Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  Uwe Excellenties,
 • 0:06 - 0:09
  secretaris-generaal van de VN,
 • 0:09 - 0:12
  Voorzitter van de Algemene Vergadering,
 • 0:12 - 0:15
  Uitvoerend Directeur van VN Vrouwen
 • 0:15 - 0:19
  en voorname gasten.
 • 0:19 - 0:25
  We lanceren vandaag de campagne Hij voor Zij.
 • 0:25 - 0:29
  Ik spreek u aan omdat uw hulp nodig is.
 • 0:29 - 0:33
  Genderongelijkheid moet stoppen.
 • 0:33 - 0:38
  Hiervoor hebben we iedereen nodig.
 • 0:38 - 0:42
  Dit is zo'n eerste campagne bij de VN.
 • 0:42 - 0:46
  We willen zoveel mogelijk mannen & jongens
 • 0:46 - 0:49
  verandering laten bepleiten.
 • 0:49 - 0:51
  En we willen meer dan er over praten.
 • 0:51 - 0:56
  We willen het ook tastbaar maken.
 • 0:56 - 0:59
  Ik ben nu al zes maanden
 • 0:59 - 1:01
  Goodwill-ambassadeur voor VN Vrouwen.
 • 1:01 - 1:04
  Hoe meer ik over feminisme praat, hoe meer
 • 1:04 - 1:09
  ik zie dat vechten voor vrouwenrechten
 • 1:09 - 1:13
  te vaak als mannenhaat wordt gezien.
 • 1:15 - 1:20
  Als ik iets zeker weet,
 • 1:20 - 1:24
  is het dat dit moet stoppen.
 • 1:24 - 1:29
  De definitie van feminisme is het geloof
 • 1:29 - 1:33
  dat mannen en vrouwen dezelfde rechten en
 • 1:33 - 1:35
  kansen moeten hebben.
 • 1:35 - 1:40
  't Is de theorie van politieke, financiële
 • 1:40 - 1:45
  en sociale gelijkheid van de seksen.
 • 1:45 - 1:49
  Ik betwist al lang genderaannemingen.
 • 1:49 - 1:54
  Toen ik acht was, werd ik "bazig" genoemd,
 • 1:54 - 2:00
  omdat ik de toneelstukken wilde leiden.
 • 2:00 - 2:02
  Maar de jongens werden dat niet.
 • 2:02 - 2:08
  Op m'n 14de werd ik geërotiseerd in media.
 • 2:08 - 2:14
  Op m'n 15de stopten meisjes met sporten
 • 2:14 - 2:17
  omdat ze niet te veel spieren wilden.
 • 2:17 - 2:24
  Op m'n 18de konden vrienden hun gevoelens niet uiten...
 • 2:24 - 2:28
  Toen werd ik feminist.
 • 2:28 - 2:31
  En dit leek me eenvoudig.
 • 2:31 - 2:36
  Maar recent onderzoek toont dat feminisme
 • 2:36 - 2:38
  een vies woord is.
 • 2:40 - 2:46
  Vrouwen willen geen feminist zijn.
 • 2:48 - 2:52
  Ik behoor tot de vrouwen wier uitingen
 • 2:52 - 2:58
  worden gezien als te sterk, te agressief,
 • 2:59 - 3:06
  isolerend en anti-mannen. Lelijk, zelfs.
 • 3:08 - 3:13
  Waarom is het woord zo onaangenaam?
 • 3:15 - 3:17
  Ik ben Brits en ik vind dat ik
 • 3:18 - 3:22
  hetzelfde betaald moet krijgen als mannen.
 • 3:24 - 3:29
  Ik vind dat ik zelf beslissingen over mijn eigen lichaam moet maken.
 • 3:30 - 3:38
  - Ik vind--
  - (daverend applaus)
 • 3:41 - 3:44
  Ik vind dat vrouwen betrokken moeten zijn,
 • 3:44 - 3:49
  namens mij, in het beleid en de beslissingen over mijn leven.
 • 3:50 - 3:57
  Ik vind dat ik hetzelfde respect verdien als mannen.
 • 3:59 - 4:05
  Maar helaas is er niet één land in de wereld
 • 4:05 - 4:10
  waar alle vrouwen deze rechten krijgen.
 • 4:11 - 4:16
  Geen enkel land kan al zeggen gender-
 • 4:16 - 4:18
  gelijkheid te hebben.
 • 4:19 - 4:23
  Deze rechten...Ik zie ze als mensenrechten,
 • 4:24 - 4:26
  maar ik ben een van de gelukkigen.
 • 4:27 - 4:33
  Mijn leven is een waar privilege omdat mijn ouders niet minder van me hielden
 • 4:33 - 4:35
  - omdat ik een dochter was.
  - (geschreeuw)
 • 4:36 - 4:40
  Mijn school begrensde me niet omdat ik een meisje was.
 • 4:41 - 4:45
  Mijn mentors dachten niet dat ik niet ver zou komen
 • 4:46 - 4:48
  omdat ik misschien ooit een kind zou krijgen.
 • 4:50 - 4:54
  Deze invloeden, met de Ambassadeurs van Gendergelijkheid
 • 4:54 - 4:56
  die me hebben gemaakt wie ik nu ben...
 • 4:57 - 5:01
  ze weten het misschien niet, maar zij zijn de onbedoelde feministen
 • 5:01 - 5:03
  die de wereld nu veranderen.
 • 5:04 - 5:06
  We hebben er meer nodig.
 • 5:07 - 5:13
  Als je het woord haat: het woord is niet belangrijk.
 • 5:14 - 5:18
  Maar de idee en de ambitie erachter.
 • 5:19 - 5:23
  Niet alle vrouwen hebben dezelfde rechten als ik.
 • 5:24 - 5:29
  Statistisch gezien zijn het er weinig.
 • 5:31 - 5:36
  In 1997 hield Hillary Clinton een beroemde speech
 • 5:36 - 5:38
  over vrouwenrechten in Peking.
 • 5:38 - 5:44
  Helaas geldt veel van wat ze wilde veranderen nog steeds.
 • 5:45 - 5:50
  Maar wat me opviel was dat minder dan 30%
 • 5:51 - 5:54
  van het publiek man was.
 • 5:56 - 6:01
  Hoe kunnen we de wereld veranderen als maar de helft is uitgenodigd,
 • 6:01 - 6:05
  of durft mee te doen aan het gesprek?
 • 6:07 - 6:08
  Mannen...
 • 6:10 - 6:15
  Ik wil jullie hierbij formeel uitnodigen.
 • 6:16 - 6:26
  (applaus)
 • 6:28 - 6:32
  Gendergelijkheid is ook jullie probleem.
 • 6:33 - 6:37
  Want, zelfs nu, wordt mijn vaders rol als ouder
 • 6:37 - 6:42
  minder gewaardeerd, ondanks dat ik hem als kind
 • 6:42 - 6:46
  net zo hard nodig hard als mijn moeder.
 • 6:46 - 6:50
  Ik heb jongens met psychologische ziektes gezien
 • 6:50 - 6:54
  die niet om help vroegen, omdat ze dachten
 • 6:54 - 6:58
  dat ze minder man zouden zijn.
 • 6:59 - 7:05
  In het VK is zelfmoord de grootste moordenaar oner mannen
 • 7:05 - 7:12
  tussen 20-49, boven ongelukken, kanker en hartziekten.
 • 7:14 - 7:19
  Mannen worden zwak en onzeker door een vreemd beeld
 • 7:19 - 7:23
  van wat mannelijk succes is.
 • 7:24 - 7:28
  Mannen hebben ook geen voordelen van gelijkheid.
 • 7:30 - 7:34
  We praten niet vaak over mannen die vastzitten in stereotypen,
 • 7:34 - 7:37
  maar ik zie dat ze er zijn.
 • 7:38 - 7:42
  En wanneer ze vrij zijn, zal alles logischerwijs
 • 7:42 - 7:44
  veranderen voor vrouwen.
 • 7:46 - 7:50
  Als mannen niet agressief hoeven te zijn om geaccepteerd te worden,
 • 7:50 - 7:53
  hoevel vrouwen niet onderdanig te zijn.
 • 7:54 - 7:59
  Als mannen niet willen beheersen, hoeven vrouwen niet beheerst te worden.
 • 8:00 - 8:04
  Mannen en vrouwen moeten gevoelig kunnen zijn.
 • 8:04 - 8:08
  Mannen en vrouwen moeten sterk kunnen zijn.
 • 8:09 - 8:12
  We moeten gender op een spectrum gaan zien
 • 8:13 - 8:17
  in plaats van als tegenstellingen.
 • 8:18 - 8:25
  (applaus)
 • 8:25 - 8:28
  Als we elkaar niet meer zien als wat we niet zijn
 • 8:29 - 8:34
  en onszelf gaan zien als wie we zijn, zijn we allemaal vrijer.
 • 8:35 - 8:38
  Daar gaat Hij is voor Zij over.
 • 8:39 - 8:41
  Over vrijheid.
 • 8:43 - 8:46
  Ik wil dat mannen dit opnemen, zodat hun dochters,
 • 8:46 - 8:50
  zussen en moeders zonder vooroordeel leven.
 • 8:50 - 8:55
  Maar ook zodat hun zoons kwetsbaar kunnen zijn,
 • 8:56 - 8:59
  die delen van zichzelf terugpakken die ze kwijt zijn,
 • 8:59 - 9:05
  en zo een betere en complete versie van zichzelf zijn.
 • 9:06 - 9:10
  U denkt misschien: "Wie is dit Harry Potter-meisje?"
 • 9:10 - 9:12
  - (gelach)
  - En waarom spreekt ze hier
 • 9:12 - 9:16
  - bij de VN?"
  - Dat is een goede vraag.
 • 9:16 - 9:18
  Ik vroeg me hetzelfde af.
 • 9:19 - 9:24
  Ik weet dat ik geef om dit probleem en ik wil
 • 9:24 - 9:25
  het beter maken.
 • 9:26 - 9:30
 • 9:31 - 9:35
 • 9:37 - 9:39
 • 9:39 - 9:43
 • 9:44 - 9:47
 • 9:50 - 9:55
 • 9:56 - 9:59
 • 10:00 - 10:02
 • 10:03 - 10:06
 • 10:07 - 10:12
 • 10:13 - 10:15
 • 10:17 - 10:18
 • 10:20 - 10:27
 • 10:27 - 10:32
 • 10:32 - 10:34
 • 10:35 - 10:37
 • 10:38 - 10:44
 • 10:45 - 10:53
 • 10:53 - 10:55
 • 10:58 - 11:03
 • 11:03 - 11:06
 • 11:07 - 11:09
 • 11:11 - 11:17
 • 11:17 - 11:19
 • 11:20 - 11:22
 • 11:24 - 11:31
 • 11:33 - 11:39
 • 11:40 - 11:46
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Dutch subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions