Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  Vaše excelencie,
 • 0:06 - 0:08
  generálny tajomník OSN,
 • 0:09 - 0:11
  prezident valného zhromaždenia,
 • 0:12 - 0:14
  výkonný riaditeľ žien OSN,
 • 0:15 - 0:17
  a vážení hostia.
 • 0:19 - 0:23
  Dnes, spúšťame kampaň
  s názvom On Pre Ňu.
 • 0:25 - 0:27
  Obraciam sa na Vás,
  pretože potrebujeme Vašu pomoc.
 • 0:29 - 0:32
  Chceme ukončiť pohlavnú rodovú
  diskrimináciu,
 • 0:33 - 0:37
  a aby sa to mohlo stať,
  potrebujeme, aby sa zapojil každý.
 • 0:38 - 0:41
  Toto je prvá kampaň
  svojho druhu v OSN.
 • 0:42 - 0:46
  Chceme povzbudiť čo najviac
  chlapcov a mužov
 • 0:46 - 0:48
  aby sa stali zástancami zmeny.
 • 0:49 - 0:51
  A nechceme o tom len hovoriť.
 • 0:51 - 0:54
  Chceme sa uistiť,
  že výsledok bude viditeľný.
 • 0:56 - 1:00
  Bola som predvolaná ako vyslankyňa dobrej
  vôle pre ženy OSN pred 6 mesiacmi.
 • 1:01 - 1:06
  A čím viac som o feminizme hovorila,
  tým viac som si uvedomila,
 • 1:06 - 1:10
  že boj za ženské práva
  sa často stáva
 • 1:10 - 1:13
  synonymom pre nenávidenie mužov.
 • 1:15 - 1:18
  Jednu vec, ktorú viem určite
 • 1:20 - 1:22
  je, že toto musí skončiť.
 • 1:24 - 1:28
  Pre upresnenie,
  Podľa definície je feminizmus
 • 1:29 - 1:33
  viera, že muži a ženy
  by mali mať rovnaké práva
 • 1:33 - 1:35
  a príležitosti.
 • 1:35 - 1:40
  Je to teóriou
  politickej, ekonomickej
 • 1:40 - 1:42
  a spoločenskej rovnosti pohlaví.
 • 1:45 - 1:48
  Už dávno som začala spochybňovať
  domnienky založené na pohlaví.
 • 1:49 - 1:54
  Keď som mala osem, bola som zmätená,
  keď mi hovorili, že som panovačná
 • 1:54 - 1:59
  preto, že som chcela režírovať divadelné
  hry, ktoré by sme predviedli rodičom.
 • 2:00 - 2:01
  Ale chlapcov tak nenazývali.
 • 2:02 - 2:07
  Keď v 14tich som začala byť sexualizovaná
  istými prvkami médií.
 • 2:08 - 2:13
  Keď v 15tich moje kamarátky prestali
  hrať za svoje obľúbené športové tímy,
 • 2:14 - 2:16
  pretože nechceli vyzerať mužne.
 • 2:17 - 2:23
  Ked v 18tich moji mužský kamaráti
  neboli schopní vyjadriť svoje pocity
 • 2:24 - 2:27
  som sa rozhodla, že som feministka.
 • 2:28 - 2:30
  A nepripadalo mi to zložité.
 • 2:31 - 2:36
  Ale môj nedávny prieskum mi ukázal,
  že feminizmus sa stal
 • 2:36 - 2:38
  neobľúbeným slovom.
 • 2:40 - 2:46
  Ženy si radšej vyberajú možnosť
  nebyť označované ako feministky.
 • 2:48 - 2:52
  Evidentne, ja som medzi radami žien,
 • 2:52 - 2:58
  ktorých prejavy sú považované
  za príliš silné a agresívne,
 • 2:59 - 3:06
  izolujúce a stavané proti mužom.
  Dokonca aj nepríťažlivé.
 • 3:08 - 3:13
  Prečo sa to slovo stalo
  takým nepríjemným?
 • 3:15 - 3:17
  Som z Británie
 • 3:18 - 3:22
  a myslím si, že je správne, že som platená
  rovnako ako muži.
 • 3:24 - 3:29
  Myslím si, že je správne aby som sama
  robila rozhodnutia o mojom tele.
 • 3:30 - 3:38
  Myslím si..
  (búrlivý potlesk)
 • 3:41 - 3:44
  Myslím si, že je správne,
  že ženy sa aktívne zúčastňujú
 • 3:44 - 3:49
  a podporujú ma v rozhodnutiach,
  ktoré ovplyvňujú môj život.
 • 3:50 - 3:57
  Myslím si, že je správne, že v spoločnosti
  ma rešpektujú tak ako mužov.
 • 3:59 - 4:05
  Ale nanešťastie musím povedať,
  že nie je žiadna krajina
 • 4:05 - 4:10
  na svete, kde by všetky ženy
  mohli očakávať, že budú mať tieto práva.
 • 4:11 - 4:16
  Zatiaľ žiadna krajina na
  svete nemôže povedať, že
 • 4:16 - 4:18
  dosiahla rovnosť pohlaví.
 • 4:19 - 4:23
  Tieto práva.. Považujem
  za ľudské práva,
 • 4:24 - 4:26
  ale som z tých šťastnejších.
 • 4:27 - 4:33
  Môj život je čisté privilégium,
  pretože ma moji rodičia nemilovali menej
 • 4:33 - 4:35
  len preto, že sa im narodila dcéra.
  (hukot)
 • 4:36 - 4:40
  Moja škola ma neobmedzovala,
  pretože som bola dievča.
 • 4:41 - 4:45
  Moji učitelia sa nenazdávali,
  že by som to nedotiahla tak ďaleko,
 • 4:46 - 4:48
  len preto, že raz možno
  porodím dieťa.
 • 4:50 - 4:54
  Tieto faktory,
  spolu s veľvyslancami pohlavnej rovnosti
 • 4:54 - 4:56
  ma spravili takou aká som dnes...
 • 4:57 - 5:01
  Možno to nevedia,
  ale oni sú tými neúmyselnými feministami,
 • 5:01 - 5:03
  ktorí dnes menia svet.
 • 5:04 - 5:06
  Potrebujeme ich viac.
 • 5:07 - 5:13
  A ak ešte stále nenávidíte to slovo,
  to slovo nie je to, čo je dôležité.
 • 5:14 - 5:18
  Dôležitá je myšlienka a úsilie za tým.
 • 5:19 - 5:23
  Pretože nie všetky ženy majú
  také isté práva ako mám ja.
 • 5:24 - 5:29
  V skutočnosti, štatisticky,
  ich má len pár.
 • 5:31 - 5:36
  V roku 1997, Hillary Clintonová
  mala slávny prejav v Pekingu
 • 5:36 - 5:38
  o ženských právach.
 • 5:38 - 5:44
  Nanešťastie, veľa vecí, ktoré chcela
  zmeniť, sa dnes ešte stále dejú.
 • 5:45 - 5:50
  Ale to čo ma zaujalo najviac bolo,
  že menej než 30%
 • 5:51 - 5:54
  publika tvorili muži.
 • 5:56 - 6:01
  Ako môžeme ovplyvniť zmenu vo svete,
  keď pozvaná je iba jeho polovica,
 • 6:01 - 6:05
  alebo sa cítiť vítaní v konverzácii?
 • 6:07 - 6:08
  Muži...
 • 6:10 - 6:15
  Rada by som využila túto šancu
  a pozvala vás do tejto problematiky.
 • 6:16 - 6:26
  (potlesk)
 • 6:28 - 6:32
  Nerovnosť pohlavia sa týka aj Vás.
 • 6:33 - 6:37
  Pretože do dnešného dňa
  sa stretávam s tým, že rola môjho otca
 • 6:37 - 6:42
  ako rodiča je v spoločnosti
  menej cenená, aj napriek tomu, že
 • 6:42 - 6:46
  som ho ako dieťa potrebovala
  rovnako ako svoju matku.
 • 6:46 - 6:50
  Vídam mladých mužov
  trpiacich mentálnymi poruchami,
 • 6:50 - 6:54
  neschopných požiadať o pomoc,
  pretože majú strach, že to z nich
 • 6:54 - 6:58
  spraví niečo menej medzi mužmi
  alebo, že budú menej mužnejší.
 • 6:59 - 7:05
  Pravdou je, že v Spojenom Kráľovstve,
  samovraždy najčastejšie páchajú muži
 • 7:05 - 7:12
  medzi 20-49 rokov, zatieňujúc dopravné
  nehody, rakovinu a choroby srdca.
 • 7:14 - 7:19
  Videla som ako sa muži stali krehkými a
  neistými, kvôli zvrátenému
 • 7:19 - 7:23
  chápaniu mužského úspechu.
 • 7:24 - 7:28
  Muži taktiež nemajú
  výhody rovnosti.
 • 7:30 - 7:34
  Nehovoríme často o tom, ako sú muži
  uväznení v stereotypnom chápaní pohlavia,
 • 7:34 - 7:37
  ale vidím, že sú.
 • 7:38 - 7:42
  a že keď sa z rohto stereotypu vyslobodia
  veci sa prirodzenou cestou
 • 7:42 - 7:44
  zmenia aj pre ženy.
 • 7:46 - 7:50
  Ak muži nebudú musieť byť agresívni,
  aby boli akceptovaní,
 • 7:50 - 7:53
  ženy sa nebudú cítiť
  nútené byť poslušnými.
 • 7:54 - 7:59
  Ak muži nebudú musieť viesť,
  ženy nebudú musieť byť ovládané.
 • 8:00 - 8:04
  Aj muži aj ženy by mali byť
  slobodní cítiť sa citliví.
 • 8:04 - 8:08
  Aj muži aj ženy by mali byť
  slobodní cítiť sa silní.
 • 8:09 - 8:12
  Nastal čas aby sme všetci vnímali
  pohlavie ako spektrum
 • 8:13 - 8:17
  a nie ako dve opačné myšlienky.
 • 8:18 - 8:25
  (potlesk)
 • 8:25 - 8:28
  Keď sa prestaneme navzájom
  definovať na základe toho, čím nie sme
 • 8:29 - 8:34
  a začneme sa definovať na základe toho
  čím sme, môžeme sa všetci stať voľnými.
 • 8:35 - 8:38
  A to je to o čom je kampaň On Pre Ňu.
 • 8:39 - 8:41
  Je o slobode.
 • 8:43 - 8:46
  Chcem aby si muži zobrali príklad,
  takže ich dcéry,
 • 8:46 - 8:50
  sestry a matky
  môžu byť oslobodené od predsudkov.
 • 8:50 - 8:55
  Ale taktiež aby ich synovia mali
  povolenie, byť zraniteľnými a ľudskými,
 • 8:56 - 8:59
  aby vylepšili tie časti
  ich osobnosti, ktoré zanedbali
 • 8:59 - 9:05
  a počas tohto procesu byť viac skutočnou
  a ucelenou verziou samých seba,
 • 9:06 - 9:10
  Možno si pomyslíte,
  "Kto je toto dievča z Harryho Pottera?"
 • 9:10 - 9:12
  (smiech)
  "A čo si o sebe myslí,
 • 9:12 - 9:16
  že má prejav v OSN?"
  A je to veľmi dobrá otázka,
 • 9:16 - 9:18
  túto istú vec som sa pýtala samej seba.
 • 9:19 - 9:24
  Všetko, čo viem je, že sa zaujímam
  o tento problém a chcem
 • 9:24 - 9:25
  aby sa to zlepšilo.
 • 9:26 - 9:30
  A tým, že som videla, čo som videla,
  a bola mi daná šanca,
 • 9:31 - 9:35
  cítila som, že je mojou zodpovednosťou
  aby som niečo povedala.
 • 9:37 - 9:39
  Štátnik Edmund Burke povedal,
 • 9:39 - 9:43
  "Všetko, čo je potrebné
  aby uspelli zlé sily
 • 9:44 - 9:47
  je aby dobrí muži a ženy
  nerobili nič."
 • 9:50 - 9:55
  Keď som bola nervózna z tohto prejavu,
  v momentoch, keď som o sebe pochybovala,
 • 9:56 - 9:59
  prísne som si povedala,
 • 10:00 - 10:02
  "Ak nie ja, tak kto?"
 • 10:03 - 10:06
  "Ak nie teraz, tak kedy?"
 • 10:07 - 10:12
  Ak máte podobné pochybnosti
  keď je Vám ponúkaná príležitosť,
 • 10:13 - 10:15
  dúfam, že Vám tieto slová budú nápomocné
 • 10:17 - 10:18
  pretože...
 • 10:20 - 10:27
  realitou je, že ak nebudeme robiť nič,
  bude to trvať 75 rokov.
 • 10:27 - 10:32
  teda budem mať už skoro 100 rokov,
  než ženy môžu očakávať,
 • 10:32 - 10:34
  že budú mať rovnaký plat ako muži.
 • 10:35 - 10:37
  Za rovnakú prácu.
 • 10:38 - 10:43
  15,5 miliónov dievčat sa v nasledujúcich
  16 rokoch vydajú ešte ako deti.
 • 10:48 - 10:53
  A, pri súčasných pomeroch, budú mať
  všetky Africké dievčatá stredoškolské
 • 10:53 - 10:55
  vzdelanie až po roku 2086.
 • 10:58 - 11:03
  Ak veríte v rovnosť,
  tak ste pravdepodobne jednou
 • 11:03 - 11:06
  z neúmyselných feministiek,
  o ktorých som hovorila predtým.
 • 11:07 - 11:09
  A za to Vám venujem potlesk.
 • 11:11 - 11:17
  Usilujeme sa o jednotné slovo,
  ale dobrou správou je, že máme
 • 11:17 - 11:19
  jednotné hnutie.
 • 11:20 - 11:22
  Volá sa On Pre Ňu.
 • 11:24 - 11:31
  Pozývam Vás, spraviť krok vpred, byť
  videní, a opýtať sa samého seba,
 • 11:33 - 11:39
  "Ak nie ja, tak kto?
  Ak nie teraz, tak kedy?"
 • 11:40 - 11:46
  Ďakujem Vám veľmi pekne.
  (potlesk)
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

UN Women Global Goodwill Ambassador, Emma Watson, delivers her moving remarks during the HeForShe Special Event at United Nations Headquarters in New York on September 20, 2014. Take action, visit: HeForShe.org

This impassioned speech kicked-off the HeForShe Solidarity Movement for Gender Equality. HeForShe brings together one half of humanity in support of the other half of humanity for the benefit of all.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Slovak subtitles

Revisions