Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  Uwe Excellenties,
 • 0:06 - 0:09
  secretaris-generaal van de VN,
 • 0:09 - 0:12
  Voorzitter van de Algemene Vergadering,
 • 0:12 - 0:15
  Uitvoerend Directeur van VN Vrouwen
 • 0:15 - 0:19
  en voorname gasten.
 • 0:19 - 0:25
  Vandaag start de campagne Hij voor Zij.
 • 0:25 - 0:29
  Ik spreek u aan omdat uw hulp nodig is.
 • 0:29 - 0:33
  Genderongelijkheid moet stoppen.
 • 0:33 - 0:38
  Hiervoor hebben we iedereen nodig.
 • 0:38 - 0:42
  Dit is zo'n eerste campagne bij de VN.
 • 0:42 - 0:46
  We willen zoveel mogelijk mannen & jongens
 • 0:46 - 0:49
  verandering laten bepleiten.
 • 0:49 - 0:51
  En we willen meer dan er over praten.
 • 0:51 - 0:56
  We willen het ook tastbaar maken.
 • 0:56 - 0:59
  Ik ben nu al zes maanden
 • 0:59 - 1:01
  Goodwill-ambassadeur voor VN Vrouwen.
 • 1:01 - 1:04
  Hoe meer ik over feminisme praat, hoe meer
 • 1:04 - 1:09
  ik zie dat vechten voor vrouwenrechten
 • 1:09 - 1:13
  te vaak als mannenhaat wordt gezien.
 • 1:15 - 1:20
  Als ik iets zeker weet,
 • 1:20 - 1:24
  is het dat dit moet stoppen.
 • 1:24 - 1:29
  De definitie van feminisme is het geloof
 • 1:29 - 1:33
  dat mannen en vrouwen dezelfde rechten en
 • 1:33 - 1:35
  kansen moeten hebben.
 • 1:35 - 1:40
  't Is de theorie van politieke, financiële
 • 1:40 - 1:45
  en sociale gelijkheid van de seksen.
 • 1:45 - 1:49
  Ik betwist al lang genderaannemingen.
 • 1:49 - 1:54
  Toen ik acht was, werd ik "bazig" genoemd,
 • 1:54 - 2:00
  omdat ik de toneelstukken wilde leiden.
 • 2:00 - 2:02
  Maar de jongens werden dat niet.
 • 2:02 - 2:08
  Op m'n 14de werd ik geërotiseerd in media.
 • 2:08 - 2:14
  Op m'n 15de stopten meisjes met sporten
 • 2:14 - 2:17
  omdat ze niet te veel spieren wilden.
 • 2:17 - 2:24
  Op m'n 18de sloten jongens zich af.
 • 2:24 - 2:28
  Toen werd ik feminist.
 • 2:28 - 2:31
  En dit leek me eenvoudig.
 • 2:31 - 2:36
  Maar recent onderzoek toont dat feminisme
 • 2:36 - 2:38
  een vies woord is.
 • 2:40 - 2:46
  Vrouwen willen geen feminist zijn.
 • 2:48 - 2:52
  Ik behoor tot de vrouwen wier uitingen
 • 2:52 - 2:58
  worden gezien als te sterk, te agressief,
 • 2:59 - 3:06
  isolerend en anti-mannen. Lelijk, zelfs.
 • 3:08 - 3:13
  Waarom is het woord zo onaangenaam?
 • 3:15 - 3:17
  Ik ben Brits en ik vind dat ik
 • 3:18 - 3:22
  hetzelfde betaald moet krijgen als mannen.
 • 3:24 - 3:30
  Ik mag zelf over mijn lichaam beslissen.
 • 3:30 - 3:38
  - Ik vind--
  - (daverend applaus)
 • 3:41 - 3:44
  Ik vind dat vrouwen betrokken moeten zijn,
 • 3:44 - 3:50
  in beleid en beslissingen over mijn leven.
 • 3:50 - 3:59
  Ik verdien hetzelfde respect als mannen.
 • 3:59 - 4:05
  Maar helaas is er geen land in de wereld
 • 4:05 - 4:10
  waar alle vrouwen deze rechten krijgen.
 • 4:11 - 4:16
  Geen enkel land kan al zeggen gender-
 • 4:16 - 4:18
  gelijkheid te hebben.
 • 4:19 - 4:23
  Deze rechten...Ik vind ze mensenrechten,
 • 4:24 - 4:26
  maar ik ben een van de gelukkigen.
 • 4:27 - 4:32
  't Is een geluk dat m'n ouders niet minder
 • 4:32 - 4:35
  - van me hielden omdat ik een dochter was.
  - (geschreeuw)
 • 4:36 - 4:41
  Mijn school beperkte me niet als meisje.
 • 4:41 - 4:46
  Mijn mentors dachten niet dat ik zou falen
 • 4:46 - 4:50
  omdat ik wellicht ooit 'n kind zou hebben.
 • 4:50 - 4:54
  Dit, met Ambassadeurs van Gendergelijkheid
 • 4:54 - 4:56
  die me hebben gemaakt wie ik nu ben...
 • 4:57 - 5:01
  ze weten 't niet, maar ze zijn feministen
 • 5:01 - 5:03
  die de wereld nu veranderen.
 • 5:04 - 5:06
  We hebben er meer nodig.
 • 5:07 - 5:14
  Als je het woord haat: dat maakt niet uit.
 • 5:14 - 5:18
  Maar de idee en de ambitie erachter.
 • 5:19 - 5:24
  Niet alle vrouwen hebben dezelfde rechten.
 • 5:24 - 5:29
  Statistisch gezien zijn het er weinig.
 • 5:31 - 5:36
  In 1997 hield Hillary Clinton een beroemde
 • 5:36 - 5:38
  speech in Peking over vrouwenrechten.
 • 5:38 - 5:44
  Helaas geldt veel van wat ze zei nu nog
 • 5:45 - 5:50
  Maar wat me opviel was dat minder dan 30%
 • 5:51 - 5:55
  van het publiek man was.
 • 5:58 - 6:00
  Hoe kan de wereld veranderen als maar
 • 6:00 - 6:03
  de helft is uitgenodigd,
 • 6:03 - 6:05
  of durft mee te doen aan het gesprek?
 • 6:07 - 6:08
  Mannen...
 • 6:10 - 6:15
  Ik wil jullie hierbij formeel uitnodigen.
 • 6:16 - 6:26
  (applaus)
 • 6:28 - 6:32
  Gendergelijkheid is ook jullie probleem.
 • 6:33 - 6:37
  Want, zelfs nu, wordt mijn vader als ouder
 • 6:37 - 6:42
  minder gewaardeerd, hoewel ik hem als kind
 • 6:42 - 6:46
  net zo hard nodig had als mijn moeder.
 • 6:46 - 6:50
  Ik heb jongens met mentale ziektes gezien
 • 6:50 - 6:54
  die niet om help vroegen, omdat ze dachten
 • 6:54 - 7:01
  dat ze minder man zouden zijn.
 • 7:01 - 7:05
  In het VK is zelfmoord de grootste moorde-
 • 7:05 - 7:10
  naar van mannen tussen 20-49,
 • 7:10 - 7:14
  boven ongelukken, kanker en hartziekten.
 • 7:14 - 7:19
  Mannen worden zwak en onzeker door 'n fout
 • 7:19 - 7:23
  beeld van wat mannelijk succes is.
 • 7:24 - 7:28
  Mannen hebben ook geen gelijkheid.
 • 7:30 - 7:34
  We praten niet over mannelijke stereotypen
 • 7:34 - 7:37
  maar ik zie dat ze er zijn.
 • 7:38 - 7:42
  En wanneer ze vrij zijn, zal alles ook
 • 7:42 - 7:44
  veranderen voor vrouwen.
 • 7:46 - 7:48
  Als mannen niet agressief hoeven te zijn
 • 7:48 - 7:51
  voor acceptatie,
 • 7:51 - 7:54
  hoevel vrouwen niet onderdanig te zijn.
 • 7:57 - 7:59
  Als mannen niet leiden, worden vrouwen
 • 7:59 - 8:02
  niet geleid.
 • 8:02 - 8:04
  Iederen moet gevoelig kunnen zijn.
