Return to Video

06-21 Congrats!

 • 0:01 - 0:02
  Öðrencimiz, Java'yý öðrendi.
 • 0:02 - 0:03
  >> Harika.
 • 0:03 - 0:04
  >> Gerçekten müthiþ.
 • 0:04 - 0:05
  >> Müthiþ.
 • 0:05 - 0:07
  Uygulamaya buton
  eklemeyi öðrendiler.
 • 0:07 - 0:09
  Butona týklayýn ve
  sihirli birþey olacak.
 • 0:09 - 0:10
  Buna olay güdümlü
  programlama deniyor.
 • 0:10 - 0:11
  >> A, evet>> Biliyosunuz,
  biliyoruz,
 • 0:11 - 0:12
  herkes biliyor.
 • 0:12 - 0:13
  >> Evet, artýk biliyorlar.
 • 0:13 - 0:16
  Deðiþkenleri öðrendik.
 • 0:16 - 0:17
  >> Mm-hm.
 • 0:17 - 0:19
  >> Nicelik toplayýcýyý
  yukarý aþaðý yönlendirir.
 • 0:19 - 0:20
  >> Doðru.
 • 0:20 - 0:23
  Alice, Android geliþtiricisi,
  misafir oldu.
 • 0:23 - 0:25
  >> Evet, Alice.
 • 0:25 - 0:27
  yaptýðýndan bahsediyordu.
 • 0:27 - 0:27
  >> Mm-hm.
 • 0:27 - 0:28
  güzel tavsiyeler verdi.
 • 0:28 - 0:29
  >> Evet.
 • 0:29 - 0:31
  >> Bu nedemek biliyor musunuz?
 • 0:31 - 0:32
  >> Ýþimiz bitti sayýlýr.
 • 0:32 - 0:33
  >> Ýkinci dersi bitirdik.
 • 0:33 - 0:33
  >> Güzel.
 • 0:34 - 0:36
  >> Bitti mi iþiniz?
 • 0:36 - 0:37
  >> Evet.
  >> Sanýrým.
 • 0:37 - 0:38
  >> Bir saat önce kapattýk
  çünkü.
 • 0:38 - 0:39
  >> Ah, özür dileriz.
 • 0:39 - 0:44
  >> Ben devam edeceðim.
Title:
06-21 Congrats!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:45
Fran Ontanaya edited Turkish subtitles for 06-21 Congrats!
sp14 edited Turkish subtitles for 06-21 Congrats!

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions