Vietnamese subtitles

← 06-21 Congrats!

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp8.

 1. Các bạn sinh viên vừa học Java.
 2. Hay đấy.
 3. Món này rất hay.
 4. Món này rất hay.
 5. Họ cũng được học cách
  thêm nút vào ứng dụng.
 6. Chỉ cần click vào nút,
  thì một thứ gì đó hết sức kỳ diệu hiện ra.
 7. Cái này là lập trình sự kiện.
 8. Đúng đúng.
  Cô biết, chúng ta biết.
 9. Bây giờ họ biết.
 10. Vâng, bây giờ họ đã biết.
 11. Họ cũng được học về các biến số.
 12. Uhm Uhm.
 13. Là cái khiến ô chọn số lượng
  tăng lên hoặc giảm xuống.
 14. Đúng vậy.
 15. Alice là lập trình viên Android
  đã tham dự với tư cách khách mời.
 16. Ồ vậy à, Alice.
  Cô ấy đang dạy cách
 17. gỡ "bí" khi gặp phải lỗi bug.
 18. Uhm uhm.
 19. Đó là thủ thuật hay
 20. Đúng thế.
  Vâng.
 21. Biết sao không?
 22. Cơ bản vậy đã xong
 23. Đã hoàn thành bài hai.
 24. Tuyệt.
 25. Quý vị xong rồi hả?
 26. Vâng.
  Tôi nghĩ vậy.
 27. Vì chúng tôi đã đóng cửa cả tiếng rồi.
 28. Ôi xin lỗi.
  Ôi, xin lỗi.
 29. Tôi sẽ cầm theo.