Turkish subtitles

← 06-21 Congrats!

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Öðrencimiz, Java'yý öðrendi.
 2. >> Harika.
 3. >> Gerçekten müthiþ.
 4. >> Müthiþ.
 5. Uygulamaya buton
  eklemeyi öðrendiler.
 6. Butona týklayýn ve
  sihirli birþey olacak.
 7. Buna olay güdümlü
  programlama deniyor.
 8. >> A, evet>> Biliyosunuz,
  biliyoruz,
 9. herkes biliyor.
 10. >> Evet, artýk biliyorlar.
 11. Deðiþkenleri öðrendik.
 12. >> Mm-hm.
 13. >> Nicelik toplayýcýyý
  yukarý aþaðý yönlendirir.
 14. >> Doðru.
 15. Alice, Android geliþtiricisi,
  misafir oldu.
 16. >> Evet, Alice.
 17. yaptýðýndan bahsediyordu.
 18. >> Mm-hm.
 19. güzel tavsiyeler verdi.
 20. >> Evet.
 21. >> Bu nedemek biliyor musunuz?
 22. >> Ýþimiz bitti sayýlýr.
 23. >> Ýkinci dersi bitirdik.
 24. >> Güzel.
 25. >> Bitti mi iþiniz?
 26. >> Evet.
  >> Sanýrým.
 27. >> Bir saat önce kapattýk
  çünkü.
 28. >> Ah, özür dileriz.
 29. >> Ben devam edeceðim.