YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

Get Embed Code
37 Languages

Showing Revision 1 created 06/08/2015 by Strelenka99.

 1. Vaše excelence,
 2. generální tajemník OSN,
 3. prezident valného shromáždění,
 4. výkonný ředitel žen OSN
 5. a vážení hosté.
 6. Dnes, spouštíme kampaň s názvem On pro Ní.
 7. Obracíme se na Vás, protože potřebujeme Vaši pomoc.
 8. Chceme ukončit nerovnost pohlaví,
 9. a aby se to mohlo stát, potřebujeme, aby se zapojil každý.
 10. Tohle je první kampaň svého druhu v OSN.
 11. Chceme povzbudit co nejvíce chlapců a mužů
 12. aby se stali zastánci změny.
 13. A nechceme o tom jen mluvit.
 14. Chceme se ujistit, že výsledek bude vyditelný.
 15. Byla jsem předvolaná jako vyslankyně dobré vůle pro ženy OSN před 6 měsíci.
 16. A čím víc jsem o feminismu mluvila, tím víc jsem si uvědomila,
 17. že boj za ženská práva se často stává
 18. synonymem pro nenávist mužů.
 19. Jedna věc, kterou vím určitě
 20. je, že tohle musí skončit.
 21. Pro upřesnění, podle definice je feminismus
 22. víra, že muži a ženy by měli mít stejná práva
 23. a příležitosti.
 24. Je to teorie politické, ekonomické
 25. a společenské rovnosti pohlaví.
 26. Už dávno jsem začala zpochybňovat domněnky založené na pohlaví.
 27. Když jsem měla osm, byla jsem zmatená, když mi řekli, že jsem panovačná
 28. proto, že jsem chtěla režírovat divadelní hry, které by jsme předvedli rodičům.
 29. Ale kluky tak nenazývali.
 30. Když mi bylo čtrnáct začala jsem být sexualizovaná jistými prvky médií.
 31. Když v patnácti moje kamarádky přestaly hrát za svoje oblíbené sportovní týmy,
 32. protože nechtěli vypadat mužně.
 33. Když v osmnácti moji mužští kamarádi nebyli schopní vyjádřit své pocity.
 34. Rozhodla jsem se, že jsem feministka.
 35. A nepřipadalo mi to složité.
 36. Ale můj nedávný průzkum mi ukázal, že feminismus se stal
 37. neoblíbeným slovem.
 38. Ženy si raději vybírají možnost nebýt označované jako feministky.
 39. Evidentně, já jsem mezi řadami žen,
 40. jejichž projevy jsou považovány za příliš silné a agresivní,
 41. izolující a stavěné proti mužům. Dokonce i nepřitažlivé.
 42. Proč se to slovo stalo tak nepříjemným?
 43. Jsem z Británie
 44. a myslím si, že je správné, že jsem placené stejně jako muži.
 45. Myslím si, že je správné aby jsem sama dělala rozhodnutí o mém těle.
 46. Myslím si.. (bouřlivý potlesk)
 47. Myslím si, že je správné, že ženy se aktivně účastní
 48. a podporují mě v rozhodování, které ovlivňuje můj život.
 49. Myslím si, že je správné, že v společnosti mě respektují tak jako muže.
 50. Ale naneštěstí musím povědět, že není žádná země
 51. na světě, kde by všechny ženy mohly očekávat, že budou mít tyto práva.
 52. Zatím žádná země na světě nemůže říct, že
 53. dosáhla rovnosti pohlaví.
 54. Tato práva.. Považujeme za lidská práva,
 55. ale jsem z těch šťastnějších.
 56. Můj život je čisté privilégium, protože mě moji rodiče nemilovali méně
 57. jen proto, že se jim narodila dcera. (hukot)
 58. Moje škola mě neomezovala, protože jsem byla děvče.
 59. Moji učitelé nepředpokládali, že by jsem to dotáhla tak daleko,
 60. jen proto, že jednou možná porodím dítě.
 61. Tyto faktory, spolu s velvyslanci pohlavní rovnosti
 62. mě udělali takovou jaká jsem dnes...
 63. Možná to nevědí, ale oni jsou těmi neúmyslnými feministy,
 64. kteří dnes mění svět.
 65. Potřebujeme jich víc.
 66. A jestli ještě stále nenávidíte to slovo, to slovo není to, co je důležité.
 67. Důležitá je myšlenka a úsilí za tím.
 68. Protože ne všechny ženy mají stejná práva jako mám já.
 69. Ve skutečnosti, statisticky, jich má jen pár.
 70. V roce 1997, Hillary Clintonová měla slavný projev v Pekingu
 71. o ženských právech.
 72. Naneštěstí, mnoho věcí, které chtěla změnit, se dnes ještě stále dějí.
 73. Ale to co mě zaujalo nejvíce bylo to, že méně než 30%
 74. publika tvoří muži.
 75. Jak můžeme ovlivnit změnu ve světě, když pozvaná je jen jeho polovina,
 76. a nebo se cítit vítáni v konverzaci?
 77. Muži...
 78. Ráda by jsem využila tuto šanci a pozvala vás do této problematiky.
 79. (potlesk)
 80. Nerovnost pohlaví se týká i Vás.
 81. Protože do dnešního dne se setkáváme s tím, že role mého otce
 82. jako rodiče je ve skutečnosti méně ceněná, i přesto, že
 83. jsem ho jako dítě potřebovala stejně jako svou matku.
 84. Potkávám mladé muže trpící mentálními poruchami,
 85. neschopných požádat o pomoc, protože mají strach, že to z nich
 86. udělá něco méně mezi muži nebo, že budou méně mužnější.
 87. Pravdou je, že v Spojeném království, sebevraždy nejčastěji páchají muži
 88. mezi 20-49 lety, zastiňující dopravní
  nehody, rakovinu a nemoci srdce.
 89. Viděla jsem jak se muži stali křehkými a nejistými, kvůli zvrácenému
 90. chápání mužského úspěchu.
 91. Muži taktéž nemají výhody rovnosti.
 92. Nemluvíme často o tom, jak jsou muži uvězněni v stereotypním chápání pohlaví,
 93. ale vidím, že jsou
 94. a že když se z tohoto stereotypu vysvobodíme věci se přirozenou cestou
 95. změní i pro ženy.
 96. Když muži nebudou muset být agresivní, aby byli akceptováni,
 97. ženy se nebudou cítit nucené být poslušnými.
 98. Když muži nebudou muset vést, ženy nebudou muset být ovládané.
 99. I muži i ženy by měli být svobodni cítit se citlivý.
 100. I muži i ženy by měli být svobodni cítit se silní.
 101. Nastal čas aby jsme všichni vnímali pohlaví jako spektrum
 102. a ne jako dvě opačné myšlenky.
 103. (potlesk)
 104. Když se přestaneme navzájem definovat na základě toho, čím nejsme
 105. a začneme se definovat na základě toho čím jsme, můžeme se všichni stát volnými.
 106. A to je to o čem je kampaň On pro Ní.
 107. Je o svobodě.
 108. Chci aby si muži vzali příklad, takže jejich dcery,
 109. sestry a matky mohou být osvobozené od předsudků.
 110. Ale taktéž aby jejich synové měli povolení, být zranitelnými a lidskými,
 111. aby vylepšili ty části jejich osobnosti, které zanedbali
 112. a během tohoto procesu být více skutečnou
  a ucelenou verzí sama sebe,
 113. Možná si pomyslíte, "Kdo je tato dívka z Harryho Pottera?"
 114. (smích) "A co si o sobě myslí,
 115. že má projev v OSN?" A je to velmi dobrá otázka,
 116. na tuto samou věc jsem se ptala sama sebe.
 117. Všechno, co vím je, že se zajímám o tento problém a chci
 118. aby se to zlepšilo.
 119. A tím, že jsem viděla, co jsem viděla, a byla mi daná šance,
 120. cítila jsem, že je mou odpovědností aby jsem něco řekla.
 121. Státník Edmund Burke řekl,
 122. "Všechno, co je potřeba k tomu,
  aby uspěli zlé síly
 123. je aby dobří muži a ženy nedělali nic."
 124. Když jsem byla nervózní z tohoto projevu,
  v momentech, když jsem o sobě pochybovala,
 125. přísně jsem si řekla,
 126. "Když ne já, tak kdo?"
 127. "Když ne teď, tak kdy?"
 128. Pokud máte podobné pochybnosti
  když je Vám nabízena příležitost,
 129. doufám, že Vám tyto slova budou nápomocná
 130. protože...
 131. realitou je, že pokud nebudeme dělat nic,
  bude to trvat 75 let.
 132. Tedy budu mít už skoro 100 let,
  než ženy budou moci očekávat,
 133. že budou mít stejný plat jako muži.
 134. Za stejnou práci.
 135. 15,5 milionů dívek se v následujících
  16 letech vdají ještě jako děti.
 136. A, při současných poměrech, budou mít
  všechny Africké dívky středoškolské
 137. vzdělání až po roce 2086.
 138. Pokud věříte v rovnost,
  tak jste pravděpodobně jednou
 139. z neúmyslných feministek,
  o kterých jsem mluvila předtím.
 140. A ta to Vám věnuji potlesk.
 141. Usilujeme o jednotné slovo,
  ale dobrou zprávou je, že máme
 142. jednotné hnutí.
 143. Jmenuje se On pro Ní.
 144. Zvu Vás, udělat krok vpřed, být
  vidění, a zeptat se sama sebe,
 145. "Pokud ne já, tak kdo?
  Pokud ne teď, tak kdy? "
 146. Mockrát děkuju.
  (Potlesk)