Return to Video

Overview of Monetization Models

 • 0:01 - 0:05
  Chúng ta đã bàn về các mô hình kiếm
  tiền khác nhau trong bài cuối,
 • 0:05 - 0:08
  nhưng hãy nhớ lại
  các điểm nổi bật
 • 0:08 - 0:10
  của một số mô hình phổ biến nhất.
 • 0:10 - 0:15
  >> Đầu tiên, có quảng cáo, chuyển hướng
  quảng cáo cho phép bạn kiếm tiền
 • 0:15 - 0:19
  trong lúc cung cấp nội dung
  hoặc ứng dụng miễn phí.
 • 0:19 - 0:23
  Quảng cáo rất phổ biến trên Trang web
  nhưng không phải là mô hình duy nhất.
 • 0:23 - 0:25
  Hãy xem một cách kiếm
  tiền thường gặp khác.
 • 0:25 - 0:27
  >> Ngoài ra, còn có mô
  hình tính phí một lần.
 • 0:27 - 0:30
  Ở mô hình này, nó tương tự như
  những gì bạn trải nghiệm trong
 • 0:30 - 0:34
  thế giới thực nếu bạn đến cửa
  hàng kinh doanh truyền thống.
 • 0:34 - 0:36
  Giả dụ, bạn đến cửa hàng, trả khoản
  tiền nhất định cho chủ cửa hàng và
 • 0:36 - 0:38
  ra về với chiếc áo phông.
 • 0:38 - 0:41
  Trong ứng dụng, bạn có thể làm điều
  này bằng hai cách khác nhau.
 • 0:41 - 0:43
  Đầu tiên, bạn có thể tính giá cố định.
 • 0:43 - 0:47
  Người dùng trả giá và họ có
  thể tải ứng dụng xuống.
 • 0:47 - 0:50
  Hoặc bạn có thể tính giá
  sau thời gian dùng thử.
 • 0:50 - 0:54
  Trong cả hai trường hợp, có
  hai điều bạn muốn chú ý.
 • 0:54 - 0:56
  Một, đảm bảo thanh toán
  nhanh chóng và dễ dàng
 • 0:56 - 0:59
  không yêu cầu người dùng phải đăng nhập.
 • 0:59 - 1:02
  Hai, sử dụng mô hình thanh
  toán uy tín như Stripe
 • 1:02 - 1:06
  PayPal, GooglePay,
  ApplePay.
 • 1:06 - 1:09
  Điều này đảm bảo người dùng
  có dòng thanh toán thuận tiện
 • 1:09 - 1:10
  và nhất quán.
 • 1:10 - 1:14
  >> Mô hình thuê bao là một lựa
  chọn khác, có nhiều trường hợp
 • 1:14 - 1:18
  chúng ta muốn bán dịch vụ
  theo tháng hoặc theo năm.
 • 1:18 - 1:23
  Điểm mạnh lớn khiến mô hình này
  trở nên quá phổ biến là thực tế
 • 1:23 - 1:27
  bạn kiếm được nhiều hơn nhờ tăng
  giá trị vòng đời người dùng.
 • 1:27 - 1:32
  Họ cảm thấy thoải mái hơn vì
  trong mô hình trả theo nhu cầu
 • 1:32 - 1:34
  họ kiểm soát chi phí hoàn toàn.
 • 1:36 - 1:39
  >> Cuối cùng, ta có thanh toán bên
  trong ứng dụng, và đây là
 • 1:39 - 1:43
  mô hình rất phổ biến hiện nay do nó kết
  hợp hai tùy chọn người dùng chính.
 • 1:43 - 1:47
  Ban đầu là ứng dụng miễn phí, sau
  là kiếm tiền trên người dùng đó
 • 1:47 - 1:49
  sau khi họ nhận thấy
  sản phẩm xứng đáng.
Title:
Overview of Monetization Models
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:50

Vietnamese subtitles

Revisions