 • 8:04 - 8:08
  Iedereen moet sterk kunnen zijn.
 • 8:09 - 8:12
  We moeten gender op een spectrum gaan zien
 • 8:13 - 8:17
  in plaats van als tegenstellingen.
 • 8:18 - 8:25
  (applaus)
 • 8:25 - 8:28
  Als we niet meer zien wat we niet zijn
 • 8:29 - 8:32
  en onszelf gaan zien als wie we wel zijn,
 • 8:32 - 8:35
  zijn we allemaal vrijer.
 • 8:35 - 8:38
  Daar gaat Hij is voor Zij over.
 • 8:39 - 8:41
  Over vrijheid.
 • 8:43 - 8:46
  Mannen moeten meedoen, zodat hun dochters,
 • 8:46 - 8:50
  zussen & moeders zonder vooroordeel leven.
 • 8:50 - 8:56
  Maar ook zodat zoons kwetsbaar kunnen zijn
 • 8:56 - 8:59
  en terugnemen wat ze zijn verloren,
 • 8:59 - 9:05
  en zo een betere versie van zichzelf zijn.
 • 9:06 - 9:08
  U denkt misschien: "Wie is dit
 • 9:08 - 9:10
  Harry Potter-meisje?"
 • 9:10 - 9:12
  - (gelach)
  - "En waarom spreekt ze hier
 • 9:12 - 9:16
  - bij de VN?"
  - Dat is een goede vraag.
 • 9:16 - 9:18
  Ik vroeg me hetzelfde af.
 • 9:19 - 9:24
  Ik geef om dit probleem en ik wil
 • 9:24 - 9:25
  het beter maken.
 • 9:26 - 9:29
  En na alles te hebben gezien en met de
 • 9:29 - 9:32
  juiste kans,
 • 9:32 - 9:35
  wil ik wat zeggen.
 • 9:37 - 9:39
  Staatsman Edmund Burke zei:
 • 9:39 - 9:43
  "Al dat nodig is om kwaad te laten winnen,
 • 9:44 - 9:47
  is dat goede mensen zwijgen."
 • 9:50 - 9:55
  Tijdens mijn zenuwen en twijfel
 • 9:56 - 9:59
  heb ik tegen mezelf gezegd:
 • 10:00 - 10:02
  "Niet ik, dan wie?"
 • 10:03 - 10:06
  "Niet nu, wanneer dan?"
 • 10:07 - 10:10
  Als je dezelfde twijfels hebt wanneer je
 • 10:10 - 10:13
  kansen krijgt,
 • 10:13 - 10:15
  hoop ik dat deze woorden helpen,
 • 10:17 - 10:18
  want...
 • 10:20 - 10:27
  als we niets doen kan het 75 jaar duren,
 • 10:27 - 10:32
  of tot ik bijna 100 ben, voordat vrouwen
 • 10:32 - 10:34
  net zoveel verdienen als mannen.
 • 10:35 - 10:37
  Voor hetzelfde werk.
 • 10:38 - 10:43
  De komende 16 jaar zullen 15,5 miljoen
 • 10:43 - 10:48
  meisjes trouwens als kinderen.
 • 10:48 - 10:53
  En het zal zo nog tot 2086 duren voordat
 • 10:53 - 10:55
  alle Afrikaanse meisje naar school kunnen.
 • 10:58 - 11:03
  Als u gelooft in gelijkheid, bent u een
 • 11:03 - 11:06
  van de feministen die ik noemde.
 • 11:07 - 11:09
  En daarvoor juich ik u toe.
 • 11:11 - 11:17
  We vechten voor een verenigd woord, maar
 • 11:17 - 11:19
  hebben een verenigde beweging.
 • 11:20 - 11:22
  Deze heet Hij voor Zij.
 • 11:24 - 11:29
  Ik nodig u uit naar voren te stappen,
 • 11:29 - 11:34
  gezien te worden uzelf te vragen:
 • 11:34 - 11:39
  "Niet ik, dan wie?
  Niet nu, wanneer dan?"
 • 11:40 - 11:46
  - Heel, heel erg bedankt.
  - (applaus)
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Dutch subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions