 8:39 - 8:41
  Radi se o slobodi.
 • 8:43 - 8:46
  Želim da muškarci uzmu ovu odgovornost
  kako bi njihove kćerke,
 • 8:46 - 8:50
  sestre i majke bile oslobođene predrasuda.
 • 8:50 - 8:55
  Ali takođe, i da njihovi sinovi
  imaju pravo da budu ranjivi i humani,
 • 8:56 - 8:59
  da povrate te delove sebe
  koje su napustili
 • 8:59 - 9:05
  i da samim tim budu vernija
  i potpunija verzija sebe samih.
 • 9:06 - 9:10
  Možda mislite:
  "Ko je ova mala iz Harija Potera?"
 • 9:10 - 9:12
  - (Smeh)
  - "I šta to ona radi
 • 9:12 - 9:16
  kad priča ovako ispred UN-a?"
  - I to je zaista dobro pitanje.
 • 9:16 - 9:18
  I sama sam se pitala baš to.
 • 9:19 - 9:24
  Sve što znam je
  da marim za ovaj problem i da želim
 • 9:24 - 9:25
  da ga popravim.
 • 9:26 - 9:30
  Videvši to što sam videla
  i kako mi je data prilika,
 • 9:31 - 9:35
  osetila sam da je moja odgovornost
  da kažem nešto.
 • 9:37 - 9:39
  Državnik Edmund Burke je rekao:
 • 9:39 - 9:43
  "Sve što je potrebno
  da sile zla trijumfuju
 • 9:44 - 9:47
  je da dobri muškarci i žene
  ne urade ništa."
 • 9:50 - 9:55
  Dok sam imala tremu zbog ovog govora
  i u svojim trenucima sumnje,
 • 9:56 - 9:59
  govorila sam sebi odlučno:
 • 10:00 - 10:02
  "Ako neću ja, ko će?
 • 10:03 - 10:06
  Ako ne sad, kada?"
 • 10:07 - 10:12
  Ako imate slične sumnje
  kada vam se ukažu prilike,
 • 10:13 - 10:15
  nadam se da će ove reči da budu korisne
 • 10:17 - 10:18
  jer...
 • 10:20 - 10:27
  izvesno je da ako ne uradimo ništa
  trebaće 75 godina,
 • 10:27 - 10:32
  ja ću tada imati skoro 100,
  da žene mogu da očekuju
 • 10:32 - 10:34
  da budu plaćene kao i muškarci.
 • 10:35 - 10:37
  Za isti posao.
 • 10:38 - 10:44
  U narednih 16 godina,15,5 miliona devojaka
  će biti udato u dečjem uzrastu.
 • 10:45 - 10:53
  I, trenutnim tempom, tek će 2086. godine
  sve afričke devojke
 • 10:53 - 10:55
  moći da imaju srednjoškolsko obrazovanje.
 • 10:58 - 11:03
  Ako verujete u jednakost,
  možda ste jedan od onih
 • 11:03 - 11:06
  nenamernih feminista
  o kojima sam malopre pričala.
 • 11:07 - 11:09
  Ako jeste, aplaudiram vam.
 • 11:11 - 11:17
  Borimo se za reč ujedinjenja,
  ai dobra vest je da imamo
 • 11:17 - 11:19
  pokret ujedinjenja.
 • 11:20 - 11:22
  Zove se "On za nju".
 • 11:24 - 11:31
  Pozivam vas da iskoračite,
  budete prepoznati i da se zapitate:
 • 11:33 - 11:39
  "Ako neću ja, ko će?
  Ako ne sad, kada?"
 • 11:40 - 11:46
  - Mnogo, mnogo vam hvala.
  - (Aplauz)
 • Not Synced
Title:
Ema Votson (Emma Watson) "On za nju" govor u Ujedinjenim Nacijama / UN žene 2014
Description:

Ambasador dobre volje UN žena, Ema Votson, iznosi svoja dirljiva zapažanja prilikom specijalnog događaja On za nju u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku, 20. septembra 2014. Učestvujte, posetite: HeForShe.org

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Serbian subtitles

Incomplete

Revisions